2018. február 19.

2014/4-5.

Tóth Endre:
A Seuso-kincs
Római kori ezüst edények a pannon föld mélyéről

Sághy Marianne:
Újgazdag csillogás?
Frankok és pannonok Rómában

Németh István:
Az első világháború.
A 20. század őskatasztrófája

Majoros István:
A krími háború

Hahner Péter:
Franciaország 1914-ben
A harmadik köztársaság vállalja a háborút

Polmann Ferenc:
A szarajevói gyilkosság 1914. június 28.

Demeter Zsófia:
Egy elfeledett emlékmű
Bory Jenő alkotása a szarajevói merénylet színhelyén

Maruzsa Zoltán:
Tisza István és a háborús felelősség kérdése

Polmann Ferenc:
Létszám, lelkesedés, felkészültség
Az osztrák-magyar haderő

Németh István:
Út a háborúhoz. Dokumentumösszeállítás

Pollmann Ferenc:
Dilettáns háborútervezés
Anekdotikus történetek a hadüzenet napjaiból

Pollmann Ferenc:
Pánik
Extrém stressz a harctereken

Németh István:
Lövészárkok, kézigránát, gázálarc
Az állóháború új harci eszközei

Erich Maria Remarque:
Nyugaton a helyzet változatlan

Bödők Gergely:
Erőszak, terror, brutalitás
Az első világháború hatása és a terror jelensége

Németh István:
Galamb, Zeppelin és a Vörös Báró
A német légi hadviselés

Fisli Éva:
Háború a múzeumban

Németh István:
Az elfeledett háború
Fájdalmas emlékezés Közép- és Kelet-Európában

Nagy Ágoston:
Neue Wache
Egy világháborús emlékhely változásai a német nemzeti emlékezetben

L. Balogh Béni:
"Törvényes megszállás"
Szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között

Stark Tamás:
A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok