2018. február 19.

2014/6.

Pallos Lajos:
A Szent István-rend

Gödölle Mátyás:
Szent István lovagjai.
A rendalapítás képzőművészeti forrásai

A magyar békedelegáció tevékenysége.
Hivatalos beszámoló

Romsics Ignác:
A magyar határok kérdése a békekonferencián

Tóth Andrej:
Magyarország meghívása a párizsi békekonferenciára

Apponyi Albert gróf:
Hogyan kötöttük meg a békét a világháború után?

Az Apponyi-beszéd:
Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza
a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre.
Párizs, 1920. január 16.

Szarka László:
A magyar békejegyzékek érvrendszere

Pallos Lajos:
Nem! Nem! Soha!
Területvédő propaganda az első világháború után

Látogatás Neuillyben:
Bánffy Miklós visszaemlékezése

Somssich László gróf.
A trianoni béketárgyalások

A magyar békedelegáció Neuillyben.
Praznovszky Iván visszaemlékezése

Nemeskéri-Kiss Sándor:
Neuilly és Trianon. Derűs emlékek egy komor küldetésről

Hegedüs Lóránt:
Keserű sors magyarnak lenni

Vizi László Tamás:
Ki írja alá a trianoni békét?

Zeidler Miklós:
Francia-magyar titkos tárgyalások 1920-ban

A Millerand-levél.
A szövetséges és társult hatalmak válaszának kísérőlevele
a magyar békedelegáció elnökéhez.
Párizs, 1920. május 6.

Benda Jenő:
A béke kálváriaútján. Töredékek egy újságíró naplójából

Teleki Pál gróf levelei Cholnoky Jenőhöz

Wettstein János:
A Magyar Békeküldöttség politikai naplója