2017. október 23.

2016/10-11.

Földváryné Kiss Réka – M. Kiss Sándor – Szekér Nóra:
56-os portrék. Végzetes sorsok a forradalomból

Kahler Frigyes:
Egy vallatás anatómiája.
Brusznyai Árpád a vizsgálótisztek előtt

Drucza Attila – Szekér Nóra:
Dudás József.
A megtorlás első áldozata

Galambos István:
Iván Kovács László.
A Corvin közi felkelők parancsnoka

László Dávid:
Nickelsburg László.
A Baross tér vezére

Nagymihály Zoltán:
Szigethy Attila.
„Két pogány közt egy hazáért”

Erdős Kristóf:
Gulyás Lajos.
Az egyetlen egyházi személy, akit jogerős bírósági ítélettel végeztek ki

Müller Gabriella:
Péch Géza

Kávássy János Előd:
Rajki Márton.
A munkaszolgálattól a bitófáig

Borvendég Zsuzsanna:
Tumbász Ákos útja az akasztófáig.
„Ők már nem élnek, csupán az emlékük...”

Halmy Kund:
Balvégzet.
Mecséri János ezredes története

Taródiné Cseszka Éva:
Nagyéri Károly.
Sztálinváros furcsa parancsnoka

Hajagos Csaba:
Túri Mihály kálváriája.
15 évig ártatlanul bezárva

Földváryné Kiss Réka:
Kardos László

Riba András László:
Jónás Pál

Németh István:
1956 – A lázadás éve.
Földindulás világszerte

Farkas Lajos:
A titkos brioni találkozó