2017. október 23.

2017/4.

Balogh Margit:
Küldetés.
Mindszenty József történelmi szerepe

Gárdonyi Máté:
A veszprémi püspök.
Mindszenty József a királynék városában

Balogh Margit:
A harc embere.
Mindszenty József bíboros-érsek humanitárius küzdelmei

Somorjai Ádám:
Az amerikai követségen és emigrációban.
Mindszenty bíboros 1956. november 4. után

Vörös Géza:
Az állambiztonság célkeresztjében.
Mindszenty megfigyelési dossziéja

Kovács Gergely:
„Szentnek kiáltjuk!”
Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása

Varga Kálmán:
A máriabesnyői kapucinus közösség felszámolása, 1948–1951

Tabajdi Gábor:
Kádár János és az egyházak

Kiss Réka:
'56 után. Megtorlás a református egyházban

Mirák Katalin:
Csengő egy pap kezében.
Evangélikus adalékok a pártállami egyházpolitika természetrajzához

Szabó Csaba:
Papgyilkosságok.
Az egyházüldözés brutális oldala

Wirthné Diera Bernadett:
A „Fekete Hollók” ügy.
A Kádár-rendszer vélt vagy valós ellenfelei:
a katolikus kisközösségek