2018. április 22.

2017/7-8.

Ablonczy Balázs:
Rettenetes év.
A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919–1920

Révész Tamás:
1918: az erőszak éve.
Fegyelem és lázadás a hadseregben az első világháború végétől a Tanácsköztársaság kikiáltásáig

Ablonczy Balázs – Zahorán Csaba:
Rúzs és bocskor.
Román–magyar történetek 1919-ben

Ablonczy Balázs:
Románia titkos fegyvere

Bódy Zsombor:
Vér és kenyér.
Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon

Ablonczy Balázs:
Vörös ország.
Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról

Nagy Szabolcs:
A Székely Hadosztály

Szűts István Gergely:
Elűzöttek.
Menekültek, optánsok és vagonlakók

Győri Róbert:
A területi revízió tudományos érvei.
A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett

Estók János:
Mi veszett oda a nagy háborúval és Trianonnal?
Magyarország gazdasága 1914-ben

Kubassek János:
Mit veszített Magyarország Trianonban?

Fodor János:
Impériumváltás Erdélyben

Sebők László:
Kettévágott települések.
Komárom, Sátoraljaújhely, Szabadka

Krisch András:
Az elveszett Őrvidék.
Nyugat-Magyarország elcsatolása az első világháború után

Válogatás a két háború közötti magyarországi pártprogramokból, 1919–1944

Ujváry Gábor:
A békekötés és a magyar történetírás.
„Trianon elítélésében és a revízió kívánságában mindnyájan egyek vagyunk”

Gali Máté:
Egy művelt konzervatív gondolkodó Trianonról.
Berzeviczy Albert és a revízió

Hahner Péter:
A bécsi kongresszus

Magyarics Tamás:
Háború és béke.
Fordulatok Woodrow Wilson amerikai elnök gondolkodásában

Németh István:
Versailles. A diktált béke

Kövecsi–Oláh Péter:
Sevres-től Lausanne-ig.
Törökország harca a békediktátum ellen

Jeszenszky Géza:
Elmaradt lehetőségek 1943 őszén.
Reflexió a Rubicon 2017/5., Kállay-számára