2018. március 17.

500 ÉVES A HÁRMASKÖNYV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
és a Magyar Nemzeti Levéltár tisztelettel meghívja Önt az

500 ÉVES A HÁRMASKÖNYV
A HÁRMASKÖNYV SZABÁLYAINAK TOVÁBBÉLÉSE
című konferenciára.

Időpont: 2014. november 5., szerda
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magna
(Budapest V. kerület, Egyetem tér 1-3.).

9.30 Érkezés, regisztráció

Délelőtti ülésszak

Levezető elnök: Dr. Vékás Lajos professor emeritus,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

10.00 Megnyitó.
A konferenciát megnyitja: Dr. Király Miklós tanszékvezető, egyetemi tanár,
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
Dr. Mikó Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója

10.20 A Hármaskönyv helye a történeti alkotmányban
Dr. Mezey Barna tanszékvezető, egyetemi tanár, az ELTE rektora

10.40 Werbőczy István Tripartitumának, mint jogforrásnak
a sajátosságai nemzetközi kitekintésben

Dr. Hamza Gábor egyetemi tanár ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

11.00 Werbőczy „közjoga”
Dr. Kukorelli István tanszékvezető, egyetemi tanár,
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

11.20 Kávészünet

11.40 A központi bíráskodás vázlata a XVI. századi Magyar Királyságban
Dr. Laczlavik György főosztályvezető, főlevéltáros, MNL Országos Levéltára

12.00 A bírói függetlenség alapvetése a Hármaskönyvben
Bódiné Dr. Beliznai Kinga egyetemi adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

12.20 Vármegyei sedriák, vármegyei bíráskodás
a XVI. századi Nyugat-Dunántúlon (Sopron és Vas vármegyék)

Dr. Dominkovits Péter igazgató, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

12.40 A Tripartitumra és a Quadripartitumra vonatkozó
XVI-XVII. századi források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában

Sunkó Attila főlevéltáros, MNL Országos Levéltára

13.00 Ebédszünet

Délutáni ülésszak

Levezető elnök: Dr. Rácz György országos levéltári főigazgató-helyettes,
Magyar Nemzeti Levéltár

14.00 Igazság, jog, jogtudomány
Dr. Menyhárd Attila tanszékvezető, egyetemi tanár,
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

14.20 Az igazságfogalom a polgári eljárásban
Dr. Éless Tamás ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda,
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tiszteletbeli tanára

14.40 Primae tertius
Dr. Máthé Gábor professor emeritus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

15.00 Kávészünet

15.20 A magyar magánjog Werbőczy Tripartituma szerint
Dr. Horváth Attila egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

15.40 A Hármaskönyv hatása a városias jellegű közösségek autonómiájára
Dr. Völgyesi Levente egyetemi adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

16.00 A Hármaskönyv és a jobbágyi jogok
Dr. Gosztonyi Gergely tanársegéd, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

16.20 Zárszó
Dr. Mezey Barna tanszékvezető, egyetemi tanár, az ELTE rektora

A konferencián való részvételi szándékát kérjük,
2014. október 31-ig jelezze a www.mnl.gov.hu/werboczy2014.html címen.