2017. október 21.

OnlinePlusz - A béke kálváriaútján

Fabro Henrik párizsi békedelegációs naplója | részletek
Fabro Henrik (Borbátvíz, 1866 - Balatonfüred, 1924) Fabro Henrik a századforduló és a századelő magyar sajtóéletének egyik szürke eminenciása volt, aki újságíróként, tudósítóként, hírügynökségi vezetőként és gyorsíróként a szakmabeliek egyik példaképe volt, a nyilvánosság azonban nemigen ismerte nevét. A Magyar Távirati Iroda...
Wettstein János: A Magyar Békeküldöttség politikai naplója | részletek
Wettstein János naplója – a borítón lévő cím szerint A magyar békeküldöttség hivatalos naplója, a nyitólapon feltüntetett elnevezéssel: A magyar békedelegáció politikai naplója – minden valószínűség szerint 1920 április–május–júniusában készült a Külügyminisztérium kérésére, ahol ekkoriban állították össze a neuillyi magyar békedelegáció tevékenységéről szóló jelentést. Wettstein...
Csáky Imre gróf: A trianoni békediktátum (részletek) | részletek
[…] A bizottság éppen elkészült a munkájával, amikor a Huszár-kormányt a győztes hatalmak értesítették, hogy a béketárgyalások hamarosan megkezdődnek és ezért Párizsba kell küldeni egy tárgyalódelegációt. A kormány a delegáció vezetőjévé az agg Apponyi Albertet jelölte ki, akinek világhírű szónoki tehetségéhez a magyar közvélemény nagy reményeket fűzött. Segítségére voltak mint fődelegátusok...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Tóth István György
Csángó hétköznapok a 17. században. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Somogyi Éva
A mi birodalmunk lett - Közös ügyek - közös kabinet? - részletek
Szerző: Mezey Barna
Hárompólusú kompromisszum - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Élet az angol forradalom századában. Eltűnt hétköznapok nyomában - részletek
Szerző: Szabó Béla
Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái - részletek
Szerző: Tóth István György
A Jézus Társaság születése - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek