2018. január 18.

OnlinePlusz - A Hitler-Sztálin paktum

Kristóffy József moszkvai magyar követ | részletek
Szerző: Sipos Levente Ki volt Kristóffy József? Kristóffy József 1890-ben születet, jogot végzett, 1911 és 1914 között a Pénzügyminisztériumban, illetve a Honvédelmi Minisztériumban fogalmazó gyakornok, majd segédfogalmazó volt. Az első világháború alatt végig hadiszolgálatban állt, 1916-tól huszárfőhadnagyként....
Moszkva 1941 októberében | részletek
Szerző: Vincze Károly A német-szovjet háború kitörésének 70. évfordulója jó alkalmat kínál a Nagy Háború ritkán tárgyalt eseményeinek részletesebb megvilágítására. A háború bizonyos részletei az elmúlt évtizedek során publikált (főként szovjet és hazai) irodalmában kevésbé valósághű, vagy semmilyen említést sem kaptak; a pártos történetírás vagy az...
A Barbarossa-hadművelettel és a Molotov-Ribbentropp-paktummal kapcsolatos történeti vita | részletek
Szerző: Ungváry Krisztián A Molotov-Ribbentropp paktumként elhíresült szerződés 50 évre determinálta Közép-Kelet Európa jövőjét. A náci Németország háborús felelőssége egyértelmű, ezzel szemben a Szovjetunió esetében korántsem alakult ki közmegegyezés arról, hogy Sztálin mennyiben felelős a háború kirobbanásáért. Ezt már az is megnehezítette,...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Somogyi Éva
A mi birodalmunk lett - Közös ügyek - közös kabinet? - részletek
Szerző: Tóth István György
Karlócai béke, 1699 - részletek
Szerző: Gesztelyi Tamás
A gyönyörök forrása. Pompeji erotikus emlékei - részletek
Szerző: Máté Andrea
A bikavér legendája - részletek

Szerző: Kubassek János
Almásy László – Az angol beteg - részletek

Szerző: Fényi Tibor
Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek