2018. március 19.

OnlinePlusz - A Hitler-Sztálin paktum

Kristóffy József moszkvai magyar követ | részletek
Szerző: Sipos Levente Ki volt Kristóffy József? Kristóffy József 1890-ben születet, jogot végzett, 1911 és 1914 között a Pénzügyminisztériumban, illetve a Honvédelmi Minisztériumban fogalmazó gyakornok, majd segédfogalmazó volt. Az első világháború alatt végig hadiszolgálatban állt, 1916-tól huszárfőhadnagyként....
Moszkva 1941 októberében | részletek
Szerző: Vincze Károly A német-szovjet háború kitörésének 70. évfordulója jó alkalmat kínál a Nagy Háború ritkán tárgyalt eseményeinek részletesebb megvilágítására. A háború bizonyos részletei az elmúlt évtizedek során publikált (főként szovjet és hazai) irodalmában kevésbé valósághű, vagy semmilyen említést sem kaptak; a pártos történetírás vagy az...
A Barbarossa-hadművelettel és a Molotov-Ribbentropp-paktummal kapcsolatos történeti vita | részletek
Szerző: Ungváry Krisztián A Molotov-Ribbentropp paktumként elhíresült szerződés 50 évre determinálta Közép-Kelet Európa jövőjét. A náci Németország háborús felelőssége egyértelmű, ezzel szemben a Szovjetunió esetében korántsem alakult ki közmegegyezés arról, hogy Sztálin mennyiben felelős a háború kirobbanásáért. Ezt már az is megnehezítette,...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Nagy László
Az európai integráció és az amerikai katonai jelenlét - részletek
Szerző: Fábri Anna
Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban - részletek
Szerző: Póczy Klára
Római ínyencek. Lucullus meghódítja Rómát - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - részletek
Szerző: Sipos Péter
Állam és hatalom a Horthy-korszakban / Kormány, kormányzó, parlament - részletek
Szerző: Magyarics Tamás
A helyi védelemtől a globális elkötelezettségig. Az Egyesült Államok biztonságpolitikájának története - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek