2017. október 21.

OnlinePlusz - A kiugrási kisérlet

Visszaemlékezések a kiugrási kisérletre I. | részletek
Szerző: Hollósi Gábor Herczeg Ferenc emlékezései III. Hűvösvölgy (Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó 1993, 259-260.) Herczeg Ferenc (1863-1954) csípő gúnnyal írott sorai a kiugrás sikertelenségének okait az író szemszögéből mutatják be. "Október 15-én Horthy kormányzó színt vallott, és közreadta a...
Visszaemlékezések a kiugrási kisérletre II. | részletek
Szerző: Hollósi Gábor Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam 2. 1942-1944 (Bp., Európa Könyvkiadó, 2012, 228-236.) A forrás - amellett, hogy a proklamáció teljes szövegét magában foglalja - annak közzétételének történetét a politikus tollából mutatja be. Figyelemre méltó a forrásidézet vége, mely...
A zsidóság helyzete Magyarországon a német megszállás küszöbén | részletek
Szerző: Haraszti György A 18 század egyik leghíresebb kalandora, Giacomo Casanova emlékiratainak egyik kiemelkedő története szökésének leírása a velencei ólombörtönökből. Casanova kitűnő előadó is volt, társaságokban gyakran felkérték, hogy mesélje el tizenöt percben szökése történetét, mire azt szokta volt mondani, hogyha nem adnak neki két órát, akkor belekezdenie sem...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Diószegi István
A német egység. A Német Császárság létrejötte és európai jelentősége - részletek
Szerző: Hiller István
Zsitvatorok után - A Habsburgok török politikája a 17. század első felében - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Polgárkisasszonyok és feministák. A francia nő és környezete a Belle Époque idején - részletek
Szerző: Máté Andrea
A bikavér legendája - részletek
Szerző: Bak Borbála
Az osztrák császári középcímer - részletek
Szerző: Romsics Ignác
A Horthy-rendszer jellegéről. Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek