2018. április 21.

A Magyar Királyi Csendőrség szervi tagozódása és felső vezetői 1919-1945

Szerző: Szakály Sándor

Az 1924. évi Csendőrségi Közlöny december 15-ei száma közölte a belügyminiszter 220254/VI-b. 1924. számú körrendeltét, amely a "M. Kir. Csendőrség szervi tagozódása"-ról rendelkezett. Ezzel a rendelettel gyakorlatilag a két világháború közti időszak egészére meghatározták a csendőrség szervi tagozódását, amely a későbbiek során csak kismértékben változott. A rendelet kimondta, hogy a Magyar Királyi Csendőrség központi vezetésre, központi szervekre, csapatalakulatokra, illetve gazdászatkezelési szervekre tagozódik. Ezen központi vezetés, illetve központi szervek vezetői, parancsnokai, valamint a kerületi parancsnokok alkották a korszakban a Magyar Királyi Csendőrség felső vezetését.

A központi vezetést a "M. Kir. Belügyminisztérium VI-b. (csendőrségi szolgálati) osztálya" - amelynek feladata a belügyminisztériumon belül a csendőrség közbiztonsági és gazdászatkezelési ügyeinek a kidolgozása volt -, a "M. Kir. Belügyminisztérium VI-c. (csendőrségi személyi) osztálya" - amelynek feladata a belügyminisztériumon belül a csendőrség személyi, fegyelmi és kiképzési ügyeinek a kidolgozása volt -, illetve a Magyar Királyi Csendőrség felett a katonai parancsnoklást gyakorló "M. Kir. Csendőrség felügyelője" jelentette. 1938 novemberében a Belügyminisztérium VI-c. osztálya a Honvédelmi Minisztérium 20. (csendőrségi) osztálya lett - az 1921 előtti gyakorlathoz hasonlóan - és a továbbiakban ott intézték a csendőrség személyi ügyeit.  A központi szerveket ekkor a "M. Kir. Egyesített Csendőriskolák Cegléden", a "vezényelt csendőregyének osztaga Budapesten", a "M. Kir. Csendőrtiszti tanfolyamok parancsnoksága Budapesten", "a M. Kir. Csendőrség állandó tanulmányi bizottsága Budapesten" valamint a "M. Kir. Csendőrzenekar Budapesten" alkották. A központi szervekhez tartozott a későbbiek folyamán az1928-ban létrejött "M. Kir. Csendőrség központi nyomozó osztálya" - 1943-tól az osztály elnevezés parancsnokságra módosult -, illetve néhány olyan, évekkel később felállított szervezet - így a M. Kir. Nagyváradi Csendőriskola (későbbi nevén csendőr tanzászlóalj), a M. Kir. Csendőr zászlóalj (Galánta)-, amelynek a parancsnokai szintén a csendőrség felső vezetői közé soroltak. A csapatalakulatok alatt a csendőrkerületi parancsnokságokat értették, amelyek törzsre (segédtisztség), nyomozó szakaszra - felállításuk 1928-ban indult meg és az elnevezésük nyomozó alosztály lett -, valamint kerületi csendőr ügyészségre tagozódtak.

A kerületi parancsnokságok alárendeltségében osztályparancsnokságok, azok alárendeltségében szárnyparancsnokságok, melyek alárendeltségében szakaszparancsnokságok, míg azok alatt az őrsparancsnokságok működtek.

A csendőrség felső vezetői közé sorolható még a korszakban a "M. Kir. Csendőrség felszerelési anyagraktár" parancsnoka is.  A következőkben legfontosabb beosztásokat betöltöttek névsorát adjuk közre a beosztás betöltése idejének sorrendjében.   

A Magyar Királyi Csendőrség vezetői, 1919-1945

A Magyar Királyi Csendőrség felügyelője
1919.08.10 - 1919.08.22.: Bariss Árpád (ideiglenesen)
1919.08.22 - 1920.09.20.: kőrösszeghi és adorjáni Csáky Zsigmond gróf (ideiglenesen megbízva)
1920.09.20 (K.E.) - 1921.02.21.(K.E.): kőrösszeghi és adorjáni Csáky Zsigmond gróf
1921.02.21 (K.E.) - 1923.03.31.(K.E.): bazédi és körpényesi Kontz Sándor
1923.03.31 (K.E.) - 1928.06.16.: (K.E.) Száhlender Béla
1928.07.28 (K.E.) - 1931.10.05. (K.E.) Schill Ferenc
1931.10.05 (K.E.) - 1936.08.01.: vitéz nemes Szinay Béla
1936.08.01 - 1938.02.01.: vitéz Folkusházy Lajos
1938.02.01 - 1939.08.01.: vitéz Falta László
1939.08.01 - 1942.11.15.: vitéz Nemerey Márton
1942.11.15 - 1944.10.16.: vitéz Faragho Gábor *
1944.11.01 - 1945.05.: Finta József **
1944.10.18 - 1945.05.: vitéz Temesvári Endre ***
1944.10. - 1945.: Hódosy Pál ****


* 1944. július 1-jétől a Magyar Királyi Csendőrség és Rendőrség felügyelője.
** A Magyar Királyi Csendőrség és Rendőrség főfelügyelője, 1945. január 6-ától megbízva a határrendészeti felügyelő teendőinek az ellátásával is.
*** A Magyar Királyi Csendőrség felügyelője, a főfelügyelő alá rendelve.
**** A Magyar Királyi Rendőrség felügyelője, a főfelügyelő alá rendelve.


A Magyar Királyi Csendőrség felügyelőjének adlátusa
1921.02.21 (K.E.) - 1921.11.01.: kőrösszeghi és adorjáni Csáky Zsigmond gróf

A Magyar Királyi Csendőrség felügyelőjének helyettese
1919.: Ziegler Emil (ideiglenesen)
1920.02.01 - 1920.09.20.: aldobolyi Rákosy Gyula (megbízva)
1920.09.20 - 1923.07.01.: aldobolyi Rákosy Gyula
1923.07.01 - 1925.05.01.: Mészáros János (megbízva)
1925.05.01 - 1926.05.01.: Mészáros János
1926.05.01 - 1927.01.01.: Ziegler Emil
1927.01.01 - 1927.11.01.: Ambrózy Gyula
1927.11.01 - 1928.08.07. (K.E.).: Szőke Béla
1928.08.07 (K.E.) - 1931.01.31.: monostori Erreth Aladár
1933.05.10. (K.E.) - 1935.05.01.: lovag rományai Czógler Gusztáv
1935.05.01 - 1936.11.01.: vitéz Dobó István
1936.11.01 - 1938.08.01.: kézdivásárhelyi Nagy Gyula
1938.08.01 - 1939.08.01.: vitéz Nemerey Márton
1939.08.01 - 1940.08.01.: Bittó Dezső
1940.08.01 - 1941.08.01.: vitéz Sáray Ferenc
1941.08.01 - 1942.11.01.: vitéz dr.Damasy Farkas
1942.11.01 - 1943.06.01.: vitéz Poltáry Vilmos
1943.09.01 - 1944.10.28.: vitéz Szabadhegyi Ferenc
1944.10.28 - 1945.: Tölgyesy Győző (?)

A Magyar Királyi Csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok
1923.07.01 - 1925.05.01.: Ziegler Emil (megbízva)
1925.05.01 - 1926.05.01.: Ziegler Emil
1926.05.01 - 1927.01.01.: Ambrózy Gyula
1927.01.01 - 1927.11.01.: Szőke Béla (megbízva)
1927.11.01 - 1928.06.16.: Schill Ferenc
1929.09.01 - 1932.12.23. (K.E.): lovag rományai Czógler Gusztáv ("tábornoki teendők ideiglenes ellátásával megbízva".)
1932.12.23 (K.E.) - 1933.05.10. (K.E.): lovag rományai Czógler Gusztáv
1933.06.01 - 1935.05.01.: vitéz Dobó István
1935.05.01 - 1935.12.15.: Nincs betöltve.
1935.12.15 - 1938.08.01.: vitéz Doóry László
1938.11.01 - 1939.08.01.: Szütsy Imre
1939.08.01 - 1940.08.01.: vitéz Sáray Ferenc (megbízva)
1940.08.01 - 1942.07.31.: Huszár Ágoston (megbízva)
1942.08.01 - 1942.11.01.: vitéz Poltáry Vilmos (megbízva)
1942.11.01 - 1943.09.01.: vitéz Szabadhegyi Ferenc
1942.11.01 - 1944.10.18.: vitéz Temesvári Endre
1943.09.01 - 1945.05.: Pinczés Zoltán
1944.10.26 - 1945. 05.: Liptay László

A Magyar Királyi Belügyminisztérium VI/b. (csendőrségi szolgálati) osztálya, vezető *
1919.09.07.: Szopkó Győző
1919.09.07 (02?) - 1920.02.01.: Ambrózy Gyula (ideiglenesen megbízva)
1920.02.01 - 192?.: Ambrózy Gyula
192? - 1927.01.01.: Szőke Béla
1927.01.01 - 1931.10.09.(K.E.): Schönherr Károly
1931.10.26 (K.E.). - 1935.12.15.: Klemm László (1933-tól vitéz Doóry)
1935.12.15 - 1938.11.01.: Szütsy Imre
1938.11.01 - 1940.02.01.: Madacsay Imre
1940.02.01 - 1942.07.31.: vitéz Vadászy István
1942.08.01 - 1943.09.01.: Pinczés Zoltán
1943.09.01 - 1944.10.16.: vitéz Balázs-Piri Gyula
1944.10.17 - 1944.11.01.: nemes besenyői Beőthy Kálmán** (?)
1944.10.25 - 1945.05.: vitéz Hajnácskőy László ***


* 1933-1935 között a Belügyminisztérium VII/b., 1943. január 1-jétől a Belügyminisztérium XX. (csendőrségi szolgálati) osztálya
** A Belügyminisztérium VI. (csendőrségi és rendőrségi szolgálati) osztálya vezetője 1944.11.01. (1945.02.?). - 1945.
*** A Belügyminisztérium "közbiztonsági osztálya" vezetője.


A magyar Hadügyminisztérium 39., illetve 5. (csendőrségi) osztálya, vezető
1919.09.07 - 1920.02.01.: Vráblik Mátyás
1920.02.1 - 1921.: Vráblik Mátyás
1921.: Mészáros János

A Magyar Királyi Belügyminisztérium VI/c.(csendőrségi személyügyi) osztálya, vezető *
1921. - 1923.07.01.: Mészáros János
1923.07.01 - 1924.01.07.: Krausz Antal
1924.01.07 - 1932.04.11 (K.E.): Fischer József
1932.04.11 (K.E.) - 1936.02.01.: Csiba István
1936.02.01 - 1937.06.03.: Voloncs István
1937.07.15 - 1938.11.: vitéz Sáray Ferenc


* 1933-1935 között a Belügyminisztérium VII/c. osztálya, 1938 novemberétől a Honvédelmi Minisztérium 20. osztálya.


 
A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium 20.(csendőrségi) osztálya, vezető

1938.11. - 1939.08.01.: vitéz Sáray Ferenc
1939.08.01 - 1941.08.01.: vitéz dr. Damasy Farkas
1941.08.01 - 1942.11.01.: vitéz Temesvári Endre
1942.11.01 - 1945.: Mátray Ferenc
1945.: Szilasy László (?)

A Magyar Királyi csendőrség szabályzatszerkesztő és tanulmányi bizottsága, elnök *
1924.07.01(?) - 1931.08.01.: Soltész Imre
1931.08.01 - 1932.05.30.: Betöltetlen
1932.05.30 (K.E.) - 1934.08.01.: Száday Rezső
1934.08.01 - 1935.: Dr.Preszly Lóránd (ideiglenesen)
1935.06.01 - 1937.05.01.: Fonyó László (ideiglenesen)
1937.05.01 - 1938.02.01.: Fonyó László
1938.05.01. - 1939.05.01.: Rohonczi Imre
1939.05.01. - 1940.11.23.: Vattay Ferenc
1940.11.23 - 1942.11.15.: lófő lemhényi Gábor Péter
1942.11.15 - 1944.: Hódosy Pál


* 1934-ig A Magyar Királyi Csendőrség állandó tanulmányi bizottsága.


A magyar királyi csendőrtiszti tanfolyamok parancsnoksága, parancsnok*
1919.10. - 1919.: Mészáros János
1920.06.01 - ?: Ziegler Emil ?
1926.10.01.: Kleiner Gyula (ideiglenesen)
1926.10.01 - 1928.10.15.: kézdivásárhelyi Nagy Gyula (ideiglenesen)
1929 - 1932.: Nincs ilyen beosztás
1933.08.01 - 1933.10.01.: Barényi Ferenc (tartósan vezényelve a budapesti csendőrtisztképző tanfolyam parancsnokának)
1933.10.01 - 1934.08.01.: Barényi Ferenc (ideiglenesen)
1934.08.01 - 1935.: Száday Rezső
1936 - 1938.: Betöltetlen
1937.07.15 - 1938.05.01.: vitéz Torzsay Lénárd (ideiglenesen)
1938.05.01. - 1939.08.01.: vitéz Torzsay Lénárd
1939.08.01 - 1940.02.01.: Balogh Béla
1940.02.01 - 1940.05.01.: vitéz Szabadhegyi Ferenc (ideiglenesen)
1940.05.01 - 1942.07.31.: vitéz Szabadhegyi Ferenc
1942.08.01 - 1944.03.01.: Olchváry-Milviusz Attila
1944.03.01 - 1944.12.15.: Nemesmonostory Jenő


* 1933-tól 1938-ig magyar királyi csendőrtisztképző iskola 


A Magyar Királyi Csendőrség nyomozóosztály-parancsnokság, parancsnok *
1928.08.01 - 1931.04.01.: Tihanyi Ferenc
1931.04.01 - 1935.12.15.: vitéz dr. Damasy Farkas
1935.12.15 - 1940.02.01.: Sellyey Vilmos
1940.02.01 - 1943.02.01.: vitéz Ridegh Raymond
1943.02.01 - 1944.10.16.: vitéz Czigány József (ideiglenesen)
1944.11. - 1945.05.: vitéz Ferenczy László


* 1942-től A magyar királyi csendőrség központi nyomozó parancsnoksága


Magyar Királyi Egyesített Csendőriskolák parancsnoksága, parancsnok
192? - 1924.07.27. (K.E.).: vitéz Bánó Kálmán
1924.12.01 - 1927.: vitéz Falka Ferenc

Magyar királyi nagyváradi csendőriskola parancsnoksága, parancsnok *
1940.11.23 - 1942.07.31.: vitéz battyáni Paksy-Kiss Tibor
1942.08.01 - 1943.05.01.: Láday István (ideiglenesen)
1943.05.01 - 1944.09.01.: vitéz kibédi Péterffy Jenő
1944.10.01 - 1944.11.01.: primor kövendi Nagy Jenő


* 1942-től A magyar királyi nagyváradi csendőr tanzászlóalj parancsnoksága.Magyar királyi csendőrségi felszerelési anyagraktár, parancsnok
1920 - 1922.12.27.: Nagy Béla
1922(?) - 1923.07.01.: Krausz Antal
1923.07.01 - 1925.12.16. (K.E.): Deák Gyula
1925.05.01 - 1931.08.01.: Lábady Kálmán (1925-ben ideiglenesen)
1931.12.15 - 1934.08.01.: Tomory Endre (ideiglenesen)
1934.08.01 -- 1935.08.01.: Tomory Endre
1935.08.01 - 1937.05.01.: Szinte Gábor (ideiglenesen)
1937.05.01 - 1940.02.01.: Szinte Gábor
1940.02.01 - 1943.05.01.: Balogh Béla
1943.05.01 - 1945.: Szücs János I.

Budapesti I. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1919.: Jencs Árpád
1919.: Gencsy Arnold (ideiglenesen megbízva)
1919.10.21 - 1920.02.01.: Krausz Antal
1920.02.01 - ?: Krausz Antal ?
1923.07.01.: Ziegler Emil
1923.07.01 - 1926.05.01.: Ambrózy Gyula
1926.10.01 - 1928.: Arady István
1928.08.01 - 1929.09.01.: Zselyonka József (ideiglenesen)
1929.09.01 - 1933.05.22.: Zselyonka József (1933-tól Alkay) (1933.05.22-től 53 napig szabadságon)
1933.08.01 - 1935.08.01.: kézdiszentléleki Voloncs István (ideiglenesen)
1935.08.01 - 1936.02.01.: kézdiszentléleki Voloncs István
1936.02.01 - 1936.11.01.: vitéz Sáray Ferenc (ideiglenesen)
1936.11.01 - 1937.07.15.: vitéz Sáray Ferenc
1937.07.15 - 1938.05.01.: vitéz dr. Damasy Farkas (ideiglenesen)
1938.05.01 - 1939.08.01.: vitéz dr. Damasy Farkas
1939.08.01 - 1942.07.31.: vitéz Torzsay Lénárd
1942.08.01 - 1942.11.01.: vitéz Szabadhegyi Ferenc
1942.11.01 - 1944.: vitéz Halmy József
1944 - 1945.: Zámbory Árpád (?)

Székesfehérvári II. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1919.08.11 - ?: Polster Kálmán
1919.08.17 - 1919.08.30.: Lázár Jenő
1919.08.18 (sic!) - 1920.02.14.(02.01.?): Pekry József (ideiglenesen)
1920.02.01 - 1926.10.01.: Goreczky Gyula
1926.10.01 - 1933.07.08 (L.E.): Lózsa Jenő
1933.08.01 - 1935.06.01.: Kosztka Ágoston (ideiglenesen)
1935.06.01 - 1936.05.27. (L.E.): Hollódy János (ideiglenesen)
1936.05.27 (L.E.) - 1937.11.01.: Hollódy János
1937.11.15 - 1938.05.01.: Huszár Ágoston (ideiglenesen)
1938.05.01 - 1940.08.01.: Huszár Ágoston
1940.08.01 - 1942.04.20.: vitéz Zirczy József
1942.04.20 - 1944.: vitéz Sellyey Vilmos

Szombathelyi III. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1919.08.: Vittnyédy József
1920.02.01.: ?
1920.02.01 - 1920.10.15.: Szij Géza (ideiglenesen)
1920.10.15 - 192?.: Sebesta Ottokár
192? - 1923.07.01.: Ambrózy Gyula
1923.07.01 - 1924.09.15.: Hegedűs Gyula
1924.09.15 - 1927.11.01.: Schill Ferenc
1927.11.01 - 1928.09.01.: Betöltetlen
1928.09.01 - 1929.09.01.: Szopkó Győző (ideiglenesen)
1929.09.01 - 1935.06.15.: Szopkó Győző (1935-től Szlatinay-Szopkó)
1935.06.15 - 1936.08.01.: Bánházy József (ideiglenesen)
1936.08.01 - 1937.11.01.: Dalmy József (ideiglenesen)
1937.11.01 - 1939.05.01.: Dalmy József
1939.05.01 - 1942.07.31.: vitéz Poltáry Vilmos
1942.08.01 - 1943.09.01.: vitéz Balázs-Piri Gyula
1943.09.01 - 1944.11.: Orbán László
1944.11 - 1945.: vitéz Czigány József

Győri, illetve Kaposvári csendőrkerület, kerületi parancsnoka
1919.08.15 - 1919.09.18.: Fuxhoffer Gyula (?)
1919.10.05 - 1919.: Kenedy Nándor (ideiglenesen)
1920.02.01 - 192?.: Szőke Béla (vezetésével ideiglenesen megbízva)

Pécsi IV. csendőrkerület, kerületi parancsnok
? - 1924.09.15.: petrovinai Pekry József
1924.09.15 - 1926.02.01.: (K.E. 1926.03.02.) neczpáli Justh András
1926.03.01 - 1929.09.01.: lovag rományai Czógler Gusztáv *
1928.09.01 - 1929.09.01.: Csiba István (ideiglenesen)
1929.09.01 - 1931.01.21.: (K.E.) Csiba István
1931.01.21(K.E.) - 1931.10.26.(K.E.): Klemm László
1932.01.01 - 1934.07.01.: Szütsy Imre (ideiglenesen)
1934.08.01 - 1935.08.01.: Barényi Ferenc (ideiglenesen)
1935.08.01 - 1938.02.01.: Barényi Ferenc
1938.02.01 - 1938.05.01.: Perey László (ideiglenesen)
1938.05.01 - 1942.07.31.: Perey László
1942.07.31 - 1942.12.15.: vitéz Vadászy István
1942.12.15 - 1944.10.25.: vitéz Hajnácskőy László


* Czógler, a csendőrség felügyelőjéhez történt tartós vezénylése ideje alatt - 1928.09.01-1929.09.01. ("tartósan vezényelve az őrsparancsnok képzőiskola és tanosztályok kiképzésének vezetőjeként a m. kir. csendőrfelügyelőség törzséhez") - nem mentetett fel kerületi parancsnoki beosztásából, de Csiba István ideiglenes megbízatást kapott a kerületi parancsnoki teendők ellátására.


Szegedi V. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1920.02.01.: Goreczky Gyula
1920.02.01 - 1926.02.01.: (K.E. 1926.03.02.) Kovács Károly
1926.03.01 - 1927.01.01.: Schönherr Károly
1927.01.01 - 1928.08.01.: Zselyonka József(ideiglenesen)
1928.08.01 - 1929.09.01.: Verbó János (ideiglenesen)
1929.09.01 - 1931.05.27 (K.E.): Verbó János
1931.05.27 (K.E.) - 1937.04.01.: (K.E. 1937.04.14.) Buday Andor
1937.05.01 - 1938.02.01.: Forgács Vilmos(ideiglenesen)
1938.05.01 - 1941.07.01.: hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Ignác
1941.07.01 - 1942.04.20.: Sellyey Vilmos
1942.04.20 - 1944.10.26.: vitéz Liptay László
1944.11.01. (10.26.?) - 1944.12.15.: primor kövendi Nagy Jenő

Debreceni VI. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1919.: Szíj Géza
1920.02.01 - 1920.07.01.: Nagy Vilmos (megbízott)
1920.07.01 - 1923.07.01.: Nagy Vilmos
1923.07.01 - 1926.02.15.: Tirts Béla
1926.03.01 - 1928.09.01.(K.E.1928.10.24.): Gidófalvy Elemér (K.E. 1928.10.24.)
1928.09.01 - 1929.09.01.: Szlabey Imre (ideiglenesen)
1929.09.01 - 1931.01.21.(K.E.): Szlabey Imre
1931.01.21(K.E.) - 1934.08.01.:(L.E. 1934.06.24.) nemesszeghi Nemesszeghy László
1934.08.01 - 1935. Rutkay Arnold
1935 - 1936.05.01.: Betöltetlen
1936.05.01 - 1937.11.01.: Madacsay Imre (ideiglenesen)
1937.11.01. - 1938.11.01.: Madacsay Imre
1938.11.01 - 1938.11.15.: Sasady Arthur (ideiglenesen)
1938.11.15 - 1941.10.01.: Sasady Arthur
1941.10.01 - 1942.11.01.: vitéz Szilády Gyula (ideiglenesen)
1942.11.01 - 1944.10.19.: vitéz Szilády Gyula

Miskolci VII. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1919.09.13 - 1920.01.21.: neczpáli Justh András (ideiglenesen)
1920.02.01. - Mészáros János (?)
1921.03.15 (K.E.) - 1923.(?): Rátky Károly ?
1924.09.15.: neczpáli Justh András
1924.09.15 - 1925.03.18. (K.E.) petrovinai Pekry József *
1924.10.20 - 1926.02.01.: magyarpádéi Kenedy Nándor (ideiglenesen)
1926.03.01 - 1928.09.01.:(K.E. 1928.10.22.) Nemessányi Lajos
1928.09.01 - 1929.09.01.: Szvoboda Rezső (ideiglenesen)
1929.09.01 - 1935.05.30.(K.E.): Szvoboda (1932-től Száday) Rezső
1932.06.01 - 1937.04.01.: Kertész Jenő
1937.05.01 - 1938.02.01.: Kürthy Endre (ideiglenesen)
1938.05.01 - 1939.05.01.: Bertalanffy Dezső
1939.05.01.- 1940.05.01.: Raskó Alfréd
1940.05.01 - 1942.12.15.: vitéz Bátky Józse
1942.12.15 - 1944.10. vitéz Kiss Jenő
1944.10.21 - 1945.: vitéz Rezsőházy Boldizsár


* Pekry felmentéséről az 1925.03.18-ai Kormányzói Elhatározás intézkedett és addig 1924.10.20-tól ideiglenes parancsnok Kenedy Nándor volt tartós vezényléssel.


Kassai VIII. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1939.01.05 - 1939.05.01.: lófő lemhényi Gábor Péter (tartósan vezényelve)
1939.05.01 - 1940.11.23.: lófő lemhényi Gábor Péter
1940.11.23 - 1944.10.28.: Tölgyesi Győző
1944.10.28 - 1945.03.31.: Sáróy Kálmán

Kolozsvári IX. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1940.11.23 - 1942.07.31.: Vattay Ferenc
1942.07.31. (1942.08.15-én vonult be) - 1944.09.15.: (ténylegesen 1944.10.08-áig) vitéz battyáni Paksy-Kiss Tibor
1944.09.15 - 1945.: lófő kibédi Péterffy Jenő (?)

Marosvásárhelyi X. csendőrkerület, kerületi parancsnok
1940.11.23 - 1942.12.15.: Pintér Aladár III
1942.12.15 - 1944.09.07.: dr. Papp János III.

"Jászberényben egyesített kolozsvári és brassói csendőrkerületek parancsnoksága", parancsnok
1919.09.21 - 1919.10.18.: Stenszky Lajos (ideiglenesen)
1920.02.01 - 1920.10.15.: Sebesta Ottokár


Rövidítések:
K. E. = Kormányzói Elhatározás
L.E. = Legfelsőbb Elhatározás

Megjegyzés: 1925 közepéig a kerületi parancsnokságokat a székhelyükről nevezték el. Attól kezdve a székhely neve mellett számot is kaptak, így attól az időtől kezdve: m. kir. IV. csendőrkerületi parancsnokság Pécs stb. volt a hivatalos megnevezés. Az összeállításban az 1925-től 1944-ig megjelent A magyar királyi csendőrség zsebkönyvében alkalmazott formát használtam.