2017. december 17.

OnlinePlusz - A székelység története

Falutörvények, rendtartások | részletek
Szerző: Imreh István A támogatásra, védelemre szoruló emberekre az újkor küszöbén is jellemző volt a szorosabb társulás. A létfeltételek bizonytalansága szolidaritásra ösztönzött, egybebúvásra késztette az embereket. S az együtt élők tartós, mintául szolgáló szerződéseket kötöttek. Kellett az előírások rendszere, az emberek helyét, a tennivalókat, a magatartásformákat...
Agyagfalvi határozat. Határőrségből nemzetőrség | részletek
Szerző: Kedves Gyula Erdélyben 1848 novemberében indult meg a császári-királyi hadsereg támadása a magyar forradalom ellen. A hó végére úgy tűnt, hogy a harc - legalábbis Erdélyben - eldőlt. Puchner császári főhadparancsnok a Székelyföld nagy részét elfoglalta, csak Háromszék tartotta még magát. December végére azonban ennek a helyzete is kilátástalanná vált, s már-már...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Beliznai Kinga
A velencei városállam - részletek
Szerző: Dérer Miklós
A NATO születése - részletek
Szerző: Szécsényi Mihály
A bordélyrendszer Budapesten - részletek
Szerző: Földi András
A római köztársaság államszervezete - részletek

Szerző: Kubassek János
Almásy László – Az angol beteg - részletek

Szerző: Klaniczay Gábor
Európa közös gyökerei. Gondolatok Bronislaw Geremek új könyve kapcsán - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek