2017. október 22.

OnlinePlusz - A székelység története

Falutörvények, rendtartások | részletek
Szerző: Imreh István A támogatásra, védelemre szoruló emberekre az újkor küszöbén is jellemző volt a szorosabb társulás. A létfeltételek bizonytalansága szolidaritásra ösztönzött, egybebúvásra késztette az embereket. S az együtt élők tartós, mintául szolgáló szerződéseket kötöttek. Kellett az előírások rendszere, az emberek helyét, a tennivalókat, a magatartásformákat...
Agyagfalvi határozat. Határőrségből nemzetőrség | részletek
Szerző: Kedves Gyula Erdélyben 1848 novemberében indult meg a császári-királyi hadsereg támadása a magyar forradalom ellen. A hó végére úgy tűnt, hogy a harc - legalábbis Erdélyben - eldőlt. Puchner császári főhadparancsnok a Székelyföld nagy részét elfoglalta, csak Háromszék tartotta még magát. December végére azonban ennek a helyzete is kilátástalanná vált, s már-már...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Hajnal István
Mohamed, a próféta. Az iszlám születése - részletek
Szerző: Oborni Teréz
Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben - részletek
Szerző: Gerő András
A nemzeti mitológia értékei. „Szent az ügyünk, nem rettegünk” - részletek
Szerző: Németh György
Triumvirek asszonya. Kleopátra - részletek
Szerző: Mezey Barna
Jogalkotás a 16–19. századi Magyarországon - részletek
Szerző: Gyarmati György
Kékcédulák 1947-ben. A visszaélések választása - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek