2018. április 20.

Akiket magyar királyi Csendőrség 1919 és 1945 közötti felső vezetői közül 1945 után elítéltek

Szerző: Szakály Sándor

(A teljesség igénye és azon személyek adatai nélkül,
akik nem tartóztak a felső vezetés tagjai közé.)

Halálra ítéltek és kivégzettek:

Vitéz patakfalvi FERENCZY László alezredes

Budapesti Népbíróság (1946. április 9.): "Kötél általi halál, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése, bárhol fellelhető vagyonának az elkobzása." Az ítélet jogerőre emelkedett, 1946. május 31. Kivégezve, Budapest, 1946. május 31.

HAJNÁCSKŐY (Halbich) László ezredes
Budapesti Népbíróság (1946. november 29.): "Kötél általi halál, vagyonelkobzás, állásának nyugdíj igény nélküli elvesztése, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." 1947-ben jogerőre emelkedett.  Kivégezték: Budapest, 1947. február 24.

LÁDAY István ezredes
Budapesti Népbíróság (1946. március 11.): "Kötél általi halál, politikai jogai 10 évre történő felfüggesztése." Népbíróságok Országos Tanácsa (1946. június 17.): "Kötél általi halál, politikai jogai 10 évre történő felfüggesztése." 1947. január 17-én jogerő emelkedett. Kivégezve: Budapest, 1947. január 18. (17.?)

Vitéz SZILÁDY (Morell) Gyula ezredes
Debreceni Népbíróság (1945. április 26.): "Kötél általi halál."  A kivégzésre vezetett Sziládyt Debrecenben 1945. május 2-án meglincselték.

Szabadságvesztésre ítéltek:

Vitéz CZIGÁNY József ezredes
1947. március 19-étől letartóztatásban. Budapesti Népbíróság (1949. október 7.): "15 évi fegyház, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése, teljes vagyonelkobzás, állásának nyugdíj igény nélküli elvesztése." (1950. március 9.) "3 évi és 6 havi börtön, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése, állásvesztés." (1950. május 20.) "10 évi fegyház, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése, állásvesztés." 1956-ban szabadlábra helyezve. 1958. március-1959. június: internálva.

FINTA József altábornagy
Budapesti Népbíróság (1946): 7 évi szabadságvesztés. 

FONYÓ (Fozmann) László ezredes
1950. július 22-étől előzetes letartóztatásban. Budapesti Törvényszék (1950. szeptember 1.): "10 havi börtön, nyugdíjigény elvesztésével járó állásvesztés, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." 1950. december 22-én szabadult. 

HOLLÓDY (Havranek) János ezredes
1945 októberében előzetes letartóztatás. Szekszárdi Népbíróság (1946. október 3.): "2 évi fegyház, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." Népbíróságok Országos Tanácsa (1947. február 19.) "2 évi börtön, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." (Letöltötte: 1945. október 24-1947. december 13.) Budapesti Törvényszék (1950. május 25.): "2 év 3 havi szabadságvesztés, 10 évi közügyektől eltiltás, ? vagyonának elkobzása." (Letöltötte:1950. március 3-1952. július 12.)
A Tolna Megyei Bíróság az ítéleteket 1992. december 22-én semmisnek nyilvánította. 

Vitéz LIPTAY László vezérőrnagy
A Budapesti Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztálya, illetve a Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztálya őrizetében 1945. november 20-1945. december 12.  A Szegedi Népbíróság (1946. október 23.) felmenti az ellene felhozott vádak alól.  A Népbíróságok Országos Tanácsa (1947. január 15.): "7 évi fegyház, politikai jogai 10 évre történő felfüggesztése, hivatalvesztés." 1952. október 30-án szabadult Vácról. 

Vitéz NEMEREY (Gross) Márton altábornagy
Budapesti Népbíróság (1946. december 19.): "5 évi fegyház, állásának nyugdíj igény nélküli elvesztése, mindennemű vagyonának elkobzása, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." Népbíróságok Országos Tanácsa (1948. december 22.): "6 évi fegyház, a mellékbüntetések fenntartása". 1952. október 28-án szabadult Márianosztráról. 

Vitéz battyáni PAKSY-KISS Tibor ezredes
1945. október 19-étől előzetes letartóztatásban. Budapesti Népbíróság (1946. szeptember 11.): "10 évi fegyház, állásának nyugdíj igény nélküli elvesztése, vagyonelkobzás, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." Népbíróságok Országos Tanácsa (1949. április 5.): "15 évi fegyház a mellékbüntetések fenntartásával." 1956. június 26-án szabadult feltételesen Márianosztráról.

Dr. PAPP (Pap) János III. Ezredes
"Igazolt" (1945. június 30.). A Kolozsvári Népbíróság (1946. május 31.) 8. számú határozatával távollétében halálra ítélte.
1950-ben a Sólyom László és társai per kapcsán szabadságvesztésre ítélve. 

Dr. PRESZLY Lóránd ezredes
Előzetes letartóztatásban: 1945. július 27-1946. szeptember 17.  Budapesti Népbíróság (1946. október 23.): "10 évi fegyház, vagyonelkobzás, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." Népbíróságok Országos Tanácsa (1947. június 21.): "10 évi börtön, a mellékbüntetés fenntartásával." 1947. október 14-én jogerőre emelkedett. 

SEBESTA Ottokár ezredes
Budapesti Népbíróság (1949. szeptember 30.): "6 havi börtön, állásvesztés, politikai jogai 5 évre történő felfüggesztése." 

Vitéz TEMESVÁRI Endre vezérőrnagy
Budapesti Népbíróság (1946. március 22.): "10 évi fegyház, teljes vagyonelkobzás, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése."
A Népbíróságok Országos Tanácsa (1948. október 28.) az elsőfokú ítéletet megerősítette és állás- és nyugdíjigényvesztéssel "egészítette ki".

A kihallgatások során agyonvertek:

Vitéz lófő kibédi PÉTERFFY Jenő ezredes
1945 októberében Kaposvárott letartóztatva. A Katona Politikai Osztályon kihallgatás során Budapesten 1945. december 21-én agyonverték.

Az Államvédelmi Osztály rendszeres
kihallgatásait követően öngyilkosságot követtek el:

Vitéz szinai SZINAY (Sznistsák) Béla altábornagy
Az ÁVO zaklatásai okán 1948. szeptember 8-án Budapesten öngyilkos lett. 

Vitéz nádaskai VADÁSZY István címzetes vezérőrnagy
Nem igazolt (1945. augusztus 18.). 1948 augusztusában az ÁVO letartóztatta, szabadlábra helyezését követően öngyilkos lett Budapesten 1948. szeptember 18-án.

Kitelepítettek:

Vitéz BÁTKY (Bátki) József címzetes vezérőrnagy
Nem igazolt (1948. február 23.). Kitelepítve:1950-1953, Mezőberény.

Lovag rományai CZÓGLER Gusztáv vezérőrnagy
Nem igazolt (1945. augusztus 23.). Kitelepítve:1951. május 31-1953, Kőtelek. 

Vitéz dr. DAMASY (Dlabik) Farkas vezérőrnagy
Nem igazolt (1948. augusztus 18.). Internálva: 1945. szeptember-1946. szeptember: (Csepel).  Kitelepítve: 1951. június-1953, Rakamaz. 

Vitéz FARAGHO (Faragó, Faraghó) Gábor vezérezredes
Igazolt (1945).  Kitelepítve: 1951-1952.

HUSZÁR Ágoston vezérőrnagy
Kitelepítve: 1951-? 

Nemesszeghi NEMESSZEGHY László ezredes
Nem igazolt. Kitelepítve: 1951-1953.

Vitéz POLTÁRY (Praksz) Vilmos vezérőrnagy
1946. március 8-ától vizsgálati fogságban. Kitelepítve: 1951-1953, Sülysáp.

SZÁHLENDER Béla altábornagy
Kitelepítve: 1951-?, Szigetmonostor.

Nem igazoltak, internáltak, előzetes letartóztatásban voltak:

BALOGH (Schön) Béla címzetes vezérőrnagy
Nem igazolt (1947. június 10.). 

Besenyői BEŐTHY Kálmán ezredes
Nem igazolt. 1945. november 11-e és 1946. október 2-a között előzetes letartóztatásban. A Népbíróságok Országos Tanácsa felmentette a vádak alól. Később kitelepítés, "vegzálás" stb.

BERTALANFFY Dezső ezredes
Nem igazolt (1948. február 5.).

CSIBA István ezredes
Nem igazolt (1947. április 8.)  

Vitéz DOÓRY (Klemm) László vezérőrnagy
Nem igazolt (1947. május 20.). 

Vitéz FALKA (Falk) Ferenc vezérőrnagy
"A visszaténylegesítésből kizárva" (1946. január 8.). /A Honvédelmi Minisztérium állandó igazoló bizottsága./ 

FORGÁCS (Fallenbüchl) Vilmos ezredes
Nem igazolt (1945. szeptember 1.). 

KERTÉSZ Jenő ezredes
Nem igazolt (1947. augusztus 12.). 

Kézdivásárhelyi NAGY Gyula vezérőrnagy
Nem igazolt (1945. november 3.). 

Primor kövendi NAGY Jenő ezredes
1945. október 15-étől 1946-ig őrizetes, illetve internálva. 

NAGY Vilmos ezredes
Nem igazolt (1948. június 17.). 

SASADY (Sekanina) Arthur címzetes vezérőrnagy
Nem igazolt (1948. augusztus 23.).  

Vitéz SÁRAY (Strohhoffer) Ferenc vezérőrnagy
1945. decembertől -?: internálva (Csepel).
Nem igazolt (1949. február 24.).

Vitéz SÁRÓY (Skerlán) Kálmán ezredes
Nem igazolt (1949. február 3.).

SCHÖNNER Károly ezredes
Nem igazolt (1947. május 13.). 

ZIEGLER (1935. február 25-étől Marosszéky) Emil vezérőrnagy
Nem igazolt.