2017. december 13.

OnlinePlusz - Az Aranycsapat - Nagy temetések, mauzóleumok

Magyar nemzeti panteonok és panteontervek a 18-19. században | részletek
Szerző: Nagy Ágoston Az építészeti alkotásokban megnyilvánuló nemzeti panteonalapítási kísérleteket általában a francia forradalom időszakáig szokás visszavezetni. Az ún. panteonizáció és a nemzeti panteonok megszületése azonban ennél jóval összetettebb jelenség, különösen igaz ez a 19. század végi, mindenekelőtt a millenniumi ünnepségek körül született magyar...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Gerő András
Szabadelvűség és konzervativizmus - részletek
Szerző: Németh Ildikó
Boszorkányperek Sopronban - részletek
Szerző: Poór János
Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
A női viselet reformja a századfordulón - részletek
Szerző: Németh István
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában - részletek
Szerző: Máthé Gábor
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek