2018. február 18.

OnlinePlusz - Az Oszmán Birodalom

Az oszmánok vallási világa. Az iszlám és a dervisek | részletek
Szerző: Sudár Balázs Ha az Oszmán Birodalom kerül szóba, akkor a mohácsi vész és Jumurdzsák után az iszlám terjeszkedése, terjesztése jut leginkább a megkérdezettek eszébe - a "hódító iszlám". És valóban: az Oszmán szultánok 1517-től az iszlám kalifái, azaz Mohamed helyettesei (ezt jelenti a kalifa szó) voltak, amely ugyan gyakorlati hatalommal nem járt, mégis...
Az oszmán állam keresztény vazallusai. Az erdélyi fejedelmek viszonya a Magas Portához | részletek
Szerző: Papp Sándor Az általános nézet szerint Szapolyai Jánostól kezdve minden magyar, s későbbi erdélyi uralkodó az oszmán Portával kialakított kapcsolatai biztosítására egy, a régebbi magyar nyelvű forrásokban "athnáménak" (arab-perzsa ahdnáme, jelentése szerződéslevél) nevezett okmányt kapott. A 16-17. századi erdélyi diplomáciai források azt feltételezik,...
Az oszmán nők 19. századi angol utazónők szemével | részletek
Szerző: Borus Judit Az oszmán nő témája hosszú évszázadokig foglalkoztatta a nyugati olvasókat. A fátyolviselés, a háremben való elzártság és a többnejűség - amely még ma is nagy figyelmet kap - sok európait arra sarkallt, hogy nem törődve a közlekedés kényelmetlenségeivel és nehézségeivel, elutazzon az Oszmán Birodalomba, s első kézből tájékozódjon ezekről a dolgokról....
Az oszmán-török hadigépezet fénykora (1300-1574) | részletek
Szerző: B. Szabó János Az Oszmán Birodalom több mint hatszáz éves fennállása során páratlan alkalmazkodóképességről tett tanúbizonyságot. Habár a 21. századból visszatekintve a muszlim "Kelet" esetében általában nem a megújulásra való képesség tűnik a legmarkánsabb vonásnak, az Oszmánok azonban eleve a hagyományos muszlim világ és a...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Romsics Ignác
A Horthy-rendszer jellegéről. Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus - részletek
Szerző: Engel Pál
A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal - részletek
Szerző: Csizmadia Sándor
A francia geopolitika. Európai vagy atlanti Európa? - részletek
Szerző: Oborni Teréz
A magyar közigazgatás központi szervei, 1526–1848 - részletek
Szerző: Papp Imre
A Napkirály - részletek
Szerző: Názer Ádám
Harc a női jogokért. Szüfrazsettek - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek