2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
B

Balogh Judit:
A székelység. Egy nem tipikus társadalom a középkori Erdélyben - 2014/1

Basics Beatrix:
Andrássy-mauzóleum Krasznahorkán - 2014/7

Babucs Zoltán:
A honvédgyalogság fegyverzete a II. világháborúban - 2011/11

Baczoni Gábor Miklós-Gyarmati György:
Államvédelmi szaklevéltár ? la Péter Gábor - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Baczoni Gábor Miklós:
Péter Gábor (vélt) vetélytársai:
Tömpe András és Villányi András
- 2002/6-7, 2007/1 ksz

Bagi Zoltán Péter:?Adolf von Schwarzenberg, a győri győző - 2013/5

Bajcsy-Zsilinszky Endre:
Erdély. Múlt és jövendő.
Részletek egy alkotmánytervezetből [Közzéteszi: Kiss F. József]
- 1990/4

Baji Etelka:
Az arisztokrácia utolsó fényképalbumából - 2007/4-5

Baji Etelka:
Izabella. Fényképező főhercegasszony, Habsburg Izabella - 2011/8

Bak Borbála:
Az osztrák császári középcímer - 1992/8-9

Bak János:
Királynék bűnbak szerepben a középkori Magyarországon - 2001/6

Bakó Boglárka:
Hagyomány és modernitás.
Cigány női szerepek Magyarországon és Erdélyben
- 2009/4 Op

Balázs Bálint-Müller Rolf-Sipos Zoltán:
A csernobili tragédia és a tájékoztatáspolitika csődje - 2006/4

Balázs Éva, H.:
A dinasztia és Magyarország. Egy régi vita margójára - 1992/6

Balázs Éva, H.:
Merkantilizmus Nyugat- és Közép-Európában - 1995/10 m

Balázs Éva, H.:
Porto és Tokaj - 2003/1-2

Balázs Éva, H.:
Búcsú Sahin-Tóth Pétertől - 2004/11

Balázs Éva, H.:
250 éve született Berzeviczy Gergely - 2013/5 Op

Balázs Géza:
A bor szemiotikája - 2003/1-2

Balla Tibor:
A caporettói áttörés, 1917. X. 24-XII. 12. - 2002/2

Ballabás Dániel:
A dualizmus korának főnemesi rangemelései - 2013/5

Balog Iván:
A velünk élő, fel nem dolgozott múlt. Zsidókérdés és antiszemitizmus - 2004/4

Balog Iván:
Diagnózis és terápia. Bibó István a politikai hisztériákról - 2004/4

Balogh András:
A jaltai rendszer - 2002/9-10

Balogh Béni, L.:
A második bécsi döntés - 2005/6, 2010/1 ksz

Balogh Béni, L.:
Az Antonescu-rezsim jövőképe.
Román békeelképzelések és lakosságcsere-tervek, 1940-1944
- 2007/1-2

Balogh Béni, L.:
"A Vörös Hadsereg Magyarországon. Magyar levéltári dokumentumok - 2014/4-5

Balogh Béni, L.:
"Törvényes megszállás". Szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között - 2014/4-5

Balogh Elemér:
A kora középkori Európa jogtörténeti forrásairól - 2003/5

Balogh Elemér:
A nemzet prókátora - 2003/9-10

Balogh F. András:
Herta Müller romániai gyökerei.
A bánsági sváb közösség vonzása és taszítása
- 2010/2

Balogh F. András:
Drakula. A keleti kegyetlenség jelképe - 2010/10

Balogh Iván:
A Hajnal testvérek - 2008/6

Balogh Judit:
Egy székely kékszakáll. Pribék uram, az udvarhelyi házasságszédelgő - 2008/5

Balogh Júlia:
Drámai dokumentumok. Erdély 1918 végén - 1990/3

Balogh Margit:
Slachta Margit és a keresztény nőkép - 2009/4 Op

Balogh Margit:
Gergely Jenő - 2010/1 Op

Balogh Margit:
A Szent Jobb. A királyi ereklye egy évezrede - 2010/6

Barta Róbert:
Horthy. Reflexiók és önreflexiók - 2012/9-10

Baráth Magdolna:
A halálos ítélet hiba volt. Angol kommunisták Nagy Imre kivégzéséről - 1998/4-5 m

Baráth Magdolna:
Csendes elbocsátások. A felelősség kérdése, 1962 - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Baráth Magdolna:
Andropov jelentései.
A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, 1956. március-október
- 2002/11-12

Baráth Magdolna:
A Rákosi-korszak csúcsvezetői az 1960-as években - 2004/8-9

Baráth Magdolna:
Magyarország és a Szovjetunió - 2004/8-9

Baráth Magdolna:
Hruscsov titkos beszéde. Az SZKP XX. kongresszusának zárt ülése - 2006/2-3

Baráth Magdolna:
Korlátozott szuverenitás.
Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után
- 2006/9

Baráth Magdolna:
A KGB. Szerovtól Krucskovig. Állambiztonság a Szovjetunióban - 2007/3

Baráth Magdolna:
Kényszerek és választások. Viszontagságos világ a Szovjetunióban - 2008/1

Baráth Magdolna:
A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után - 2010/3 Op

Baráth Magdolna:
Szovjet tanácsadók Magyarországon - 2012/3

Barczi Gyula:
Napról napra szegényebbek vagyunk - 2012/4-5

Barcsa Dániel:
Madéfalvi veszedelem. A határőrség megszervezése - 1992/3

Bardi Teréz:
A legsportosabb herceg: Esterházy Antal - 2014/12

Barta Gábor:
A vitézlő rend világa. A magyar nemesség a 16. században - 1994/4-5, 2012/2 ksz

Barta Gábor:
A Sztambulba vezető út, 1526-1528.
A török-magyar szövetség és előzményei
- 2003/11-12,13/2 ksz

Barta János:
A békesség ára. A köznemesség hanyatlása a 18. században - 1994/4-5, 2012/2 ksz

Barta János:
Az arisztokrácia válaszútja - 1994/10, 2012/2 ksz

Barta János:
Poroszország felemelkedése - 1999/1-2

Barta János:
A Stuartok - 2000/4

Barta János:
Eltüntethető-e a középkor? - 2003/5

Barta Róbert:
Az Egységes Párt - 1997/1

Barta Róbert:
Az angliai csata. A Luftwaffe London fölött - 1999/5-6

Barta Róbert:
Egy memoár margójára. Horthy Miklós: Emlékirataim - 2001/1-2

Barta Róbert:
Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései.
Páter Zadravecz titkos naplója
- 2003/7-8

Barta Róbert:
Gróf Bethlen István politikai holdudvara - 2007/4-5

Barta Róbert:
Becsület és kötelesség egy életen át. Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona memoárja - 2013/5

Barta Róbert:
Churchill és az európai egység kérdése - 2014/1 ksz

Bartal Csaba:
Angol és holland békeközvetítési kísérletek a Rákóczi-szabadságharcban - 2004/1

Bartal Csaba-Balázs Bálint:
A történelem sokszor kiszámíthatatlan. Beszélgetés Kosáry Domokossal - 2004/7

Bartal Csaba-Bende lászó:
Lövések a Vatikánban - 2006/2-3

Basics Beatrix:
Történelmi festészet - 1998/9-10

Basics Beatrix:
Deák Ferenc alakja a képzőművészetekben - 2003/9-10

Basics Beatrix:
II. Rákóczi Ferenc ábrázolásai - 2004/1

Basics Beatrix:
A betléri Andrássy-kastély - 2004/12

Basics Beatrix:
Alsólendva - 2007/1-2

Basics Beatrix:
A polgárság önmegvalósítása a művészsorsokban.
A nemzet festője: Barabás Miklós
- 2010/8

Basics Beatrix:
Az "aranyemberek". A Sina család - 2010/8

Basics Beatrix:
Mátyás-kultusz a két világháború között - 2012/1-2

Basics Beatrix:
Top 10 magyar történelmi festmény - 2012/1-2

Basics Beatrix:
Zrínyi kirohanása. Egy képtípus története - 2012/1-2

Basics Beatrix:
Krasznahorka büszke vára… - 2012/4-5

Batári Gyula:
Pesti nő a sajtó tükrében - 1991/3

Batta András:
Operettmonarchia - 1992/8-9

Bácskai Vera:
Egy főváros rendhagyó születése. [Pest és Buda a 19. században] - 1993/8-9

Bácskai Vera:
A régi városi polgár élete - 1998/7

Bácskai Vera:
Polgári vagyon, polgári tőke a 19. század első felében - 2010/8

Bálint Csanád:
A nagyszentmiklósi kincs - 2011/11

Bálint Csanád:
Az avarok? - 2011/11

Bán András-Bogdán Melinda:
Regula oculorum - 2006/4

Bán D. András:
A megbékítéstől a százalékos felosztásig.
A brit külpolitika Közép- és Kelet-Európában
- 1994/8

Bán D. András:
Az összeköttetés megszakad. A brit-magyar kapcsolatok, 1938-41 - 1997/1

Bánffy Miklós:
Látogatás Neuillyben. Visszaemlékezés - 2014/6

Bánkuti Gábor:
A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, 1950 - 2006/4

Bánkuti Gábor:
A szerzetesek kitelepítése, 1950 - 2010/6

Bánkúti Imre:
A szatmári kiegyezés, 1711 - 2004/1

Bánkuti Gábor:
A Rákosi-korszak kórrajza. Gyarmati György: A Rákosi-korszak.
Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956
- 2012/9-10

Bányai József:
Gr. Széchenyi Béla vadászatai - gr. Forgách trófeái - Rehabilitált őzbak - 2009/7-8

Bányai József - Vörös Éva:
Vadászó Habsburgok - 2011/8

Bárány Attila:
A "lyukak országa"? Anglila Nagy Alfréd korában - 2003/5

Bárány Attila:
A Plantagenetek - 2000/4

Bárány Attila:
A keresztes lovagok és a zsidóság - 2006/8

Bárány Ottóné Badi Györgyi:
Árulkodó nyomok - 2010/9 Op

Bebesi György:
Az orosz szélsőjobb a századelőn - 1999/3

Bebesi György:
Pogromok Oroszországban a 20. század elején - 2008/7-8

Bebesi György:
Bolsevizmus-sztálinizmus - 2009/7-8

Bebesi György:
Egy hírhedt vérvádper. A Bejlisz-ügy Oroszországban - 2013/4

Bebesi György:
Mozaikok az oroszországi zsidóság történetéből I. A cári korszak - 2013/4

Bebesi György:
A Raszputyin-gyilkosság. A csodatevő cári kegyenc élete és halála - 2013/1

Beck Tibor:
A filoxéra pusztítása - 2003/1-2

Beck Tibor:
A magyar bortermelő lelki alkata.
Nemzetkarakterológia Szekfű Gyula munkájában
- 2003/1-2

Beevor, Anthony:
Sztálingrád - 1999/5-6

Bellák Gábor:
A Habsburg nádori kripta - 2014/7

Beliznay Kinga:
A velencei városállam - 1997/8

Bellák Gábor:
Hitler és a művészet - 2005/10-06/1

Bellák Gábor:
A Habsburg nádori kripta - 14/7

Beluszky Pál:
Az alföldi mezőváros - 1993/8-9

Beluszky Pál:
A modernizáció területi különbségei a századelő Magyarországán - 2001/8-9

Bencsik Gábor:
Homo monarchicus. Az első 25 év - 2007/10

Bencsik Zsuzsa:
Jog és humor: WC-avatás 1946-ban - 1991/9

Benda Jenő:
A béke kálváriaútján. Töredékek egy újságíró naplójából - 2014/6

Benda Kálmán:
Bocskai István - 1999/7

Bene János:
Nyíregyháza bombázása, 1944. szeptember 6. - 2014/2

Bene Sándor:
Zrínyi, Frangepán, Nádasdy. A Wesselényi-összeesküvés perei - 1995/6-7

Benedek István:
Széchenyi lelkivilága - 1991/5

Berecz János:
Milyennek láttam Kádárt? - 2000/7-8

Berényi Mária:
A magyarországi románság mecénása - Egy román magyar: Gozsdu Manó - 2010/8

Bertényi Iván:
A magyar királyi udvar tisztségviselői a középkorban - 1996/1-2

Bertényi Iván:
Magyarország címere. Egy fogalom kialakulása - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Bertényi Iván:
Magyar címertörténet - 2009/4

Bertényi Iván:
Miről tudósítanak a címerek? - 2009/4

Bertényi Iván:
Vadgazdálkodás a 12. század közepén - 2009/7-8

Bertényi Iván:
Királynék Lengyelországból - 2009/10

Bertényi Iván:
Az ellopott korona, 1439-1440 - 2011/1

Bertényi Iván:
Az Anjouk Magyarországa - 2012/1-2

Bertényi Iván:
A "Kossuth-címer" - 2012/12

Bertényi Iván:
A magyar királykoronázások a középkorban (1000-1526) - 2013/6

Bertényi Iván:
Királykoronázások, királytemetések Székesfehérvárott - 2013/6

Bertényi Iván:
Oroszlános címerek. Változó területi címerek Európában - 2013/8

Bertényi Iván, ifj.:
Tisza István és az első világháború - 2001/10-02/1

Bertényi Iván, ifj.:
A századelő politikai irányzatai és Tisza István - 2009/1-2

Bertényi Iván, ifj.:
Út a hatalomhoz.
Miniszterelnökök kinevezése és bukása a dualizmus korában
- 2014/9

Bessenyei József:
Hogyan változtassunk pártot. Podmaniczky János élete - 1990/4

Bessenyei József:
Vajon kinek a pártján?
A Habsburg-párti arisztokrácia kiformálódása,1526-1540
- 2003/11-12,13/2 ksz

Békés Csaba:
A kádári külpolitika, 1956-68 - 1998/1

Békés Csaba:
A magyarkérdés az ENSZ-ben - 1996/8-9

Békés Csaba:
Győzhetett volna-e a magyar forradalom 1956-ban?
Mítoszok, legendák, tévképzetek, illúziók
- 2001/10-02/1

Békés Márton:
A legitimizmus és a legitimisták - 2009/1-2

Békés Márton:
Legitimista kislexikon - 2009/1-2 Op

Békés Márton:
A Habsburgok és a legitimisták - 2011/8

Békés Márton:
Az Országos Habsburg-ellenes Liga - 2011/8

Békés Sándor:
Erkölcs nélkül nincs harmónia Vadászetika - 2009/7-8

Békés Sándor:
Kiváltság, káderlap, bankszámla. Átrétegződő vadászközösségek - 2009/7-8

Béli Gábor:
A hűbéri állam - 1997/8

Béli Gábor:
A familiaritás - 1998/1 m

Béli Gábor:
Ingatlanszerződések a 13-14. században Magyarországon - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Béli Gábor:
Alapdokumentumok a magyar középkorból - 2012/1-2

Béli Gábor:
Adók, adószerű bevételek az Árpád-korban - 2012/6

Béli Gábor:
Vagyongyűjtő nagyurak IV. Béla idején - 2013/5 Op

Béres Zsuzsa:
A királyi család fogságában. A Diana-mítosz - 2007/8

Bibó István:
A politikai hisztériák természetrajza (részletek) - 2004/4

Bibó István:
Az arab-izraeli konfliktusról (részletek) - 2004/4

Bibó István:
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (részletek) - 2004/4

Bibó István:
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (részlet) - 2012/12

Biczó Piroska:
A koronázótemplom maradványai. A Romkert.
A székesfehérvári Szűz Mária-prépostság templomának régészeti kutatása
- 2013/11

Bihari Mihály:
Szakaszok a magyar társadalom történetében 1945-1988 - 1992/1

Bihari Mihály:
A szocialista állam - 1996/4-5

Bihari Mihály:
A Kádár-rendszer állama - 1997/8 m

Bihari Mihály:
Kádár és rendszere - 2000/7-8

Bihari Mihály:
Az átmenet magyar útja. A magyarországi rendszerváltás.
Összefoglaló értékelés
- 2004/5-6

Bikki István:
A politikai rendőrség újjászervezése és működése,
1956-1962
- 2002/6-7, 2007/1 ksz

Bikki István:
A berlini válság hatása a magyar belügyben - 2004/8-9

Bikki István:
Titkos állambiztonsági eszköztár.
Egy gondolatrendőrség operatív eszközei és módszerei
- 2007/3

Bitskey István:
A restek eledele [Demagógia a hitvitákban] - 1993/1-2, 1996/3

Bitskey István:
Pázmány, a nemzetnevelő - 1993/6

Bitskey István:
Huszár Gál perbe fogása és kiközösítése - 1995/6-7

Bitskey István:
Hitújítás, hitvita, egyházszakadás.
A reformáció előzményei és irányzatai Európában,
megjelenése Magyarországon
- 1995/10 m

Bitskey István:
Pázmány Péter - 1999/7

Bíró Judit-Gerő András:
Aznap [Kossuth halála] - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Bíró Margit:
A grúzok - 1991/8

Bíró Zoltán, Sz.:
Az önálló Oroszország Európa-politikája - 2003/3-4

Blum, Alain:
Demográfiai katasztrófák - 2001/4-5

Boros Zsuzsanna:
Antiszemitizmus és holokauszt Franciaországban, 1940-1944 - 2013/4

Bod Péter Ákos:
A pénzügyi szuverenitás sorsa hazánkban.
Szent Istvántól az euró átvételéig
- 2003/3-4

Bod Péter Ákos:
A magyar privatizáció menete és tanulságai - 2004/5-6

Bódi Csaba:
A magyar köztársasági intézmény - 1997/8

Bódis Gábor:
Josip Broz Tito - 1994/3

Bodor Ferenc:
Azok a régi szép napok... Kávéházak, eszpresszók - 1993/1-2

Bodor Kata:
Nők a művészetben: Frida Kahlo, Yoko Ono, Peggy Guggenheim,
Elisabeth-Louise Vigée Le Brun
- 2007/8

Bodrogi Péter:
A Vaskorona Rend - 2005/1

Bodrogi Péter:
Corvin-lánc - Corvin-koszorú - Corvin-díszjelvény - 2012/1-2

Boglár Lajos:
Tolerancia és intolerancia. Civilizációk találkozása - 1992/5

Bokor Péter-Hanák Gábor:
Beszélgetés Habsburg Ottóval - 2004/10

Bollobás Enikő:
A "rassz", a társadalmi nem és a kirekesztés kategóriái:
az amerikai individualizmus másik története
- 2008/9 Op

Bollók Ádám:
Avarok és magyarok. László Gyula és a "kettős honfoglalás" elmélete - 2011/11

Bona Gábor:
A szabadságharc honvédsége - 1998/2

Bona Gábor:
A honvédsereg felső vezetői - 1999/4 m

Borsi-Kálmán Béla:
Az aranycsapat. Egy magyar mítosz - 2014/7

Borbíró Fanni:
1848-1849. "Föl a tett mezejére, polgártársnőim!" - 2001/6

Borgos Anna:
Nők a pszichoanalízisben a 20. századelőn - 2007/8

Borhi László:
Vasfüggöny ereszkedett alá - 1991/4

Borhi László:
Az Európa-gondolat és a hidegháború - 1991/9

B[orhi] L[ászló]:
Truman - 1991/9

Borhi László:
A rasszizmus ellen. A fajgyűlölet felszámolása az Egyesült Államokban - 1992/5

Borhi László:
A kisnyilasokról - 1993/1-2

Borhi László:
A hidegháború - 1997/10 m

Borhi László:
Az amerikai külpolitika belső forrásai - 2002/9-10

Borhi László:
Hírszerzés és félrevezetés. Nagyhatalmi játszmák.
A szövetségesek és a német megszállás, 1943-1944
- 2014/3

Borhy László:
Római erődépítészet A castrumtól a limesig - 1997/3-4

Boros Géza:
1956 emlékművei - 1998/4-5

Boros Zsuzsanna:
Pétain két pere. Politikai perek és rendszerváltozások Franciaországban - 1995/6-7

Boros Zsuzsanna:
Vichy kérdőjelei - 2000/1-2

Boros Zsuzsanna:
A francia szélsőjobb a két világháború között - 2010/3

Boros Zsuzsanna:
Források a francia szélsőjobboldal tanulmányozásához - 2010/3 Op

Borosy András:
A rozgonyi csata, 1312. június 15. - 2002/2

Borsa Iván:
Záloglevél [Egy Zsigmond-kori oklevél] - 1994/10

Borsányi György:
Mónus Illés - 1997/8 m

Borsányi László:
Új világ, új világkép - 1992/5

Borsányi László:
Rezervátumokba szorított őslakosság. [Az Unió indiánpolitikája] - 1994/9

Borus József:
Vetter Antal - 1999/4 m

Borsody István:
A föderalizmus illúziója. A szovjet fenyegetés árnyékában - 1994/8

Borus József:
Sturmgewehr. A második világháború legendás fegyvere - 1997/7

Borus Judit:
Coco Chanel. "A divat mulandó, az elegancia örök" - 2007/8

Borus Judit:
Coco Chanel. "A divat mulandó, az elegancia örök" - 2007/8

Borus Judit:
A tabu - 2010/7

Borus Judit:
A Willendorfi Vénusztól a lefagyasztott spermáig. A szex kronológiája - 2010/7

Borus Judit:
A hivatásosak. Fejezetek a prostitúció történetéből - 2011/1

Borus Judit:
A modern magyar ruha megteremtője - Tüdős Klára - 2011/12

Borus Judit:
A Heydrich-merénylet és a lidicei megtorlás - 2013/1

Borus Judit:
Nők az Oszmán Birodalomban - 2014/10 Op

Bossuat, Gérard:
Az európai identitás és az Egyesült Államok. Egy történész gondolatai - 2002/9-10

Botka Ferenc:
Metszetek. Déry Tibor a hatvanas években - 2004/8-9

Botka Ferenc:
Az író megtörése. Déry Tibor kihallgatása, 1957 - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Botos János:
A magyarországi zsidóság vagyonvesztése, 1944-1947 - 2014/11

Bottoni, Stefano:
Az elveszett centrum. Kolozsvár a második világháború után - 2005/2-3

Bottoni, Stefano:
A Securitate - 2007/3

Bozóki András:
Az alkotmányos forradalom éve: 1989 - 2004/5-6

Bozsó Éva:
Egy kis emberség - 2010/9 Op

Bódy Zsombor:
Az új nő a két világháború között.
A középosztálybeli nő helyzetének változásai a Horthy-korszakban
- 2011/12

Bóna István:
Valóság és mitikus torzkép: Attila - 1993/6, 1999/9-10

Bödők Gergely:
Erőszak, terror, brutalitás. Az első világháború hatása és a terror jelensége - 2014/4-5

Bödők Gergely:
Forradalmak és ellenforradalmak. Politikai erőszak az első világháború után - 2015/1

Breuer Pál::
"Öld meg a pásztort, szétszalad a nyáj." - 2010/9 Op

Brocheux, Pierre:
Pol Pot - Kambodzsa elpusztítása - 2001/4-5

Broszman György:
Patyomkin-ország [Custine márki naplójából] - 1992/7

Bruhács Kinga:
Diszkrimináció és fajelmélet a náci Németországban - 2005/4-5

Bruhács Kinga:
Egy rendhagyó jellemrajz 1943-ból - 2005/10-06/1

Buda Attila:
Az irodalmi elit - 2007/4-5

Búr Gábor:
Háborúk Afrikában - 2006/2-3

Búr Gábor:
Dél-Afrika első fekete elnöke: Nelson Mandela - 2008/9

Búr Gábor:
Az appartheid rendszer Dél-Afrikában - 2008/9 Op

Buza János:
A szerémségi borok török kori nyomai - 2003/1-2

Buza János:
Szőlők, borok, jogi esetek - 2007/6-7

Buzás Zsuzsanna:
Az egyásrautaltság - 2010/9 Op

Buzgó József:
A vadászat aranykora. Vadászat a 19. századi Magyarországon - 2009/7-8

Buzinkay Géza:
Életveszélyes-e a (magyar) karikatúra? - 2015/2

Buzogány Dezső:
Erdély, a recepta religiók földje - 2009/7-8