2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
C - Cs

Caples, Mathew:
Pax Hungarica. Ottlik László. Új-Hungária-koncepciója - 2005/6

Cennerné Wilhelmb Gizella:
A királyné képei [Erzsébet királyné] - 1992/4

Cennerné Wilhelmb Gizella:
Az allegóriák nyelvén [Habsburg-királyok képei] - 1992/6

Cennerné Wilhelmb Gizella:
Deák emlékezete - 1992/8-9

Cennerné Wilhelmb Gizella:
A fürdőélet képei - 1993/3

Corfield, Penelope:
Az angol gentleman különös története - 1995/9

Cornelius, Deborah S.:
Horthy és a II. világháború - 2012/3

Courtois, Stéphane:
A kommunizmus bűnei. Százmillió halott? Egy tragédia mérlege - 2001/4-5

Czajlik Zoltán:
Régészeti lelőhelyek felfedezése - 2004/3

Czeizel Endre:
Szent-Györgyi Albert. Egy magyar tudós útja a Nobel-díjig - 2014/12

Czenthe Miklós:
Sorsközösségben Magyarok és szlovákok - 1990/4

Czéh Zoltán-Seres Attila-Vörös Géza:
Ki kicsoda az orosz történelemben? - 1999/3 m

Czéh Zoltán:
Cseka - GPU - GPU. A szovjet politikai rendőrség születése - 2007/3

Czéh Zoltán:
Gulag A sztálini lágerbirodalom - 1999/3

Czigány István:
A gyors siker titka. A Rákóczi-szabadságharc hadserege - 2004/1

Csaba László:
A hadigazdaságtól a piacgazdaságig, 1945-1989.
A magyar szocializmus sajátosságai
- 2001/3

Csallóközi Zoltán:
In memoriam 1848-49 [A forradalom és szabadságharc emlékművei] - 1990/2

Csaplár Krisztián:
Kém, arisztokrata, őslénykutató: Nopcsa Ferenc.
Magyar igény az albán trónra
- 2005/9

Csapó Endre:
Az ismeretlen emigráció - 2008/1 Op

Csató Tamás:
A két világháború közötti gazdasági élet kérdései
és azok megoldási kísérletei
- 1996/3 m

Csáky Imre gróf:
A trianoni békediktátum - 2014/6 Op

Csáky, Moritz:
Osztrák vagyok. Egy identitás gyökerei és távlatai - 1992/6

Csányi Sándor:
Fenntarthatóság és tervszerűség a magyar vadgazdálkodásban - 2009/7-8

Császtvay Tünde:
Bordélyvilág a békebeli Budapesten.
A prostitúció társadalomtörténete a 19. századvégen, a 20. századelőn
- 2011/1

Cseh Géza:
Vörös- és fehérterror Szolnokon - 2011/2

Cseh Géza:
A román megszállás áldozatai Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében - 2011/5

Cseh Géza:
Málenkij robot. A fegyverneki svábok elhurcolása - 2011/5

Cseh Géza:
Horthy Zoltán, a kormányzó rejtélyes fivére - 2014/2

Csen Jian:
Peking és az 1956-os magyar válság - 1996/8-9

Csetri Elek:
Kolozsvár népessége - 2005/2-3

Csetri Elek:
Kolozsvár népessége - 2005/2-3

Cséfalvay Pál:
Simor János hercegprímás útikészlete - 1991/6

Csicsery-Rónay István:
Emigrációban - 2008/1 Op

Csicsmann László:
India és Pakisztán három háborúja - 2006/2-3

Csicsmann László:
Az iszlám Európában - 2015/2

Csikány Tamás:
Psotta Móric - 1999/4 m

Csikány Tamás:
Tüzérség a 19. század első felében - 1997/7

Csikány Tamás:
Értelmetlen vérszivattyú. Az első világháború hadművészeti kérdései - 2013/1

Csizmadia Ervin:
Pártok és eszmék a rendszerváltó Magyarországon - 2002/4-5

Csizmadia Sándor:
A francia geopolitika. Európai vagy atlanti Európa? - 1997/5-6

Csizmadia Sándor:
Franciaország De Gaulle-tól De Gaulle-ig - 2000/1-2

Csizmadia Sándor:
Pártok és szellemi áramlatok Franciaországban - 2002/4-5

Csom Etelka:
A sakkjáték kultúrtörténete - 2005/8

Csoma Zsigmond:
Bor és borászat a Kárpát-medencében - 2003/1-2

Csoma Zsigmond:
Erdélyi ürmösök és aszúk - 2003/1-2

Csoma Zsigmond:
Magyar borvidékek Trianonon innen és túl - 2007/6-7

Csoma Zsigmond:
Villány és a Telekiek - 2007/6-7

Csoma Zsigmond:
Az Év Bortermelői, 1991-2006 - 2007/6-7

Csonka Mihály:
Békekölcsönjegyzés 1951-ben - 2009/7-8

Csonkaréti Károly:
A tengeralattjáró - 1997/7

Csonkaréti Károly:
Egy lovagias tengerész - 2001/1-2

Csorba Csilla, E.:
A Kossuth-mauzóleum - 2014/7

Csorba Csilla, E.:
Mauzóleumépítés a dualizmus korában.
Elhunyt nagyjaink emlékének megörökítése
- 2014/7

Csorba László:
Erényszövetségben.Wesselényi és Széchenyi - 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Csorba László:
A döblingi titkos sajtóközpont - 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Csorba László:
A vallások szabadságától a vallásszabadságig - 1991/6

Csorba László:
Kossuth és Garibaldi - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Csorba László:
Az egyházi vagyonról [Egy Kossuth-vélemény] - 1992/2

Csorba László:
Teleki László. A "hazarabolt diplomata" - 1998/3

Csorba László:
Teleki László halála - 2002/3

Csorba László:
A Hídember halála. Széchenyi István öngyilkossága - 2002/3

Csorba László:
Emigráns utazó a Bíbor-tenger partján. Xantus János legendái - 2008/1

Csorba László:
Különleges sorsok. A forradalom száműzöttei Amerikában - 2008/1

Csorba László:
Polgárosodás és nemzeti modernizáció.
A 19. század máig uralkodó eszméi
- 2010/8

Csorba László:
Türr István - 1999/4

Csorba László:
Dicső korszak lánglelkű alkotói - 2012/1-2

Csorba László:
Álmok, csúsztatások, hazugságok. Miről vallanak a források? - 2012/4-5

Csorba László:
Egyházfő és/vagy államfő. A pápai állam végnapjai.
Rómától a Vatikánig
- 2013/2-3

Csorba László:
Kikből lesznek az ország nagy fiai?
Főúri nevelési stratégiák a reformkori Magyarországon
- 2013/8

Csorba László:
Magyar Nemzeti Múzeum.
211 éve a nemzeti művelődés szolgálatában
- 2013/11

Csóti Csaba:
Vagonlakók, barakklakók, menekültek - 2010/4-5

Csukovits Enikő:
Az idő folyása [Időfogalom a középkorban] - 1993/4, 1999/9-10

Csukovits Enikő:
A lovagkor Magyarországon - 1998/7

Csukovits Enikő:
A világi papság.
Az egyháziak világi szerepe a középkori Magyarországon
- 1998/9-10, 2011/3 ksz

Csukovits Enikő:
Ez földi hazát örök mennyei palotával elcserélni - 2002/3

Csupor István:
Cserépedények és a borkultúra - 2003/1-2

Csurgai Horváth Gergely:
A Szent István-emlékév Székesfehérvárott, 1938 - 2013/6

Csurgai Horváth József:
Gróf Zichy Jenő. A hazai iparfejlesztés apostola - 2013/6