2018. április 20.

1000-ig

Bálint Csanád:
Az avarok - 2011/11

Bálint Csanád:
A nagyszentmiklósi kincs - 2011/11

Bollók Ádám:
Avarok és magyarok. László Gyula és a "kettős honfoglalás" elmélete - 2011/11

Fodor István:
A honfoglalók művészete. Az ősmagyarság anyagi kultúrája - 1992/1

Fodor István:
A kettős honfoglalás - 1992/3

Fodor István:
A nomadizmustól a megtelepedésig - 1993/10-94/1 m

Fodor István:
Tudatos honszerzés vagy fejvesztett menekülés? - 1996/7

Fodor István:
Képtelenségek könyve. A történelem legnagyobb hamisítása - 2003/5

Fodor István:
Őseink legendái - 2012/4-5

Garam Éva:
Avar kori temető Tiszafüreden - 2011/11 Op

Harmatta János:
A magyar honfoglalás írásos kútfői - 1996/7

Hoppál Mihály:
Sámánok, tündérek, lidércek. Az ősi magyar hitvilágról - 1996/7

Jankovics Marcell:
"Vadat űzni feljövének" - 2009/7-8

Kiss Péter:
Gladiátorok Savariából - 2006/7

Kordé Zoltán:
A székely eredetkérdés - 2014/1

Kristó Gyula:
A magyar nomád állam kialakulása.
A magyarság politikai létformái a 9. században
- 1996/7

Kristó Gyula:
Álmos. A dinasztia eredete - 2000/3, 11/1 ksz

Révész László:
A karosi temetők - 1996/7

Müller Róbert:
Az avar kor Keszthely környékén - 2011/11

Perémi Ágota:
Avar kori leletek Veszprém megyében - 2011/11

Perémi Ágota:
Avar kori leletek Veszprém megyében - 2011/11 Op

Róna-Tas András:
A magyarság korai története és a honfoglalás - 1996/7

Sághy Marianne:
Újgazdag csillogás? Frankok és pannonok Rómában - 2014/4-5

Szalontai Csaba:
Amiről a csontok mesélnek. Lepra nyomai egy avar temetőben - 2006/2-3

Tóth Endre:
Római kincsek a pannon föld mélyén. A Seuso-kincs - 2004/3

Tóth Endre:
A Seuso-kincs. Római kori ezüstedények a pannon föld mélyéről - 2014/4-5

Trogmayer Ottó:
Fejedelmi kincsek a népvándorlás korából. Népvándorlás kori aranyak - 2004/3

Vásáry István:
A honfoglalás keleti háttere - 1996/7