2018. április 20.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
A – Á

Ablonczy Balázs:
Trianon-legendák - 2001/10-02/1

Ablonczy Balázs:
Horthy Miklós és Teleki Pál. Pancsovától a Sándor-palotáig - 2001/1-2

Ablonczy Balázs:
Jellem és viszonyok: Teleki Pál - 2003/7-8

Ablonczy Balázs:
Egy szépreményű fiatalember. Származás, család, ijfúkor [Teleki Pál] - 2004/2

Ablonczy Balázs:
A cserkészmozgalom élén - 2004/2

Ablonczy Balázs:
A frankhamisítás - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Útkeresés. A Turáni Társaságban - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Eszmék és mozgalmak - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Forradalomban és ellenforradalomban - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Az eugenika vonzásában. A társadalom biológiai tervezése - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Az ország élén (1920-1921) - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Hétköznapi férfiú - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Revízió és nemzetiségpolitika - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Sötét árnyék. A numerus clausus - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Teleki Pál és a zsidótörvények - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Utóélet: kultusz és kárhozat - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Vissza a politikába, 1938-1941 - 2004/2

Ablonczy Balázs:
A rezívió támogatói és vámszedői külföldön - 2005/6, 2010/1 ksz

Ablonczy Balázs:
Összeesküvés a frank ellen - 2005/9

Ablonczy Balázs:
A kitűnők. A korszak kulturális kitüntetettjei - 2007/4-5

Ablonczy Balázs:
Értelmiségiek, ideológusok, fellegjárók.
Portrék a Horthy-korszak szellemi elitjéből
- 2007/4-5

Ablonczy Balázs:
Teleki társasága - 2007/4-5

Ablonczy Balázs:
A jobboldaliság változatai.
Bethlen István és Teleki Pál konzervativizmusa
- 2009/1-2

Ablonczy Balázs:
Bethlen István erdélyisége - 2013/12

Aczél György:
Közelkép Kádárról.
Életútvázlat Aczél György hagyatékából (Közli: Vida István)
- 2000/6

Albert Dávid:
Falusi schólaházak - 1992/3, 2014/1 Op

Almási Tibor:
IV. Béla király. A második honalapító - 1998/9-10

Anderle Ádám:
Indián alternatíva Peruban - 1992/5

Anderle Ádám:
Magyarok Latin-Amerikában - 2008/1

Anderle Ádám:
Magyarok Latin-Amerikában - 2008/1 Op

Andics Erzsébet elnöki székfoglaló előadása
a Magyar Történelmi Társulat 1949. március 27-i
közgyűlésén (részletek) - 2011/5 Op


Andrásfalvy Bertalan:
Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon - 2003/1-2

Andrásfalvy Bertalan:
Szüret és ifjúság - 2007/6-7

Andreides Gábor:
100 éve született az "olasz Wallenberg". Giorgio Perlasca - 2010/1

Andreides Gábor:
A lateráni egyezmény. A "római kérdés" megoldása és a fasizmus - 2013/2-3

Antalóczy Zoltán:
Da Vinci anatómiai rajzai - 2006/5-6, 2013/1 ksz

Apor Balázs:
Rákosi-kultusz - 2007/9

Apor Balázs:
Magyar emigránsok a Szovjetunióban - 2008/1

Apor Balázs:
Rákosi Mátyás dicsősége és bukása. Az emigránsélet 4 stációja - 2008/1

Apor Péter:
A kunmadarasi pogrom, 1946 - 2008/7-8

Apponyi Albert gróf:
Hogyan kötöttük meg a békét a világháború után? (Részletek) - 2014/6

Arany Éva-Németh István:
Hitler egy napja - 2005/10-06/1

Arany Éva-Németh István:
Hitler és a nők - 2005/10-06/1

Arany Éva:
Kettős portré: Marlene Dietrich és Zarah Leander - 2007/8

Arany Éva-Németh István:
Kelet Golgotája: Katyn - 2008/6

Arany Éva-Németh István:
A Romanovok kivégzése - 2008/7-8

Ash, Timothy Garton:
Magyarország forradalma negyven év távlatából - 1997/1

Ash, Timothy Garton:
Amerika Európa-ellenessége - 2003/3-4

Asztalos Lajos:
A korai Kolozsvár - 2005/2-3

Asztalos Lajos:
Kolozsmonosor - 2005/2-3

Ádám Magda:
Eduard Benes - 1994/3

Ágoston Gábor:
Magyarország és az oszmán hódítás - 1991/4

Ágoston Gábor:
Az emberi lét ellenségei. Háború, járvány, éhínség - 1992/1

Ágoston Gábor:
Menekültkérdés törökhonban [A Kossuth-emigráció] - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Ágoston Gábor:
Rabnők, ágyasok, szultánák. [Szultánok asszonyai] - 1992/4

Ágoston Gábor:
Háború, gazdaság és társadalom összefüggései a kora újkori Európában - 1996/7 m

Ágoston Gábor:
Háború és béke az oszmánoknál - 1997/2

Ágoston Gábor:
A régi Konstantinápoly erkölcse - 1998/6

Ágoston Gábor:
Török sikerek és taktika a 15-16. századi török-magyar harcokban - 2000/5

Ágoston Gábor:
Magyarország az oszmán politikai tervekben - 2003/11-12

Ágoston Gábor:
Vetélkedő birodalmak.
Rivális ideológiák és propaganda a 16. század első felében
- 2003/11-12,13/2 ksz

Ágoston Gábor:
Szulejmán asszonya: Hurrem.
Erotika és intrika a szultáni háremben
- 2013/2-3

Ágoston Gábor:
Az Oszmán Birodalom geopolitikai helyzete - 2014/10