2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
E - É

Egedy Gergely:
Pearl Harbortől Hirosimáig - 1995/3

Egedy Gergely:
A lámpák kialszanak. Nagy-Britannia a 20. század első harmadában - 1995/9

Egedy Gergely:
A hagyomány fogságában. A kétpártrendszer Nagy-Britanniában - 2002/4-5

Egedy Gergely:
Nagy-Britannia és Nyugat-Európa. Az integráció dilemmái, 1945-1972 - 2002/9-10

Egry Gábor:
Erdély-képek és mítoszok, 1920-1940 - 2009/1-2

Egyed Ákos:
Erdély békés forradalma. A kolozsvári program 1848 márciusában - 1998/2

Egyed Ákos:
Egy székely szabadságharcos ágyúöntő: Gábor Áron - 1999/4

Egyed Ákos:
Mikó Imre - 1999/7

Egyed Ákos-Kántor Lajos:
Kincses Kolozsvár - 2005/2-3

Egyed Ákos:
A modern Kolozsvár születése. A hosszú 19. század változásai - 2005/2-3

Egyed Ákos:
A székelyek katonai szerepe és hadrendszere - 2000/5

Egyed Ákos:
A madéfalvi veszedelem. A székelyek küzdelme a szabadságért - 2014/1

Eichwede, Wolfgang:
Szamizdat szigetcsoport - 2004/5-6

Endrei Walter:
A technika két forradalma. [Az újkőkorban és az újkorban] - 1991/2

Endrei Walter:
A műszaki modernizáció élharcosa.
[Széchenyi István]
- 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Endrei Walter:
Vázszerkezetes építkezés - 1993/4

Engel Pál:
Hadakozók rendje Nemesség a középkori Európában - 1994/4-5, 2012/2 ksz

Engel Pál:
A főnemesség megerősödése a Zsigmond-korban - 1994/10, 2012/2 ksz

Engel Pál:
Zsigmond bárói. Rövid életrajzok - 1994/10, 2012/2 ksz Op

Engel Pál:
Luxemburgi Zsigmond - 1995/10

Engel Pál:
Egység és megosztottság.
Választóvonalak a késő középkori Európában
- 1997/5-6, 2014/1 ksz

Engel Pál:
Életmód és történelemtanítás - 1998/7

Engel Pál:
Királyság és főnemesség a középkori Magyarországon - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Englisch, Ernst:
Vértanút Ausztriának [A Szent Kálmán-kultusz eredete] - 1992/8-9

Enyedi Zsolt:
A Benelux pártrendszer - 2002/4-5

Eörsi László:
Angyal István. Egy hithű forradalmár - 1995/8

Eörsi László:
A pesti srácok. Fegyveres felkelők - a forradalom katonái - 1996/8-9

Eörsi László:
Dudás József - 1997/8 m

Eörsi László:
Legendás parancsnokok. A fegyveres felkelés vezetői - 2002/11-12

Eörsi László:
Tóth Ilona igaz története - 2002/11-12

Eörsi László:
Mansfeld Péter, a megtorlás legfiatalabb áldozata - 2002/11-12

Eörsi László:
A Széna téri felkelők fegyveres ellenállása - 2006/9

Eörsi László:
Biszku Béla Angyalföldön, 1956-57 - 2010/6

Eörsi László:
A Baross Köztársaság. Egy felkelőcsoport 1956-ban - 2011/11

Eörsi László:
Nickelsburg László. A Baross téri felkelőcsoport parancsnoka - 2011/11

Eötvös Péter:
60 év - 2010/9 Op

Erdei Gyöngyi:
A holocaust dokumentumai - 1995/4

Erdélyi Gabriella:
"Nem szerelemből, hanem földi javak végett."
Házasságok kétféle modellje a késő középkorban
- 2008/5

Erdész Ádám:
Békési nyomdászdinasztiák.A Kner és a Tevan család története - 2010/8

Erdész Ádám:
Hűséggel a Hazához - 2012/11

Erdődy Gábor:
A forradalom és szabadságharc vezető diplomatái: Teleki, Szalay, Pulszky - 1999/4

Erdődy Gábor:
Batthyány Lajos. Az első magyar kormányfő - 1998/3

Erdődy Gábor:
A német '48 - 1999/1-2

Erdődy Gábor:
Magyar szentek történelmi öröksége - 2004/10

Erényi Tibor:
Az 1918-19-es forradalmak - 2012/8

Erős Ferenc:
A pszichoanalízis "árnyéka", a telepátia.
Freud és az okkultizmus
- 2005/7, 2012/1 ksz

Erős Ferenc:
Trauma és erőszak - szociálpszichológiai megközelítésben - 2015/1

Estók János:
A szürke eminenciás - 2003/9-10

Estók János:
Keskeny ösvényen - 2003/9-10

Estók János:
Kiváró állásponton - 2003/9-10

Estók János:
Úton a polgári jogállam felé - 2012/1-2

Estók János:
A kollektív emlékezet próbája.
Deák Ferenc az Angol Királynőt választotta
- 2012/4-5

Estók János:
Tisza Kálmán és kora - 2013/2-3

Estók János:
Széchenyi és a lódolga - 2013/7

Égető Melinda:
Szőlő- és borkultúra Magyarországon
a filoxéravésztől a második világháborúig
- 2003/1-2

Égető Melinda:
Az italfogyasztás tradíciói - 2007/6-7

Érszegi Géza:
Írásbeliségünk korai emlékei. Kis magyar oklevéltan - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Éry Kinga:
Királysírok Fehérvárott - 2009/3