2018. március 19.

476 előtt

Borhy László:
Római erődépítészet A castrumtól a limesig - 1997/3-4

Földi András:
A római köztársaság államszervezete - 1996/4-5

Földi András:
A római család jogi rendje - 1997/3-4

Földi András:
Prostitúció és a római jog - 1998/6

Gáspár Csaba László:
A kereszténység alapvető tanítása római katolikus hitértelmezésben - 2000/10

Gesztelyi Tamás:
A gyönyörök forrása Pompeji erotikus emlékei - 1994/6, 1998/2 ksz

Gesztelyi Tamás:
Örömtanyák az antik Rómában - 1998/6

Gesztelyi Tamás:
Eltemetett városok a Vezúv tövében.
Pompeji és környékének újrafelfedezése
- 2004/3

Gradvohl Edina:
Női fortélyok. Születésszabályozás a görög világban - 2004/12

Havas László:
Az utazó Róma - 1992/7

Havas László:
Ékesszólás és kirekesztés.
A pártpolitika kiúttalansága [az ókori Rómában]
- 1993/1-2

Havas László:
Catilina összeesküvése - 1995/6-7

Havas László:
A principatus születése.
A római világbirodalom augustusi stabilizációja
- 1997/3-4, 2008/1 ksz

Hegyi Dolores:
A görög fejlődés útjai - 1994/10 m

Hegyi Dolores:
Az ősi Perzsia - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Hegyi György:
A rómaiak vallása - 2000/10

Hoffmann Zsuzsanna:
Az első triumvirátus - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Hoppál Mihály:
Halálélmények a samanizmusban - 2002/3

Horváth András:
Ki kicsoda az ókor történetében? - 1997/3-4 m

Kalla Gábor:
Hammurapi. Egy mezopotámiai birodalom
felemelkedésének krónikája
- 1997/3-4, 2008/1 ksz

Kalla Gábor:
Az asszír fővárosok és királyi palotáik. Felfedezésük és történetük - 2004/3

Kapitánffy István:
Egy világváros születése: Konstantinápoly - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Kákosy László:
Állandóság és mobilitás az ókori Egyiptomban - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Kákosy László:
Egyiptom királynői - 2001/6

Kákosy László:
Egyiptom római provinciává lesz - 2004/7

(Kertész István):
Az ókortörténet alapkérdései [Interjú - készítette Rácz Árpád] - 1991/1

Kertész István:
Birodalmak alkotása és pusztulása a görög-római világban - 1995/6-7 m

Kertész István:
Válság és kiútkeresés a római köztársaságkor végén - 1995/10 m

(Komoróczy Géza):
Elsöpri az idő.
A birodalmak anatómiája [Interjú - készítette Rácz Árpád]
- 1990/1

Komoróczy Géza:
A zsidó háború A megmaradás alternatívái - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Márványos Krisztián:
Augustus halála. Egy krimibe illő utódlás - 2014/9 Op

Názer Ádám:
Szemérmetlen tárgyak gyűjteményei - 2010/7

Németh György:
Demagógok Athénban - 1993/1-2, 1996/3

Németh György:
Ganümédész nyomában.
Fiúszerelem, homoszexualitás az ókori Athénban
- 1994/6, 1998/2 ksz

Németh György:
Szókratész perei - 1995/6-7

Németh György:
A görög poliszvilág államai - 1996/4-5

Németh György:
Egy másik Spárta - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Németh György:
Szókratész városa: Athén - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Németh György:
A hetairák szabadsága Prostitúció Hellászban - 1998/6

Németh György:
Tizenkét isten. A görög vallás - 2000/10

Németh György:
A nők erényei. Női szerepek az ókori Hellaszban - 2001/6

Németh György:
Túlvilági utazások. Homérosztól az orphikáig - 2002/3

Németh György:
Mámoros ókor - 2003/1-2

Németh György:
A Minótaurusz nyomában. A bronzkori Kréta régészete - 2004/3

NémethGyörgy:
Átkelés a Rubiconon - 2004/7

Németh György:
A mesebeli Nagy Sándor - 2005/1

Németh György:
Modern nő az ókorban: Szapphó. Egy költőnő három arca - 2007/8

Németh György:
Ókori olimpiák - 2008/6

Németh György:
Pánhellén versenyek. A kezdetek mítoszai - 2008/6

Németh György:
Egy ősolümpia. Patroklosz halotti versenye - 2008/6

Németh György:
Zeusz ligetében - 2008/6

Németh György:
Az olümpiai béke. Ekekheiria - 2008/6

Németh György:
Az olümpiai sportágak - 2008/6

Németh György:
Ló- és kocsiversenyek - 2008/6

Németh György:
A pentathlon - 2008/6

Németh György:
Az atlétikai versenyek - 2008/6

Németh György:
A marathóni futás legendája - 2008/6

Németh György:
Híres versenyzők, jelentős jutalmak - 2008/6

Németh György:
Bundák, botrányok - 2008/6

Németh György:
Nero versenyei - 2008/6

Németh György:
Női versenyzők - 2008/6

Németh György:
Proscriptiók, politikai gyilkosságok a római köztársaságban - 2008/7-8

Németh György:
Kleopátra. Triumvirek asszonya - 2008/4

Németh György:
A demokrácia két arca. Periklész és Alkibiadész - 2009/6

Németh György:
Ave Caesar, morituri te salutant! Gladiátorok - 2010/2

Németh György:
Már a görögök is... Szexualitás a görög-római kultúrkörben - 2010/7

Németh György:
Odüsszeusz és a nők - 2010/7

Németh György:
Bestialitás. Állati szerelem - 2010/7

Németh György:
Szerelmi magia - 2010/7

Németh György:
A phallosz kultusza - 2010/7

Németh György:
Venus ezer játéka - 2010/7

Németh György:
Perverz császárok - 2010/7

Németh György:
A drákói szigor. Tévhitek a görög történelemben - 2012/4-5

Németh György:
Karthágó és a só. Közkeletű tévhitek Róma történetében - 2012/4-5

Németh György:
Az isteni Augustus. A res publica ára - 2014/9

Pap András László:
Halál a kereszten - 1996/6

Póczy Klára:
Római ínyencek Lucullus meghódítja Rómát - 1997/3-4

Protase, Dumitru:
A dákoromán elmélet. Dacia őslakossága a 2-6. században
a romániai történetírás szemlélete szerint
- 2005/1

Raczky Pál:
Az újkőkor forradalma.
A Kárpát-medence szerepe az élelemtermelés kezdeteiben
- 2004/3

Radi Anita:
Szex és erotika Augustus korában - 2014/9 Op

Rácz Árpád:
Elsöpri az idő [Interjú Komoróczy Gézával a birodalmakról] - 1990/1

Rácz Árpád:
Az ókortörténet alapkérdései. Beszélgetés Kertész Istvánnal - 1991/1

Ritoók Zsigmond:
Európa és a klasszikus ókor - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Sághy Marianne:
Pannonhalma patrónusa: Szent Márton - 2006/4

Sághy Marianne:
A keresztény tökéletesség. Aszkézis és kereszténység - 2006/4

Sághy Marianne:
Remete Szent Antal - 2006/4

Sághy Marianne:
Salamon temploma - 2010/2

Sólyom Márk:
Késő ókori anekdoták az első római császárról - 2014/9

Sólyom Márk:
Késő ókori Augustus-portrék - 2014/9 Op

Szabó Árpád:
A déloszi szövetség - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szabó Béla:
Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái - 1997/3-4

Szabó Edit:
Dácia lakói - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szabó Miklós:
A kelta civilizáció - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szűcs Tamás:
Egy elfelejtett birodalom Hettiták - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Tegyey Imre:
Aphrodité játékai [Szex az ókorban] - 1994/6, 1998/2 ksz

Vilmos László:
Hódító és meghódított Róma és a görög világ találkozása - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Vilmos László:
A hopliták világa - 1997/7

Visy Zsolt:
A birodalom és a barbárok Befogadás és kirekesztés - 1991/4