2018. április 21.

Esik az eső, ázik a heveder

2.
Megjött a levél fekete pecséttel,
Megjött a muszka százezer emberrel,
Négyszáz ágyúval áll a harc mezején,
Így hát jó anyám, elmasírozok én.

3.
Jön egy kapitány piros pej paripán,
Kardja megvillan a jobbik oldalán,
Kardja megvillan, az ágyú elrobban,
Szép piros vérem a földre kiloccsan.