2018. február 18.

OnlinePlusz - Európa

Saint-Pierre abbé és az örökbéke tervezetek a 18. században | részletek
Szerző: Kavecsánszki Máté A felvilágosodás korában Európát az egész kontinensre kiterjedő véres háborúk sújtották. A gazdaságilag, társadalmilag, erkölcsileg meggyengült országokban az új szellemi korszak előjeleként olyan utópiák jelentek meg, amelyek az örökké tartó béke megteremtésének módszereiről értekeztek. A 18. század elején Saint-Pierre abbé örökbéke-tervezete...
Keresztes háború és az európai összefogás gondolata Podjebrád György 1460-as évekbeli tervezetében | részletek
Szerző: Györkös Attila A közép-európai térségben született első kontinentális egyesítési gondolatot Podjebrád György cseh király, Hunyadi Mátyás apósa fogalmazta meg az 1460-as években, a törökellenes félelmek kellős közepén. Tervezete, amely a magasztos eszmék hangoztatása mellett konkrét cselekvési tervvel is előállt, végül sikertelen maradt, hatása azonban a mai napig...
Az univerzalizmus eszménye a középkorban | részletek
Szerző: Pósán László A középkori Európa történetének legfőbb jellegzetessége leginkább abban ragadható meg, hogy a keresztény királyságok változatos sokféleségével egyidejűleg egy, az antikvitásban gyökerező, azonos elvi és intézményi alapokra épülő, egységes tradíciójú szervezet is behálózta a keresztény világot: az egyház. Vele együtt tovább élt az...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Hahner Péter
Forradalomról és más efféle emberi lomról - részletek
Szerző: Romsics Ignác
Nyíltan vagy titkosan? A Horthy-rendszer választójoga - részletek
Szerző: George L. Mosse
A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása - részletek
Szerző: Oborni Teréz
A magyar közigazgatás központi szervei, 1526–1848 - részletek
Szerző: Pritz Pál
Családtörténelem. Teleki Pál. Magányos nemzetnevelő - részletek
Szerző: Niederhauser Emil
Érdekek hálójában - Kapocs Európához - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek