2018. április 22.

Évforduló 1920

90 éve történt - TRIANON


A Rubicon még megrendelhető tematikus összeállításai a témakörben:

 1998 / 08 20. sz. évfordulók: 1918, 1938, 1968    Ára: 248 forint

2001 / 08-09 Trianon Ára: 599 forint

2007 / 01-02 Második Trianon  Ára: 889 forint

2009 / 05 Délvidéki tragédia Ára: 595 forint 

 Megrendelhető itt:  http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termekek/folyoirat/

 

A Rubicon már nem rendelhető számaiból a következő cikkek olvashatók e témában honlapunkon:

Rothermere lord cikke a The Daily Mail hasábjain - 1927. június 21. | részletek

Szerző: Zeidler Miklós Rothermere lord: Magyarország helye a nap alatt. Biztonságot Közép-Európának (Hungary’s Place in the Sun – Safety for Central Europe) Kelet-Európa teli van Elzász-Lotaringiákkal. Amikor 1871-ben a frankfurti béke elszakította ezt a két ikertartományt Franciaországtól,...


Egy jelentés a magyar békedelegáció működéséről / Forrásközlés | részletek

Szerző: Zeidler Miklós Beszámoló a magyar békedelegáció tevékenységéről (1920–1921) A békekonferenciára való meghívástól a válaszjegyzékek átnyújtásáig. [...] A delegáció vonata januárius 7-én reggel 8 óra 10 perckor érkezett meg a Gare de l’Est-re. Az állomáson Henry alezredes, a Magyar...


Apponyi Albert párizsi beszéde / Forrásközlés | részletek
Szerző: Zeidler Miklós A trianoni döntésen a magyar békedelegáció által szóban és írásban előterjesztett érvek sem tudtak változtatni. A benyújtott számos jegyzék, s különösen Apponyi Albert delegációvezető 1920. január 16-án elmondott beszéde így nem is a békekonferenciára, sokkal inkább a magyar közvéleményre gyakorolt nagy hatást, és megvetette a két világháború...Ormos Mária

 

Bajcsy-Zsilinszky és az Erdély-kérdés. A független nemzeti létezés joga | részletek

Szerző: Kiss F. József Bajcsy-Zsilinszky Endre politikusi életútja a 20. század egyik legbonyolultabb, legtanulságosabb, példaértékű pályafutása. Ott volt 1918 novembere után a Horthy-rendszer születésénél "bábáskodó" katonatisztek csoportjában. Pályája végén azonban azok között találhattuk, akik világnézeti hovatartozástól...

 

A Vajdaság sorsa az első Jugoszláv Állam keretei között 1918-1941 | részletek

Szerző: Gulyás László A Szerb-Horvát-Szlovén Királyi Állam (SZHSZ) 1918. december 1-én született meg. Sándor király 1919 januári rendeletével az államot nyolc tartományra osztotta. A Magyarországtól elcsatolt Bácska (Bács-Bodrog vármegye), Bánát (Torontál és Temes vármegye) és Baranya (az ún. baranyai háromszög) Vajdaság néven az új állam...

 

Egy csonka békerendszer fél évszázados ”jubileumán”. Magyar kálvária feltámadás nélkül | részletek

Szerző: Gyarmati György 50 évvel ezelőtt, 1947. február 10-én írták alá a szövetséges és társult hatalmak, azaz a győztesek képviselői az ún. mellékvesztesek képviselőivel – köztük Magyarországéval – a második világháborút lezáró békeszerződéseket. Párizsban korántsem a háborús részvétel arányában szabták meg a békefeltételeket. A...


Békeszerződések a nemzetközi jogban | részletek

Szerző: Kardos Gábor Golo Mann német történész – Thomas Mann fia – megállapítása szerint a világtörténelem nem nemzetközi jogi folyamat. Nemzetközi jogászok, de ami ennél fontosabb, az államok nevében cselekvő politikusok, diplomaták – különösen amikor nemzetközi konferenciákon valamely fontos politikai kérdéssel kapcsolatban...


Az államok közötti határok | részletek

Szerző: Nagy Károly A békeszerződések legfontosabb rendelkezései általában a hadviselő államok közötti területi vitákat zárják le, illetve a győztesek a szerződések területi klauzuláiban juttatják érvényre a megváltozott erőviszonyokat. Cikkünk azt mutatja be, hogy a nemzetközi jog miként szabályozza a határkérdéseket, hol, milyen elvek... 

 

Nem! Nem! Soha! Területvédő propaganda az első világháború után | részletek

Szerző: Pallós Lajos A jó propaganda lényege, hogy az elérni kívánt célt a „címzett” érdekeinek és ízlésének megfelelően tálalja. A külföldre irányuló Trianon-ellenes magyar revizionista propaganda egyáltalán nem ilyen volt. Azokat a főbb történeti, kulturális és gazdasági érveket, amelyeket a különböző magyar irredenta szervezetek...


A Magyar Revíziós Liga | részletek

Szerző: Zeidler Miklós A Magyar Revíziós Liga az irredenta tevékenység szervezésére, összehangolására létrehozott társadalmi szervezetként arra törekedett, hogy a világ fontosabb országaiban felhívja a figyelmet a trianoni béke igazságtalanságaira, s ezzel elősegítse a revízió sikerét. A színvonaltalan propagandatevékenység azonban éppen a...


Magyarország helye a Nap alatt. Biztonságot Közép-Európának! | részletek

Szerző: Lord Rothermere, Daily Mail, 1927. június 21. A következőkben Lord Rothermere-nek a magyar revíziós politikára jelentős hatást gyakorló cikkét közöljük teljes terjedelmében. A cikk címe: Hungary’s place in the Sun. Safety for Central Europe (Magyarország helye a Nap alatt. Biztonságot Közép-Európának!). Az angol sajtómágnás...


A revízió reménye. Az 1933-as négyhatalmi paktum és Magyarország | részletek

Szerző: Lukács Zs. Tibor Az európai nagyhatalmak 1938-ban, a müncheni egyezménnyel változtattak először az első világháborút követő békeszerződések területi rendelkezésein. Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Németország megegyezésének célja elsősorban a cseh–német területi vitákból adódó politikai feszültség csökkentése, és...

 

Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása | részletekSzerző: Fényi Tibor Csehszlovákia 1938 őszén elveszítette nemzetiségiek lakta területeinek zömét, 1939. március 14-én pedig - a német birodalommal történt előzetes megállapodás alapján - Szlovákia kivált a köztársaságból. Másnap a német csapatok bevonultak Prágába. A csehszlovák történetírás a legutóbbi időkig úgy állítja be ezt, mintha az...


Felvidékből Slovensko. A szlovák különválás 1918-ban | részletek

Szerző: Szarka László Ezerkilencszáztizennyolc október 30-án, két nappal azt követően, hogy Prágában kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot, Turócszentmártonban, a kétmilliós magyarországi szlovák nemzet dualizmuskori politikai központjában a Szlovák Nemzeti Tanács nemzeti deklarációban fogalmazta meg álláspontját. Eszerint "a szlovák...

 

Új rend a világban. Egy meghasonlott békerendszer | részletekSzerző: Ormos Mária Az első világháború után a győztesek újrarajzolták Európa térképét. Az így létrehozott új rendet sokan védelmezték, de még többen tartották elhibázottnak, és tekintélyes volt azok száma is, akik egyenesen átkozták. Áldói és átkozói egy dologban megegyeztek: valóban újszerű volt. De míg az előbbiek a béke alapelveinek...


A nemzeti önrendelkezés csapdája | részletekSzerző: Kovács Mária Századunkban a nemzeti önrendelkezési elv három nagy történeti hullámban jutott érvényre. Az első világháború végéna demokrácia győzelmével kapcsolták össze, s az örök érvényű igazságot vélték felfedezni benne, mégis elfogadhatatlan, keserű valóság volt a veszteseknek. Két évtizeddel későbbmár a diktatórikus eszmékkel...


Az államok közötti határok | részletek

Szerző: Nagy Károly A békeszerződések legfontosabb rendelkezései általában a hadviselő államok közötti területi vitákat zárják le, illetve a győztesek a szerződések területi klauzuláiban juttatják érvényre a megváltozott erőviszonyokat. Cikkünk azt mutatja be, hogy a nemzetközi jog miként szabályozza a határkérdéseket, hol, milyen elvek...