2018. március 20.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
F

Fabro Henrik párizsi békedelegációs naplója - 2014/6 Op

Faragó Sándor:
Vad és vadászat a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914 - 2009/7-8

Faragó Tamás:
Temető, olvasztótégely vagy nagyra nőtt falu
[A 18-19. századi magyarországi város]
- 1993/8-9

Farkas Ádám:
Rendkívüli idők, rendkívüli adók.
A hadiváltság és a rokkantellátási adó intézménye
az első világháborút követő években
- 2012/6

Farkas Katalin:
A Savoyák - 2000/4

Farkas Zoltán:
Bizánc birodalomszervező ura: II. Basileios - 2001/7

Fata Márta:
Svábok. Német bevándorlás a 18. században - 2012/11

Fata Márta:
A peregrináció. A külföldi egyetemjárás századai.
Wittenberg, Heidelberg, Utrecht, Göttingen…
- 2013/1

Fazakas László:
Magyar testőrségek - 2010/2

Fazekas Csaba:
Az 1848-49-es képviselőház korelnöke: Palóczy László - 1999/4

Fazekas István:
Uralkodók és felekezetek.
Vallási átalakulás a 16. századi Magyarországon
- 2003/11-12

Fazekas István:
A Magyar Udvari Kancellária - 2013/2-3

Fazekas István:
Az Erdélyi Udvari Kancellária - 2013/2-3

Fábián Gyula:
Storcz Mátyás - 2009/7-8

Fábri Anna:
Jókai Mór - 1998/3

Fábri Anna:
Író nők vagy írónők. A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése
a 18-19. századi magyar irodalomban
- 2001/6

Fáczányi Ödön:
Egykor volt híres vadászok - 2009/7-8

Fáczányi Ödön:
Vadhús a tányéron - 2009/7-8

Fedeles Tamás:
Janus Pannonius három temetése - 2009/3

Fedeles Tamás:
Matthias rex Hungariae - 2012/1-2

Feitl István:
Rákosi és Kádár - 2000/6

Fekete Károly:
A Debreceni Református Kollégium és a Nagytemplom
- 2013/11

Fényi Tibor:
Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása [Magyarok és szlovákok] - 1990/4

Fenyő D. Marió:
Része-e Magyarország Mitteleuropának? - 1994/8

Filtzer, Donald - Sigelbaum, Lewis:
A munkásság és a kommunisták a Szovjetunióban - 2001/4-5

Fischer Ferenc:
A karibi rakétaválság - 1991/4

Fischer Ferenc:
A szovjet atomhatalom - 1999/3

Fisli Éva:
Háború a múzeumban - 2014/4-5

Flóra Ágnes:
Ötvösök a kora újkori Kolozsvár közéletében - 2005/2-3

Fodor Gábor:
Az emberi jogok kérdése és a rendszerváltás.
A természetjogi felfogás szerepe a pártállami rendszer felbomlásában
- 2004/5-6

Fodor Gábor (2):
Birodalomból köztársaság. Kemál Atatürk reformjai - 2014/10

Fodor István:
A honfoglalók művészete. Az ősmagyarság anyagi kultúrája - 1992/1

Fodor István:
A kettős honfoglalás - 1992/3

Fodor István:
A nomadizmustól a megtelepedésig - 1993/10-94/1 m

Fodor István:
Tudatos honszerzés vagy fejvesztett menekülés? - 1996/7

Fodor István:
Képtelenségek könyve. A történelem legnagyobb hamisítása - 2003/5

Fodor István:
Az idő mérlegén. László Gyula életműve (1910-1998) - 2011/11

Fodor István:
Őseink legendái - 2012/4-5

Fodor Pál:
A kávészemek karrierje. [Kávéfogyasztás az Oszmán Birodalomban] - 1993/1-2

Fodor Pál:
Egy ország, melyet senki sem akart. Az Erdélyi Fejedelemség születése - 1998/4-5

Fodor Pál:
A törökök szerencsenapja: augusztus 29. - 2002/2

Fodor Pál:
Magyarország Kelet és Nyugat között - 2013/9-10

Fodor Pál:
A Topkapi Szeráj - 2014/10

Fodor Pál:
A zsákmány - 2014/10

Fodor Pál:
Hürrem és Máhidevrán. Két ágyas harca a szultán szívéért és trónjáért - 2014/10

Fodor Pál:
Identitás- és elitváltás az Oszmán Birodalomban - 2014/10

Fodor Pál:
Janicsárok, szpáhik, akindzsik. Oszmán-török hadszervezet és hadviselés - 2014/10

Fodor Pál:
Török kifejezések szótára - 2014/10

Fodor Pál:
Dzsihád. A szent háború évszázadai - 2015/2

Foki Tamás:
Képesség-központúság, alkalmazott tudás.
Az új érettségi-felvételi vizsgarendről
- 2004/12

Font Márta:
Házasságok és hadjáratok. Keleti szláv-magyar kapcsolatok a középkorban - 1999/3

Font Márta:
Kubinyi András - 2007/9

Font Márta:
Királynék Oroszországból - 2009/10

Forrai Judit:
A bujakór története - 1998/6

Forrai Judit:
Kufárok és kurtizánok. A hazai leánykereskedelem virágkora - 1991/3

Forrai Judit:
Városi higiénia - 1991/3

Forró Lajos:
Jelöletlen tömegsírok - 2009/5

Fónagy Zoltán:
A nemesség és a kárpótlás - 1998/2

Fónagy Zoltán:
Wesselényi Miklós. A reformmozgalom első vezére - 1998/3

Fónagy Zoltán:
Perényi Zsigmond báró - 1999/4

Fónagy Zoltán:
Az ifjú Kossuth - 2002/8

Fónagy Zoltán:
Szabadság és tulajdon. Deák és a jobbágyfelszabadítás - 2003/9-10

Fónagy Zoltán:
Adózás 1848 előtt és után - 2012/6

Fónagy Zoltán:
Végtisztesség, politikai demonstráció, látványosság.
Nagy temetések a 19. században
- 2014/7

Földes György:
Kádár János - 1999/8

Földes György:
Kádár és Hruscsov Barátság felsőfokon - 2000/7-8

Földi András:
A római köztársaság államszervezete - 1996/4-5

Földi András:
A római család jogi rendje - 1997/3-4

Földi András:
Prostitúció és a római jog - 1998/6

Frank Tibor:
Az emberiségnek közös sorsa van.
Kossuth az Egyesült Államokban, 1851-52
- 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Frank Tibor:
Viktória királynő - 1992/4

Frank Tibor:
A viktoriánus Anglia. Ideál és morál - 1992/4

Frank Tibor:
Szigetország és világbirodalom - 1995/9

Frank Tibor:
"Van egy álmom." Martin Luther King Amerikája - 2008/9

Frank Tibor:
A béke apostola: Chamberlain - 2009/6

Fráter Zoltán:
A Nyugat asszonyai. Nők és női szerepek az irodalmi életben - 2007/8

Frey Dóra:
A vadászati jog története Magyarországon - 2009/7-8

Fritzsche, Klaus:
A fasizmus - 2005/4-5, 2011/2 ksz

Fügedi Erik:
Társa az országnak. A királynéi hatalom a középkorban - 1992/4

Fülöp Mihály:
Az európai béke a hidegháború árnyékában - 2002/9-10

Fürj Orsolya:
Váry Albert adatai a vörösterror áldozatairól - 2011/3-4 Op