2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
G - Gy

Gaal György:
Egyetem Kolozsvárt - 2005/2-3

Gaal György:
Házsongárdi évszázadok. Kis kolozsvári művelődéstörténet - 2005/2-3

Galántai József:
Apponyi és Teleki. Két válasz a békeszerződés-tervezetre - 1993/5

Galántai József:
Felbolygatott világ, 1918 - 1998/8

Gall, Lothar:
A középpolgárság anyagi összeomlása. Egy színészfejedelem talajvesztése - 2005/4-5

Garam Éva:
Avar kori temető Tiszafüreden - 2011/11 Op

Gazda István:
A barokk tudományos forradalma - 1991/2

Gazda István:
Széchenyi alkotásai - 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Gazda István:
A tudományos és a műszaki elit a két világháború közötti Magyarországon - 2007/4-5

Gazdag Ferenc:
A Marshall-terv. Európa újjáépítésének programja - 1991/9

Gazdag Ferenc:
A nagyság bűvöletében - De Gaulle - 1993/10-94/1, 1997/10

Gazdag Ferenc:
Fegyveres konfliktusok és áldozataik, 1945-1995 - 2006/2-3

Gazdag Ferenc:
A válságkezelés technikái - 2006/2-3 Op

Gazdik Gyula:
Izrael: a Munkapárt és a Likud dominanciája - 2002/4-5

Gál Éva:
A régi Óbuda - 1993/8-9

Gál Lajos:
Vörös és fehér. Eger szőlővesszei - 2007/6-7

Gál Mária:
A halál önkéntesei. A Maniu-gárdisták rémtettei.
Magyarellenes atrocitások 1944 őszén Erdélyben
- 2005/6, 2010/1 ksz

Gál Tibor:
A világ négy borégtája - 2003/1-2

Gárdonyi Máté:
Szentté avatások a 20. században - 2004/10

Gáspár Csaba László:
A kereszténység alapvető tanítása római katolikus hitértelmezésben - 2000/10

Gáthy Vera:
A nagy lélek Mahátma Gandhi - 1994/7

Gáti, Charles:
Néhány észrevétel a kommunisták
és a zsidókérdés közti összefüggésről (részlet)
- 2012/12

Gärtner Petra:
Az 1938-ban kialakított székesfehérvári Romkert - 2013/6

Gecsényi Lajos:
Kereskedelempolitika a Habsburg hatalomváltás évtizedeiben - 2003/11-12,13/2 ksz

Gecsényi Lajos:
Kiskapu a vasfüggönyön. Magyar-osztrák kapcsolatok, 1956-1964 - 2004/8-9

Gecsényi Lajos:
Magyarok Ausztriában - 2008/1

Gedai István:
Középkori emlékhelyek - 2009/3

Gehler, Michael:
Az "osztrák modell" Magyarországnak?
Ausztria és a magyar forradalom 1956-ban
- 2002/11-12

Gellér Katalin:
Nőkérdés a művészetben. Festőnők a gödöllői művésztelepen - 2007/8

Gereben Ágnes:
A szovjet birodalom - 1995/6-7 m

Gergely András:
Egy európai analógia:
Kossuth és Heinrich von Gagern
- 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Gergely András:
A reformkor. A polgári átalakulás programja - 1996/1-2

Gergely András:
Az 1867-es kiegyezés - 1996/1-2

Gergely András:
A magyar rendi országgyűlés (1790-1848) - 1997/10 m

Gergely András:
Széchenyi és Kossuth vitája. A programok és a programadók - 1998/2

Gergely András:
Széchenyi István - 1998/3

Gergely András:
A birtokos nemesi élet színtere: a kúria - 1998/7

Gergely András:
Deák Ferenc a reformkorban - 2003/9-10

Gergely András:
Miért vállalkozott reformokra a magyar nemesség? - 2008/2-3

Gergely Jenő:
Az egyházi elit, 1919-1944 - 2007/4-5

Gergely Jenő:
Mindszenty József. Mártír vagy áldozat? - 1995/10

Gergely Jenő:
Gömbös Gyula - 1996/10

Gergely Jenő:
Horthy és Gömbös. A vezér és a fővezér - 2001/1-2

Gergely Jenő:
Prohászka Ottokár és a "keresztény kurzus" - 2003/7-8

Germuska Pál:
Hadigazdaság a Rákosi-korban - 2012/3 Op

Gerő András:
A nemzeti mitológia értékei - 1991/2

Gerő András:
Képeslapok a boldog békeidőkből - 1991/3

Gerő András:
A magyar civilizátor - 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Gerő András:
A politikai párbaj. Egy kis itt felejtett középkor - 1991/9

Gerő András:
A koronás kispolgár. Egy uralkodó mindennapjai [Ferenc József] - 1992/1

Gerő András:
Egy királyné szerepe. A magyarok és Erzsébet - 1992/4, 1999/9-10

Gerő András:
Szabadelvűség és konzervativizmus - 1992/8-9

Gerő András:
Nagyság és dicsőség bűvkörében. Volt egyszer egy Magyarország - 1996/1-2

Gerő András:
Az ellopott forradalom. 1848 centenáriuma - 1998/2

Gerő András:
Kossuth Lajos és Ferenc József - 2002/8

Gerő András:
IV Károly. Koronázás és halál - 2004/10

Gerő András:
A Kossuth-kultusz - 2007/9

Gerő András:
Az Ottó-jelenség - 2011/8

Gerő András-Bíró Judit:
Aznap [Kossuth halála] - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Gesztelyi Tamás:
A gyönyörök forrása Pompeji erotikus emlékei - 1994/6, 1998/2 ksz

Gesztelyi Tamás:
Örömtanyák az antik Rómában - 1998/6

Gesztelyi Tamás:
Eltemetett városok a Vezúv tövében.
Pompeji és környékének újrafelfedezése
- 2004/3

Gidó Attila:
A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben - 2005/2-3

Goebbels, Joseph:
Napló (részletek) - 1994/3 m

Gonda Gábor:
Kitaszítottság. A magyarországi németek sorsa
a második világháborút követő években
- 2014/8 Op

Gonda László:
Zsidók a polgári demokratikus forradalomban és a Tanácsköztársaságban - 2012/8

Goodchild, Peter:
Teller Ede, az igazi dr. Strangelove.
Jobb lett volna a világ Teller Ede nélkül [Könyvismertetés]
- 2004/7

Gordos Árpád:
Az Európai Konvent és Magyarország - 2003/3-4

Gödölle Mátyás - Lengyel Beatrix:
Teleki László - 2011/12 Op

Gödölle Mátyás:
Szent István lovagjai kiállítás. A rendalapítás képzőművészeti forrásai - 2014/6

Göncz Árpád:
Újratemetés, kerekasztal, határnyitás. Személyes történelem, 1989 - 2001/3

Gradvohl Edina:
Női fortélyok. Születésszabályozás a görög világban - 2004/12

Groppo, Bruno:
Fasizmus, antifasizmus és kommunizmus - 2001/4-5

Grósz András-Schmidtmayer Csaba:
Sváb kislexikon - 2012/11

Gröber, Angela:
Út a néphez. Egy német kulcsfogalom rövid története - 2005/4-5, 2011/2 ksz

Gulyás Gyöngyi:
A tatárjárás pusztításának nyomai egy Árpád-kori faluban - 2005/10-06/1

Gulyás László:
Ki volt Benesˇ? - 2008/5

Gulyás László:
Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? - 2009/5

Gulyás László:
A Délvidék elcsatolása, 1918 - 2009/5 Op

Gulyás László:
A kisantant, 1920-1938 - 2011/2

Gulyás László:
A korona árnyékában. Habsburg Ottó, 1930-1945 - 2011/8

Gunst Péter:
A magyarországi városfejlődés - 1993/8-9

Gunst Péter:
Jobbágyparasztság Magyarország történetében - 1996/7 m

Gyarmati György:
Kékcédulák 1947-ben. A visszaélések választása - 1990/2

Gyarmati György:
A hidegháború. Bipoláris világ született - 1991/4

Gyarmati György:
Rákosi Mátyás. Sztálin legjobb magyar tanítványa - 1995/10

Gyarmati György:
Magyar kálvária, feltámadás nélkül.
Egy csonka békerendszer fél évszázados "jubileumán"
- 1997/2

Gyarmati György:
Rendőrfőnök és belügyminiszter.
"Ha engem rendőrnek küld a párt, megyek"
- 2000/7-8

Gyarmati György:
A politika rendőrsége a Rákosi-korszakban - 2001/3

Gyarmati György:
A pártrendszer táncrendje, 1945-1949 - 2002/4-5

Gyarmati György:
Péter Gábor és az ÁVH-birodalom - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Gyarmati György:
Hallgat a felszín, fecseg a mély. Szemelvények a politikai rendőrség,
illetve a nekik dolgozó ügynökök jelentéseiből, 1960-1967
- 2004/8-9

Gyarmati György:
Kamasznyár '68. Magántörténelem és ügynökjelentések - 2004/8-9

Gyarmati György:
Március és október kultusza - 2005/8

Gyarmati György:
A fasiszta csőcselék legendája - 2006/9

Gyáni Gábor:
Urbanizáció Budapest árnyékában - 1993/8-9

Gyáni Gábor:
A felső 4000. A társadalmi hierarchia csúcsán - 2007/4-5

Gyáni Gábor:
Chorin Ferenc személyi kapcsolatai - 2007/4-5

Gyáni Gábor:
Identitás, kultusz, történelem - 2007/9

Gyáni Gábor:
Darabolós gyilkosok és arzénes asszonyok.
Bűn és erőszak a Horthy-korban
- 2008/7-8

Gyáni Gábor:
Társadalmi nemek a munkaerőpiacon a polgári Magyarországon - 2009/4 Op

Gyáni Gábor:
Nemzet, modernitás és társadalmi felemelkedés.
A siker útjai a 19. században
- 2010/8

Gyáni Gábor:
Az antiszemitázó történész beszédmódja - tükörben - 2012/11

Gyáni Gábor:
Társadalom- és szociálpolitika - 2013/12

Gyáni Gábor:
Az első világháború emlékezete - 2015/1

Gyimesi Gyula:
Légószolgálat - 2008/5

Győrffy Dóra:
A bizalmatlanság terhe a felzárkózásban - 2008/2-3

Győri Szabó Róbert:
A gyömrői eset (részlet) - 2012/12

Gyöngyösi János:
A székelyek és a várépítés - 1990/5

Gyöngyösi János:
Régi kézművesmunkák az erődített székely templomokban - 1992/3

Györkös Attila:
Az első közép-európai Európa-terv - Podjebrad György - 2014/1 ksz Op

Gyurgyák János:
A zsidókérdés 1945 után (részlet) - 2012/12

Gyurgyák János:
Bethlen István a viták kereszttüzében - 2013/12 Op

Gyurgyák János:
A nagy háború. Dilemmák, ellentmondások, paradoxonok - 2015/1

Gyurkó László:
Arcképvázlat történelmi háttérrel - 2000/6