2018. március 23.

Gyáni Gábor: Az antiszemitázó Gerő András

Nem először folyamodik Gerő András vitapartnereinek, ezúttal pedig egy vele még vitában sem álló történész kollégájának antiszemitaként való megbélyegzéséhez. Ráadásul egy további történész kollégáját használja ehhez alibiként, amit a leghatározottabban vissza kell utasítanom. Valamikori szövegelemzésem eredménye köszönőviszonyban sincs azzal, amit Gerő érteni vél belőle, nevezetesen azzal, hogy: "Gyáni lényegében azt állítja, hogy Romsics antiszemita, de ezt nem meri nyíltan kimondani." (Galamus, 2012. június 30.) Valójában arra a megállapításra jutottam akkoriban, hogy:

1. Romsics nem tisztázza megnyugtatóan, az elemi (egzisztenciális) kijelentések szintjén túlmenően, mit kell zsidó részvételen érteni a Tanácsköztársaság hatalmi elitjét tekintve?

2. a szerző vélhetően arra gondolhatott talán, hogy a Tanácsköztársaság a nem egészen asszimilált zsidóság számára tartogatott elsősorban vezető szerepet. Mindezt feltételesen állítottam csupán, amikor Romsics lebegtetett álláspontját firtattam. Megjegyzem: polémia lett végül a dologból,  mivel a megbírált szerző reagált a kritikára és számos megfontolásra érdemes érvet sorakoztatott fel ennek során.  Én semmilyen kategorikus ítéletet nem fogalmaztam meg azonban Romsics történet- és társadalomszemléletéről. S nem a gyávaság tartott távol ettől, ahogyan Gerő rosszindulatúan feltételezi, hanem az elemi tudományos tisztesség: ami bizonyítottan nincs, azt lehetőleg ne is feltételezzük. Ezt, úgy tűnik, nem mindenki tartja magára nézve kötelező erkölcsi, magából a tudományos éthoszból fakadó követelménynek.
 
Nem mellékes Gerő fejtegetéseinek az a része sem, ahol Romsics újabb munkáiból szemelgetve hol a nyílt, hol a "burkoltabb" antiszemitizmus hangját véli belőlük kihallani. Ami ahhoz a sommás és bunkóként szolgáló megállapításhoz vezeti el őt, hogy Romsics írásait olvasva az "antiszemita értelmezés teljes erővel a nyakunkba zúdul". A kijelentés egyszerűen elképesztő, hiszen a Gerő által kipécézett sorok (és nem teljes gondolatmenetek) legföljebb egyes zsidó identitások tényleges létezéséről és a cselekvőséget befolyásoló szerepéről szólnak közvetlenül a holokausztot követő sajátos történelmi helyzetben. Azért bélyegzi Gerő velejéig antiszemitának Romsics Ignácot, mert a történetírás szovjetizálásának hatalmi harcaiban "a korábban sérelmeket szenvedett fiatal zsidó származású történészeknek" is volt szerinte némi szerepe.  Ennyi és nem több. Holott, ha Gerő nem csupán alibiként használna újból valakit (ezúttal Hanák Pétert), hanem tényleg elolvasná azt, amit Hanák - emlékezés gyanánt - évtizedekkel később papírra vetett, könnyen elbizonytalanodna az antiszemitizmus könnyű kézzel osztogatott vádját illetően. Hanákot idézem 1993-ból: "Az előzmények ismeretében nem nehéz kitalálni, mit tehetett egy lágerből szabadult, magára maradt fiatalember, akit a szocializmusba vetett hit tartott életben. Ausch barátommal együtt azonnal beléptünk a kommunista pártba." És minderre következett az, amit Romsics a magyar történetírás akkori tönkretételeként írt le és amiben - tegyük rögtön hozzá - Hanáknak is volt bizonyos szerepe (amit később mélyen megbánt és amit erősen szégyellt). 

Ki tehát ez alkalommal az antiszemita, és miért lenne vajon antiszemita az, akit ekként illetnek e súlyos váddal? Nem ez persze itt a valóban döntő kérdés, hanem főképpen az, mi készteti vajon Gerőt arra, hogy megpróbálja összeugrasztani egymásssal szakmabéli kollégáit egy, a racionális gondolkodástól úgyszólván érintetlen, s egyúttal számos valótlansággal és ferdítéssel teli írás közzététele révén?