2018. április 20.

Híres nők kislexikona: Koronás asszonyok

Szerző: Názer Ádám

Aquitániai Eleonóra
Született:1122, Aquitánia
Meghalt:1204, Fontevraud, ma Franciaország

Életút: Előkelő francia családból származott. Gazdag területeket örökölt apja után. Első férje VI. Kövér Lajos francia király volt. 1152-ben személyes ellentétek miatt, közeli vérrokonságra hivatkozva a pápa felbontotta házasságukat. Eleonóra, alig néhány hét múlva egy közelebbi rokonához normandiai Henrik herceggel házasodott össze. Életének második szakaszát fiai és apjuk ellenállása határozta meg. Ekkor 16 évet töltött fogságban Anglia királya elleni lázadásért. Fia Oroszlánszívő Richárd szabadította ki.

Teljesítmény: Francia, majd angol királynő. A legnagyobb hatalommal bíró asszony a XIII. században. Első férje által vezetett keresztes háborúban megjárta a Szentföldet. 1154-ben második férje Anglia királya lett, ő pedig angol királynő. Fiai lázadását támogatta apjuk ellen. Régensként is vezette Angliát. Két fia is, Oroszlánszívő Richárd és Földnélküli János is Anglia királya lett.

Boudica
Született: ?
Meghalt: kr.u 60, Britannia

Életút: Prasutagus király felesége. Boudicát és lányait megbecstelenítették a rómaiak. Halálának oka ismeretlen, Tacitus szerint mérget ivott.

Teljesítmény: Az icenus törzsfő, aki vazallusa volt a Római Birodalomnak halálakor megosztotta vagyonát Néró és családja között. Fiú örököse nem volt, a rómaiak megszállt a törzs angliai területeit, a király családjától a vagyont elkobozták, őt és családját súlyosan megalázták. Válaszul Boudica felkelést robbantott ki, melynek során több római települést feldúltak. Paulinus kormányzó verte le végül a királynő csapatait.

Fredegund
Született: ?
Meghalt: 597, Párizs

Életút: Szolgaként került I. Chilperik nyugati frank király udvarába. Hamar a király szeretője és a hatalmi játszmák irányítója lett. Annyi cselszövés, háború és intrika után, ágyban halt meg.

Teljesítmény: Először megölette Odovér királynőt, majd a király új feleségét Galswintha vizigót királynőt is. A második áldozat testvére Brünhilde évtizedekig tartó háborúba kezdett, aminek szinte a teljes királyi család áldozatul esett. I. Chilperiket végül Fredegund ölette meg. Trónra fiát II. Chlotart ültette.

Hatsepsut
Született: ? Egyiptom
Meghalt: Kr.e. 1458, Egyiptom

Életút: Férje és testvére II. Thutmosz halála után régensként uralkodott a fiatal III. Thutmosz mellett, majd hét évvel később fáraóként uralkodott majd húsz évig. Földi maradványait a közelmúltban sikerült azonosítani. Életének történéseit sírhelyének szánt templom faláról ismerjük.

Teljesítmény: A XVIII. dinasztia ötödik fáraója volt. Az első nő, aki saját jogán uralkodott az ókori Egyiptomban. Élénk kereskedelmi kapcsolatot ápolt több területtel, például Punt Birodalommal

Kasztíliai Izabella
Született:1451, Madrigal, de las Altas Torres, Kasztília
Meghalt:1504, Medina del Campo, Spanyolország

Életút: Felmenői között portugál, leóni és kasztíliai királyok is voltak. Gyerekkorától végig kísérte életét az intrika és a családon belül is dúló hatalmi harc. 1469-ben a korban ritka szerelmi házasságot kötött az aragóniai trónörökössel Ferdinánddal. 1474-ben kasztíliai királynővé koronázták, de több éves polgárháborút folytatott féltestvérével Johannával és a portugálokkal a trónért. Vakbuzgó katolikus volt. Halálakor férjét és unokáját jelölte ki utódjának.

Teljesítmény: Férjével 1479-től lényegileg egyesítették Spanyolországot. 1480-as évektől bevezették az inkvizíciót. Kiüldözték a zsidókat és muzulmánokat az országból, vagyonukat elkobozták.1492-ben Granada elfoglalásával végleg kiőzték a mórokat az Ibériai-félszigetről. Befejezték a reconquistát. Az ő pénzükkel és megbízásukból hajózott ki többször is Kolumbusz Kristóf, így az első tengerentúli gyarmatosító is ő volt. Ferdinánd Izabella halála előtt nem sokkal megszerezte a Nápolyi Királyság trónját is. A széttagolt és mórok által megszállt félszigetből, a XVI század legerősebb államát, a Spanyol Királyságot hozta létre.

II. Katalin
Született: 1729, Stettin, Poroszország
Meghalt: 1796, Carskoje Selo, Oroszország

Életút: Zsófia néven Anhalt-Zerbst hercegnőjének született. Rangjának megfelelő neveltetést kapott. Az orosz–porosz közeledés jegyében vette feleségül az orosz trónörökös, Péter. Felvette az ortodox vallást, és 1745-ben Oroszországba költözött. Házasságuk boldogtalan volt és a kölcsönös hűtlenség jellemezte, ráadásul a trón várományosának szellemi képességei nem voltak kifogástalanok. 1762-től III. Péter mellett cárné, majd férjét eltávolítva a trónról cárnő. III. Péter fél év múlva egy csetepatéban halálos sebet kapott. Valószínűleg a cárnő szeretőjének testvére ölte meg. A gyilkosokat soha nem vonta felelősségre. Rengeteg szeretőt tartott. Felvilágosult uralkodó volt. Levelezett a francia enciklopédistákkal, és sok európai művészt, gondolkodót az udvarába vonzott. Fiával, a későbbi I. Pállal nem ápolt jó viszonyt, pletykák szerint Sándor fiát kívánta utódjának.

Teljesítmény: Erőskezű uralkodó volt, aki megszilárdította és növelte Oroszország kontinentális befolyását. Jelentős ukrán, belorusz, litván területekkel növelte birodalmát. Fekete-tengeri kijárathoz jutatta az országot, a törököktől elfoglalta a Krím-félszigetet. Lengyelországból a háromszori felosztás alkalmával egyre nagyobb területeket hasított ki. Svédország ellen sikeres háborút viselt. Az államügyeket személyesen tartotta kezében. Az 1773–75-ös lázongások után közigazgatási és gazdasági reformokat vezetett be, meghonosította a kormányzóságok rendszerét. Élete utolsó éveiben legnagyobb politikai törekvése a Franciaországban kibontakozó forradalmi hullám és eszmék Oroszországtól való távol tartása volt. Nagy Péter törekvéseinek folytatója volt.

Kleopátra
Született:Kr. e. 69, Egyiptom
Meghalt:Kr. e. 30, Alexandria, Egyiptom

Életút: A hellenisztikus egyiptomi uralkodócsalád a Ptolemaidák utolsó tagja. Legendás szépsége mellett, híres volt diplomáciai érzékéről. Szerelmi életét hatalmi törekvéseinek szolgálatába állította. Ceasar, majd Antonius szeretője volt. Kígyómarás által lett öngyilkos saját palotájában. Fiát Ceasariont kivégezték, többi gyermeke Rómába nőtt fel.

Teljesítmény: Apja után fivérével társuralkodóként Kr. e 51-ben került trónra. Testvéreivel akik férjei is voltak XII. Ptolemaiosszal, az ő halála után, XIII. Ptolemaiosszal uralkodott. Utóbbi ellen Kr.e 47-ben lázadást szervezett, de végül ő kényszerült menekülni. Testvérét Ceasar mozdította el a trónról, aki Kleopátrába szeretett. Gyermekük lett Ceasarion. Igaz a trónon XIV. Ptolemaiosszal osztozkodott, akit Ceasar halála után valószínőleg ő öletette meg. Következő szeretője Marcus Antonius triumvir lett. Octavianus 31-ben Actiumnál Antonius és Kleopátra flottáját legyőzte. Antonius 30-ban öngyilkos lett, néhány napra rá Kleopátra is végzett magával az Octavianus ostromolta palotájában.

Mária, Tudor I.
Született: 1516, Greenwich, Anglia
Meghalt: 1558, London, Anglia

Életút: VIII. Henrik és Aragóniai Katalin lánya. Buzgó katolikus. Egész életét meghatározta az intrika, a családi és vallási viszályok. Apja és anyja válása után kegyveszett lett, el kellett hagynia az udvart. Később visszatérhetett, de katolikus hitéről nem mondott le. VI. Edward halála után bejelentette igényét a trónra. Féltestvérének, a későbbi I. Erzsébetnek megkegyelmezett, annak ellenére, hogy protestáns volt. II. Fülöppel dinasztikus házasságot kötött, de gyermektelen házasságuk megromlott. Egyedül hunyt el, érezve, hogy egész Anglia a halálára vár. Zsarnoki természetét az angol történetírás a „véres" jelzővel honorálta.

Teljesítmény: Kegyvesztettből lett teljhatalmú uralkodónő. A számos trónigénylő közül megszerezte a trónt. Rekatolizációs kísérlete elbukott, akárcsak dinasztikus lépései Spanyolország felé. Ennek ellenére állami, hadi és gazdasági lépései sikeresek voltak.

Marie-Antoinette
Született: 1755, Bécs, Ausztria
Meghalt: 1793, Párizs, Franciaország

Életút: I. Ferenc német-római császár és Mária Terézia legfiatalabb lánya. Osztrák főhercegnő. Kedvelte a pompát és fényűzést. Anyja hatalmi okokból a leendő XVI. Lajoshoz adta feleségül. Házassága boldogtalan volt. Az udvarban elköltött hatalmas összegek és származása miatt népszerűtlen volt a franciák körében. Szeretőt tartott, és egy nyakékkel kapcsolatos kellemetlen csalási ügy is sokat rombolt renoméján. Nyaktiló alatt végezte. A vád koronatanúja megtévesztett fia, Károly Lajos volt. Jeltelen sírba földelték, csak 20 év múlva kapta meg a végtisztességet.

Teljesítmény: A forradalom kitörése után szembeszállt a rendekkel. Először a Tuilleriák palotájába, majd szökési kísérletük után a Temple börtönébe zárták. Testvérét, II. Lipótot a köztársaság elleni támadásra bujtogatta.

Mbandi, Jinga
Született: 1580?, mai Angola
Meghalt: 1663, mai Angola

Életút: A gyarmatosítás előtti afrikai uralkodócsaládból származott. Ndongo királynője volt. Befolyásos személyiség, kitűnő hadvezér.

Teljesítmény: Aktívan ellenállt a portugál gyarmatosítási szándékoknak. A mai Angola területén az 1640-es években az afrikai államokból erős portugálellenes koalíciót hozott létre. Fellépett a rabszolga-kereskedelem ellen, de békeidőszakban aktív mezőgazdasági kapcsolatot épített ki a portugálokkal és a hollandokkal. Fellépese következtében a hollandok uralták a területet. Meg kellett érnie a portugálok visszatérését és a független törzsi államok bukását.

Nofertiti
Született: Kr.e XIV század, Egyiptom
Meghalt: Kr.e XIV század, Egyiptom

Életút: Származása homályba vész. Egyes feltételezések szerint a későbbi Ay fáraó lánya. IV. Amenhotep fáraó felesége volt. Hat lánya volt, fiúgyermekről nem maradt ránk forrás. A fáraó – új nevén Ehnaton- híve volt annak vallási ás állami reformjai alatt. ő is az új fővárosba Ahet-Atonba költözött. Új, második nevet kapott: Nofernoferuaton néven említik. Később hirtelen nyoma veszett, további sorsáról megoszlanak a történészek vélekedései. Egyesek szerint új nevet kapott, mások szerint elhunyt, mások szerint mivel nem szült fiút kegyvesztett lett. Múmiáját, sírját soha nem találták meg. Mellszobra, amit Thotmesz nevő szobrász készítetett és 1912-ben a német régész Ludwig Borchart talált meg, az egyik leghíresebb ókori, egyiptomi tárgyi emlék.

Teljesítmény: Szinte társuralkodóként tisztelték. Jelentős hatással volt a Napisten kultusz ápolásában férjére, amit új második neve is jelez, hisz csak általában csak a fáraók viselhettek két nevet.

Theodóra
Született: 497, ?
Meghalt: 548, Konstantinápoly, Bizánci Császárság

Életút: Szegény családból származott valószínőleg Ázsiából. Apja medveidomár volt a konstantinápolyi cirkuszba. Az elbővölő lány színésznő és táncos lett. Ekkor találkozott Jusztiniánusszal a későbbi császárral, akit megbabonázott. Előbb szeretője, majd miután nemesi rangot kapott felesége lett. Vallásos életet kezdett élni. 527-től I. Jusztiniánusz mellett társuralkodónő lett. Leghíresebb ránk maradt ábrázolása a ravennai San Vitale templom mozaikjai között található portréja.

Teljesítmény: Szegénysorból lett császárné. Befolyását és erejét mutatta, hogy az 532-es nikai felkelés alatt, amikor a császár új törvényei ellen a kékek és a zöldek egyesülve lázadtak fel a császárt maradásra bírta, ellenfeleiket végül csapataik legyőzték és a bizánci cirkuszban lemészárolták. A császári pár hatalma megszilárdult. Uralkodásuk Bizánc egyik aranykora volt. Több olyan törvényt kezdeményezett, amelyek a nők helyzetének javítását célozták.