2018. március 20.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
I - J

Ignácz Károly:
Bethlen István és a budapesti önkormányzat - 2013/12 Op

Ihász István:
A tetten érhető manipuláció. Plakátok az ötvenes években - 1993/7

Illésfalvy Péter:
Atrocitások az 1940-es erdélyi bevonulás során - 2005/6, 2010/1 ksz

Imre Anna:
A teknőkaparó. Hagyományok, hiedelmek - 1994/2

Imreh István:
Falutörvények, rendtartások - 1992/3, 2014/1 Op

Irinyi Károly:
A debreceni cívis gondolkodása és mentalitása a századfordulón - 1993/8-9

Ivanics Mária:
A Mongol Birodalom - 1995/6-7 m

Iványi Emma:
Nádor vagy helytartó? - 1992/6

Jakab Károly:
A boszorkányok aranykora - 2012/1 ksz

Jakab Károly:
Miféle Európa? - 2014/1 ksz

Jakab Károly:
Turbán, tugra, tulipán. Oszmán-török sajátosságok - 2014/10

Jalsovszky Katalin:
A háború képei - 1999/5-6

Jalsovszky Katalin-Rácz Árpád:
A szabadság mámoros pillanata A forradalom képei - 1996/8-9

Jalsovszky Katalin-Stemlerné Balogh Ilona:
Fénnyel írott történelem Egy kiállítás képei - 2001/1-2

Janek István:
Az első bécsi döntés - 2005/6, 2010/1 ksz

Janek István:
Félelem és megfélemlítés.
Csehszlovákia és az 1956-os magyar forradalom
- 2006/9

Janek István:
Szlovák revíziós tervek, 1939-1945 - 2007/1-2

anek István:
Az érseki palota ablakából.
Mindszenty József a magyar ügy érdekében
- 2007/1-2

Janek István:
Egy elfelejtett háború.
Magyar-szlovák "kis háború" 1939 márciusában
- 2008/4

Janek István:
Egy fasiszta bábállam Szlovákia, 1938-1945 - 2008/4

Jankovics Marcell:
"Vadat űzni feljövének" - 2009/7-8

Jaritz, Gerhard:
Az "új" fogadtatása - 1993/4

Jászi Oszkár:
A proletárdiktatúra - 2012/8

Jeney-Tóth Annamária:
A gyarapodó Kolozsvár. Kézművesek a 16-17. századi kincses városban - 2005/2-3

Jeszenszky Géza:
Trianon. Az önrendelkezési elv megcsúfolása - 2005/6, 2010/1 ksz

Jeszenszky Géza:
A Csallóköz elvesztése. Esettanulmány Trianon történetéhez - 2005/6 10/1 ksz

Jeszenszky Géza:
A magyar emigrációk jelentősége. Emigráció és politikai szerep - 2008/1

Jeszenszky Géza:
Ismeretlen emigráció? Csapó Endre igaza és tévedései… - 2008/1 Op

Jeszenszky Géza:
Károlyi Mihály. Hős, balek vagy áruló? - 2010/10

Johancsik János:
Le Pen. Elakadt menetelés az Elisée felé - 2002/4-5

Jókai Mór:
A világhírű Martinovics összeesküvési pör részletei
[Szemelvények - közzéteszi: Poór János]
- 1995/6-7

Jónás Ilona, Sz.:
Vadon és civilizáció. A középkori erdő világa - 1993/4, 1999/9-10

Jónás Ilona, Sz.:
A virágzó középkor - 1996/3 m

Jónás Ilona, Sz.:
Európa hatalmai a honfoglalás korában: a Frank Birodalom utódállamai - 1996/7

Joó András:
A háborús diplomácia útvesztőiben. Magyar béketörekvések 1942-1944 - 2014/12

Joó László:
Hol van Júdás? Az Utolsó vacsora kérdőjelei - 2006/5-6 Op

Joó Mária:
Egy értelmiségi nő és az egyenlőség a 20. században: Simone de Beauvoir - 2007/8

Joó Mária:
Egy értelmiségi nő és az egyenlőség a 20. században: Simone de Beauvoir - 2007/8

Juhász Borbála:
1956. Mégis, kinek az emlékezete? - 2001/4-5

Juhász Gyula:
A Szent-Györgyi-misszió hatása. Közreadja: Romsics Ignác - 2014/12