2018. március 20.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
K

Kagan, Robert:
USA és Európa Erő és gyengeség - 2003/3-4

Kahler Frigyes:
Emberi jogok - diktatúra - politikai rendőrség - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Kahler Frigyes:
Vérbírák - 2008/7-8

Kahler Frigyes:
Biszku Béla szerepe az 1956-os forradalom megtorlásában - 2010/6

Kahler Frigyes:
A sortüzek az 1956-os forradalomban - 2010/9

Kahler Frigyes:
Gyurkó Lajos. Az ellenforradalom erős embere - 2010/9

Kahler Frigyes:
A munkástanácsok utóvédharca, 1956 - 2012/12

Kaiser Ferenc:
A csendőrség a Horthy-korban, 1919-1945 - 2010/1

Kaiser Ferenc:
A Magyar Királyi Csendőrség. Az alapítástól a felbomlásig, 1881-1919 - - 2010/1

Kaiser Ferenc:
Élet a csendőrőrsön - 2010/1

Kaiser Ferenc:
Mussolini bukása - 1999/5-6

Kajtár István:
A tengeri kaméleonok. A német segédcirkálók a második világháborúban - 1999/5-6

Kalavszky Györgyi:
A hazáért mindhalálig! A Ludovika Akadémia történetéből - 2011/11

Kalla Gábor:
Az asszír fővárosok és királyi palotáik. Felfedezésük és történetük - 2004/3

Kalla Gábor:
Hammurapi. Egy mezopotámiai birodalom
felemelkedésének krónikája
- 1997/3-4, 2008/1 ksz

Kalla Zsuzsa:
Prostitúció a reformkori Pesten - 2011/1

Kálmán András:
Angol történeti kislexikon - 1995/9 m

Kalmár János:
Együttesen és elválaszthatatlanul - 1992/6, 1999/9-10

Kalmár János:
Egy könyvbarát hadvezér. Mars és Minerva kegyeltje [Savoyai Eugén] - 1992/8-9

Kalmár János:
Címszavak Európa történeti földrajzából. Spanyolország - 1994/7

Kalmár János:
A hatalmi egyensúly jegyében.
Az utrechti békerendszer és a szatmári megegyezés
- 1997/2

Kalmár János:
A spanyol Habsburgok dinasztikus politikája - 2000/4

Kapitánffy István:
Egy világváros születése: Konstantinápoly - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Kaposi József:
A kétszintű érettségi - 2005/10-06/1

Kaposi Zoltán:
Gazdaságpolitikai modellek az 1930-as években - 2008/2-3

Kapronczay Károly:
Gyógyítás és tudomány. A Korányiak - 2010/8

Kapronczay Károly:
Szent-Györgyi Albert ősei - 2014/12

Karády Viktor:
Maradék zsidóság a szovjet csatlós államokban (részlet) - 2012/12

Karády Viktor:
Zsidóság és modernitás - 2013/4

Kardos Gábor:
Békeszerződések a nemzetközi jogban - 1997/2

Kardos Gábor:
Nürnberg árnyéka - 1999/5-6

Kardos Gábor:
Bibó István nemzetközi konfliktuselmélete.
A ciprusi, a közel-keleti és az északír konfliktus
- 2004/4

Karsai László:
Szálasi. A demagógia virágkora Magyarországon - 1992/10, 1996/3

Kaszás Marianne:
Pesti szállók és panziók - 1993/8-9

Katona Attila:
Ebadó - kutyavilág. Az ebek hozzájárulása Vas vármegye fejlődéséhez - 2012/6

Katona Csaba:
A Magyar Országos Levéltár elektronikus forrásközlő folyóirata - 2004/7

Katona Tamás:
Március titka - 1990/2

Katona Tamás:
Kossuth Lajos táborában ('48-as dalosfüzet) - 1998/6 m

Katona Tamás:
Klapka György - 1999/4

Katona Tamás:
Temetések és sírok. A Batthyány-kormány - 2009/3

Katus László:
Volt-e demográfiai forradalom Magyarországon? - 1991/2

Katus László:
A pápák Szent Péter utódai - 1991/6, 1999/9-10

Katus László:
Rerum Novarum [XIII. Leó pápa enciklikája] - 1991/6

Katus László:
Aktuális középkorkép - 1993/4, 1997/9, 2009/11

Katus László:
A túrmezei nemesi közösség - 1994/4-5, 2012/2 ksz Op

Katus László:
Megvan az ideje az ölelésnek.
A házasélet egyházi előírásai a kora középkorban
- 1994/6, 1998/2 ksz

Katus László:
A kereszténység a középkori Európában - 1996/3 m

Katus László:
A francia államfejlődés - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A hűbériség - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A Karoling-reneszánsz - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A kereszténység.
Az egyház szerepe az európai civilizáció felvirágzásában
- 1997/9, 2009/11

Katus László:
A középkori Anglia - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A középkori Európa mezőgazdasági és demográfiai forradalma - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A középkori Németország - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A nagybirtok - 1997/9, 2009/11

Katus László:
A nyugati társadalomszerveződés - 1997/9, 2009/11

Katus László:
Az antik középkor - 1997/9, 2009/11

Katus László:
Európa atyja: Nagy Károly - 1997/9, 2009/11

Katus László:
Itália - 1997/9, 2009/11

Katus László:
Respublica Christiana Európai közösség a középkorban - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Katus László:
Egyháziak hétköznapjai a középkorban - 1998/7

Katus László:
Németország történeti gyökerei.
A Német Királyság és a Német-római Császárság születése
- 1999/1-2

Katus László:
Prohászka Ottokár - 1999/8

Katus László:
A Francia Királyság virágkora - 2000/1-2

Katus László:
Várúrnők és apácák. Nemesasszonyok a középkorban - 2001/6

Katus László:
Szent István nyugati szomszédai: A német királyok és császárok - 2001/7

Katus László:
A fekete halál. A pestis - 2002/3

Katus László:
A fekete halál. A pestis - 2002/3

Katus László:
A pápaság. A világ legősibb folyamatosan működő intézménye - 2003/5

Katus László:
Együtt és egymás mellett. Deák Ferenc és a nemzetiségi kérdés - 2003/9-10

Katus László:
Az Andrássyak mint ipari vállalkozók - 2004/12

Katus László:
Savonarola és Botticelli - 2006/5-6

Katus László:
A Mediciek visszatérése - 2006/5-6

Katus László:
Firenze és a Mediciek - 2006/5-6

Katus László:
Leonardo és kortársai - 2006/5-6

Katus László:
Európa történeti borrégiói - 2007/6-7

Katus László:
Egy magyar sikertörténet. A magyar gépipar a dualizmus korában - 2008/2-3

Katus László:
Kőzápor és golyózápor. A csernovai sortűz - 2008/4

Katus László:
Az öntudatosodás útja.
Szlovák nemzeti mozgalom a soknemzetiségű Magyarországon
- 2008/4

Katus László:
A középkor madártávlatból - 2009/11

Katus László:
Szent Péter utódai: a pápák - 2013/2-3

Katus László:
A Lex Apponyi - 2015/2 Op

Katus László-Poór János-Rácz Árpád-Sokcsevits Dénes:
Horvátország - 1992/1

Kavecsánszki Máté:
Az örökbéke-tervezetek a 18. században - 2014/1 ksz Op

Kádár János perújítási jegyzőkönyve - 2000/7-8

Kádár János:
Munka nélkül - 2000/7-8

Kádár Zsuzsanna, B.:
A szociáldemokraták fürkészése itthon és külföldön - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Kádár Zsuzsanna, B.:
Kéthly Anna és a szociáldemokrata munkásnőpolitika - 2009/4 Op

Kádár Zsuzsanna, B.-Gyarmati György:
Messziről jött ügynök azt mond, amit akar...
Magyar-magyar kapcsolat a szocializmus évtizedeiben
- 2002/6-7, 2007/1 ksz

Kákosy László:
Állandóság és mobilitás az ókori Egyiptomban - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Kákosy László:
Egyiptom királynői - 2001/6

Kákosy László:
Egyiptom római provinciává lesz - 2004/7

Kántor Lajos:
Város a Szamosnál. Cs. Szabó László és a Kolozsvár-reneszánsz - 2005/2-3

Kántor Lajos-Egyed Ákos:
Kincses Kolozsvár - 2005/2-3

Kányádi András:
Drakula. Egy vámpír története és irodalmi mítosza - 2005/7, 2012/1 ksz Op

Kárpáti Tamás:
Vesztegetők. Bundabotrány 1925-ben és 1926-ban - 2010/6 Op

Kenyeres István:
A soproni plébános különös esete.
I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar szuverenitás
- 2014/8

Kecskés Gusztáv:
A szuezi ügyről francia szemmel - 1997/5-6 m

Kecskés Gusztáv:
Vigyázó szemetek Budapestre vessétek...
A francia Külügyminisztérium belső irata
az 1956-os magyar forradalomról
- 1999/8 m

Kedves Gyula:
A hátultöltő puska - 1997/7

Kedves Gyula:
A magyar huszárság - 2000/5

Kedves Gyula:
Határőrségből nemzetőrség. Agyagfalvi határozat - 1992/3, 2014/1 Op

Kedves Gyula:
Kmety és Guyon - 1999/4

Kelecsényi Kristóf Zoltán:
Budavár. Egy főváros hányattatásai - 2013/11

Kelemen István:
Széchenyi István cenki angolvécéje - 2014/8 Op

Kelenik József:
A csatamezők új hősei. A lőfegyverek forradalma - 1997/7

Kelenik József:
A drinápolyi béke - 1997/2

Kelenik József:
Áruló vagy áldozat? Hardegg gróf kéz- és fővesztése - 1995/6-7

Kelenik József:
Igaz képek a magyar múlt tarlójáról.
Hadsereg és haditechnika a 16. század második felében
- 1995/5

Kelly, Stephen-Rouse, Paul:
Az ír gazdasági siker. A Kelta Tigris - 2008/2-3

Kemenszky Ágnes:
A délszláv háborúk - 2006/2-3

Kempler Szonja:
Örmények - 1990/3

Kende János:
Ki a felelős? Hogyan tovább? A bécsi emigráció belső vitái - 2008/1

Kende Péter:
A bibói örökség - 2004/4

Kende Péter:
A magyar '56 helye a szovjet világrendszer történetében - 1996/8-9

Kende Péter:
Nyitástól határnyitásig - 2009/7-8 Op

Kende Tamás:
Dubcek és Sviták. Baloldal - rendszer - kritika. '68 Kelet-Európában

Kengyel Ákos:
A felzárkóztatás problémái - 2003/3-4

Kenyeres István:
A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja - 2003/11-12, 13/2 ksz

Kenyeres István:
A Magyar Királyság jövedelmei és kiadásai
Hunyadi Mátyás és a Jagellók korában
- 2012/6

Kenyeres István:
Pecunia nervus belli. A háború alapja a pénz.
A Magyar Királyság, illetve a Habsburg Monarchia bevételei és kiadásai,
valamint a hadiköltségek Mohácstól a tizenöt éves háború végéig
- 2012/6

Kerepeszki Róbert:
Turul - 2009/1-2

Kerepeszki Róbert:
Sajtóforrások az egyetemi diáktüntetésekről - 2009/1-2 Op

Kerepeszki Róbert:
A leventemozgalom - 2010/4-5

Kerepeszki Róbert:
A Horthy-korszak politikai irányzatai a leventemozgalomról - 2010/4-5 Op

Kerepeszki Róbert:
Vörösterror a Tiszántúlon - 2011/2

Kerepeszki Róbert:
Rettenetes rablás. Román megszállás a Tiszántúlon - 2011/5

Kerepeszki Róbert:
A kormányzó unokája, ifj. Horthy István - 2011/8

Kerepeszki Róbert:
Jelöltek és önjelöltek. A királykérdés megoldásának alternatívái - 2011/8

Kerepeszki Róbert:
Diákok a budaörsi csatában - 2011/11

Kerepeszki Róbert:
A magyar-német viszony jellemzői és változásai
a Horthy-korszak második felében
- 2012/9-10

Kerepeszki Róbert:
A Vitézi Rend - 2013/6

Kerepeszki Róbert:
Bethlen István és az ABC. Az Antibolsevista Comité tevékenysége Bécsben - 2013/12

Keresztes József:
Tudatunk pajzsa és koronája Címervita - 1990/2

Kertész Ágnes-Takács András:
Újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón - 2005/7, 2012/1 ksz

Kertész István:
Birodalmak alkotása és pusztulása a görög-római világban - 1995/6-7 m

Kertész István:
Válság és kiútkeresés a római köztársaságkor végén - 1995/10 m

Keszeg Vilmos:
Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok - 2005/7, 2012/1 ksz Op

Képes György:
Az amerikai állammodell - 1997/8

Képes György:
Jogtörténeti kalandozás a "kitalált" Frank Birodalomban - 2003/5

Kéri András:
Latindián-Amerika. Történelmi igazság - földrajzi valóság - 1992/5

Kincses Károly:
Tetemrehívás [Szálasi szembesítése] - 1992/10

Király Béla:
Néhány emlékem az emigrációról. Visszaemlékezés - 2008/1

Kis-Halas Judit:
A wiccától a cyberboszorkákig.
Újboszorkány kultuszok a 20. században
- 2005/7, 2012/1 ksz

Kisbán Eszter:
Fekete úri meleg ital. A kávé térhódítása Magyarországon és Európában - 1993/1-2

Kiss András:
Fertályok és tizedek. Kolozsvár településrendszere a 16. században - 2005/2-3

Kiss András:
Legenda vagy történeti tény? Bocskai és a kolozsvári hóstátiak - 2005/2-3

Kiss András:
Kádár Kata megégetése.
"Böjtelői colosvári spektákulum" 1734-ben
- 2005/7, 2012/1 ksz

Kiss Erika:
A Herzog-gyűjtemény töredékei - 2014/11

Kiss F. József:
Bajcsy-Zsilinszky és az Erdély-kérdés - 1991/4

Kiss Gy. Csaba:
A demokratikus ellenállás formái és lehetőségei
a Kádár-rendszer válsága idején
- 2004/5-6

Kiss Ilona:
Egy kegyetlen évtized A sztálini rendszer kialakulása - 1999/3

Kiss Ilona:
Szolzsenyicin - 2013/9-10

Kiss J. László:
A Kreml "csapdája". A német egyesülés "elmulasztott lehetősége" - 2002/9-10

Kiss J. lászló:
A francia-német tandem. Az integrációt dinamizáló kapcsolat - 2003/3-4

Kiss Melinda:
Id. Storno Ferenc. Egy sokoldalú művész-mester a 19. századból - 2014/8

Kiss Péter:
Gladiátorok Savariából - 2006/7

Kiss Péter:
Új történelmi világatlasz [Interjú Hidas Gábor szerkesztővel] - 1991/9

Kiss Róbert Károly:
Szent-Györgyi Albert párizsi kitüntetésének diplomáciai jelentősége - 2014/12 Op

Kiss Sándor, M:
Kádár "apánk" - Kinek az apja? - 2000/6

Kiss Sándor, M:
A megtorlás - 2009/3

Kiss Sándor, M.:
Kádár - 2012/8

Kiss Ulrich:
Dezinformátorok - 2006/5-6 Op

Kiszely Gábor:
A politikai rendőrség bukása - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Klaniczay Gábor:
Az égi szerelem. Misztika és erotika a középkorban - 1994/6, 1998/2 ksz

Klaniczay Gábor:
Európa közös gyökerei.
Gondolatok Bronislaw Geremek új könyve kapcsán
- 1997/5-6

Klaniczay Gábor:
A magyar szentek kultusza a középkorban - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Klaniczay Gábor:
Szentté avatás a középkorban - 2004/10

Klaniczay Gábor:
Boszorkányüldözések kialakulása Európában - 2005/7, 2012/1 ksz

Klaniczay Gábor:
Szubkultúra, ellenkultúra, underground - 2013/9-10

Klaniczay Gábor-Tóth G. Péter:
Végtelen történet. Boszorkányság, mágia, lélekutazás - 2005/7, 2012/1 ksz

Klicsu László:
Adalékok a közös teherviselés eredetéhez és alapjaihoz - 2012/6

Kocsis Károly:
Magyarok Szlovákiában.
Közigazgatási határok és etnikai térszerkezet a 20. században
- 2001/8-9

Kohler, Alfred:
Habsburgok és a Magyar Királyság osztrák szemmel - 2003/11-12,13/2 ksz

Kojanitz László:
Mintafeladatsor a kétszintű érettségi-felvételi vizsgához - 2004/12

Kolba Judit, H.:
Terített asztal Erdélyben [17. századi evőeszközök] - 1991/9

Kolontári Attila:
Népbiztosokért tiszteket. Magyar-szovjet cserebere - 2010/4-5

Kolontári Attila:
Dokumentumok a magyar-szovjet fogolycsere
tárgyalásokhoz, 1920-1922
- 2010/4-5 Op

Kolontári Attila:
Hányan voltak a kicserélt hadifoglyok és elítélt kommunisták? - 2010/4-5 Op

Kolontári Attila:
Párhuzamos életrajzok. Tuhacsevszkij és Vorosilov - 2010/10

Kolontári Attila:
Sztálin tábornokai. Szakértelem vagy lojalitás? - 2010/10

Kolontári Attila:
A forradalom felfalja gyermekeit.
Hatalmi harcok és leszámolások a sztálini Szovjetunióban.
- 2012/12

Kolontári Attila:
Trockij a forradalomban és a polgárháborúban - 2013/1

Kolontári Attila:
Trockij meggyilkolása - 2013/1

Kolontári Attila:
Mozaikok az oroszországi zsidóság történetéből II. A szovjet korszak - 2013/4

Kolozsvári Zsuzsanna-Hadfi Örs Tamás:
Münster és Osnabrück. Az újkori Európa bölcsője: a vesztfáliai béke - 2009/1-2 Op

Komoróczy Géza:
A zsidó háború A megmaradás alternatívái - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Konok Péter:
Polgárháború Spanyolországban, 1936-1939 - 2006/2-3

Konok Péter:
Castro és a castroizmus - 2006/8

Konok Péter:
Comandante Che Guevara - 2006/8

Konok Péter:
RAF. A Vörös Hadsereg Frakció - 2007/3

Konok Péter:
A "tett propagandája". Anarchista merénylők a 19. században - 2008/7-8

Konok Péter:
A Manson-család. Egy amerikai szupersztár - 2008/7-8

Konok Péter:
A Ku-Klux-Klan története. Egy amerikai tragédia - 2008/9

Konok Péter:
Ökölbe szorított kéz. Fekete radikalizmus az Egyesült Államokban - 2008/9

Konok Péter:
Virágok és virágárusok. Hippik, yippik, fesztiválok - 2008/10

Konok Péter:
Két terror Magyarországon, 1919-1920 - 2011/2

Konrád György:
Alvilág. Egy szellemi ellenálló emlékei - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Kontler László:
Címszavak a kora újkori angol intézménytörténetből - 1994/3 m

Kontler László:
Klikk, érdekcsoport, politikai párt. A kora újkori angol pártfejlődés - 1994/9 m

Kontler László:
Piac, társadalom, csiszoltság. Néhány gondolat az angol polgárosodásról - 1995/9

Kopátsy Sándor:
Kádár János történelmi jelentősége - 2000/6

Kopátsy Sándor:
Az antiszemitizmus (részlet) - 2012/12

Kordé Zoltán:
Székelység a középkorban - 1992/3

Kordé Zoltán:
A székely eredetkérdés - 2014/1

Kornai János:
Tisztesség és bizalom - 2004/5-6

Korpás Zoltán:
Egy spanyol Habsburg: II. Fülöp - 2009/10

Kósa László:
Fürdőre utazni - 1993/3

Kósa László:
A nemesi tradíciók ködképe.
Kisnemesek a rendiség utolsó évtizedeiben
- 1994/4-5, 2012/2 ksz Op

Kosáry Domokos:
A végrendelet rejtélye.
[Volt-e Széchenyinek politikai végrendelete]
- 1995/1-2, 1998/1 ksz

Kosáry Domokos:
Európa történeti modellje - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Kosáry Domokos:
Mozgástér és kényszerpálya 1867-ben - 1998/4-5

Kosáry Domokos:
Hírvivők a múltból. Híres magyarokról angolul - 2002/11-12

Kosáry Domokos:
Az amerikai magyarság 1941-ben - 2004/7

Kosáry Domokos:
A Görgey-kérdés. Beszámoló egy könyvről - 2004/7

Kossuth Lajos:
Az országgyűlés feladatairól, 1847 - 1995/1-2 m

Kosztricz Anna:
Olimpia Magyarországon? - 2004/7

Kovács Attila:
Képek és képtilalom az iszlámban.
Iszlám, iszlamizmus és a képi ábrázolás
- 2015/2

Kovács Ákos András - Nagy Ágoston:
A Hősök tere. Hőskultusz és várostervezés - 2013/11

Kovács Ákos András-Nagy Ágoston:
Somogyvár-Kupavár. Történészviták és az emlékezet - 2013/11

Kovács Dávid:
Reformkonzervatív nemzetkoncepció. Klebelsberg neonacionalizmusa - 2012/9-10

Kovács Gábor:
"…itt a tisztességes ember vagy politikus lesz, vagy kivándorol."
Bibó és Erdei
- 2004/4

Kovács Gábor:
A rendszerváltások pszichológiája. Guglielmo Ferrero és Bibó István - 2004/4

Kovács Gábor:
Az életút [Bibó István] - 2004/4

Kovács Gábor:
Nemzet, önrendelkezés, nacionalizmus - 2004/4

Kovács István:
A csigalassúságú tábornok: Henryk Dembinski - 1999/4

Kovács István:
Bem József - 1999/4

Kovács Kiss Gyöngy:
A korcsomaház Kolozsváron - 2005/2-3

Kovács Kiss Gyöngy:
Pletyka, pletykálkodás.
Becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron
- 2005/2-3

Kovács László (1):
A Duna borrégió - 2003/1-2

Kovács László (2):
A magyar ipar úttörője. Ganz Ábrahám - 2010/8

Kovács László (3):
Vasfüggöny lebontásának külpolitikai háttere - 2009/7-8 Op

Kovács Mária:
A nemzeti önrendelkezés csapdája - 1997/2

Kovács Péter:
Szocialista realizmus a képzőművészetben - 2001/3

Kovács Péter:
A Bory-vár - 2013/6

Kovács Péter, E.:
A kis prímás, Estei Hippolit - 1991/6

Kovács Péter, E.:
A nándorfehérvári csata, 1456 - 2002/2

Kovács Péter, E:
Ferdinánd főherceg és Magyarország (1521-1526) - 2003/11-12,13/2 ksz

Kovács Tamás:
Nyilas rendvédelem 1944-1945-ben - 2004/11

Kovács Tamás:
Magyar fajvédelem - 2006/10

Kovács Tamás:
A nyilas emigráció, 1945-1998 - 2008/1

Kovács Tamás:
Endre László. Aki halálba küldte a magyar zsidókat - 2008/7-8

Kovács Tamás:
Politikai rendőrség a Horthy-korban - 2010/3

Kovács Tamás:
Nyilasok a népbíróság előtt - 2011/7

Kovács Tamás:
A zsidó tanácsok Magyarországon 1944-ben - 2013/4

Kovács Tamás:
Edmund Veesenmayer. A teljhatalmú birodalmi megbízott - 2014/11

Kovács Tamás:
Eichmannék Budapesten - 2014/11

Kovács Tibor, S.:
Huszárok és fegyvereik a 16-17. században - 1997/7

Kovács Zoltán András:
A csendőrség a Szálasi-uralom alatt - 2010/1

Kovács Zoltán András:
A Waffen-SS magyarországi önkéntesei - 2012/11

Kovács Zoltán András:
Nyilas-hungarista hatalomátvétel és közigazgatás - 2014/11

Kovrig Bence (Benett):
A felszabadításteória csődje. A magyar '56 és a nagyhatalmak - 1994/8

Kovrig Bence (Benett):
Az amerikai politika hatása Magyarországra - 2002/9-10

Kovrig Bence (Benett):
Az Egyesült Államok és az európai békerendezés - 2002/9-10

Kozák Gyula:
Hegedűs B. András - 2001/7

Kozáry Andrea:
Rendvédelem 1945 után - 2010/3

Kozáry Andrea:
Rendvédelem 1945 után - 2010/3

Kozáry Andrea:
Az ÁVH Dzserzsinszkij Tiszti Iskolája - 2010/3 Op

Kóczy T. László:
A Telekiek Családtörténelem - 1990/3

Köblös József:
A káptalanok világa. Egyházi karrier a középkorban - 1991/6

Köller Joachim:
A trófea - 2009/7-8

Köpeczi Béla:
A bujdosó Rákóczi. A bujdosás diplomáciájának mérlege - 1992/1

Köpeczi Béla:
A magyar Bécsben [Nemzetkép egy vígjátékban] - 1992/8-9

Köpeczi Béla:
Rákóczi a vizsgálóbíró előtt - 1995/6-7

Köpeczi Béla:
A felvilágosodás Európája - 1997/5-6

Körmendy Tamás:
Meráni Gertrud - 2009/10

Körmendi Tamás:
Árpád-sáv és kettős kereszt. Tévhitek a 13. századról - 2012/4-5

Körmendi Zsuzsanna:
"Vegyük elő az igazság mécseseit." 100 éve született Arthur Koestler - 2005/8

Kövér György:
Montírozott történelem 1956. október 23. délelőtt - 1993/7

Kő András:
Kossuth Lajos tér, 1956 - 2010/9

Kő András:
A hatalom árnyékában. Sebes Gusztáv, az Aranycsapat kapitánya - 2014/7

Kőbányai János:
A halott arcán növekvő szakáll. A magyar zsidó történet vége (részlet) - 2012/12

Kőfalvi Tamás:
Kun László - 1998/9-10

Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne:
Kádár János a kortársak emlékeiben. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életinterjúiból - 2000/7-8

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne:
Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések az '56-os Intézet Oral History Archívumának anyagából - 1998/4-5 m

Krahulcsán Zsolt-Müller Rolf:
A másképp gondolkodók - állambiztonsági szemszögből - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Krausz Tamás:
A forradalom és az új osztály - 1991/8

Krausz Tamás:
A sztálini rendszer főbb jellemzői - 1998/1 m

Krausz Tamás:
A szovjet peresztrojkától az orosz kapitalizmusig - 1999/3

Krausz Tamás:
Lenin - 1999/3

Krausz Tamás:
Sztálin - 1999/3

Kránitz Mariann:
A prostitúció és a szervezett bűnözés.
A magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén
- 1998/6

Krász Lilla:
Bábák és boszorkányok a kora újkori Magyarországon - 2005/7, 2012/1 ksz

Krisch András:
A soproni bor A kékfrankos legendája - 2003/1-2

Krisch András:
A hűség "jutalma". A németek elűzése Sopronból, 1946 - 2007/1-2

Krisch András:
Soproni cuvée. Mozaikok a soproni borvidék történetéből - 2007/6-7

Krisch András:
Ponzichter-tüntetés Sopronban, 1919. április 3. - 2011/2

Krisch András:
Francia megszállás Magyarországon, 1809 - 2011/5

Krisch András:
A soproni németek története a 13. századtól a kitelepítésükig - 2012/11 Op

Kristó Gyula:
A nemesi megye születése - 1994/4-5, 2012/2 ksz Op

Kristó Gyula:
Arisztokrácia az Árpád-korban - 1994/10, 2012/2 ksz

Kristó Gyula:
Korai magyar történeti lexikon - 1994/4-5 m

Kristó Gyula:
A magyar nomád állam kialakulása.
A magyarság politikai létformái a 9. században
- 1996/7

Kristó Gyula:
Letörött az utolsó aranyágacska. Az Árpádok államának bomlása - 1998/4-5

Kristó Gyula:
Idegenek az Árpád-kori Magyarországon - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Kristó Gyula:
A II. András-ág - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
A Kálmán-ág - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
A Vazul-ág - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Álmos. A dinasztia eredete - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Árpád és utódai. A nagyfejedelmek - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Az Álmos-ág - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Az Imre-ág - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Dinasztikus kitérő: Péter és Aba Sámuel - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Géza fejedelem - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Szent István - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Dinasztikus történet: az Árpád-ház - 2000/3, 2011/1 ksz

Kristó Gyula:
Az Árpád-dinasztia genealógiai táblája - 2000/3 m

Kristó Gyula:
Az Árpád-kori Magyar Királyság térképe - 2000/3 m

Kristó Gyula:
A királyi vármegye eredete - 2001/7

Kristó Gyula:
A "kitalált középkor" kitalálása - 2003/5

Kristó Gyula:
A vlach bevándorlás kezdetei a 12-13. századi Magyarországon - 2005/1

Kristóf Ildikó:
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - 1990/2

Kristóf Ildikó:
A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben - 1990/6

Kristóf Ildikó:
A szalon és az utca Párizs 1789 előestéjén - 1991/2

Kristóf Ildikó:
Élet az angol forradalom századában - 1991/2

Kristóf Ildikó:
Polgárkisasszonyok és feministák.
A francia nő és környezete a Belle Époque idején
- 1991/3

Kristóf Ildikó:
Baedeker, a praktikus Az útikalauz atyja - 1993/3

Kubassek János:
Teleki, a földrajztudós - 2004/2

Kubassek János:
Könyvismertetés. Marczell Péter: A valósabb Kőrösi Csoma-képhez - 2004/8-9

Kubassek János:
Rommel magyar katonája. Almásy László. - 2008/5

Kubassek János:
Xántus János gyűjtő- és vadászútjai.
Amerikában és Délkelet-Ázsiában
- 2009/7-8 Op

Kubassek János:
Magyar vadász utazók távoli földrészeken - 2009/7-8

Kubassek János:
Magyar orvos vadászok Kelet-Afrikában - 2009/7-8 Op

Kubassek János:
A Vörös térkép - 2010/4-5

Kubinyi András:
A középkori Magyarország városfejlődése - 1993/8-9

Kubinyi András:
Egységes nemesség? Nemesek és mágnások a középkor végén - 1994/4-5, 2012/2 ksz

Kubinyi András:
Mágnások a középkor végén - 1994/10, 2012/2 ksz

Kubinyi András:
Elkerülhető volt-e a középkori Magyar Királyság bukása? Alternatívák Mátyástól Mohácsig - 1998/4-5

Kubinyi András:
A központi igazgatás a késő középkori Magyarországon - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Kubinyi András:
Halál és végtisztesség a késő középkori Magyarországon - 2002/3

Kubinyi András:
Perszonáluniók a késő-középkori Közép-Európában - 2003/11-12,13/2 ksz

Kubinyi András:
Zsidók a középkori Magyarországon - 2013/4

Kugler József:
Hej, a Kriván alatt, ott a szép világ…
A magyarországi szlovákok áttelepülése
- 2007/1-2

Kukorelli István:
A mai magyar kormányforma - 1997/8

Kukovecz György:
Egy gyalázatos intézmény. [Az újkori rabszolgaság Észak-Amerikában] - 1992/5

Kulcsár István:
A maradék zsidóság lelki keresztmetszete 1946-ban (részlet) - 2012/12

Kulin Ferenc:
Kölcsey Ferenc. A reformok rendíthetetlen híve - 1998/3

Kun Miklós:
1917. A leggyengébb láncszem - 1991/8

Kun Miklós:
1917. Hogy lett ebből forradalom? - 1991/8

Kun Miklós:
Trockij - 1993/10-94/1, 1997/10

Kun Miklós:
Buharin búcsúlevele - 1995/6-7

Kurecskó Mihály:
Egy ítélet háttere. Bárdossy László perének dokumentumai - 2004/7

Kurucz György:
A Festeticsek. Egy család változó korszakai - 2013/8