2017. június 24.

Kincstár - 1990/6. Csángók

A Horthy-rendszer szociálpolitikája | részletek
Szerző: Romsics Ignác Az 1919 őszétől berendezkedő Horthy-rendszer egyik alapvető célkitűzése volt, hogy a munkásság, a parasztság, az alsó- és középrétegek részesedését a politikai hatalomból szigorú korlátok közé szorítsa, ugyanakkor a hagyományos elit, az arisztokrácia, a nagypolgárság és a nemesi középbirtokosság forradalmak alatt...
A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben | részletek
Szerző: Kristóf Ildikó "A csapás végeredményben megszokott dolog - írja Camus -, de amikor lesújt ránk, nehezen hiszünk a csapásban. Ugyanannyi pestis volt már a világon, mint amennyi háború. És mégis, a pestisek és a háborúk az embereket mindig készületlenül találják." A járványok művelődéstörténete, a betegségek népi és...
Királynék díszmagyarban. Magyar női díszruhák | részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin A kiegyezés után - amikor Nyugaton már frakkot vettek az urak - a férfiak díszruhája magyar maradt. Előkelő lányaink, asszonyaink is káprázatos magyar díszruhákat öltöttek. Hazaszeretet és pompakedvelés, napi divat és történelmi nosztalgia keveredik. Magyar díszruha a hazafias hölgyeken és a Habsburg-család tagjain...
Csángó hétköznapok a 17. században. Tudósítás a külső magyarokról | részletek
Szerző: Tóth István György A moldvai csángó-magyarok életéről a 17. század elejétől vannak alaposabb ismereteink, ekkor ugyanis Rómában felfigyelt rájuk a katolikus egyház újonnan alapított missziós központja, a Propaganda Fide. Míg korábban csak krónikák és oklevelek utalásai szóltak róluk, most részletes jelentésekből és beadványokból...
A moldvai csángó magyarok. Tudósítás a külső magyarokról | részletek
Szerző: Halász Péter Kik azok a csángók? Kik azok a csángók és hol élnek? - érdeklődött Döbrentei Gábor 1841-ben a püspöke társaságában Borszéken tartózkodó Petrás Incze Jánostól. A moldvai lelkész a Magyar Tudományos Akadémia titkárának 38 kérdésére adott válaszával egy életre eljegyezte magát a magyarországi...
1 | 2 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Ágoston Gábor
Rabnők, ágyasok, szultánák - részletek
Szerző: Katus László
Várúrnők és apácák. Nemesasszonyok a középkorban - részletek
Szerző: Bán D. András
Az összeköttetés megszakad. Brit–magyar kapcsolatok 1938–1941 - részletek
Szerző: Juhász Borbála
1956. Mégis, kinek az emlékezete? - részletek
Szerző: Hahner Péter
Forradalomról és más efféle emberi lomról - részletek
Szerző: Bódi Csaba
A magyar köztársasági intézmény - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek