2017. október 17.

Kincstár - 1990/6. Csángók

A Horthy-rendszer szociálpolitikája | részletek
Szerző: Romsics Ignác Az 1919 őszétől berendezkedő Horthy-rendszer egyik alapvető célkitűzése volt, hogy a munkásság, a parasztság, az alsó- és középrétegek részesedését a politikai hatalomból szigorú korlátok közé szorítsa, ugyanakkor a hagyományos elit, az arisztokrácia, a nagypolgárság és a nemesi középbirtokosság forradalmak alatt...
A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben | részletek
Szerző: Kristóf Ildikó "A csapás végeredményben megszokott dolog - írja Camus -, de amikor lesújt ránk, nehezen hiszünk a csapásban. Ugyanannyi pestis volt már a világon, mint amennyi háború. És mégis, a pestisek és a háborúk az embereket mindig készületlenül találják." A járványok művelődéstörténete, a betegségek népi és...
Királynék díszmagyarban. Magyar női díszruhák | részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin A kiegyezés után - amikor Nyugaton már frakkot vettek az urak - a férfiak díszruhája magyar maradt. Előkelő lányaink, asszonyaink is káprázatos magyar díszruhákat öltöttek. Hazaszeretet és pompakedvelés, napi divat és történelmi nosztalgia keveredik. Magyar díszruha a hazafias hölgyeken és a Habsburg-család tagjain...
Csángó hétköznapok a 17. században. Tudósítás a külső magyarokról | részletek
Szerző: Tóth István György A moldvai csángó-magyarok életéről a 17. század elejétől vannak alaposabb ismereteink, ekkor ugyanis Rómában felfigyelt rájuk a katolikus egyház újonnan alapított missziós központja, a Propaganda Fide. Míg korábban csak krónikák és oklevelek utalásai szóltak róluk, most részletes jelentésekből és beadványokból...
A moldvai csángó magyarok. Tudósítás a külső magyarokról | részletek
Szerző: Halász Péter Kik azok a csángók? Kik azok a csángók és hol élnek? - érdeklődött Döbrentei Gábor 1841-ben a püspöke társaságában Borszéken tartózkodó Petrás Incze Jánostól. A moldvai lelkész a Magyar Tudományos Akadémia titkárának 38 kérdésére adott válaszával egy életre eljegyezte magát a magyarországi...
1 | 2 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Poór János
Az elesettek ügyvédje. Árnyak a fény századában - részletek
Szerző: Kránitz Mariann
A prostitúció és a szervezett bűnözés. A magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén - részletek
Szerző: Názer Ádám
Harc a női jogokért. Szüfrazsettek - részletek
Szerző: Diószegi István
A német egység. A Német Császárság létrejötte és európai jelentősége - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - részletek
Szerző: Gergely András
Az 1867-es kiegyezés - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek