2018. április 23.

Kincstár - 1996/1-2. Ezer év

A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal | részletek
Szerző: Engel Pál Valószínűleg sokan vannak, akikben homályos kép él arról, hogy politikai berendezkedését tekintve a Szent István- vagy Nagy Lajos-kori Magyarország miben különbözött a modern Magyarországtól. Államnak szoktuk azt is nevezni, középkori államról is szokás beszélni. Milyen különbséget lát a történész, Engel Pál? Valóban,...
A magyar közigazgatás központi szervei, 1526–1848 | részletek
Szerző: Oborni Teréz A Mohács utáni magyar történelemnek a kormányzati, közigazgatási fejlődés terén is meghatározó tényezője volt, hogy Habsburg – idegen országbeli – uralkodó került az ország trónjára. Amennyire nagy lendülettel vezette be I. Ferdinánd a 16. században hazánkban is a más Habsburg-országokban már meghonosított...
Jogalkotás a 16–19. századi Magyarországon | részletek
Szerző: Mezey Barna A középkori Magyarországon a jog átszőtte a mindennapok életét, az egyszerű emberek együttélését csakúgy, mint az arisztokratákét. A jog alakulása a hétköznapi történelem tükre lett tehát. A jogalkotás körül vívták egyik nagy politikai csatájukat a rendek a bécsi abszolutizmussal szemben, melynek tétje az önálló magyar törvényhozás volt, vagy a...
A Szent Szövetség szorításában / A Szent Szövetség válságának hatása Magyarországra | részletek
Szerző: Szabad György A Szent Szövetség Európájának egyik meghatározó politikai egyénisége Metternich volt. Az osztrák kancellár azt a célt tűzte ki, hogy a Habsburgok nagy múltú, de laza szerkezetű birodalmából szilárd egységet kovácsoljon. És ebben az egységben aggasztóan különálló résznek látta Magyarországot. Azt az országot, amely...
A polgári átalakulás programja / A reformkor | részletek
Szerző: Gergely András A reformkor közel két évtizedes történetét a nemesi-liberális reformereknek a polgári átalakulásért folytatott harca határozta meg. A küzdelemben a liberalizmuson belüli áramlatok harca – például Széchenyi és Kossuth vitája – tűnik meghatározónak. A korszak fő politikai frontvonala azonban az áramlatokat...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Engel Pál
A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal - részletek
Szerző: Kukorelli István
A mai magyar kormányforma - részletek
Szerző: Papp Imre
A Napkirály - részletek
Szerző: Beliznai Kinga
A velencei városállam - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
Pesti nő a századfordulón - részletek
Szerző: Lévai Katalin
1989. Nők a rendszerváltás éveiben - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek