2018. április 21.

Kincstár - 1996/10. Kormányfők

Bethlen István miniszterelnöksége | részletek
Szerző: Romsics Ignác Gróf Bethlen István a 20. századi magyar politika egyik legjelentősebb s a konzervatív-nacionalista magyar politikai gondolkodás utolsó nagy alakja volt. A régi erdélyi nemesi családból származó politikus neve 1917-18-ban merült fel először miniszterelnök-jelöltként, s ténylegesen 1920 nyarán kapott megbízatást a kormányalakításra. Kísérlete...
Imrédy Béla csodás forradalma | részletek
Szerző: Sipos Péter Barátai és ismerősei, ha hízelegni akartak neki, Savonarola hasonmásaként emlegették. S a vézna, görnyedt törzsön ülő hatalmas koponya, a démonikus, sárgásan sápadt arc, a sötét, hideg és gőgtől villogó szemek, a sasorr valóban emlékeztettek a máglyán elpusztult firenzei szerzetes-diktátorra. Az aszketikus külső mögött...
Kállay Miklós | részletek
Szerző: L. Nagy Zsuzsa Kállay politikai karaktere azokból a képekből is kiolvasható, amelyeket dolgozószobája falán helyezett el: Batthyány Lajos gróf, az 1848-as miniszterelnök, Ferenc József, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Tisza István, Bethlen István, Horthy Miklós. Kétségtelen, meglehetősen eklektikus ez az arcképcsarnok....
A két Tisza - Tisza István és Tisza Kálmán kettős portréja | részletek
Szerző: Pölöskei Ferenc A magyar történelemben máig egyedülálló, hogy apa és fia egyaránt a kormány elnöke legyen. Az apa, Tisza Kálmán ráadásul 15 évig, azaz miniszterelnökeink közül a leghosszabb ideig maradhatott a kormányrúdnál. Fia kétszer került erre a posztra. Az is összeköti őket, hogy életútjuk, politikai pályájuk megítéléséről...
Wekerle Sándor - A válságmenedzser | részletek
Szerző: Szabó Dániel Ő volt az első magyar politikus, aki mindenféle nemesi cím nélkül nyerte el a miniszterelnöki posztot, s egyedül ő került három alkalommal is a kormány élére. Valóságos jolly joker volt, miniszterelnöki megbízatására mindháromszor válságszituációban került sor: először 1892 novemberében, miután elődjét, Szapáry Gyula...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szécsényi Mihály
Garniszállók és kéjnőtelepek - részletek
Szerző: Tóth István György
Csángó hétköznapok a 17. században. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években - részletek
Szerző: Varannai Zoltán
Numerus clausus - részletek
Szerző: Hahner Péter
François Furet, a forradalom történetírásának királya - részletek
Szerző: Frank Tibor
Viktória királynő - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek