2018. február 18.

Kincstár - 1998/6. Prostitúció

Nemiség, tisztesség és szegénység. A nőkkel és a prostitúcióval kapcsolatos vita és politika Bécsben és Budapesten a századfordulón | részletek
Szerző: Susan Zimmermann (Fordítás: Kerényi Gábor) A századfordulón társadalmi reformereket és nőmozgalmi aktivistákat, emberbarátokat és szociális kérdésekkel foglalkozó újságírókat, városatyákat és a rendőrséget addig soha nem tapasztalt mértékben foglalkoztatta a nagyvárosi prostitúció. Szerteágazó vita tárgyát képezte a rendőrség által...
A prostitúció és a szervezett bűnözés. A magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén | részletek
Szerző: Kránitz Mariann A prostitúció történeti fejlődésére, a prostituáltak „társadalmának” genezisére és jellemzőire számtalan (gazdasági, szociokulturális, etikai stb.) körülmény gyakorol hatást. Ez a tanulmány a prostitúciót befolyásoló tényezők komplexumából (legalábbis látszólag) csupán egyetlen, ám igencsak fontos jelenséget...
Garniszállók és kéjnőtelepek | részletek
Szerző: Szécsényi Mihály A 19. század utolsó harmadában a fővárosi hatóságok számára a prostitúció elleni küzdelem állandó versenyfutást jelentett a titkos prostitúció folyamatosan változó megjelenési formáival. Az 1867-es pesti szabályrendelet – melynek hatásaként országszerte szabályozni igyekeztek a kérdést – még csak a...
Párizs örömlányai | részletek
Szerző: Vadász Sándor Párizs a „császári vigasságok” két évtizede alatt, III. Napóleon uralma idején teljesen átalakult. A középkori ruháját kinőtt főváros helyén megszületett „Nagy-Párizs” mágnesként vonzotta magához a külföldi látogatókat, aminek következtében feltartóztathatatlanul megindult azon az úton, hogy...
Büntetőjog és szexualitás Magyarországon. A nemi bűncselekmények megítélésének változásai (16–19. század) | részletek
Szerző: Mezey Barna A nemi bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőjogi szabályozás bővülését, illetőleg szűkülését mindenkor az uralkodó közfelfogás, a társadalom erkölcsi viszonyainak általános helyzete és a hivatalos ideológia határozza meg. A középkorban tilalmazták és büntették a nemi ösztön házasságon kívüli kielégítését. A kánonjog...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Németh György
Ganümédész nyomában. Fiúszerelem, homoszexualitás az ókori Athénban - részletek
Szerző: Péntek Rita
Horthy István kormányzóhelyettessé választása. Az utódlás kérdése - részletek
Szerző: Czenthe Miklós
Sorsközösségben. Egymásra utalt kis népek - részletek
Szerző: Kukorelli István
A mai magyar kormányforma - részletek
Szerző: Ágoston Gábor
A régi Konstantinápoly erkölcse - részletek
Szerző: Romsics Ignác
A Horthy-rendszer jellegéről. Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek