2017. december 13.

Kincstár - 1999/3. Oroszország

II. Katalin. Észak Szemirámisza | részletek
Szerző: V. Molnár László 34 éves uralkodását a kortársak és a későbbi idők történészei is eltérő módon ítélték meg. Voltak akik „Kelet Minervájának”, „republikánus cárnőnek”, „nagy törvényhozónak”, „isteni Cateau-nak” nevezték, mások pedig „szoknyás és koronás Tartuffe-nek” és...
Zoja, a Szovjetunió hőse | részletek
Szerző: Pető Andrea A második világháború alatt több mint tízezer szovjet állampolgárt tüntettek ki a Szovjetunió hőse címmel – köztük 90 nőt. Az elkövetkező évtizedekben a szovjet állam pénzt és energiát nem kímélve törekedett a hősök emlékének megőrzésére: filmek, könyvek, kiállítások, emlékiratok tömegei voltak hivatottak arra, hogy...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Rácz Árpád - Beszélgetés Kertész Istvánnal
Az ókortörténet alapkérdései - részletek
Szerző: Szabad György
A Szent Szövetség szorításában / A Szent Szövetség válságának hatása Magyarországra - részletek
Szerző: George L. Mosse
A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása - részletek
Szerző: Bódi Csaba
A magyar köztársasági intézmény - részletek
Szerző: Kempler Szonja
Örményország. Egy négyezer éves nép. Örök megosztottságban - részletek
Szerző: Kránitz Mariann
A prostitúció és a szervezett bűnözés. A magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek