2017. december 13.

Kincstár - 2001/6. Nők a történelemben

A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása | részletek
Szerző: George L. Mosse Ha a modern férfieszmény kialakulását próbáljuk nyomon követni, a lovagi tornáktól a párbajokon át korunk sportcsillagaihoz vezet az út. A kép kialakulása korántsem spontán folyamat, a német klasszicizmus óta esztéták, orvosok, tornatanárok, politikusok, plakátrajzolók és karikaturisták egyaránt dolgoztak rajta. Széles...
Magyar írónők a 18–19. században | részletek
Szerző: Fábri Anna Molnár Borbála Sátoraljaújhely, 1760–Hajdúbagos, 1825 Kisnemesi családban született: apja Molnár István református kántortanító, majd malombérlő. Tizenhét éves korában akarata ellenére, anyja kívánságát követve, szerencsétlen házasságot kötött. Válópere...
Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban | részletek
Szerző: Fábri Anna Közölheti-e írásait egy nő? Mi készteti a nőket az írásra? Kiléphet-e egy nő – önmagának és a családjának okozott kár nélkül – a családi élet hagyományosan megszabott kereteiből? Milyen társadalmi szerepkörök illetik meg a nőket, s milyen viselkedési normákhoz kell igazodniuk? A nyilvánosság előtt, közérdekű...
Királynék bűnbak szerepben a középkori Magyarországon | részletek
Szerző: Bak János (Fordította: Banyó Péter) A középkori magyar királynéknak volt egy nagyon sajátságos „funkciójuk”, mégpedig az, hogy rossz kormányzás vagy nehéz idők esetén bűnbakká válhattak. Ez a „funkció” két királynénk életébe került, egy harmadiknak pedig – halála után – „erkölcsi...
Egyiptom királynői | részletek
Szerző: Kákosy László Ha az ókori Közel-Kelet országait összehasonlítjuk, Egyiptomban a nők helyzete messze kedvezőbb volt, mint bármelyik korabeli államban. A feleség a „ház úrnője” címet viselte, ő irányította a családot, szabadon rendelkezhetett vagyonával, a férj halála esetén a javak egyharmad része jutott neki, a többi a...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Endrei Walter
A technika két forradalma - részletek
Szerző: Németh István
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában - részletek
Szerző: Tóth István György
A Jézus Társaság születése - részletek
Szerző: Hahner Péter
Johanna, a Szűz - részletek
Szerző: Borus Judit
Coco Chanel - részletek
Szerző: Katus László
Megvan az ideje az ölelésnek. A házasélet egyházi előírásai a kora középkorban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek