2018. január 21.

Kincstár - 2001/6. Nők a történelemben

1989. Nők a rendszerváltás éveiben | részletek
Szerző: Lévai Katalin Arányok Az 1989-es kerekasztal-tárgyalásokat a rendszerváltás forgatókönyvének nevezték annak a forráskiadványnak a szerkesztői, akik négy vaskos kötetben adták közre a történelmi jelentőségű tárgyalások kivonatos jegyzőkönyveit. Joggal. A négy kötet a demokratikus jogállam megteremtésének...
1956. Mégis, kinek az emlékezete? | részletek
Szerző: Juhász Borbála 1956 történetéből hiányoznak a nők, ha mégis feltűnnek, csupán illusztrációk vagy kivételes, szimbolikus alakok, mint Kéthly Anna, Wittner Mária vagy Tóth Ilona. A forradalom historiográfiája ebből a szempontból nem kivételes, éppúgy nélkülözi a nőtörténeti fejezetet, illetve a társadalmi nem szempontjából átírt...
A nők és a hadsereg | részletek
Szerző: Szabó Mária A nők tömeges belépése a fegyveres erőkbe a második világháború óta a legjelentősebb változás a katonaság soraiban. Alkalmasságuk, fizikai és pszichikai megfelelésük a NATO-országok katonai szakirodalmában mára egyértelműen eldöntött, szinte magától értetődő. Ennek ellenére a haderő napjainkban is messzemenően...
„Föl a tett mezejére, polgártársnőim!” 1848–49 | részletek
Szerző: Borbíró Fanni A forradalom és szabadságharc másfél éve olykor emberpróbáló feladatokat rótt a magyar nemzetre, férfiakra és nőkre egyaránt. A nők véleményéről, cselekvési lehetőségeiről és tetteiről azonban – néhány szereplő félig-meddig ismert életrajzán kívül – nem sokat tudunk. Tévedés volna azt gondolni, hogy Jókai...
Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban | részletek
Szerző: Péter Katalin Két bevezető történet 1582-ben Szekérvezető Mátyás felesége pert indított a szalónaki uradalom úriszéke előtt Sólyom Mátyás szalónaki viceporkoláb ellen. Az eset bizonyosan megtörtént: leírását az úriszéki eljárás jegyzőkönyve tartotta fenn. Az ügy lényege az volt, hogy az asszony elégtételt...
vissza | 1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szarka László
Felvidékből Slovensko. A szlovák különválás 1918-ban - részletek
Szerző: Tóth István György
Forradalom vagy polgárháború - részletek
Szerző: Barta Róbert
A rendszer szilárd támasza. Az Egységes Párt - részletek
Szerző: Tóth István György
A Jézus Társaság születése - részletek

Szerző: Gellér Katalin
Nőkérdés a művészetben. Festőnők a gödöllői művésztelepen - részletek

Szerző: F. Dózsa Katalin
Királynék díszmagyarban. Magyar női díszruhák - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek