2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
L

Lafferton Emese:
A bukott nő a viktoriánus képzeletvilágban - 1998/6

Laszip Gábor - Názer Ádám:
A genfi Bajnokok Tornája - 2010/6 Op

Laszlovszky József:
A középkor üzenetei - 1993/4

Latmann Tamás:
Háborús bűnök - 2006/2-3 Op

Lauter Éva, S.:
Koronázás Pozsonyban [Mária Eleonóra királyné, 1655] - 1992/4

Láng Benedek:
Tanult mágia a középkorban - 2005/7, 2012/1 ksz

László János:
Fotózás a levegőből. A légi fényképezés alapjai - 2009/5

László Péter:
Otthontalanok.
Visszaemlékezések a sváb-németek kitelepítésére Tolnából
- 2007/1-2

Lázár Balázs:
Karl zu Schwarzenberg, a lipcsei csata hőse - 2013/5

Lendvai, Paul:
Visszhang. A magyar ősz világtörténelmi jelentősége - 2006/9

Lengyel Beatrix, Cs.:
Az ifjú vadász. Czakó Ferenc házitanító amatőr felvételei
Széchenyi Zsigmond gyermekkoráról
- 2009/7-8

Lengyel Beatrix:
Egy fehérvári főrend. Széchényi Viktor - 2013/6

Lengyel Beatrix-Gödölle Mátyás:
Teleki László - 2011/12 Op

Lengyel Ferenc:
A Jugoszlávia elleni katonai akció - 2000/9

Lengyel Ferenc:
Aharckocsi. Mozgó erődök a harctereken - 1997/7

Lengyel Ferenc:
A német sikerek titka - 1999/5-6

Lengyel László:
Az utódlási harc. A kádári párt bukása - 1998/1

Lengyel László:
A kádárizmus alkonya - 2000/7-8

Lengyel László:
Magyar ellenzékek - 2004/5-6

Lévai Katalin:
1989. Nők a rendszerváltás éveiben - 2001/6

Lichneckert András:
A balatoni bor régi századai - 2007/6-7

Lipcsey Attila:
Széchenyi a pszichiáter szemével - 1991/1, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Lipcsey Ildikó:
Az autonómia Erdély történetében. A szuverenitás változatai - 1990/4

Lipcsey Ildikó:
Decentralizáció és önkormányzat. Autonómia az RMDSZ programjában - 1990/4

Lippóczy Norbert:
Tállyától Vorkutáig [Egy tarnowi magyar visszaemlékezése] - 1994/2

L[iszkai] Z[oltán]:
Albert Speer. A visszaemlékezések írója - 1992/7

Litván György:
Az 1956-os találkozópont - 1995/8

Litván György:
Koalíciós közjáték, 1945-1948 - 1996/1-2

Litván György:
1956-os kutatások és viták a mai Magyarországon - 1996/8-9

Litván György:
Folytonosság és szakítás a Kádár-rendszerben - 1998/1

Litván György:
A Nagy Imre-per politikai háttere - 1998/4-5

Litván György:
1848 a magyar történelmi emlékezetben - 1999/4

Litván György:
Jászi Oszkár - 1999/8

Litván György:
A Kádár-kép metamorfózisai - 2000/6

Litván György:
Vásárhelyi Miklós - 2001/7

Litván György:
Bibó István az 1956-os magyar forradalomban - 2004/4

Litván György-Molnár Adrienne:
Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése - 2004/8-9

Lojkó Miklós:
Churchill. A dicsőség vége?
Egy szentnek hitt szimbólum lerombolása
- 1995/3, 1999/1 ksz

Lojkó Miklós:
Nagy-Britannia, a vonakodó európai - 1997/5-6

Lojkó Miklós:
A Hannover királyi dinasztia - 2000/4

Lőrinc László:
Látogatás a történelemórákon.
Az iskola és a politikai rendőrség, 1945
- 2002/6-7, 2007/1 ksz

Lőrincz Róbert - Názer Ádám:
Az 1928-as és az 1947-es stadionbalesetek - 2010/6 Op

Losoncz Miklós:
Az Európai Unió - 1997/5-6 m

Losoncz Miklós:
A Marshall-terv - 2002/9-10

Lukacs, John:
Magyar katasztrófa. Az első világháború - 2015/1

Ludassy Mária:
Robespierre Az erényes forradalmár - 1991/1

Ludassy Mária:
A szélsőségek egybeeséséről - 1993/1-2, 1996/3

Ludassy Mária:
Itt nincs szó semmiféle perről.
XVI. Lajos a forradalmi igazságszolgáltatás előtt
- 1995/6-7

Ludassy Mária:
A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete - 1996/4-5

Ludassy Mária:
Mi a felvilágosodás? - 1997/5-6

Lugos Margit:
Gyermekmunka, gyermekbántalmazás - 2010/9 Op

Lugosy Győző:
Gamal Abdel Nasszer - 1994/7

Lukács József:
Miért a határsáv? - 2010/9 Op

Lukács Zs. Tibor:
A revízió reménye. Az 1933-as négyhatalmi paktum és Magyarország - 1997/1

Lukácsy Sándor:
Forradalom előtt [Kossuth Lajos és a Hetilap] - 1992/2