2018. február 19.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
M

Maglics Tímea:
A börtön Az elzárás modern technikái - 1996/6

Magó Károly:
Legenda és valóság. Horthy István főhadnagy halála.
Egy repülőbaleset felülvizsgálata
- 2012/8

Magyar Bálint:
A rendszerváltás programja és valósága - 2004/5-6

Magyar István Lénárd:
Európa hatalmai a honfoglalás korában: Bizánc - 1996/7

Magyar László András:
Bordélyélet a reneszánsz Itáliában - 1998/6

Magyarics Tamás:
Erős vagy gyenge államot? [Viták az Egyesült Államokban] - 1992/10

Magyarics Tamás:
Kennedy. Egy derékba tört karrier - 1993/10-94/1, 1997/10

Magyarics Tamás:
Ronald Reagan - 1994/3

Magyarics Tamás:
Aranyozott kor A modern Amerika bölcsője - 1994/9

Magyarics Tamás:
Overlord. A második front megnyitásának diplomáciai háttere - 1995/3, 1999/1 ksz

Magyarics Tamás:
A mccarthyzmus. Boszorkányüldözés az Egyesült Államokban - 1995/6-7

Magyarics Tamás:
A három kör. Nagy-Britannia külpolitikája a második világháború után - 1995/9

Magyarics Tamás:
A helyi védelemtől a globális elkötelezettségig.
Az Egyesült Államok biztonságpolitikájának története
- 1997/5-6

Magyarics Tamás:
Hatvannyolc halottai. Robert F. Kennedy és Martin Luther King - 1998/8

Magyarics Tamás:
Az Egyesült Államok és a prágai tavasz - 1998/8 m

Magyarics Tamás:
Amerika felébred. Roosevelt útja a háborúig - 1999/5-6

Magyarics Tamás:
Politikai pártok az Egyesült Államokban - 2002/4-5

Magyarics Tamás:
A vasfüggöny - 2002/9-10

Magyarics Tamás:
Amerika Európában. Áldás vagy átok? - 2003/3-4

Magyarics Tamás:
A Rosenberg házaspár - 2005/9

Magyarics Tamás:
Illúziók fogságában. Az amerikai hadviselés Vietnamban - 2006/2-3

Magyarics Tamás:
Az FBI és a CIA. Egy szuperhatalom szuperügynökségei - 2007/3

Magyarics Tamás:
Lindbergh. Az Atlanti-óceán első egyedüli és leszállás nélküli átrepülése - 2008/5

Magyarics Tamás:
A salemi boszorkányok - 2008/7-8

Magyarics Tamás:
Fekete-fehér Amerika. Az első rabszolgától az első elnökig - 2008/9

Magyarics Tamás:
Feketeingesek Albionban. Oswald Mosley és a brit fasiszták - 2010/3

Magyarics Tamás:
Nemes vagy naiv kísérlet? Alkoholtilalom az Egyesült Államokban - 2011/2

Magyarics Tamás:
Igazságszolgáltatás és/vagy jogszolgáltatás az Egyesült Államokban - 2011/7

Majdán János:
A vasút szerepe a határok kialakulásában - 2001/8-9

Majdán János:
A vasutak és a restik szerepe a borfogyasztásban - 2003/1-2

Majdán János:
Elfeledett borvidékek a Kárpát-medencében - 2003/1-2

Majdán János:
Román fosztogatás a magyar vasutakon, 1919 - 2010/4-5

Majdán János-Varga Gábor:
GYSEV. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút - 2014/8

Majoros István:
A hatalmi politika változásai - 1991/4

Majoros István:
Volt egyszer egy szövetség. A francia-orosz frigy - 1991/4

Majoros István:
Szentpétervártól Moszkváig - 1991/8

Majoros István:
Hatalmi politika és az egyensúly hagyománya - 1997/5-6

Majoros István:
Birodalomépítés és beilleszkedés. Az orosz külpolitika száz éve, 1814-1914 - 1999/3

Majoros István:
Párizs és a nemzeti kérdés az első világháború alatt - 2000/1-2

Majoros István:
"Otthonunkban mi vagyunk az urak…" Német külpolitika, 1918-1929 - 2005/4-5

Majoros István:
A krími háború - 2014/4-5

Majtényi György:
Elvtársi vadászatok - 2009/7-8

Majtényi György:
Kiváltságok a szocializmusban.
Kékestető, Kútvölgyi Kórház, Kerepesi temető
- 2010/9

Makkai Béla:
Klebelsberg nemzetpolitikai koncepciója a dualista korszakban - 2012/9-10

Makai Ágnes:
Hőstettek és protokoll - 2001/1-2

Makk Ferenc:
Az Árpádok külpolitikája - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Margittai Gábor:
Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború balkáni halálmarsa - 2015/1

Marton Melinda:
Csekonics József. A magyar lótenyésztés megalapozója - 2013/7

Mara Árpád:
Vadászati szakszótár - 2009/7-8

Marchut Réka:
A magyarországi németek internálása - 2012/11

Margócsy István:
Petőfi Sándor. A szabadság fanatikus apostola - 1998/3

Marjanucz László:
Szélsőjobboldali mozgalmaka Dél-Alföldön - 2004/11

Marosi Krisztina:
Tömlöcök, várbörtönök - 1996/6

Maruzsa Zoltán:
Tisza István és a háborús felelősség kérdése - 2014/4-5

Masát Ádám:
Alternatíva nélkül:
Konrad Adenauer, az új német állam megteremtője
- 2005/4-5

Matuska Márton:
A délvidéki magyarság tragédiája - 2009/5

Matuska Márton:
Három zsablyai áldozat. "Az egész faluban lincshangulat uralkodott."
Bakos Ferencné és Bakos Pál visszaemlékezése.
- 2009/5

Márfi Attila:
A német nemzetiség Magyarországon - 2012/11 Op

Márkus Beáta:
A német lakosság kényszermunkára hurcolása - 2012/11

Márkus György, G.:
Melyik út megyen itt Bad Godesbergbe?
Hol van a hiteles szociáldemokrácia?
- 2002/4-5

Márványos Krisztián:
Augustus halála. Egy krimibe illő utódlás - 2014/9 Op

Máté Andrea:
A bikavér legendája - 2003/1-2

Máté Andrea - Mohos Mária:
A kékfrankos hazája. A Soproni borvidék tradíciói - 2014/8

Máthé Gábor:
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon - 1996/4-5

Mátrainé Mester Katalin:
Családegyesítés - 2008/4

Mátyásfalvi János:
Édesapán szívóssága - 2010/9 Op

Mészáros Kálmán - Seres István:
Zrínyi Ilona - 2014/2

Menyhárt Lajos:
Februártól októberig [1917] - 1991/8

Mészáros István:
Iskolák a hegyeken. Egyház és művelődés [Pannonhalma] - 1991/6

Mészáros Kálmán:
A trencséni csata, 1708. augusztus 3. - 2002/2

Mészáros Kálmán:
A zernyesti csata, 1690. augusztus 21. - 2002/2

Mészáros Kálmán:
Vesztett háború, megnyert béke - 1711 - 2011/12

Mészáros Kálmán:
Hazafiak és árulók? Kurucok és labancok a Rákóczi-szabadságharcban - 2013/9-10

Meszerics Tamás:
Politikai ellenállás 1945-1956 között - 2001/3

Mezey Barna:
Jogalkotás a 16-19. századi Magyarországon - 1996/1-2, 2012/1-2

Mezey Barna:
Hárompólusú kompromisszum. A dualista államkonstrukció - 1996/4-5

Mezey Barna:
Bűn és büntetés - 1996/6

Mezey Barna:
Vissza a társadalomba! Az amszterdami reszelőház - 1996/6

Mezey Barna:
A folytonosság jegyében - 1997/8

Mezey Barna:
A modern állam születése - 1997/8

Mezey Barna:
Respublica 1849-ben - 1998/2

Mezey Barna:
Büntetőjog és szexualitás.
A nemi bűncselemények megítélésének változásai (16-19. század)
- 1998/6

Mezey Barna:
Werbőczy István - 1999/7

Mezey Barna:
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása
a Corpus Juris Hungarici tükrében
- 2003/1-2

Mezey Barna:
Deák, a kodifikátor - 2003/9-10

Mezey Barna:
A negyedik országgyűlés. A szatmári conventus, 1711 - 2004/1

Mezey Barna:
Kínzások, kínszenvedés, kivégzés - 2006/7

Mezey Barna:
Halálbüntetések - 2006/7

Mezey Barna:
A hónér - 2006/7

Mezey Barna:
A szenvedés rituáléja - 2006/7

Mezey Barna:
A tortúra - 2006/7

Mezey Barna:
Emberevő cigányok.
Koncepciós per a Hont vármegyei törvényszék előtt
- 2008/7-8

Mezey Barna:
Gyilkosság a Mohács előtti Magyarországon - 2008/7-8

Mezey Barna:
Hasfelmetsző Jack. Brutális gyilkosságok az East Enden - 2008/7-8

Mezey Barna:
A női jogegyenlőség kérdése - 2009/4 Op

Mezey Barna:
Jogalkotás a 16-19. századi Magyarországon - 2012/1-2

Mezey Barna:
Kálmán király boszorkányai. Jogi tévhitek a magyar históriában - 2012/4-5

Mihály Melinda:
Kolozsvár főtere - 2005/2-3

Miklós Péter:
Habsburg Ottó és a katolikus egyház - 2011/8

Miklós Péter:
Klebelsberg és a szegedi egyetem - 2012/9-10

Miklya Luzsányi Mónika:
Gyermekmentési akció a nyilas uralom alatt.
A jó pásztor - Sztehlo Gábor
- 2003/7-8

Milisits Máté:
Az elpusztult palota - 2010/8

Miru György:
Szabadságbővítés és jogkiterjesztés - 1992/2

Miskolczy Ambrus:
Hitlerről másként. Könyvismertetés - 1999/1-2

Miskolczy Ambrus:
A hitleri gnózis.
Mein Kampf - Sein Kampf. Az én harcom - az Ő harca
- 1999/1-2

Miskolczy Ambrus:
A modern román nemzet a "régi" Magyarországon, 1867-1918 - 2001/8-9

Miskolczy Ambrus:
A Vasgárda. Codreanu és Sima legionáriusai - 2010/3

Miszler Tamás:
Quisling - 2010/3

(Miszlivetz Ferenc):
Kelet-Európa sérülései. [Interjú - készítette: Potencsik Erika] - 1990/1

Mohos Nándor:
Nehézbombázók bevetésen. Amerikai repülők egy tipikus napja - 2012/9-10

Mohos Mária-Máté Andrea:
A kékfrankos hazája. A Soproni borvidék tradíciói - 2014/8

Mohos Mária:
Communitas Fortissima. A legbátrabb község - 2010/4-5

Mohos Mária:
Hetés, Őrség, Vendvidék.
Kettévágott kistájak a magyar-szlovén nyelvhatáron
- 2001/8-9

Mohos Mária:
Két térkép nyomában - 2003/1-2

Molnár Adél:
A hóhér - 1996/6

Molnár Adrienne-Kőrösi Zsuzsanna:
Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések az '56-os Intézet
Oral History Archívumának anyagából
- 1998/4-5 m

Molnár Adrienne-Kőrösi Zsuzsanna:
Kádár János a kortársak emlékeiben. Összeállítás az 1956-os Intézet
Oral History Archívumának életinterjúiból
- 2000/7-8

Molnár Adrienne-Litván György:
Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése - 2004/8-9

Molnár András:
Csány László - 1999/4

Molnár András:
Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat - 1998/3

Molnár András:
Az ifjú Deák Ferenc - 2003/7-8

Molnár Imre:
Esterházy János mártíromsága - 2008/4

Molnár Imre:
Ki volt Esterházy János? - 2013/5

Molnár Judit:
Út a holocausthoz - 1995/4

Molnár Judit:
A csendőrség szerepe a holokausztban - 2010/1

Molnár László, V.:
Észak Szemirámisza: II. Katalin - 1999/3

Molnár Máté:
Az anarchizmus. Ahol a szabadság a rend - 1993/6

Molnár Máté:
A szélsőbaloldali terrorizmus a 70-es években - 1998/8 m

Molnár Tamás:
Tamás Bátya pincéje - 2003/1-2

Molnos Péter:
Aba-Novák "politikus" képei. Egy festő diplomáciai szolgálatban - 2013/6

Mona Dániel:
Liszt Ferenc koncertjei Sopronban - 2014/8

Mosse George L.:
A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása - 2001/6

Mód László-Simon András:
A szőlővédőszentek tisztelete - 2003/1-2

Módos Ernő:
Szekszárdi tradíciók - 2003/1-2

Mózessy Gergely:
Egy puritán püspök, Prohászka Ottokár - 2013/6

Mózessy Gergely:
Háborús emlékek. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök visszaemlékezése - 2013/6

Mózessy Gergely:
Kaszap István. A tiszteletreméltó - 2013/6

Mózessy Gergely:
Nyilasok fogságában. Shvoy Lajos katolikus püspök elhurcolása - 2013/6

Mózessy Gergely:
Székesfehérvár egyházi ünnepei 1938-ban - 2013/6

Mund Katalin:
Mesmer és a magnetizmus - 2005/7, 2012/1 ksz

Murádin János Kristóf:
Kolozsváriak keresztútja az Urálban 1944-ben - 2005/2-3

Müller Rolf:
Szigorúan titkos magyar-angol. Beszervezési kísérlet 1954-ben - 2004/7

Müller Róbert:
Az avar kor Keszthely környékén - 2011/11