2018. március 19.

1000–1526-ig

Almási Tibor:
IV. Béla király. A második honalapító - 1998/9-10

Almási Tibor:
Az Árpád-dinasztia genealógiai táblája - 2000/3 m

Almási Tibor:
Az Árpád-kori Magyar Királyság térképe - 2000/3 m

Asztalos Lajos:
A korai Kolozsvár - 2005/2-3

Asztalos Lajos:
Kolozsmonosor - 2005/2-3

Bak János:
Királynék bűnbak szerepben a középkori Magyarországon - 2001/6

Bertényi Iván:
A magyar királyi udvar tisztségviselői a középkorban - 1996/1-2

Bertényi Iván:
Magyarország címere. Egy fogalom kialakulása - 1998/9-10, 11/3 ksz

Bertényi Iván:
Vadgazdálkodás a 12. század közepén - 2009/7-8

Bertényi Iván:
Királynék Lengyelországból - 2009/10

Bertényi Iván:
Az ellopott korona, 1439-1440 - 2011/1

Bertényi Iván:
A magyar királykoronázások a középkorban (1000-1526) - 2013/6

Bertényi Iván:
Az Anjouk Magyarországa - 2012/1-2

Bertényi Iván:
Királykoronázások, királytemetések Székesfehérvárott - 2013/6

Balogh Judit:
A székelység. Egy nem tipikus társadalom a középkori Erdélyben - 2014/1

Béli Gábor:
A familiaritás - 1998/1 m

Béli Gábor:
Ingatlanszerződések a 13-14. században Magyarországon - 1998/9-10, 11/3 ksz

Béli Gábor:
Adók, adószerű bevételek az Árpád-korban - 2012/6

Béli Gábor:
Vagyongyűjtő nagyurak IV. Béla idején - 2013/5 Op

Béli Gábor:
Alapdokumentumok a magyar középkorból - 2012/1-2

Borosy András:
A rozgonyi csata, 1312. június 15. - 2002/2

Borsa Iván:
Záloglevél [Egy Zsigmond-kori oklevél] - 1994/10

Csetri Elek:
Kolozsvár népessége - 2005/2-3

Csukovits Enikő:
A lovagkor Magyarországon - 1998/7

Csukovits Enikő:
A világi papság.
Az egyháziak világi szerepe a középkori Magyarországon
- 1998/9-10, 11/3 ksz

Csukovits Enikő:
Ez földi hazát örök mennyei palotával elcserélni - 2002/3

Dénes József:
Várak és erődítmények a középkori Magyarországon - 2011/1

Draskóczy István:
Az erdélyi szász városok - 1993/8-9

Draskóczy István:
Magyarország gazdasága az Anjou-korban - 1997/10 m

Engel Pál:
A főnemesség megerősödése a Zsigmond-korban - 1994/10, 12/2 ksz

Engel Pál:
Zsigmond bárói. Rövid életrajzok - 1994/10, 12/2 ksz Op

Engel Pál:
Luxemburgi Zsigmond - 1995/10

Engel Pál:
Királyság és főnemesség a középkori Magyarországon - 1998/9-10, 11/3 ksz

Erdélyi Gabriella:
"Nem szerelemből, hanem földi javak végett."
Házasságok kétféle modellje a késő középkorban
- 2008/5

Éry Kinga:
Királysírok Fehérvárott - 2009/3

Érszegi Géza:
Írásbeliségünk korai emlékei. Kis magyar oklevéltan - 1998/9-10, 11/3 ksz

Fedeles Tamás:
Janus Pannonius három temetése - 2009/3

Fedeles Tamás:
Mátyás király és a szebbik nem - 2009/10

Fedeles Tamás:
Nemzeti nagylétünk nagy tanúsága. Nándorfehérvár 1456 - 2011/7

Fedeles Tamás:
Matthias rex Hungariae - 2012/1-2

Font Márta:
Királynék Oroszországból - 2009/10

Fügedi Erik:
Társa az országnak. A királynéi hatalom a középkorban - 1992/4

Gedai István:
Középkori emlékhelyek - 2009/3

Gulyás Gyöngyi:
A tatárjárás pusztításának nyomai egy Árpád-kori faluban - 2005/10-06/1

Hermann Gusztáv Mihály:
A székely székek. Önkormányzat, autonómia a középkori Székelyföldön - 2014/1

Homonnai Sarolta:
Csillagok közül támadt új csillag. Szent László - 1998/9-10

Horváth Emőke:
Hitbér és jegyajándék. A királynői hatalom a középkorban - 1992/4

Kenyeres István:
A Magyar Királyság jövedelmei és kiadásai
Hunyadi Mátyás és a Jagellók korában
- 2012/6

Klaniczay Gábor:
A magyar szentek kultusza a középkorban - 1998/9-10, 11/3 ksz

Kordé Zoltán:
Székelység a középkorban - 1992/3

Kovács Péter, E.:
A kis prímás, Estei Hippolit - 1991/6

Kovács Péter, E.:
A nándorfehérvári csata, 1456 - 2002/2

Kovács Péter, E.:
Ferdinánd főherceg és Magyarország (1521-1526) - 2003/11-12,13/2 ksz

Köblös József:
A káptalanok világa. Egyházi karrier a középkorban - 1991/6

Körmendi Tamás:
Árpád-sáv és kettős kereszt. Tévhitek a 13. századról - 2012/4-5

Kőfalvi Tamás:
Kun László - 1998/9-10

Kristó Gyula:
Korai magyar történeti lexikon - 1994/4-5 m

Kristó Gyula:
A nemesi megye születése - 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Kristó Gyula:
Arisztokrácia az Árpád-korban - 1994/10, 12/2 ksz

Kristó Gyula:
Letörött az utolsó aranyágacska. Az Árpádok államának bomlása - 1998/4-5

Kristó Gyula:
Idegenek az Árpád-kori Magyarországon - 1998/9-10, 11/3 ksz

Kristó Gyula:Dinasztikus történet: az Árpád-ház - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
Árpád és utódai. A nagyfejedelmek - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
Géza fejedelem - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
Szent István - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
Dinasztikus kitérő: Péter és Aba Sámuel - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
A Vazul-ág - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
A Kálmán-ág - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
Az Álmos-ág - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
A II. András-ág - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
Az Imre-ág - 2000/3, 11/1 ksz

Kristó Gyula:
A királyi vármegye eredete - 2001/7

Kristó Gyula:
A vlach bevándorlás kezdetei a 12-13. századi Magyarországon - 2005/1

Körmendy Tamás:
Meráni Gertrud - 2009/10

Kubinyi András:
A középkori Magyarország városfejlődése - 1993/8-9

Kubinyi András:
Egységes nemesség? Nemesek és mágnások a középkor végén - 1994/4-5, 12/2 ksz

Kubinyi András:
Mágnások a középkor végén - 1994/10, 12/2 ksz

Kubinyi András:
Elkerülhető volt-e a középkori Magyar Királyság bukása?
Alternatívák Mátyástól Mohácsig
- 1998/4-5

Kubinyi András:
A központi igazgatás a késő középkori Magyarországon - 1998/9-10, 11/3 ksz

Kubinyi András:
Halál és végtisztesség a késő középkori Magyarországon - 2002/3

Kubinyi András:
Perszonáluniók a késő-középkori Közép-Európában - 2003/11-12,13/2 ksz

Kubinyi András:
Zsidók a középkori Magyarországon - 2013/4

Makk Ferenc:
Az Árpádok külpolitikája - 1998/9-10, 11/3 ksz

Mezey Barna:
Werbőczy István - 1999/7

Mezey Barna:
Gyilkosság a Mohács előtti Magyarországon - 2008/7-8

Mezey Barna:
Kálmán király boszorkányai. Jogi tévhitek a magyar históriában - 2012/4-5

Mészáros István:
Iskolák a hegyeken. Egyház és művelődés [Pannonhalma] - 1991/6

Négyesi László:
A muhi csata, 1241. április 11. - 2002/2

Nógrády Árpád:
A várbirtokos arisztokrácia születése - 2011/1

Nyulásziné Straub Éva:
Címerhasználat a középkorban - 1994/4-5

Nyulásziné Straub Éva:
Páncélos vitéz Mátyás seregéből. A Bodfalvi Bod család címere, 1460 - 1995/5

Pálosfalvi Tamás:
Albert és V. László. Az első Habsburgok a magyar trónon - 2003/11-12,13/2 ksz

Perjés Géza:
Mohács és a török hódítás - 1998/1 m

Perjés Géza:
A mohácsi csata, 1526. augusztus 29. - 2002/2

Piti Ferenc:
Károly Róbert - 1998/9-10

Rácz Árpád:
A középkori magyar királyság intézménye. Interjú Engel Pállal - 1996/1-2

Rácz György:
A Csákyak. Egy főúri család "pályakezdése" - 1994/10, 12/2 ksz

Rácz György:
Bárók - 2013/5

Rácz Lajos:
Rex és regnum - 1997/8

Rácz Miklós:
Egy ismeretlen várrom. A sámsonházai Fejérkő - 2006/4 Op

Rácz Piroska:
Szent István ereklyéi - 2013/6

Rászlai Tibor:
Az Anonymus-rejtély - 1990/5

Rázsó Gyula:
Középhatalom a középkor alkonyán.
Hadművészet a vegyesházi királyok korában
- 1995/5

Sághy Marianne:
550 éve történt. A nándorfehérvári csoda - 2006/7

Sághy Marianne:
Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári csata. Bővített változat - 2006/7 Op

Skultéty Gyula:
Arcrekonstrukciók. Megelevenedő királyi arcvonások - 2009/3

Solymosi László:
Adózás a középkori Magyarországon - 1998/9-10

Szabados György:
III. Béla király - 1998/9-10

Szende Katalin:
Hűség és kiváltság. Kihez és miért volt hű Sopron a középkorban? - 2014/8

Szende László:
Székesfehérvártól az Örök Városig.
Luxemburgi Zsigmond. A király és császár
- 2012/1-2

Szende László:
A mérgezett füge. Középkori emlékeinkről - 2012/4-5

Szende László:
Magyarok Zsigmond császár udvarában - 2012/11 Op

Szende László:
Bakócz Tamás. Jobbágysorból a pápai trón felé - 2013/2-3

Szende László:
A Magyar Királyság és a nápolyi Anjouk - 2014/12

Szovák Kornél:
A független királyság megteremtése.
Szent István király és a magyar államalapítás
- 2012/1-2

Teke Zsuzsa:
Hunyadi János - 1999/7

Thoroczkay Gábor:
A történelmi hitelesség kérdései a Képes Krónikában
(Szent Istvántól Könyves Kálmán haláláig)
- 1999/7 m

Thoroczkay Gábor:
Szent István egyházmegyéi - 2001/7

Tóth Csaba:
Pénzek, pénzverdék, pénzemberek - 1998/9-10, 11/3 ksz

Tóth Endre:
A Szent Korona - 1998/9-10, 11/3 ksz

Tóth Endre:
A koronázási ékszerek - 2013/6

Tóth Endre:
III. Béla vagy Kálmán? Kit rejtett a székesfehérvári királysír? - 2013/6

Tóth Ildikó:
A beregi egyezmény - 1998/9-10, 11/3 ksz

Tóth Sándor László:
II. Lajos - 1998/9-10

Tringli István:
Központi hatalom és különkormányzat - 1998/9-10, 11/3 ksz

Tringli István-Zsoldos Attila:
Szemelvénygyűjtemény a magyar középkor tanulmányozásához
nagy magyar történetírók munkáiból
- 1998/9-10 m

Tringli István:
Szent István törvényei - 2001/7

Veszprémy László:
A magyar hadtörténet fényes lapjai.
Hadszervezet az Árpád-házi királyok alatt
- 1995/5

Veszprémi László:
Az augsburgi csata, 955. augusztus 10 - 2002/2

Veszprémi László:
A kenyérmezei csata, 1479. október 13. - 2002/2

Veszprémy László:
A Német Lovagrend Dél-Erdélyben - 2012/11

Veszprémy László:
Német lovagok a magyar királyi udvarban - 2012/11 Op

Weisz Boglárka:
Királyi jövedelmek az Anjou-korban - 2012/6

Zsoldos Attila:
Egy és ugyanazon szabadság. Az országos nemesség kialakulása - 1994/4-5, 12/2 ksz

Zsoldos Attila:
Trónöröklés, trónviszályok az Árpád-korban - 1998/9-10, 11/3 ksz

Zsoldos Attila:
II. András - 1999/7

Zsoldos Attila:
A keresztény királyság megalapítása - 2001/7

Zsoldos Attila:
Fehérvár az Árpád-korban - 2013/6