2018. március 19.

1790–1849-ig

Balogh Elemér:
A nemzet prókátora - 2003/9-10

Basics Beatrix:
Az "aranyemberek". A Sina család - 2010/8

Bácskai Vera:
Egy főváros rendhagyó születése. [Pest és Buda a 19. században] - 1993/8-9

Bácskai Vera:
A régi városi polgár élete - 1998/7

Benedek István:
Széchenyi lelkivilága - 1991/5

Bertényi Iván:
A "Kossuth-címer" - 2012/12

Bona Gábor:
A szabadságharc honvédsége - 1998/2

Bona Gábor:
A honvédsereg felső vezetői - 1999/4 m

Borbíró Fanni:
1848-1849. "Föl a tett mezejére, polgártársnőim!" - 2001/6

Borus József:
Vetter Antal - 1999/4 m

Csallóközi Zoltán:
In memoriam 1848-49 [A forradalom és szabadságharc emlékművei] - 1990/2

Csikány Tamás:
Psotta Móric - 1999/4 m

Csorba László:
Erényszövetségben.Wesselényi és Széchenyi - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Csorba László:
A vallások szabadságától a vallásszabadságig - 1991/6

Csorba László:
Polgárosodás és nemzeti modernizáció - A 19. század máig uralkodó eszméi - 2010/8

Csorba László:
Dicső korszak lánglelkű alkotói - 2012/1-2

Csorba László:
Álmok, csúsztatások, hazugságok. Miről vallanak a források? - 2012/4-5

Csorba László:
Kikből lesznek az ország nagy fiai?
Főúri nevelési stratégiák a reformkori Magyarországon
- 2013/8

Varga Kálmán:
A Napló humora. Széchenyi István szemöldöke alól - 2013/8

Deák Ferenc:
A jobbágyok birhatási jogáról - 2003/9-10

Deák Ferenc:
A szólásszabadságért - 2003/9-10

Dózsa Katalin, F.:
A reformkori viselet - 1991/5

Draveczky Balázs:
A szabadság csarnoka. A Pilvax kávéház - 1993/1-2

Egyed Ákos:
Erdély békés forradalma. A kolozsvári program 1848 márciusában - 1998/2

Egyed Ákos:
Egy székely szabadságharcos ágyúöntő: Gábor Áron - 1999/4

Endrei Walter:
A műszaki modernizáció élharcosa. [Széchenyi István] - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Erdődy Gábor:
Batthyány Lajos. Az első magyar kormányfő - 1998/3

Erdődy Gábor:
A forradalom és szabadságharc vezető diplomatái: Teleki, Szalay, Pulszky - 1999/4

Estók János:
Széchenyi és a lódolga - 2013/7

Fábri Anna:
Jókai Mór - 1998/3

Fábri Anna:
Író nők vagy írónők. A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése
a 18-19. századi magyar irodalomban
- 2001/6

Faragó Tamás:
Temető, olvasztótégely vagy nagyra nőtt falu
[A 18-19. századi magyarországi város]
- 1993/8-9

Fazekas Csaba:
Az 1848-49-es képviselőház korelnöke: Palóczy László - 1999/4

Fónagy Zoltán:
A nemesség és a kárpótlás - 1998/2

Fónagy Zoltán:
Wesselényi Miklós. A reformmozgalom első vezére - 1998/3

Fónagy Zoltán:
Perényi Zsigmond báró - 1999/4

Fónagy Zoltán:
Az ifjú Kossuth - 2002/8

Fónagy Zoltán:
Szabadság és tulajdon. Deák és a jobbágyfelszabadítás - 2003/9-10

Gazda István:
Széchenyi alkotásai - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Gergely András:
Egy európai analógia: Kossuth és Heinrich von Gagern - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Gergely András:
A reformkor. A polgári átalakulás programja - 1996/1-2

Gergely András:
A magyar rendi országgyűlés (1790-1848) - 1997/10 m

Gergely András:
Széchenyi és Kossuth vitája. A programok és a programadók - 1998/2

Gergely András:
Széchenyi István - 1998/3

Gergely András:
A birtokos nemesi élet színtere: a kúria - 1998/7

Gergely András:
Deák Ferenc a reformkorban - 2003/9-10

Gergely András:
Miért vállalkozott reformokra a magyar nemesség? - 2008/2-3

Gerő András:
A magyar civilizátor - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Gerő András:
Az ellopott forradalom. 1848 centenáriuma - 1998/2

Hadas Miklós:
A vadászattól a falkavadászatig - 2009/7-8

Hermann Róbert:
Kossuth és Görgei - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Hermann Róbert:
A szabadságharc hadserege - 1995/5

Hermann Róbert:
Koncepciós elemek az aradi vértanúk pörében - 1995/6-7

Hermann Róbert:
Az 1848-49-es szabadságharc katonai mérlege - 1996/7 m

Hermann Róbert:
Győzni vagy legyőzetni. Alternatívák a Függetlenségi Nyilatkozat után - 1998/2

Hermann Róbert:
Szemere Bertalan - 1998/3

Hermann Róbert:
Görgei Artúr - 1999/4

Hermann Róbert:
Két fővezér Magyarországon: Windisch-Grätz és Haynau - 1999/4

Hermann Róbert:
Az isaszegi csata, 1849. április 6. - 2002/2

Hermann Róbert:
Hősi halált halt - 2002/3

Hermann Róbert:
Kossuth és tábornokai. Katonai karriertörténetek, 1848-49 - 2002/8

Hermann Róbert:
Kossuth és Szemere. Eszmetársakból ellenségek - 2002/8

Hermann Róbert:
Egy nem forradalmi ember a forradalomban. Deák Ferenc 1848-49-ben - 2003/9-10

Hermann Róbert:
Programvita és obszcenitás. Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf
politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején
(avagy: mindig lehet lejjebb)
- 2010/3

Hermann Róbert:
A főhercegnő és a bán intim pózban - 2010/7

Hermann Róbert:
Orosz intervencó 1849-ben - 2011/5

Hermann Róbert:
Újratermelődő tévhitek. 1848-1849 legendái - 2012/4-5

Hermann Róbert:
Két felkelés Fehérvárott, 1848-1849 - 2013/6

Horváth Attila:
A hitel híja [Széchenyi Hitel című művéről] - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Hudi József:
Betyárvilág Magyarországon. Bűnözés és társadalom a reformkorban - 1990/4

Hudi József:
Alfabetizáció és népi írásbeliség a 18-19. században - 1990/5

Hudi József:
A kisnemesség önszerveződése.
A nemesi község önkormányzata a 18-19. században
- 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Jókai Mór:
A világhírű Martinovics összeesküvési pör részletei
[Szemelvények - közzéteszi: Poór János]
- 1995/6-7

Kalla Zsuzsa:
Prostitúció a reformkori Pesten - 2011/1

Katona Tamás:
Március titka - 1990/2

Katona Tamás:
Kossuth Lajos táborában ('48-as dalosfüzet) - 1998/6 m

Katona Tamás:
Klapka György - 1999/4

Katus László:
A túrmezei nemesi közösség - 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Kedves Gyula:
Határőrségből nemzetőrség. Agyagfalvi határozat - 1992/3, 14/1 Op

Kedves Gyula:
Kmety és Guyon - 1999/4

Kelemen István:
Széchenyi István cenki angolvécéje - 2014/8 Op

Kovács István:
A csigalassúságú tábornok: Henryk Dembinski - 1999/4

Kovács István:
Bem József - 1999/4

Kósa László:
Fürdőre utazni - 1993/3

Kósa László:
A nemesi tradíciók ködképe.
Kisnemesek a rendiség utolsó évtizedeiben
- 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Kossuth Lajos:
Az országgyűlés feladatairól, 1847 - 1995/1-2 m

Krisch András:
Francia megszállás Magyarországon, 1809 - 2011/5

Kulin Ferenc:
Kölcsey Ferenc. A reformok rendíthetetlen híve - 1998/3

Lipcsey Attila:
Széchenyi a pszichiáter szemével - 1991/1, 95/1-2, 98/1 ksz

Litván György:
1848 a magyar történelmi emlékezetben - 1999/4

Lukácsy Sándor:
Forradalom előtt [Kossuth Lajos és a Hetilap] - 1992/2

Margócsy István:
Petőfi Sándor. A szabadság fanatikus apostola - 1998/3

Marton Melinda:
Csekonics József. A magyar lótenyésztés megalapozója - 2013/7

Mezey Barna:
Respublica 1849-ben - 1998/2

Miru György:
Szabadságbővítés és jogkiterjesztés - 1992/2

Molnár András:
Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat - 1998/3

Molnár András:
Csány László - 1999/4

Molnár András:
Az ifjú Deák Ferenc - 2003/7-8

Nagy Ferenc:
Széchenyi és Bolyai. A párhuzamosok problémája - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Németh S. Katalin:
A bécsi közrend. Ahogy egy erdélyi főúr látta - 1992/8-9

Orosz István:
Az úrbéri viszonyok felszámolásáról - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Orosz István:
A jobbágyfelszabadítás - 1998/2

Ódor Imre:
Lóra nemes, fegyverre magyar! Nemesi felkelés Napóleon ellen - 1990/5

Ódor Imre:
Mecséry Dániel A legkeményebb (fejű) magyar huszár - 2000/5

Ötvös Ildikó:
Egy reformkori kísérlet. Az 1843-as büntetőjogi javaslat - 1996/6

Ötvös Péter:
Széchényi Zsigus Itáliában. Atyai intelmek utazó úrfiaknak - 1993/3

Pajkossy Gábor:
Reformkori politikai perek - 1995/6-7

Pajkossy Gábor:
Kossuth fordulata 1843-ban. "Ami minket illet, mi nem alkuszunk" - 1998/3

Pajkossy Gábor:
Kossuth levele anyjához, Kossuth Lászlónéhoz.
Egy ismeretlen levél a budai fogságából
- 2002/8

Pandula Attila:
Katonaévek, kitüntetések [Széchenyi István] - 1991/5

*Papp Márió:
A nemzeti sakkjáték nagymestere. Sakk és história [Széchenyi István] - 1991/5

Papp Márió:
Harangból öntött ágyú.
Sakk és história [Gábor Áron székelyföldje a sakktáblán]
- 1992/3

Pelyah István:
Egy "legendás" kapcsolat: Vécsey Károly és Damjanich János - 1999/4

Petneki Áron:
Füredi fürdővendég. Kossuth a fürdőn - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Petneki Áron:
A szerkesztő úr jó tanácsai. [Vahot Imre utazási kalauza Bécstől Triesztig] - 1993/3

Petneki Áron:
Nagy idők emlékezete. Ahogy a mindennapok résztvevői látták - 1998/2

Poór János:
A századelő nemessége - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Poór János:
Anno 1802 - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Poór János:
Hajnóczy József. Az abszolutizmus és a rendiség kritikusa - 1998/3

[Rácz Árpád]:
Magyarország nem volt, hanem lesz - 1991/5

Révész T. Mihály:
Küzdelem a sajtó szabadságáért - 2003/9-10

Rosonczy Ildikó:
Az orosz hadsereg főparancsnoka: Paszkevics - 1999/4

Rózsa György:
Az egykorú Széchenyi-arc - 1991/5

Ruszoly József:
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban - 1997/8

Sokcsevits Dénes:
Jellasics horvát bán. Nemzeti mítosz és történelmi valóság - 1999/4

Spira György vitába száll... Címervita - 1990/2

Szabad György:
Magyarság és európaiság. Kossuth Lajos Európához tartozásunkról - 1995/1-2, 98/1 ksz

Szabad György:
Mit akart Kossuth? - 1995/10

Szabad György:
A Szent Szövetség szorításában.
A Szent Szövetség válságának hatása Magyarországra
- 1996/1-2

Szigethy Gábor:
Bordalok a reformkorban - 2003/1-2

Szörényi László:
A szabadelvű Vörösmarty - 1998/3

Takács Péter:
Kossuth messianizmusa - 1992/2

Tari Lujza:
A nemzeti zene megteremtő. Bihari János és Rózsavölgyi Márk - 2010/8

Tarján M. Tamás:
Sándor Móric gróf. Az ördöglovas - 2013/7

Tarján M. Tamás:
A Sándor-album - 2013/7

Teffner Zoltán:
Lengyel forradalmak a 19. században és a magyar közvélemény - 1999/7 m

Toma Katalin:
A család felemelkedése [Széchenyi István ősei] - 1991/5

Tóth Imre:
Gróf Széchenyi István. Otthon a reformok terén.
A megyei és az országos politika innovátora
- 2010/8

Urbán Aladár:
Kossuth és Batthyány - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Urbán Aladár:
Batthyány Lajos miniszterelnöksége - 1999/4

Urbán Aladár:
Kossuth alföldi toborzóútja - 2002/8

Varga J. János:
Kisfaludyak. Egy köznemes család portréja - 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Varga Kálmán:
Egy szabadkőműves páholy - 2010/2

Varga Kálmán:
Egy szabadkőműves "fészek". A dégi kastély - 2010/2

Varga Kálmán:
Gróf Széchenyi István és cenki otthona - 2014/8 Op

Veliky János:
A forradalomtól irtózó reformerek - 1991/2

Veliky János:
A polgári fejlettség fokmérője
[Kossuth Lajos és a Védegylet]
- 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Veliky János:
A liberális politikai elit - 1992/2

Veliky János:
A két program alapja. Széchenyi és Kossuth haladáselveiről - 1995/1-2, 98/1 ksz

Velkey Ferenc:
Az oszták méhkaptárban - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Vég Gábor:
Királyi hétköznapok. V. Ferdinánd udvarában - 1992/8-9

Vissi Zsuzsanna:
Széchenyi szerelmei - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Vissi Zsuzsanna:
A Kossuth család - 1992/2

Vissi Zsuzsanna:
A Kossuthok címere - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Vissi Zsuzsanna:
Gyöngyök és fülbevalók.
Újvidéki kiskereskedők és polgárok levele a királyhoz
- 1998/7 m

Weisz, Giuseppe:
Csudafy generális - 1999/4

Závodszky Géza:
Az Amerika-élmény. A régi Magyarország szellemi horizontján - 1992/5

Závodszky Géza:
Egy szabadságkutató útirajza.
Reformkori utazás az Újvilágban [Bölöni Farkas János]
- 1993/3

Závodszky Géza:
Változások és kölcsönhatások 1848 tavaszán.
Európa, a Habsburg Birodalom és Magyarország
- 1998/2