2018. március 19.

1849–1918-ig

Ágoston Gábor:
Menekültkérdés törökhonban [A Kossuth-emigráció] - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Baji Etelka:
Izabella. Fényképező főhercegasszony, Habsburg Izabella - 2011/8

Balla Tibor:
A caporettói áttörés, 1917. X. 24-XII. 12. - 2002/2

Ballabás Dániel:
A dualizmus korának főnemesi rangemelései - 2013/5

Balogh Júlia:
Drámai dokumentumok. Erdély 1918 végén - 1990/3

Basics Beatrix:
Deák Ferenc alakja a képzőművészetekben - 2003/9-10

Basics Beatrix:
A polgárság önmegvalósítása a művészsorsokban.
A nemzet festője: Barabás Miklós
- 2010/8

Batári Gyula:
Pesti nő a sajtó tükrében - 1991/3

Batta András:
Operettmonarchia - 1992/8-9

Bácskai Vera:
Polgári vagyon, polgári tőke a 19. század első felében - 2010/8

Bányai József - Vörös Éva:
Vadászó Habsburgok - 2011/8

Beck Tibor:
A filoxéra pusztítása - 2003/1-2

Beluszky Pál:
A modernizáció területi különbségei a századelő Magyarországán - 2001/8-9

Berényi Mária:
A magyarországi románság mecénása - Egy román magyar: Gozsdu Manó - 2010/8

Bertényi Iván, ifj.:
Tisza István és az első világháború - 2001/10-02/1

Bertényi Iván, ifj.:
A századelő politikai irányzatai és Tisza István - 2009/1-2

Bertényi Iván, ifj.:
Út a hatalomhoz.
Miniszterelnökök kinevezése és bukása a dualizmus korában
- 2014/9

Bíró Judit-Gerő András:
Aznap [Kossuth halála] - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Buzgó József:
A vadászat aranykora. Vadászat a 19. századi Magyarországon - 2009/7-8

Cennerné Wilhelmb Gizella:
A királyné képei [Erzsébet királyné] - 1992/4

Cennerné Wilhelmb Gizella:
Deák emlékezete - 1992/8-9

Csaplár Krisztián:
Kém, arisztokrata, őslénykutató: Nopcsa Ferenc.
Magyar igény az albán trónra
- 2005/9

Császtvay Tünde:
Bordélyvilág a békebeli Budapesten.
A prostitúció társadalomtörténete a 19. századvégen, a 20. századelőn
- 2011/1

Cséfalvay Pál:
Simor János hercegprímás útikészlete - 1991/6

Csoma Zsigmond:
Villány és a Telekiek - 2007/6-7

Csorba Csilla, E.:
Mauzóleumépítés a dualizmus korában.
Elhunyt nagyjaink emlékének megörökítése
- 2014/7

Csorba Csilla, E.:
A Kossuth-mauzóleum - 2014/7

Csorba László:
A döblingi titkos sajtóközpont - 1991/5, 95/1-2, 98/1 ksz

Csorba László:
Az egyházi vagyonról [Egy Kossuth-vélemény] - 1992/2

Csorba László:
Kossuth és Garibaldi - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Csorba László:
Teleki László. A "hazarabolt diplomata" - 1998/3

Csorba László:
Türr István - 1999/4

Csorba László:
A Hídember halála. Széchenyi István öngyilkossága - 2002/3

Csorba László:
Teleki László halála - 2002/3

Csorba László:
Különleges sorsok. A forradalom száműzöttei Amerikában - 2008/1

Csorba László:
Emigráns utazó a Bíbor-tenger partján. Xantus János legendái - 2008/1

Csurgai Horváth József:
Gróf Zichy Jenő. A hazai iparfejlesztés apostola - 2013/6

Deák Ferenc:
A kiegyezési javaslatról. Parlamenti beszéd, 1867. március 28.
Közzéteszi: Gergely András
- 1996/1-2 m

Deák Ferenc:
Az első felirati javaslat, 1861 - 2003/9-10

Deák Ferenc:
A húsvéti cikk - 2003/9-10

Demeter Zsófia:
Bory Jenő alkotásai a szarajevói merénylet színhelyén - 2013/6

Demeter Zsófia:
Egy elfeledett emlékmű.
Bory Jenő alkotása a szarajevói merénylet színhelyén
- 2014/4-5

Diószegi István:
Andrássy Gyula - 1999/7

Dobszay Tamás:
A magyar alkotmányosság őre. Deák Ferenc az 1861-es országgyűlésen - 2003/9-10

Dózsa Katalin, F.:
Királynék díszmagyarban. Magyar női díszruhák - - 1990/6

Dózsa Katalin, F.:
Pesti nő a századfordulón [Viselet- és viselkedéstörténeti összeállítás] - 1991/3

Dózsa Katalin, F.:
Iszonyú magyar honvágyam van. Erzsébet és a magyarok - 1992/4, 99/9-10

Dózsa Katalin, F.:
Az utolsó magyar királykoronázás képei - 1996/4-5

Dózsa Katalin, F.:
Megértő feleség és szenvedélyes anya - 2007/2 ksz

Dózsa Katalin, F.:
Erzsébet és a bécsi udvar - 2007/2 ksz

Dózsa Katalin, F.:
Erzsébet társasága - 2007/2 ksz

Dózsa Katalin, F.:
A világ legszebb asszonya - 2007/2 ksz

Draveczky Balázs:
Jókai Mór, a borász - 2003/1-2

Draveczky Balázs:
Fröccstörténelem - 2003/1-2

Draveczky Balázs:
Krúdy Gyula a borról - 2003/1-2

Egyed Ákos:
Mikó Imre - 1999/7

Egyed Ákos:
A modern Kolozsvár születése. A hosszú 19. század változásai - 2005/2-3

Erdész Ádám:
Békési nyomdászdinasztiák.A Kner és a Tevan család története - 2010/8

Estók János:
Kiváró állásponton - 2003/9-10

Estók János:
Keskeny ösvényen - 2003/9-10

Estók János:
A szürke eminenciás - 2003/9-10

Estók János:
Úton a polgári jogállam felé - 2012/1-2

Estók János:
A kollektív emlékezet próbája.
Deák Ferenc az Angol Királynőt választotta
- 2012/4-5

Estók János:
Tisza Kálmán és kora - 2013/2-3

Faragó Sándor:
Vad és vadászat a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914 - 2009/7-8

Fazakas László:
Magyar testőrségek - 2010/2

Forrai Judit:
Kufárok és kurtizánok. A hazai leánykereskedelem virágkora - 1991/3

Forrai Judit:
Városi higiénia - 1991/3

Fónagy Zoltán:
Végtisztesség, politikai demonstráció, látványosság.
Nagy temetések a 19. században
- 2014/7

Frank Tibor:
Az emberiségnek közös sorsa van.
Kossuth az Egyesült Államokban, 1851-52
- 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Gaál György:
Egyetem Kolozsvárt - 2005/2-3

Gellér Katalin:
Nőkérdés a művészetben. Festőnők a gödöllői művésztelepen - 2007/8

Gergely András:
Az 1867-es kiegyezés - 1996/1-2

Gerő András:
Képeslapok a boldog békeidőkből - 1991/3

Gerő András:
A politikai párbaj. Egy kis itt felejtett középkor - 1991/9

Gerő András:
A koronás kispolgár. Egy uralkodó mindennapjai [Ferenc József] - 1992/1

Gerő András-Bíró Judit:
Aznap [Kossuth halála] - 1992/2, 95/1-2, 98/1 ksz

Gerő András:
Egy királyné szerepe. A magyarok és Erzsébet - 1992/4, 99/9-10

Gerő András:
Szabadelvűség és konzervativizmus - 1992/8-9

Gerő András:
Nagyság és dicsőség bűvkörében. Volt egyszer egy Magyarország - 1996/1-2

Gerő András:
Kossuth Lajos és Ferenc József - 2002/8

Gödölle Mátyás - Lengyel Beatrix:
Teleki László - 2011/12 Op

Gyáni Gábor:
Urbanizáció Budapest árnyékában - 1993/8-9

Gyáni Gábor:
Nemzet, modernitás és társadalmi felemelkedés.
A siker útjai a 19. században
- 2010/8

Halász Péter:
A moldvai magyarság évszázadai [A csángók] - 1990/6, 99/9-10

Hanák Péter:
Elitképződés és társadalmi mobilitás a századforduló Magyarországán - 1997/8 m

Hermann Róbert:
A szép akasztott. Gróf Andrássy Gyula pályafutása 1867-ig - 2004/12

Hermann Róbert:
Az aradi vértanúk temetései - 2009/3

Hornyák Árpád:
"Nem akarok több katonát látni."
Linder Béla - Egy politikai kalandor portréja
- 2005/9

Horel, Catherine:
A horvát-szlavón csendőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában - 2010/1 Op

Horváth Hilda:
Ferenc József a képeslapokon - 1992/1

Horváth Hilda:
Kossuth emlék ex librise - 1992/2

Horváth Hilda:
Erzsébet emléke - 1992/4

Imre Anna:
A teknőkaparó. Hagyományok, hiedelmek - 1994/2

Irinyi Károly:
A debreceni cívis gondolkodása és mentalitása a századfordulón - 1993/8-9

Kaiser Ferenc:
A Magyar Királyi Csendőrség. Az alapítástól a felbomlásig, 1881-1919 -

Kapronczay Károly:
Gyógyítás és tudomány. A Korányiak - 2010/8

Kaszás Marianne:
Pesti szállók és panziók - 1993/8-9

Katona Attila:
Ebadó - kutyavilág. Az ebek hozzájárulása Vas vármegye fejlődéséhez - 2012/6

Katus László:
Együtt és egymás mellett. Deák Ferenc és a nemzetiségi kérdés - 2003/9-10

Katus László:
Az Andrássyak mint ipari vállalkozók - 2004/12

Katus László:
Egy magyar sikertörténet. A magyar gépipar a dualizmus korában - 2008/2-3

Katus László:
Kőzápor és golyózápor. A csernovai sortűz - 2008/4

Katus László:
Az öntudatosodás útja.
Szlovák nemzeti mozgalom a soknemzetiségű Magyarországon
- 2008/4

Katus László:
A Lex Apponyi - 2015/2 Op

Katona Tamás:
Temetések és sírok. A Batthyány-kormány - 2009/3

(Király Béla):
Deákról, liberalizmusról.
A Rubicon kérdése [Interjú - készítette Rácz Árpád]
- 1992/8-9

Kosáry Domokos:
A végrendelet rejtélye.
[Volt-e Széchenyinek politikai végrendelete]
- 1995/1-2, 98/1 ksz

Kosáry Domokos:
Mozgástér és kényszerpálya 1867-ben - 1998/4-5

Kovács László:
A magyar ipar úttörője. Ganz Ábrahám - 2010/8

Kubassek János:
Xántus János gyűjtő- és vadászútjai.
Amerikában és Délkelet-Ázsiában
- 2009/7-8 Op

Lengyel Beatrix, Cs.:
Az ifjú vadász. Czakó Ferenc házitanító
amatőr felvételei Széchenyi Zsigmond gyermekkoráról
- 2009/7-8

Lengyel Beatrix:
Egy fehérvári főrend. Széchényi Viktor - 2013/6

Lengyel Beatrix-Gödölle Mátyás:
Teleki László - 2011/12 Op

Majdán János:
Elfeledett borvidékek a Kárpát-medencében - 2003/1-2

Majdán János:
A vasutak és a restik szerepe a borfogyasztásban - 2003/1-2

Margittai Gábor:
Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború balkáni halálmarsa - 2015/1

Maruzsa Zoltán:
Tisza István és a háborús felelősség kérdése - 2014/4-5

Máthé Gábor:
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon - 1996/4-5

Mezey Barna:
Hárompólusú kompromisszum. A dualista államkonstrukció - 1996/4-5

Mezey Barna:
Deák, a kodifikátor - 2003/9-10

Milisits Máté:
Az elpusztult palota - 2010/8

Miskolczy Ambrus:
A modern román nemzet a "régi" Magyarországon, 1867-1918 - 2001/8-9

Mohos Mária:
Két térkép nyomában - 2003/1-2

Mona Dániel:
Liszt Ferenc koncertjei Sopronban - 2014/8

Nagy Ildikó:
Az úri középosztály a dualizmus korában - 1998/7

Niederhauser Emil:
Erzsébet királyné - 1999/7

Niederhauser Emil:
Ferenc József és Erzsébet - 2007/2 ksz

Niederhauser Emil:
A magányos menekülő - 2007/2 ksz

Niederhauser Emil:
Erzsébet és a magyarok - 2007/2 ksz

Niederhauser Emil:
A méltatlan vég - 2007/2 ksz

Orosz István:
Tradíciók szorításában [Debrecen 19. századi történetéből] - 1993/8-9

Orosz István:
Bortermelésünk a polgári átalakulás korában - 2003/1-2

Palotás Emil:
Bevonulás Boszniába. Balkáni krízis 1878 - 1992/8-9

P[alotás] E[mil]:
Szarajevó ostroma [1878] - 1992/8-9

Parádi József:
A határszéli csendőrség, 1891-1918 - 2010/1 Op

Parádi József:
A polgári magyar állam rendőrsége, 1867-1918 - 2010/3

Pálvölgyi Balázs:
A fuchsintól a tamarindig. Borhamisítás a békeidőkben - 2003/1-2

Polgár Balázs:
A limanovai csata - 2015/1

Pollmann Ferenc:
A szarajevói gyilkosságtól a világháború kitöréséig - 2000/9

Pollmann Ferenc:
Az olasz front - 2000/9

Pollmann Ferenc:
A szarajevói gyilkosság, 1914. június 28. - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Létszám, lelkesedés, felkészültség. Az osztrák-magyar haderő - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Dilettáns háborútervezés. Anekdotikus történetek a hadüzenet napjaiból - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Pánik. Extrém stressz a harctereken - 2014/4-5

Pölöskei Ferenc:
A két Tisza. Tisza István és Tisza Kálmán kettős portréja - 1996/10

R[ácz] Á[rpád]:
A Rubicon kérdése Király Bélához. Deákról, liberalizmusról - 1992/8-9

Romsics Gergely:
Ahogyan a vesztesek látták.
A Monarchia felbomlása az emlékirat-irodalom tükrében
- 2001/10-02/1

Róka Enikő:
Művészek a háborúban - 2015/1

Ságvári György:
Katonalovak. Lovas fegyvernemek a Monarchiában - 2013/7

[Sándor Tibor]:
Kivándorlás - 1990/3

Schuller Gabriella:
Az úttörők. Magyar nőtörténeti arcképcsarnok - 2007/8

Somogyi Éva:
A mi birodalmunk lett. Közös ügyek - közös kabinet? - 1992/8-9

Somogyi Éva:
Ferenc József és magyar alattvalói - 1995/10

Somogyi Éva:
A Király Személye Körüli Minisztérium - 2013/2-3

Szabad György:
"Isten ujja a történelemben - 2002/8

Szabó Dániel:
Kitört az alkotmányosság. Választási láz 1869-ben - 1990/2

Szabó Dániel:
A válságmenedzser. Wekerle Sándor - 1996/10

Szabó Dániel:A dualizmus politikai válságjelei - 1997/10 m

Szabó Dániel:
Képviselőházi pártok a dualizmus kori Magyarországon - 2002/4-5

Szabó Dániel:
A kis Kossuth. Kossuth Ferenc - 2002/8

Szabó István:
A polgári adórendszer megteremtése Magyarországon - 2012/6

Szabó Lajos:
Kemény Ferenc. A magyar olimpizmus alapítója - 2012/7

Szabó Lajos:
Magyarok az első olimpiákon - 2012/7

Szabó Lajos:
A magyar versenysport kezdetei - 2012/7 Op

Szakály Sándor:
Manno Miltiadesz - 2012/7

Szász Zoltán:
Törökbarát magyarok. Balkáni krízis, 1878 - 1992/8-9

Szenti Tibor:
Paraszti higiénia a század elején.
A hódmezővásárhelyi gazdák tisztálkodása
- 1991/3

Szécsényi Mihály:
A bordélyrendszer Budapesten - 1993/8-9, 99/9-10

Szécsényi Mihály:
Garniszállók és kéjnőtelepek - 1998/6

Szücs György:
Képek előtt, képek mögött. A világháború és a képzőművészet - 2015/1

Szvoboda Dománszky Gabriella:
Titkos művészet. Zichy Mihály erotikus rajzai - 2010/7

Takács Péter:
Kényszer és szükséglet. Deák Ferenc a Habsburgokról - 1992/6

Takács Péter:
A deáki tett. Együttmaradás és önmegőrzés - 1992/8-9

Tar Ferenc:
Ferenc József Keszthelyen - 2013/8

Tomsics Emőke:
A front felett. Egy repülőszázad fényképei az első világháborúból - 2015/1

Toronyi Zsuzsanna:
Egy hungarikum születése. Fischer Mór és családja - 2010/8

Tőkéczki László:
Az arisztokrata politika alkonya. Ifjabb gróf Andrássy Gyula - 2004/12

Ungváry Krisztián:
Szálasi Ferenc, a frontkatona - 2012/12

Ungváry Krisztián:
Isonzó - Doberdó - Caporetto. Magyarok az első világháborúban - 2014/9

Ungváry Krisztián:
Rohamcsapatok a Monarchia hadseregében - 2014/9 Op

Vadas Ferenc:
Hogyan lett székes a főváros? - 1993/8-9

Varga Kálmán:
Gödöllői trilógia 1. Ferenc József és Erzsébet gödöllői hétköznapjai - 2013/9-10

Varga Kálmán:
Gödöllői trilógia 2. A királyi család utolsó gödöllői napjai - 2013/9-10

Varga Norbert:
Adóhivatalok a dualista Magyarországon - 2012/6

Vámos Éva Katalin:
Flört a tudománnyal - 1991/3

Vermes Gábor:
Tisza István - 1999/8

Vörös Éva-Bányai József:
Vadászó Habsburgok - 2011/8

Weisz, Giuseppe:
A turini remete - 1994/2

Wirth István:
A párbaj - 1991/9

Zeidler Miklós:
Az atlétika magyarországi meghonosítója. Gróf Esterházy Miksa - 2013/5

Zeidler Sándor:
A Bach-huszárok - 1990/6