2018. március 19.

1918–1945-ig

Ablonczy Balázs:
Horthy Miklós és Teleki Pál. Pancsovától a Sándor-palotáig - 2001/1-2

Ablonczy Balázs:
Trianon-legendák - 2001/10-2002/1

Ablonczy Balázs:
Jellem és viszonyok: Teleki Pál - 2003/7-8

Ablonczy Balázs:
Egy szépreményű fiatalember. Származás, család, ijfúkor - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Útkeresés. A Turáni Társaságban - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Az eugenika vonzásában. A társadalom biológiai tervezése - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Forradalomban és ellenforradalomban - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Az ország élén (1920-1921) - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Sötét árnyék. A numerus clausus - 2004/2

Ablonczy Balázs:
A cserkészmozgalom élén - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Eszmék és mozgalmak - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Hétköznapi férfiú - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Revízió és nemzetiségpolitika - 2004/2

Ablonczy Balázs:
A frankhamisítás - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Vissza a politikába, 1938-1941 - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Teleki Pál és a zsidótörvények - 2004/2

Ablonczy Balázs:
Utóélet: kultusz és kárhozat - 2004/2

Ablonczy Balázs:
A rezívió támogatói és vámszedői külföldön - 2005/6, 10/1 ksz

Ablonczy Balázs:
Összeesküvés a frank ellen - 2005/9

Ablonczy Balázs:
Értelmiségiek, ideológusok, fellegjárók.
Portrék a Horthy-korszak szellemi elitjéből
- 2007/4-5

Ablonczy Balázs:
A kitűnők. A korszak kulturális kitüntetettjei - 2007/4-5

Ablonczy Balázs:
Teleki társasága - 2007/4-5

Ablonczy Balázs:
A jobboldaliság változatai.
Bethlen István és Teleki Pál konzervativizmusa
- 2009/1-2

Ablonczy Balázs:
Bethlen István erdélyisége - 2013/12

Anderle Ádám:
Magyarok Latin-Amerikában - 2008/1

Apor Balázs:
Magyar emigránsok a Szovjetunióban - 2008/1

Apor Balázs:
Rákosi Mátyás dicsősége és bukása. Az emigránsélet 4 stációja - 2008/1

Apor Péter:
A kunmadarasi pogrom, 1946 - 2008/7-8

Apponyi Albert gróf:
Hogyan kötöttük meg a békét a világháború után? (Részletek) - 2014/6

Babucs Zoltán:
A honvédgyalogság fegyverzete a II. világháborúban - 2011/11

Bajcsy-Zsilinszky Endre:
Erdély. Múlt és jövendő.
Részletek egy alkotmánytervezetből [Közzéteszi: Kiss F. József]
- 1990/4

Baji Etelka:
Az arisztokrácia utolsó fényképalbumából - 2007/4-5

Balogh Béni, L.:
A második bécsi döntés - 2005/6, 10/1 ksz

Balogh Béni, L.:
Az Antonescu-rezsim jövőképe.
Román békeelképzelések és lakosságcsere-tervek, 1940-1944
- 2007/1-2

Balogh Iván:
A Hajnal testvérek - 2008/6

Baráth Magdolna:
Kényszerek és választások. Viszontagságos világ a Szovjetunióban - 2008/1

Bardi Teréz:
A legsportosabb herceg: Esterházy Antal - 2014/12

Barta Róbert:
Az Egységes Párt - 1997/1

Barta Róbert:
Egy memoár margójára. Horthy Miklós: Emlékirataim - 2001/1-2

Barta Róbert:
Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései.
Páter Zadravecz titkos naplója
- 2003/7-8

Barta Róbert:
Gróf Bethlen István politikai holdudvara - 2007/4-5

Barta Róbert:
Horthy. Reflexiók és önreflexiók - 2012/9-10

Barta Róbert:
Becsület és kötelesség egy életen át.
Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona memoárja
- 2013/5

Basics Beatrix:
Mátyás-kultusz a két világháború között - 2012/1-2

Bán D. András:
Az összeköttetés megszakad. A brit-magyar kapcsolatok, 1938-41 - 1997/1

Bánffy Miklós:
Látogatás Neuillyben. Visszaemlékezés - 2014/6

Bencsik Gábor:
Homo monarchicus. Az első 25 év - 2007/10

Benda Jenő:
A béke kálváriaútján. Töredékek egy újságíró naplójából - 2014/6

Bene János:
Nyíregyháza bombázása, 1944. szeptember 6. - 2014/2

Békés Márton:
A legitimizmus és a legitimisták - 2009/1-2

Békés Márton:
Legitimista kislexikon - 2009/1-2 Op

Békés Márton:
A Habsburgok és a legitimisták - 2011/8

Békés Márton:
Az Országos Habsburg-ellenes Liga - 2011/8

Bodor Ferenc:
Azok a régi szép napok... Kávéházak, eszpresszók - 1993/1-2

Bodrogi Péter:
Corvin-lánc - Corvin-koszorú - Corvin-díszjelvény - 2012/1-2

Borgos Anna:
Nők a pszichoanalízisben a 20. századelőn - 2007/8

Borhi László:
Hírszerzés és félrevezetés. Nagyhatalmi játszmák.
A szövetségesek és a német megszállás, 1943-1944
- 2014/3

Borus Judit:
A modern magyar ruha megteremtője - Tüdős Klára - 2011/12

Borsányi György:
Mónus Illés - 1997/8 m

Bódy Zsombor:
Az új nő a két világháború között.
A középosztálybeli nő helyzetének változásai a Horthy-korszakban
- 2011/12

Buda Attila:
Az irodalmi elit - 2007/4-5

Caples, Mathew:
Pax Hungarica. Ottlik László. Új-Hungária-koncepciója - 2005/6

Cornelius, Deborah S.:
Horthy és a II. világháború - 2012/3

Czeizel Endre:
Szent-Györgyi Albert. Egy magyar tudós útja a Nobel-díjig - 2014/12

Csáky Imre gróf:
A trianoni békediktátum - 2014/6 Op

Cseh Géza:
Vörös- és fehérterror Szolnokon - 2011/2

Cseh Géza:
A román megszállás áldozatai Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében - 2011/5

Cseh Géza:
Horthy Zoltán, a kormányzó rejtélyes fivére - 2014/2

Csonkaréti Károly:
Egy lovagias tengerész - 2001/1-2

Csóti Csaba:
Vagonlakók, barakklakók, menekültek - 2010/4-5

Demeter Zsófia:
Székesfehérvár az 1930-as években - 2013/6

Diószegi István:
A revízió bűvöletében. Külpolitikai alternatívák Trianon után - 1993/5, 99/9-10

Diószegi István:
Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba - 2000/9

Dombrády Lóránd:
Országgyarapítás. Revízió háború nélkül? - 1995/4

Dombrády Lóránd:
Ki akart itt kiugrást? Egy elmaradt parancs nyomában - 1995/4, 99/1 ksz

Dózsa Katalin, F.:
A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években - 1998/7

Dózsa Katalin, F.:
Divat a két világháború között Magyarországon - 2011/12

Egry Gábor:
Erdély-képek és mítoszok, 1920-1940 - 2009/1-2

Erdei Gyöngyi:
A holocaust dokumentumai - 1995/4

Erényi Tibor:
Az 1918-19-es forradalmak - 2012/8

Erdész Ádám:
Hűséggel a Hazához - 2012/11

Égető Melinda:
Szőlő- és borkultúra Magyarországon
a filoxéravésztől a második világháborúig
- 2003/1-2

Fabro Henrik párizsi békedelegációs naplója - 2014/6 Op

Farkas Ádám:
Rendkívüli idők, rendkívüli adók. A hadiváltság és a rokkantellátási adó
intézménye az első világháborút követő években
- 2012/6

Fábián Gyula:
Storcz Mátyás - 2009/7-8

Fenyő D. Marió:
Része-e Magyarország Mitteleuropának? - 1994/8

Forró Lajos:
Jelöletlen tömegsírok - 2009/5

Fráter Zoltán:
A Nyugat asszonyai. Nők és női szerepek az irodalmi életben - 2007/8

Fürj Orsolya:
Váry Albert adatai a vörösterror áldozatairól - 2011/3-4 Op

Galántai József:
Apponyi és Teleki. Két válasz a békeszerződés-tervezetre - 1993/5

Gazda István:
A tudományos és a műszaki elit a két világháború közötti Magyarországon - 2007/4-5

Gärtner Petra:
Az 1938-ban kialakított székesfehérvári Romkert - 2013/6

Gál Mária:
A halál önkéntesei. A Maniu-gárdisták rémtettei.
Magyarellenes atrocitások 1944 őszén Erdélyben
- 2005/6, 10/1 ksz

Gergely Jenő:
Gömbös Gyula - 1996/10

Gergely Jenő:
Horthy és Gömbös. A vezér és a fővezér - 2001/1-2

Gergely Jenő:
Prohászka Ottokár és a "keresztény kurzus" - 2003/7-8

Gergely Jenő:
Az egyházi elit, 1919-1944 - 2007/4-5

Gerő András:
IV Károly. Koronázás és halál - 2004/10

Gerő András:
Az Ottó-jelenség - 2011/8

Gidó Attila:
A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben - 2005/2-3

Gonda László:
Zsidók a polgári demokratikus forradalomban és a Tanácsköztársaságban - 2012/8

Gulyás László:
A Délvidék elcsatolása, 1918 - 2009/5 Op

Gulyás László:
Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? - 2009/5

Gulyás László:
A korona árnyékában. Habsburg Ottó, 1930-1945 - 2011/8

Gyáni Gábor:
A felső 4000. A társadalmi hierarchia csúcsán - 2007/4-5

Gyáni Gábor:
Chorin Ferenc személyi kapcsolatai - 2007/4-5

Gyáni Gábor:
Darabolós gyilkosok és arzénes asszonyok.
Bűn és erőszak a Horthy-korban
- 2008/7-8

Gyáni Gábor:
Társadalmi nemek a munkaerőpiacon a polgári Magyarországon - 2009/4 Op

Gyáni Gábor:
Társadalom- és szociálpolitika - 2013/12

Gyimesi Gyula:
Légószolgálat - 2008/5

Hajdu Tibor:
Mozgástér és kényszerpálya: Horthy-korszak - 1998/4-5

Hajdu Tibor:
Az őszirózsás forradalom. Legendák és rémhistóriák nélkül - 1998/8

Hajdu Tibor:
Károlyi Mihály - 1999/8

Hajdu Tibor:
Emigrációs hullám a forradalmak után - 1919 - 2008/1

Hajdu Tibor:
Rosszkor jött gyilkosság. Somogyi Béla és Bacsó halála - 2010/4-5

Hajdu Tibor:
Károlyi Mihály. A fordulatok embere - 2010/10

Hajdu Tibor:
Tanácsköztársaság, 1919.
A Forradalmi Kormányzótanács személyi összetételéről
- 2012/8

Hanák Péter:
Egy széttört régió nyomorúsága - 1993/5, 99/9-10

H[anák] P[éter]:
A békerendszer mérlege - 1993/5

Haranghy Miklós:
A Szent Korona viszontagságai, 1944-1945. A visszaemlékezések tükrében - 2011/1

Haraszti György:
Kényszerperegrináció az első világháború után - 2013/1

Haraszti György:
A német megszállás hatása és következménye
a magyarországi zsidóságra
- 2014/11 Op

Hámori Péter:
Trianon után. A megfélemlített Kolozsvár - 2005/2-3

Hegedüs Lóránt:
Keserű sors magyarnak lenni… - 2014/6

Héri Vera:
A Horthy-korszak kitüntetései - 2003/7-8

Hirata Takeshi:
A Bethlen-konszolidáció a nemzetközi politológiai irodalom tükrében - 1997/1

Hollósi Gábor:
Visszaemlékezések a kiugrási kísérletre - 2014/11 Op

Hollósi Gábor:
Kállay Miklós visszaemlékezése 1944. október 15-re - 2014/11 Op

Hornyák Árpád:
Baja, Bácska, Baranya. Szerb követelések a békekonferencián - 2001/8-9

Hornyák Árpád:
Tito zászlaja alatt - 2009/5 Op

Horváth Csaba:
Toldi, Turán, Tas. Magyar harckocsik a második világháborúban - 1997/7

Ignácz Károly:
Bethlen István és a budapesti önkormányzat - 2013/12 Op

Illésfalvy Péter:
Atrocitások az 1940-es erdélyi bevonulás során - 2005/6, 10/1 ksz

Janek István:
Az első bécsi döntés - 2005/6, 10/1 ksz

Janek István:
Egy elfelejtett háború. Magyar-szlovák "kis háború" 1939 márciusában - 2008/4

Jászi Oszkár:
A proletárdiktatúra - 2012/8

Jeszenszky Géza:
Trianon. Az önrendelkezési elv megcsúfolása - 2005/6, 10/1 ksz

Jeszenszky Géza:
A Csallóköz elvesztése. Esettanulmány Trianon történetéhez - 2005/6 10/1 ksz

Jeszenszky Géza:
Károlyi Mihály. Hős, balek vagy áruló? - 2010/10

Joó András:
A háborús diplomácia útvesztőiben. Magyar béketörekvések 1942-1944 - 2014/12

Juhász Gyula:
A Szent-Györgyi-misszió hatása. Közreadja: Romsics Ignác - 2014/12

Kahler Frigyes:
Vérbírák - 2008/7-8

Kaiser Ferenc:
A csendőrség a Horthy-korban, 1919-1945 - 2010/1

Kaiser Ferenc:
Élet a csendőrőrsön - 2010/1

Karsai László:
Szálasi. A demagógia virágkora Magyarországon - 1992/10, 96/3

Katus László:
Prohászka Ottokár - 1999/8

Kádár János:
Munka nélkül - 2000/7-8

Kántor Lajos:
Város a Szamosnál. Cs. Szabó László és a Kolozsvár-reneszánsz - 2005/2-3

Kárpáti Tamás:
Vesztegetők. Bundabotrány 1925-ben és 1926-ban - 2010/6 Op

Kerepeszki Róbert:
A leventemozgalom - 2010/4-5

Kerepeszki Róbert:
A Horthy-korszak politikai irányzatai a leventemozgalomról - 2010/4-5 Op

Kerepeszki Róbert:
Bethlen István és az ABC. Az Antibolsevista Comité tevékenysége Bécsben - 2013/12

Keszeg Vilmos:
Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok - 2005/7, 12/1 ksz Op

Kende János:
Ki a felelős? Hogyan tovább? A bécsi emigráció belső vitái - 2008/1

Kerepeszki Róbert:
Turul - 2009/1-2

Kerepeszki Róbert:
Sajtóforrások az egyetemi diáktüntetésekről - 2009/1-2 Op

Kerepeszki Róbert:
Vörösterror a Tiszántúlon - 2011/2

Kerepeszki Róbert:
Rettenetes rablás. Román megszállás a Tiszántúlon - 2011/5

Kerepeszki Róbert:
Jelöltek és önjelöltek. A királykérdés megoldásának alternatívái - 2011/8

Kerepeszki Róbert:
A kormányzó unokája, ifj. Horthy István - 2011/8

Kerepeszki Róbert:
Diákok a budaörsi csatában - 2011/11

Kerepeszki Róbert:
A magyar-német viszony jellemzői és változásai
a Horthy-korszak második felében
- 2012/9-10

Kerepeszki Róbert:
A Vitézi Rend - 2013/6

Kincses Károly:
Tetemrehívás [Szálasi szembesítése] - 1992/10

Kiss F. József:
Bajcsy-Zsilinszky és az Erdély-kérdés - 1991/4

Kiss Róbert Károly:
Szent-Györgyi Albert párizsi kitüntetésének diplomáciai jelentősége - 2014/12 Op

Kolontári Attila:
Népbiztosokért tiszteket. Magyar-szovjet cserebere - 2010/4-5

Kolontári Attila:
Dokumentumok a magyar-szovjet
fogolycsere tárgyalásokhoz, 1920-1922
- 2010/4-5 Op

Kolontári Attila:
Hányan voltak a kicserélt hadifoglyok és elítélt kommunisták? - 2010/4-5 Op

Konok Péter:
Két terror Magyarországon, 1919-1920 - 2011/2

Kosáry Domokos:
Az amerikai magyarság 1941-ben - 2004/7

Kovács Dávid:
Reformkonzervatív nemzetkoncepció. Klebelsberg neonacionalizmusa - 2012/9-10

Kovács Gábor:
"...itt a tisztességes ember vagy politikus lesz, vagy kivándorol."
Bibó és Erdei
- 2004/4

Kovács Tamás:
Nyilas rendvédelem 1944-1945-ben - 2004/11

Kovács Tamás:
Endre László. Aki halálba küldte a magyar zsidókat - 2008/7-8

Kovács Tamás:
Magyar fajvédelem - 2006/10

Kovács Tamás:
Politikai rendőrség a Horthy-korban - 2010/3

Kovács Tamás:
Nyilasok a népbíróság előtt - 2011/7

Kovács Tamás:
A zsidó tanácsok Magyarországon 1944-ben - 2013/4

Kovács Tamás:
Eichmannék Budapesten - 2014/11

Kovács Tamás:
Edmund Veesenmayer. A teljhatalmú birodalmi megbízott - 2014/11

Kovács Zoltán András:
A csendőrség a Szálasi-uralom alatt - 2010/1

Kovács Zoltán András:
A Waffen-SS magyarországi önkéntesei - 2012/11

Kovács Zoltán András:
Nyilas-hungarista hatalomátvétel és közigazgatás - 2014/11

Kozáry Andrea:
Rendvédelem 1945 után - 2010/3

Krisch András:
Ponzichter-tüntetés Sopronban, 1919. április 3. - 2011/2

Kubassek János:
Teleki, a földrajztudós - 2004/2

Kubassek János:
Rommel magyar katonája. Almásy László. - 2008/5

Kubassek János:
A Vörös térkép - 2010/4-5

Kurecskó Mihály:
Egy ítélet háttere. Bárdossy László perének dokumentumai - 2004/7

Laszip Gábor - Názer Ádám:
A genfi Bajnokok Tornája - 2010/6 Op

Lengyel Ferenc:
A Jugoszlávia elleni katonai akció - 2000/9

Litván György:
Jászi Oszkár - 1999/8

Lukács Zs. Tibor:
A revízió reménye. Az 1933-as négyhatalmi paktum és Magyarország - 1997/1

Magó Károly:
Legenda és valóság. Horthy István főhadnagy halála.
Egy repülőbaleset felülvizsgálata
- 2012/8

Majdán János:
A vasút szerepe a határok kialakulásában - 2001/8-9

Majdán János:
Román fosztogatás a magyar vasutakon, 1919 - 2010/4-5

Makai Ágnes:
Hőstettek és protokoll - 2001/1-2

Makkai Béla:
Klebelsberg nemzetpolitikai koncepciója a dualista korszakban - 2012/9-10

Marjanucz László:
Szélsőjobboldali mozgalmaka Dél-Alföldön - 2004/11

Matuska Márton:
A délvidéki magyarság tragédiája - 2009/5

Matuska Márton:
Három zsablyai áldozat. "Az egész faluban lincshangulat uralkodott."
Bakos Ferencné és Bakos Pál visszaemlékezése.
- 2009/5

Mátrainé Mester Katalin:
Családegyesítés - 2008/4

Miklós Péter:
Habsburg Ottó és a katolikus egyház - 2011/8

Miklós Péter:
Klebelsberg és a szegedi egyetem - 2012/9-10

Miklya Luzsányi Mónika:
Gyermekmentési akció a nyilas uralom alatt. A jó pásztor - Sztehlo Gábor - 2003/7-8

Mohos Mária:
Hetés, Őrség, Vendvidék.
Kettévágott kistájak a magyar-szlovén nyelvhatáron
- 2001/8-9

Mohos Mária:
Communitas Fortissima. A legbátrabb község - 2010/4-5

Mohos Nándor:
Nehézbombázók bevetésen. Amerikai repülők egy tipikus napja - 2012/9-10

Molnár Imre:
Ki volt Esterházy János? - 2013/5

Molnár Judit:
Út a holocausthoz - 1995/4

Molnár Judit:
A csendőrség szerepe a holokausztban - 2010/1

Molnos Péter:
Aba-Novák "politikus" képei. Egy festő diplomáciai szolgálatban - 2013/6

Mózessy Gergely:
Székesfehérvár egyházi ünnepei 1938-ban - 2013/6

Mózessy Gergely:
Egy puritán püspök, Prohászka Ottokár - 2013/6

Mózessy Gergely:
Kaszap István. A tiszteletreméltó - 2013/6

Mózessy Gergely:
Nyilasok fogságában. Shvoy Lajos katolikus püspök elhurcolása - 2013/6

Mózessy Gergely:
Háborús emlékek. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök visszaemlékezése - 2013/6

Murádin János Kristóf:
Kolozsváriak keresztútja az Urálban 1944-ben - 2005/2-3

Nagy Sándor:
Vörös megtorlás a fehér Budán.
Véres úrnapi körmenet a Krisztinavárosban, 1919. június 22.
- 2011/2

Nagy Zsuzsa, L.:
Pártélet a Horthy-korban - 1992/1

Nagy Zsuzsa, L.:
Igazságot Magyarországnak. Lord Rothermere helye a nap alatt - 1993/5

Nagy Zsuzsa, L.:
Az olasz kapcsolat - 1993/5

Nagy Zsuzsa, L.:
Kállay Miklós - 1996/10

Nagy Zsuzsa, L.:
Középosztály és kispolgárság. Értékrend és életstílus a két háború között - 1998/7

Nagy Zsuzsa, L.:
Nyaraljon itthon! A Balaton meghódítása - 1998/7

Nagy Zsuzsa, L.:
Horthy Miklós - 1999/8

Nagy Zsuzsa, L.:
A fővezér - 2001/1-2

Nagy Zsuzsa, L.:
Budapest román uralom alatt - 2011/5

Nánay Mihály:
Habsburg József, a Homo regius - 2011/8

Názer Ádám:
A rádiós sportközvetítések hőskora - 2010/6 Op

Názer Ádám-Laszip Gábor:
A genfi Bajnokok Tornája - 2010/6 Op

Nemeskéri-Kiss Sándor:
Neuilly és Trianon. Derűs emlékek egy komor küldetésről - 2014/6

Nyíri Ferenc:
Kényszerpályák. A vonakodó csatlós
[Interjú Jeszenszky Gézával és John Lukáccsal]
- 1990/1

Olasz Lajos:
Legendák Horthy István haláláról - 2001/10-02/1

Olasz Lajos:
A kormányzói család - 2007/10

Olasz Lajos:
A kormányzói és a kormányzóhelyettesi jogkör - 2009/1-2

Olasz Lajos:
Horthy István. Egy torzón maradt életút - 2012/8

Olasz Lajos:
Gyászol az ország. A kormányzóhelyettes temetése - 2012/8

Olasz Lajos:
Az utolsó kortanú. Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona - 2013/5

Olasz Lajos:
Magyarország német megszállása, 1944. március 19. - 2014/3

Oláh András Pál:
Főbb magyar célok az amerikai légierőnél - 2012/9-10 Op

Oláh András Pál:
Amerikai légitámadások Magyarországon - 2012/9-10

Oláh András Pál:
A Frantic hadművelet.
Amerikai ingabombázások a második világháború idején
- 2014/2

Ormos Mária:
A Briand-terv és Magyarország - 1997/5-6, 14/1 ksz

Ormos Mária:
Tévelygések. Külpolitikai kiútkeresés 1918-1920 - 1998/4-5, 10/2 ksz

Ormos Mária:
Revíziós politika és a külpolitika revíziója. Az első bécsi döntés - 1998/8

Ormos Mária:
Sem háború, sem béke. Magyarország, 1918 - 1998/8

Ormos Mária:
A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései - 2000/9, 10/2 ksz

Ormos Mária:
Kormányzó vagy király? Horthy Miklós és IV. Károly 1921-ben - 2001/1-2

Ormos Mária:
Kozma Miklós.
Egy nemesen konzervatív magyar propagandapolitikus
- 2001/1-2

Ormos Mária:
Azonosság és különbözőség a Horthy-korszakban - 2004/2, 10/2 ksz

Ormos Mária:
Trón az ingoványon.
Károly császár kísérletei egy birodalom megmentésére
- 2004/10, 10/2 ksz

Ormos Mária:
Trianon okairól - 2005/6, 10/1 ksz

Ormos Mária:
Egy útitárs: Kozma Miklós - 2007/4-5, 10/2 ksz

Ormos Mária:
Partnerek és ellenfelek. Horthy Miklós útja a teljes magányig - 2007/4-5, 10/2 ksz

Ormos Mária:
A bethleni stabilizáció. Kis-Magyarország keresi a boldogulás útját - 2008/2-3

Ormos Mária:
Két német megszállás, 1944 - 2011/5

Ormos Mária:
A népszövetségi kölcsön, 1924 Kis-Magyarország életre keltése - 2012/6

Ormos Mária:
1920. március 1. Horthy Miklós kormányzóvá választása - 2013/9-10

Orosz László:
A magyarországi németek helyzete, 1944-1945 - 2014/11

Paksa Rudolf:
Az Új Európa - 2004/11

Paksa Rudolf:
Elitcsere a nyilaskereszt jegyében.
A szélsőjobboldali koalíciós kormány 1944-1945-ben
- 2007/4-5

Paksa Rudolf:
Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as és 1940-es években - 2009/1-2

Paksa Rudolf:
A Numerus Clausus parlamenti vitája, 1920 - 2010/4-5

Paksa Rudolf:
Szemelvények a numerus clausus törvény
országgyűlési vitájából, 1920. szeptember 2-21.
- 2010/4-5 Op

Paksa Rudolf:
Jobboldali radikalizmus a Horthy-korszak első éveiben - 2010/4-5

Paksa Rudolf:
A Gömbös Gyula vezette Fajvédő Párt programja - 2010/4-5 Op

Paksa Rudolf:
A fehérterror "ideológiája". A szegedi gondolat - 2011/2

Paksa Rudolf:
Erős kézzel a rendszer ellenfeleivel szemben.
A hatalom és a szélsőjobb a Horthy-korban
- 2013/9-10

Paksa Rudolf:
A numerus clausus módosítása - 2013/12

Pallós Lajos:
Nem! Nem! Soha! Területvédő propaganda az első világháború után - 1997/1, 14/6

Papp István:
A népiek és a radikalizmus a Horthy-korszakban - 2015/2

Parádi József:
Rendőrség a Horthy-korban - 2010/3

Petricioli, Marta:
Az a budapesti tél. Olaszok Magyarországon a háború végén - 2001/10-02/1

Péntek Rita:
Az utódlás kérdése. Horthy István kormányzóhelyettessé választása - 1997/1

Pihurik Judit:
Hideg napok. Délvidék, 1941-1944 - 2009/5

Pogány Ágnes:
A Horthy-korszak vagyoni és jövedelmi elitje.
Jövedelmi viszonyok a két világháború közötti Magyarországon
- 2007/4-5

Pogány Ágnes:
Adók Magyarországon a két világháború között - 2012/6

Pomogáts Béla:
Némaság és elnémítottság. Trianon és a magyar irodalom - 2001/8-9

Pomogáts Béla:
Kós Károly. Az erdélyi gondolat - 2014/1

Popély Árpád:
Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában, 1944-1945 - 2005/6, 10/1 ksz

Praznovszky Iván:
A magyar békedelegáció Neuillyben. Visszaemlékezés - 2014/6

Pritz Pál:
Teleki Pál. Magányos nemzetnevelő - 1990/3

Pritz Pál:
Végzetes út. Szűkülő mozgástér Gömböstől a német megszállásig - 1998/4-5

Pritz Pál:
Bárdossy László - 1999/8

Pritz Pál:
Horhty Miklós és Edmund Veesenmayer.
A magyar-német viszony 1944. március után
- 2001/1-2

Pritz Pál:
Népbírósági perek a horthysta politikai elittel szemben - 2011/7

Püski Levente:
A felsőház - 1997/1

Püski Levente:
Demokrácia és diktatúra között. A Horthy-rendszer jellegéről - 2001/10-02/

1 Püski Levente:
A '30-as évek kormánypolitikájának krónikása: Lázár Andor - 2003/7-8

Püski Levente:
A bethleni konszolidáció és a zsidókérdés - 2004/11

Püski Levente:
Az Andrássyak a két világháború közötti Magyarországon - 2004/12

Püski Levente:
Tekintély és közélet. Arisztokrácia a Horhty-korszakban - 2007/4-5

Püski Levente:
A felsőház. Az elitek gyűjtőhelye - 2007/4-5

Püski Levente:
Választási rendszer és parlamentarizmus - 2009/1-2

Püski Levente:
A Károlyiak. Egy grófi nemzetség a Horthy-korszakban - 2013/8

Püski Levente:
Stratégia és taktika. A bethleni politikai berendezkedés jellemzői - 2013/12

Püski Levente:
Fogság, illegalitás, ellenállás. Náciellenes parlamenti képviselők 1944-ben - 2014/3

Reuveni Sári:
Igaz Emberek a vészkorszakban Magyarországon - 2004/11

Révész Tamás:
Sorsdöntő napok, 1944. október 14-15-16.
Visszaemlékezések a kiugrási kísérlet körülményeire
- 2014/11

Romsics Gergely:
Két bevonulás Budapestre. Horthy Miklós és IV. Károly - 2003/7-8

Romsics Gergely:
Tér, hatalom, emlékezés - 2004/2

Romsics Gergely:
Békepárti császár vagy népe alternatívája?
IV. Károly alakja a két világháború közötti korszak
történetírásában és publicisztikájában
- 2004/10

Romsics Gergely:
A magyar történelem völkisch ábrázolásai.
Hogyan alakult a hazai szélsőjobboldal történeti
diskurzusa a Horthy-korszak végén?
- 2004/11

Romsics Gergely:
A Gotterhalte-affér - 2005/9

Romsics Gergely:
Történetpolitikai gondolkodók - 2009/1-2

Romsics Ignác:
Nyíltan vagy titkosan? A Horthy-rendszer választójoga - 1990/2

Romsics Ignác:
A Horthy-rendszer szociálpolitikája - 1990/6

Romsics Ignác:
Bethlen István miniszterelnöksége - 1996/10

Romsics Ignác:
Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus - 1997/1

Romsics Ignác:
Bethlen István - 1999/8

Romsics Ignác:
A magyar külpolitika útja Trianontól a háborúig - 2000/9

Romsics Ignác:
Egy korszak mérlege. A Horthy-Magyarország két évtizede - 2001/1-2

Romsics Ignác:
Viták a csehszlovák-magyar határról - 2001/8-9

Romsics Ignác:
A Horthy-korszak pártrendszere - 2002/4-5

Romsics Ignác:
A magyar arisztokrácia és a szélsőjobboldal a Horthy-korszakban - 2004/11

Romsics Ignác:
Magyar békeelképzelések, 1942-1947 - 2005/6, 10/1 ksz

Romsics Ignác:
Magyar miniszterelnökök, 1919-1945 - 2007/4-5

Romsics Ignác:
A fronton és itthon - 2009/9

Romsics Ignác:
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés - 2010/4-5

Romsics Ignác:
A Tanácsköztársaság és a Duna-melléki "parasztforradalom" - 2011/2

Romsics Ignác:
A trianoni Magyarország első két évtizede. Mérlegen a Horthy-korszak - 2012/1-2

Romsics Ignác:
Bethleni konszolidáció - klebelsbergi kultúrpolitika - 2012/9-10

Romsics Ignác:
Huszadik századi traumáink. Trianon és a holokauszt - 2012/9-10

Romsics Ignác:
Bethlen István - 2013/12

Romsics Ignác:
Bánffy Miklós - 2014/1

Romsics Ignác:
A magyar határok kérdése a békekonferencián - 2014/6

Romsics Ignác:
A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása - 2015/1

Romsics Ignác-Vonyó József:
Bethlen vagy Gömbös. Kötődések és szakítások - 1991/1

Rothermere, lord:
Magyarország helye a nap alatt. Biztonságot Közép-Európának! - 1997/1

Rózsás József:
Egy 20. századi magyar arisztokrata. Herceg Montenuovo Nándor - 2013/5

Sajti Enikő, A.:
Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken - 2009/5

Sakmyster, Thomas:
Ki volt Horhty Miklós? Admirális lóháton és kormányzói székben - 2001/1-2

Sakmyster, Thomas:
Horthy és a holocaust - 2001/1-2

Salamon Konrád:
Proletárdiktatúra és a terror - 2011/2

Sarkady Sándor, Ifj.:
Felkelés és népszavazás. Civitas Fidelissima.
Hogyan lett Sopron a leghűségesebb város?
- 2010/4-5

Sarkady Sándor, Ifj.:
II. világháborús epizódok. Bombazápor a Hűség városára - 2014/8

Sarnyai Csaba Máté:
Ki gyakorolja a főkegyúri jogot? Serédi Jusztinián prímási kinevezése - 2012/9-10

Seewann, Gerhard:
Bleyer Jakab, a német-magyarok szószólója - 2012/11 Op

Seres Attila:
Bukovinai székely exodus, 1944-1945 - 2004/7

Simándi Irén:
A nők parlamenti választójogának története
Magyarországon, 1919-1945
- 2009/4 Op

Sipos Balázs:
Nőkérdés a két világháború közötti Magyarországon - 2009/4 Op

Sipos József:
A Nagyatádi-féle földreform, 1920 - 2010/4-5

Sipos József:
A földkérdés - 2013/12 Op

Sipos Levente:
Kádár János visszaemlékezései - 2000/7-8

Sipos Levente:
Kristóffy József - 2011/6

Sipos Levente:
Történeti tár a Tanácsköztársaságról. - 2012/8

Sipos Levente:
Mérjünk azonos mércével! - 2012/8

Sipos Levente:
Jungerth-Arnóthy Mihály a külügy élén, 1944 - 2015/2

Sipos Péter:
Kormány, kormányzó, parlament. Állam és hatalom a Horthy-korszakban - 1996/1-2

Sipos Péter:
Imrédy Béla csodás forradalma - 1996/10

Sipos Péter:
Horthy Miklós személyisége és gondolkodásmódja - 2007/10

Somorjai Lajos, Dr.:
Megjártam a Don-kanyart - 2002/9-10

Spannenberger Norbert:
A politikai katolicizmus - 2009/1-2

Spannenberger Norbert:
A Volksbund - 2012/11

Stark Tamás:
Magyarország háborús embervesztesége - 2000/9

Stark Tamás:
Status quo ante. Magyar nemzetiségpolitika, 1938-1944 - 2007/1-2

Stark Tamás:
A magyarországi németek sorsa, 1944-1949 - 2007/1-2

Stenge Csaba, B.:
A magyar légierő, 1938-1945 között - 2012/9-10

Stemlerné Balogh Ilona:
Szociofotó a Horthy-korban - 2009/10

Suba János:
A trianoni határok kitűzésének problémái - 2010/1 ksz, Op

Szabó Dezső:
Búcsú Kolozsvártól - 2005/2-3

Szabó István:
Az államfői hatalom ideiglenes rendezése (1920-1944) - 2001/1-2

Szabó István:
Károlyi Mihály és a legitimitás kérdése - 1918. október-1919. március - 2010/10

Szabó Lajos:
Magyar olimpia. Füstbement tervek - 2012/7

Szabó Lajos:
Berlin magyar bajnokai. 10 aranyérem, 24 aranyérmes - 2012/7

Szabó Lajos:
Sopron híres halottja. Csik Ferenc - 2014/8

Szabó Lajos:
Sportember, sportvezető, sportdiplomata. Ifj. Horthy Miklós magyar NOB-tag - 2014/12

Szabó Miklós:
Trianon múltja és jelene - 1993/5, 99/9-10

Szabó Miklós:
A magyar szélsőjobboldal múltja és jelene - 1996/3

Szabó Miklós:
A magyar légierő a második világháborúban - 2000/9

Szabó Péter:
A sorsára hagyott hadsereg. "Nincs hátra, csak előre van" - 1995/4, 99/1 ksz

Szabó Péter:
Jány Gusztáv - 1997/8 m

SzabóPéter:
A magyar katonapolitika zsákutcája - 1999/5-6

Szabó Péter:
A kezdet: a magyar honvédség támadása
(Ukrajna, 1941. június-1941. november)
- 2000/5

Szabó Péter:
A doni kálvária. A 2. magyar hadsereg felvonulása és pusztulása - 2008/10

Szabó Péter:
Hídfőcsaták a Donnál 1942 - 2011/7

Szabó Péter:
Jány Gusztáv - 2011/7

Szakály Sándor:
A hadiállapot beállt [Magyarország, 1941] - 1995/4, 99/1 ksz

Szakály Sándor:
Új hadsereg, új tisztikar. A Magyar Királyi Honvédség születése - 1995/5

Szakály Sándor:
A második világháború alatti magyar katonai elit. Karriertörténetek - 1995/5 m

Szakály Sándor:
Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban - 1999/5-6

Szakály Sándor:
A legfelsőbb hadúr - 2001/1-2

Szakály Sándor:
Andreánszky Jenő emlékezései - 2003/7-8

Szakály Sándor:
A katonai elit Magyarországon, 1919-1945 - 2007/4-5

Szakály Sándor:
Egy elmaradt bevonulás. Páger Antal felmentésének hiteles története - 2007/4-5

Szakály Sándor:
A kormányzó és a kiugrás - 2007/10

Szakály Sándor:
A magyar tábori csendőrség - 2010/1

Szakály Sándor:
Adatok és dokumentumok
a M. Kir. Csendőrség történetének tanulmányozásához
- 2010/1 Op

Szakály Sándor:
A Nemzeti Hadsereg, 1919-1922 - 2010/4-5

Szakály Sándor:
A magyar haderő kérdése, 1918-1919 - 2010/4-5 Op

Szakály Sándor:
Elveszett önállóság. A megszállás forgatókönyve és megvalósítása - 2011/5

Szakály Sándor:
Kassa bombázása és a hadba lépés - 2011/6

Szakály Sándor:
Hadvezérek nélkül. A magyar katonai felső vezetés a második világháborúban - 2011/7

Szakály Sándor:
Hogyan is történt?
Tények, események Magyarország második világháborús történetéből
- 2012/4-5

Szakály Sándor:
A Magyar Királyi Honvédség és a magyar katonai felső vezetés, 1944-1945 - 2014/11

Szarka László:
1918. Az őszirózsás forradalom - 1991/8

Szarka László:
Népszavazás és kisebbségvédelem. A magyar békejegyzékek érvrendszere - 2001/8-9

Szarka László:
Volt-e reformalternatíva? A Habsburg-monarchia felbomlása - 2004/10

Szarka László:
Szláv nemzetállam kisebbségek nélkül.
A Beneš-dekrétumok 1945-ben
- 2005/6 10/1 ksz

Szarka László:
A kiátkozott Károlyi. Olvasatok, álomfejtések és vádak - 2010/10 Op

Szarka László:
A magyar békejegyzékek érvrendszere - 2014/6

Számvéber Norbert:
A Margaréta hadművelet.
A Magyar Királyi Honvédség ellenállási esélyei
a német megszálló csapatokkal szemben 1944 márciusában
- 2014/11

Szemerey Tamás:
Selmecbányától Sopronig. Egy intézmény hányattatásai - 2014/8

Szendiné Orvos Erzsébet:
Debrecen bombázása, 1944. június 2. - 2014/2

Szilágyi Ágnes Judit:
Amatőrök és profik Dél-Amerika magyar színpadain - 2008/1

Szilágyi Ágnes Judit:
Ifj. Horthy Miklós - 2014/12

Szita Szabolcs:
Üldöztetés és embermentés - 2004/11

Tabajdi Gábor:
Duna-parti gyilkosságok, 1944-1945 - 2004/11

Tar Ferenc:
A Horthy-család fényképalbumából - 2007/10

Tátrai Patrik:
Trianon hatása a Kárpát-medence etnikai folyamataira - 2010/4-5

Tilkovszky Loránt:
Teleki Pál. Egy tragikus sorsú tudós politikus - 1995/10

Tomka Béla:
Felszálló ágban.
Gazdasági rekonstrukció Magyarországon az első világháború után
- 2013/12

Tóth Andrej:
Magyarország meghívása a párizsi békekonferenciára - 2014/6

Tóth Imre:
Út az 1921. évi soproni népszavazáshoz - 2014/8

Tóth László:
A magyar királyi honvédség egyenruhái - 2009/10

Török József:
IV. Károly vallásossága - 2004/10

Töttös Gábor:
A trianoni béke kormányfője: Simonyi-Semadam Sándor - 2010/4-5

Tőkéczki László:
A nemzeti elit megújítása. Klebeslberg Kuno, az építő - 2007/4-5

Tőkéczki László:
Gróf Károlyi Mihály személyisége - 2010/10

Tőkéczki László:
Tőkebefektetés. Befektetés az emberi tőkébe - 2012/9-10

Tőkéczki László:
Bethlen István és a nagypolgárság - 2013/12

Turbucz Dávid:
Az új Árpád honfoglalása.
Horthy-naptár a magyar nemzet újjászületésének emlékére
- 2007/10

Turbucz Dávid:
A Horthy-kultusz - 2009/1-2

Tyekvicska Árpád:
Civitas Fortissima. A legbátrabb város.
A csehek kiverése Balassagyarmatról
- 2008/4

Ujváry Gábor:
Kultúrfölény és nemzetnevelés.
Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája
- 2009/1-2

Ujváry Gábor:
Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint
a két világháború közötti kultúrpolitikáról
- 2009/1-2 Op

Ujváry Gábor:
Trianon hatása a magyar kultúrpolitikára - 2010/4-5

Ujváry Gábor:
Hóman Bálint népbírósági pere - 2011/7

Ujváry Gábor:
Klebelsberg kulturális külpolitikája - 2012/9-10

Ujváry Gábor:
Klebelsberg, Hóman, Szekfű és Gerevich.
Székesfehérvár és a magyar kultúrpolitika a 20. század első felében
- 2013/6

Ujváry Gábor:
A magyar kultúra aranykora. Bethlen István és Klebelsberg Kuno - 2013/12

Ujváry Gábor:
Változások a magyar politikai elitben, 1944-1945 - 2014/11

Ungváry Krisztián:
...és a vég: a Vörös Hadsereg offenzívája
(Magyarország, 1944. szeptember-1945. április)
- 2000/5

Ungváry Krisztián:
A magyar megszálló alakulatok tevékenysége Ukrajnában - 2000/9

Ungváry Krisztián:
A menetrend. Magyarország szovjetizálásának kérdései - 2001/10-02/1

Ungváry Krisztián:
Kik voltak a nyilasok? Egy szocialista tömegpárt - 2004/11

Ungváry Krisztián:
Fekete lexikon. 43 nyilas életút - 2004/11

Ungváry Krisztián:
Magyar megszállók a Szovjetunióban.
A keleti fronton elkövetett magyar háburús bűncselekmények
- 2005/1

Ungváry Krisztián:
Szociálpolitika, modernitás és antiszemitizmus Imrédy Béla politikájában - 2009/1-2

Ungváry Krisztián:
A kitörés - 2012/3

Ungváry Krisztián:
A szociálpolitika etnicizálása - 2013/12

Varannai Zoltán:
Numerus clausus - 1997/1

Varga Kálmán:
Gödöllői trilógia 3. A kormányzó Gödöllőn - 2013/9-10

Vargyai Gyula:
Politikusok és katonák. Kállay-kormány kontra katonai kamarilla - 1995/4

Vargyai Gyula:
Magyar katonák a visszacsatolt Felvidéken, 1938 - 1998/8 m

Vass István, G.:
Amerikai kapcsolat.
Bakach-Bessenyei György titkos tárgyalásai, 1943-1944
- 1994/7 m

Vekov Károly:
Perújrafelvétel. A Wass Albert-ügy - 2005/6, 10/1 ksz

Veress József:
Filmelit a Horhty-korszakban - 2007/4-5

Vigh Károly:
Visszaemlékezések Bajcsy-Zsilinszky Endréről - 2003/7-8

Vilisics Ferenc - Niina Ala-Fossi:
A téli háború. Magyar önkéntesek Finnországban - 2009/7-8

Vincze Gábor:
Márton Áron - 1999/8

Vitári Zsolt:
Haza a birodalomba. A népi németek áttelepítése Németországba - 2012/11

Vizi László Tamás:
Ki írja alá a trianoni békét? - 2014/6

Vonyó József:
"Miniszterelnök akarsz-e lenni, vagy Vezér?!" Kortársak Gömbös Gyuláról - 2003/7-8

Vonyó József:
Össze nem növő gyökerek.
Jobboldali radikalizmus Magyarországon a hungarizmus előtt
- 2004/11

Vonyó József:
Gömbös Gyula kapcsoalti rendszere - 2007/4-5

Vonyó József:
Gömbös Gyula jobboldali radikalizmusa - 2009/1-2

Walleshausen Gyula:
Vadászatok Gödöllőn - 2009/7-8

Wettstein János:
A magyar békeküldöttség politikai naplója - 2014/6

Wettstein János:
A magyar békeküldöttség politikai naplója (teljes terjedelemben) - 2014/6 Op

Zeidler Miklós:
A Magyar Revíziós Liga - 1997/1

Zeidler Miklós:
Közvélemény és propaganda.
Irredenta kultusz Magyarországon a két háború között
- 2001/8-9

Zeidler Miklós:
Mozgástér a kényszerpályán.
A magyar revíziós külpolitika a két háború között
- 2001/10-02/1

Zeidler Miklós:
Az első bécsi döntés visszhangja - 2003/7-8

Zeidler Miklós:
A pofon. Genfi inzultus. Bethlen Istvánnal szemben - 2005/9

Zeidler Miklós:
Justice for Hungary. Az első magyar óceánrepülés - 2008/5

Zeidler Miklós:
Trianon és a "magyar feltámadás".
Revíziós eszmék és tervek a két háború között
- 2009/1-2

Zeidler Miklós:
Revíziós beszédek - 2009/1-2 Op

Zeidler Miklós:
Négy nyugtalanító kőember. Irredenta szobrok a Szabadság téren - 2010/4-5

Zeidler Miklós:
Bethlen István és kora. Revíziós törekvések és külpolitika - 2013/12

Zeidler Miklós:
Francia-magyar titkos tárgyalások 1920-ban - 2014/6

Zlinszky János:
Kollektív bűnösség - 2010/1

Zoltán János:
Horthy Miklós, a vadász - 2009/7-8