2018. március 19.

1945 után

Aczél György:
Közelkép Kádárról.
Életútvázlat Aczél György hagyatékából (Közli: Vida István)
- 2000/6

Anderle Ádám:
Magyarok Latin-Amerikában - 2008/1 Op

Andics Erzsébet elnöki székfoglaló előadása a Magyar Történelmi Társulat
1949. március 27-i közgyűlésén (részletek)
- 2011/5 Op

Apor Balázs:
Rákosi-kultusz - 2007/9

Ash, Timothy Garton:
Magyarország forradalma negyven év távlatából - 1997/1

Baczoni Gábor Miklós:
Péter Gábor (vélt) vetélytársai:
Tömpe András és Villányi András
- 2002/6-7, 07/1 ksz

Baczoni Gábor Miklós-Gyarmati György:
Államvédelmi szaklevéltár à la Péter Gábor - 2002/6-7, 07/1 ksz

Bakó Boglárka:
Hagyomány és modernitás.
Cigány női szerepek Magyarországon és Erdélyben
- 2009/4 Op

Balázs Bálint-Müller Rolf-Sipos Zoltán:
A csernobili tragédia és a tájékoztatáspolitika csődje - 2006/4

Balog Iván:
A velünk élő, fel nem dolgozott múlt. Zsidókérdés és antiszemitizmus - 2004/4

Balogh Béni, L.:
"Törvényes megszállás". Szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között - 2014/4-5

Balogh Béni, L.:
"A Vörös Hadsereg Magyarországon.
Magyar levéltári dokumentumok
- 2014/4-5

Baráth Magdolna:
A halálos ítélet hiba volt.
Angol kommunisták Nagy Imre kivégzéséről
- 1998/4-5 m

Baráth Magdolna:
Csendes elbocsátások. A felelősség kérdése, 1962 - 2002/6-7, 07/1 ksz

Baráth Magdolna:
Andropov jelentései. A szovjet nagykövet
és a magyar belpolitika, 1956. március-október
- 2002/11-12

Baráth Magdolna:
Magyarország és a Szovjetunió - 2004/8-9

Baráth Magdolna:
A Rákosi-korszak csúcsvezetői az 1960-as években - 2004/8-9

Baráth Magdolna:
Korlátozott szuverenitás.
Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után
- 2006/9

Baráth Magdolna:
A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után - 2010/3 Op

Baráth Magdolna:
Szovjet tanácsadók Magyarországon - 2012/3

Bánkuti Gábor:
A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, 1950 - 2006/4

Bánkuti Gábor:
A szerzetesek kitelepítése, 1950 - 2010/6

Bánkuti Gábor:
A Rákosi-korszak kórrajza. Gyarmati György: A Rákosi-korszak.
Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956
- 2012/9-10

Bárány Ottóné Badi Györgyi:
Árulkodó nyomok - 2010/9 Op

Bencsik Zsuzsa:
Jog és humor: WC-avatás 1946-ban - 1991/9

Berecz János:
Milyennek láttam Kádárt? - 2000/7-8

Békés Csaba:
A kádári külpolitika, 1956-68 - 1998/1

Békés Csaba:
Győzhetett volna-e a magyar forradalom 1956-ban?
Mítoszok, legendák, tévképzetek, illúziók
- 2001/10-02/1

Békés Sándor:
Kiváltság, káderlap, bankszámla. Átrétegződő vadászközösségek - 2009/7-8

Bibó István:
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (részletek) - 2004/4

Bihari Mihály:
Szakaszok a magyar társadalom történetében 1945-1988 - 1992/1

Bihari Mihály:
A Kádár-rendszer állama - 1997/8 m

Bihari Mihály:
Kádár és rendszere - 2000/7-8

Bihari Mihály:
Az átmenet magyar útja. A magyarországi rendszerváltás.
Összefoglaló értékelés
- 2004/5-6

Bikki István:
A politikai rendőrség újjászervezése és működése, 1956-1962 - 2002/6-7, 07/1 ksz

Bikki István:
A berlini válság hatása a magyar belügyben - 2004/8-9

Bikki István:
Titkos állambiztonsági eszköztár.
Egy gondolatrendőrség operatív eszközei és módszerei
- 2007/3

Bod Péter Ákos:
A magyar privatizáció menete és tanulságai - 2004/5-6

Boglár Lajos:
Tolerancia és intolerancia. Civilizációk találkozása - 1992/5

Borhi László:
A kisnyilasokról - 1993/1-2

Boros Géza:
1956 emlékművei - 1998/4-5

Borsi-Kálmán Béla:
Az aranycsapat. Egy magyar mítosz - 2014/7

Botka Ferenc:
Az író megtörése. Déry Tibor kihallgatása, 1957 - 2002/6-7, 07/1 ksz

Botka Ferenc:
Metszetek. Déry Tibor a hatvanas években - 2004/8-9

Bottoni, Stefano:
Az elveszett centrum. Kolozsvár a második világháború után - 2005/2-3

Bozóki András:
Az alkotmányos forradalom éve: 1989 - 2004/5-6

Bozsó Éva:
Egy kis emberség - 2010/9 Op

Bódi Csaba:
A magyar köztársasági intézmény - 1997/8

(Budavári Péter):
Ahol tanulták a demokráciát.
Interjú a Rakpart Klubról [Készítette: Rácz Árpád]
- 1990/1

Breuer Pál:
"Öld meg a pásztort, szétszalad a nyáj." - 2010/9 Op

Buzás Zsuzsanna:
Az egyásrautaltság - 2010/9 Op

Csaba László:
A hadigazdaságtól a piacgazdaságig, 1945-1989.
A magyar szocializmus sajátosságai
- 2001/3

Csapó Endre:
Az ismeretlen emigráció - 2008/1 Op

Cseh Géza:
Málenkij robot. A fegyverneki svábok elhurcolása - 2011/5

Csicsery-Rónay István:
Emigrációban - 2008/1 Op

Csizmadia Ervin:
Pártok és eszmék a rendszerváltó Magyarországon - 2002/4-5

Csoma Zsigmond:
Az Év Bortermelői, 1991-2006 - 2007/6-7

Csonka Mihály:
Békekölcsönjegyzés 1951-ben - 2009/7-8

Csurgai Horváth Gergely:
A Szent István-emlékév Székesfehérvárott, 1938 - 2013/6

Debreczeni József:
Orbán Viktor - 2002/4-5

Debreczeni József:
Az MDF útja a hatalomhoz - 2004/5-6

Dénes Iván Zoltán:
Egy igazságtalanság értelmezése.
Bibó István a párizsi békeszerződésről
- 2004/4

Domingo. Lilón:
Magyarok Dominikában, 1947-57 - 2008/1 Op

Dömény János:
1956 hatása a magyar-latin-amerikai kapcsolatokra - 1999/8 m

Dömény János:
A Che Guevara relikviák titka - 2007/9

Eörsi László:
Angyal István. Egy hithű forradalmár - 1995/8

Eörsi László:
A pesti srácok. Fegyveres felkelők - a forradalom katonái - 1996/8-9

Eörsi László:
Dudás József - 1997/8 m

Eörsi László:
Legendás parancsnokok. A fegyveres felkelés vezetői - 2002/11-12

Eörsi László:
Tóth Ilona igaz története - 2002/11-12

Eörsi László:
Mansfeld Péter, a megtorlás legfiatalabb áldozata - 2002/11-12

Eörsi László:
A Széna téri felkelők fegyveres ellenállása - 2006/9

Eörsi László:
Biszku Béla angyalföldön, 1956-57 - 2010/6

Eörsi László:
A Baross Köztársaság. Egy felkelőcsoport 1956-ban - 2011/11

Eörsi László:
Nickelsburg László. A Baross téri felkelőcsoport parancsnoka - 2011/11

Eötvös Péter:
60 év - 2010/9 Op

Feitl István:
Rákosi és Kádár - 2000/6

Fényi Tibor:
Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása [Magyarok és szlovákok] - 1990/4

Fodor Gábor:
Az emberi jogok kérdése és a rendszerváltás. A természetjogi
felfogás szerepe a pártállami rendszer felbomlásában
- 2004/5-6

Földes György:
Kádár János - 1999/8

Földes György:
Kádár és Hruscsov Barátság felsőfokon - 2000/7-8

Gecsényi Lajos:
Kiskapu a vasfüggönyön. Magyar-osztrák kapcsolatok, 1956-1964 - 2004/8-9

Gecsényi Lajos:
Magyarok Ausztriában - 2008/1

Gergely Jenő:
Mindszenty József. Mártír vagy áldozat? - 1995/10

Germuska Pál:
Hadigazdaság a Rákosi-korban - 2012/3 Op

Gonda Gábor:
Kitaszítottság. A magyarországi németek sorsa
a második világháborút követő években
- 2014/8 Op

Gordos Árpád:
Az Európai Konvent és Magyarország - 2003/3-4

Göncz Árpád:
Újratemetés, kerekasztal, határnyitás. Személyes történelem, 1989 - 2001/3

Gyarmati György:
Kékcédulák 1947-ben. A visszaélések választása - 1990/2

Gyarmati György:
Rákosi Mátyás. Sztálin legjobb magyar tanítványa - 1995/10

Gyarmati György:
Magyar kálvária, feltámadás nélkül.
Egy csonka békerendszer fél évszázados "jubileumán"
- 1997/2

Gyarmati György:
Rendőrfőnök és belügyminiszter.
"Ha engem rendőrnek küld a párt, megyek"
- 2000/7-8

Gyarmati György:
A politika rendőrsége a Rákosi-korszakban - 2001/3

Gyarmati György:
A pártrendszer táncrendje, 1945-1949 - 2002/4-5

Gyarmati György:
Péter Gábor és az ÁVH-birodalom - 2002/6-7, 07/1 ksz

Gyarmati György:
Hallgat a felszín, fecseg a mély. Szemelvények a politikai rendőrség,
illetve a nekik dolgozó ügynökök jelentéseiből, 1960-1967
- 2004/8-9

Gyarmati György:
Kamasznyár '68. Magántörténelem és ügynökjelentések - 2004/8-9

Gyarmati György:
A fasiszta csőcselék legendája - 2006/9

Gyurkó László:
Arcképvázlat történelmi háttérrel - 2000/6

Haidekker Andrea:
Állítsunk emléktáblát - 2010/9 Op

Hajdu Tibor:
Az Új Magyarország "felsőbb kapcsolata".
Szovjet diplomácia Magyarországon
- 1994/8

Hajdu Tibor:
Az ötvenes évek - 1996/3 m

Hajdu Tibor:
Farkas és Kádár Rajknál - 2000/7-8

Hajdu Tibor:
Kádár János Rajk Lászlóról - 2000/7-8

Hajduk Márta:
Tisztelt Vasárnapi Újság! Levelek az orosz fogságról - 1990/4

H[alász] L[ászló]:
Üldöző és üldözött. Rajk párviadala Kádárral és Farkassal - 1993/1-2

Halász László:
A fikció ereje. Koncepciós perek a pszichológus szemével - 1993/1-2

Hantó Zsuzsa:
Kulákok. Megkülönböztetés, megtörés, megsemmisítés - 2010/9

Haraszti Miklós:
A demokratikus ellenzék - 1998/1

Haraszti Miklós:
Korai bevezetés a kádárizmusba. Ellenzéki látlelet 1981-ből - 2000/7-8

Haraszti Miklós:
A civil kurázsitól a civil társadalomig. Magyar szamizdattörténet - 2004/5-6

Háy Gyula:
Miért nem szeretem? - 2002/11-12

Hegedűs B. András:
Tánczos Gábor. Tisztító szenvedéllyel - 1995/8

Heller Ágnes:
Prága, Párizs és Budapest. Személyes történelem, 1968 - 2001/3

Holló József:
Hadisírok, hadisírgondozás.
Magyar Központi Katonatemető Oroszországban
- 2009/3

Homolyai Lászlóné Pásztor Piroska:
Egy Gulag-rab emlékei. Visszaemlékezés - 2011/12

Honvári János:
Az új gazdasági mechanizmus, 1968 - 2008/2-3

Honvári János:
Magyar jóvátétel a II. világháború után - 2012/3 Op

Hornyák Árpád:
Péccsel és Baranyával. Délszláv területi követelések, 1941-1947 - 2007/1-2

Horváth Attila:
Politikai viccek 1956-ból - 2006/9

Horváth Attila:
Biszku Béla. A puha diktatúra kemény kádere - 2010/6

Horváth Attila:
A szocialista alkotmány. Az 1949. évi XX. törvény - 2012/1-2

Horváth Attila:
Egyházi áldozatok - 2014/2

Horváth Miklós:
Maléter Pál. A forradalom katonája - 1995/8

Horváth Miklós:
1956 katonai mérlege.
A magyar és a szovjet fegyveres erők a forradalomban
- 2002/11-12

Horváth Miklós:
A Forgószél hadművelet. A szovjet hadsereg bevetése Magyarországon - 2006/9

Horváth Miklós:
Deportálások a Szovjetunióba - 2006/9

Hubai László:
Kis magyar választási földrajz, 1920-2002 - 2002/4-5

Huszár Tibor:
Kádár János Rajk-perei. Visszaemlékezés sokféle van - 2000/6

Huszár Tibor:
Kádár János kihallgatási jegyzőkönyve - 2000/7-8

Ihász István:
A tetten érhető manipuláció. Plakátok az ötvenes években - 1993/7

Jalsovszky Katalin-Rácz Árpád:
A szabadság mámoros pillanata A forradalom képei - 1996/8-9

Janek István:
Félelem és megfélemlítés. Csehszlovákia és az 1956-os magyar forradalom - 2006/9

Janek István:
Szlovák revíziós tervek, 1939-1945 - 2007/1-2

Janek István:
Az érseki palota ablakából. Mindszenty József a magyar ügy érdekében - 2007/1-2

Jeszenszky Géza:
Ismeretlen emigráció? Csapó Endre igaza és tévedései… - 2008/1 Op

Juhász Borbála:
1956. Mégis, kinek az emlékezete? - 2001/4-5

Kahler Frigyes:
Emberi jogok - diktatúra - politikai rendőrség - 2002/6-7, 07/1 ksz

Kahler Frigyes:
Biszku Béla szerepe az 1956-os forradalom megtorlásában - 2010/6

Kahler Frigyes:
Gyurkó Lajos. Az ellenforradalom erős embere - 2010/9

Kahler Frigyes:
A sortüzek az 1956-os forradalomban - 2010/9

Kahler Frigyes:
A munkástanácsok utóvédharca, 1956 - 2012/12

Kádár Zsuzsanna, B.-Gyarmati György:
Messziről jött ügynök azt mond, amit akar...
Magyar-magyar kapcsolat a szocializmus évtizedeiben
- 2002/6-7, 07/1 ksz

Kádár Zsuzsanna, B.:
A szociáldemokraták fürkészése itthon és külföldön - 2002/6-7, 07/1 ksz

Kádár Zsuzsanna, B.:
Kéthly Anna és a szociáldemokrata munkásnőpolitika - 2009/4 Op

Kecskés Gusztáv:
Vigyázó szemetek Budapestre vessétek... A francia Külügyminisztérium
belső irata az 1956-os magyar forradalomról
- 1999/8 m

Kende Péter:
A magyar '56 helye a szovjet világrendszer történetében - 1996/8-9

Kende Péter:
Nyitástól határnyitásig - 2009/7-8 Op

Kertész Ágnes-Takács András:
Újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón - 2005/7, 2012/1 ksz

Király Béla:
Néhány emlékem az emigrációról. Visszaemlékezés - 2008/1

Kiss Gy. Csaba:
A demokratikus ellenállás formái és lehetőségei
a Kádár-rendszer válsága idején
- 2004/5-6

Kiss Sándor, M:
Kádár "apánk" - Kinek az apja? - 2000/6

Kiss Sándor, M:
A megtorlás - 2009/3

Kiss Sándor, M.:
Kádár - 2012/8

Kiszely Gábor:
A politikai rendőrség bukása - 2002/6-7, 07/1 ksz

Konrád György:
Alvilág. Egy szellemi ellenálló emlékei - 2002/6-7, 07/1 ksz

Kopátsy Sándor:
Kádár János történelmi jelentősége - 2000/6

Kornai János:
Tisztesség és bizalom - 2004/5-6

Kosztricz Anna:
Olimpia Magyarországon? - 2004/7

Kovács Gábor:
Az életút [Bibó István] - 2004/4

Kovács László:
Vasfüggöny lebontásának külpolitikai háttere - 2009/7-8 Op

Kovács Péter:
Szocialista realizmus a képzőművészetben - 2001/3

Kovács Tamás:
A nyilas emigráció, 1945-1998 - 2008/1

Kovrig, Benett:
A felszabadításteória csődje. A magyar '56 és a nagyhatalmak - 1994/8

Kovrig Bence:
Az amerikai politika hatása Magyarországra - 2002/9-10

Kozáry Andrea:
Rendvédelem 1945 után - 2010/3

Kozáry Andrea:
Az ÁVH Dzserzsinszkij Tiszti Iskolája - 2010/3 Op

Kövér György:
Montírozott történelem 1956. október 23. délelőtt - 1993/7

Kő András:
Kossuth Lajos tér, 1956 - 2010/9

Kő András:
A hatalom árnyékában. Sebes Gusztáv, az Aranycsapat kapitánya - 2014/7

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne:
Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések az '56-os Intézet
Oral History Archívumának anyagából
- 1998/4-5 m

Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne:
Kádár János a kortársak emlékeiben. Összeállítás az 1956-os Intézet
Oral History Archívumának életinterjúiból
- 2000/7-8

Krahulcsán Zsolt-Müller Rolf:
A másképp gondolkodók - állambiztonsági szemszögből - 2002/6-7, 07/1 ksz

Kránitz Mariann:
Aprostitúció és a szervezett bűnözés.
A magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén
- 1998/6

Krisch András:
A hűség "jutalma". A németek elűzése Sopronból, 1946 - 2007/1-2

Kugler József:
Hej, a Kriván alatt, ott a szép világ...
A magyarországi szlovákok áttelepülése
- 2007/1-2

Kukorelli István:
A mai magyar kormányforma - 1997/8

László Péter:
Otthontalanok.
Visszaemlékezések a sváb-németek kitelepítésére Tolnából
- 2007/1-2

Lendvai, Paul:
Visszhang. A magyar ősz világtörténelmi jelentősége - 2006/9

Lengyel László:
Az utódlási harc. A kádári párt bukása - 1998/1

Lengyel László:
A kádárizmus alkonya - 2000/7-8

Lengyel László:
Magyar ellenzékek - 2004/5-6

Lévai Katalin:
1989. Nők a rendszerváltás éveiben - 2001/6

Lippóczy Norbert:
Tállyától Vorkutáig [Egy tarnowi magyar visszaemlékezése] - 1994/2

(Litván György):
Nagy Imre hazatalált [Interjú - készítette: Rácz Árpád] - 1990/1, 1999/9-10

Litván György:
Az 1956-os találkozópont - 1995/8

Litván György:
Koalíciós közjáték, 1945-1948 - 1996/1-2

Litván György:
1956-os kutatások és viták a mai Magyarországon - 1996/8-9

Litván György:
Folytonosság és szakítás a Kádár-rendszerben - 1998/1

Litván György:
A Nagy Imre-per politikai háttere - 1998/4-5

Litván György:
A Kádár-kép metamorfózisai - 2000/6

Litván György:
Bibó István az 1956-os magyar forradalomban - 2004/4

Litván György-Molnár Adrienne:
Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése - 2004/8-9

Lőrinc László:
Látogatás a történelemórákon.
Az iskola és a politikai rendőrség, 1945
- 2002/6-7, 07/1 ksz

Lugos Margit:
Gyermekmunka, gyermekbántalmazás - 2010/9 Op

Lukács József:
Miért a határsáv? - 2010/9 Op

Majtényi György:
Elvtársi vadászatok - 2009/7-8

Majtényi György:
Kiváltságok a szocializmusban
- Kékestető, Kútvölgyi Kórház, Kerepesi temető
- 2010/9

Magyar Bálint:
A rendszerváltás programja és valósága - 2004/5-6

Marchut Réka:
A magyarországi németek internálása - 2012/11

Márkus Beáta:
A német lakosság kényszermunkára hurcolása - 2012/11

Mátyásfalvi János:
Édesapán szívóssága - 2010/9 Op

Meszerics Tamás:
Politikai ellenállás 1945-1956 között - 2001/3

Molnár Adrienne-Kőrösi Zsuzsanna:
Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések az '56-os Intézet
Oral History Archívumának anyagából
- 1998/4-5 m

Molnár Adrienne-Kőrösi Zsuzsanna:
Kádár János a kortársak emlékeiben. Összeállítás az 1956-os Intézet
Oral History Archívumának életinterjúiból
- 2000/7-8

Molnár Adrienne-Litván György:
Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése - 2004/8-9

Molnár Imre:
Esterházy János mártíromsága - 2008/4

Müller Rolf:
Szigorúan titkos magyar-angol. Beszervezési kísérlet 1954-ben - 2004/7

Nagy Beáta:
A szocialista nőpolitika paradoxonai.
Nők vezető szerepben a rendszerváltás előtt - és után
- 2009/4 Op

Nánay István:
A Galileitől a Sirályig. Szubjektív színháztörténelem - 2004/8-9

Názer Ádám:
Külföldi tudósítók 1956-ban Magyarországon - 2006/9

Novák Tamás:
Bűn és büntetlenség. Biszku Béla bizalmában - 2010/6

Nyers Rezső:
Kádár János és a reformok - 2000/7-8

Okváth Imre:
Egymás ellen. Kémek a Katpolon - 2002/6-7, 07/1 ksz

Olti Ágoston:
Erdély kulcsa: a kiugrás. Románia, 1944-1947 - 2007/1-2

Orgoványi István:
A "vasfüggöny" őrei - 2002/6-7, 07/1 ksz

Ormos Mária:
Határnyitás: mozgástér és kisnemzeti lét - 2009/7-8 Op

Palasik Mária:
Férfiak forradalma? Emancipáló ősz - 2006/9

Pallagi Ferenc:
A tokaji veszte - 2007/6-7

Papp Gábor:
A foci államosítása és a cégek tulajdonosi szerepe
a századfordulótól 1945-ig
- 2010/6 Op

Papp István:
A Nékosz legendája és valósága.
A kommunista párt janicsárjai vagy a nép kollégistái?
- 2001/10-02/1

Parádi József:
A magyar pártállam nyugati határszakaszának őrzése - 2014/8

Pál József, N.:
Idegenlégiósok - futballemigránsok - 2010/6 Op

Pergel Antal:
A finn-szovjet háború (1939. november 30.-1940. március 13.) - 2010/6

Perger Gyula:
Az erőszak tobzódása. Elhallgatott történelem - 2014/2

Pető Andrea:
Ózd, a csodák csodája. Propaganda és valóság - 1990/6

Pető Andrea:
Elmondhatatlan emlékezet. A szovjet katonák által elkövetett
nemi erőszak Magyarországon a II. világháború idején
- 2014/2

(Pető Iván):
Titkos kapcsolatok. A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok múltja
[Interjú - készítette: Rácz Árpád]
- 1990/2

Pető Iván:
Egy rendszer átalakulásai. Változások a Kádár-korszak gazdaságában - 1998/1

Poich Lórándné:
Kitelepítésünk története - 2010/9 Op

Pomogáts Béla:
Magyar nemzetstratégiák az európai integrációban - 2003/3-4

Pomogáts Béla:
Irodalom a rendszerváltásban, rendszerváltás az irodalomban.
Küzdelem az irodalom autonómiájáért
- 2004/5-6

Popély Árpád:
A szlovákiai magyarság csehországi deportálása - 2007/1-2

Potencsik Erika:
Kelet-Európa sérülései [Interjú Miszlivetz Ferenccel] - 1990/1

Pozsgay Imre:
Késő Kádár-korszak és az MSZMP - 2004/5-6

Pók Attila:
Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon - 2004/4

Pünkösti Árpád:
"Kádárnak nagy érzelmi tőkéje volt." Mozaikok egy arcképhez - 2000/7-8 m

Rácz Antal:
A hatalom és a vadászat - 2009/7-8

[Rácz Árpád]:
Szlengszótár '56 - 1990/1

Rácz Árpád:
Nagy Imre hazatalált. Interjú Litván Györggyel - 1990/1

Rácz Árpád:
Tisztul a kép. Interjú Varga Lászlóval 1956-ról - 1990/1

Rácz Árpád:
Ahol tanulták a demokráciát: a Rakpart Klub [Interjú Budavári Péterrel] - 1990/1

[Rácz Árpád]:
Pártgyökerek [Körkérdés a parlamenti pártok múlthoz való viszonyáról] - 1990/2

Rácz Árpád:
Titkos kapcsolatok. [Interjú a magyar-szovjet
gazdasági kapcsolatok múltjáról Pető Ivánnal]
- 1990/2

Rainer M. János:
Nagy Imre. A forradalom jelképe - 1995/8

Rainer M. János:
1956 fő kérdései és problémái - ma - 1996/8-9

Rainer M. János:
A Kádár-rendszer válsága - 1998/1

Rainer M. János:
A magyarországi fordulatok és a szovjet politika, 1944-48 - 1998/4-5

Rainer M. János:
Hosszú menetelés a csúcsra, 1954-1958 - 2000/7-8

Rainer M. János:
"Helyezkedés" a csúcson.
K
ádár János néhány boldog éve, 1958-1962 - 2001/3

Rainer M. János:
Esetek a magyar hírszerzés történetéből, 1957-1967 - 2002/6-7, 07/1 ksz

Rainer M. János:
1956 a 20. század történelmében - 2002/11-12

Rainer M. János:
A "hatvanas évek" Magyarországon - 2004/8-9

Rainer M. János:
Célkeresztben. Antall József és az állambiztonság embere - 2004/8-9

Rainer M. János:
Kádár János. A kultusz nélküli ember - 2007/9

Rainer M. János:
Temetetlen holtak. Újratemetés, 1989 - 2009/3

Rainer M. János:
Nagy Imre és Kádár János. Párhuzamok és keresztezések - 2012/8

Rajk László:
A provizórikus építészet.
Nagy Imre-temetés - a történelem pillanatfelvétele
- 2004/5-6

Rév István:
A koncepciós színjáték - 1993/1-2

Rév István:
Miért győzhetett oly elviselhetetlenül könnyen
a kommunizmus Magyarországon?
- 1993/7

Rév István:
Nincs nő, nincs vágy, nincs szex. Nemek nélküli társadalom - 1993/7

Révész Béla:
Szabad Európa Rádió. A felszabadítási stratégia csődje - 1996/8-9

Ripp Zoltán:
Restauráció és reformpolitika. A Kádár-korszak első évei - 1998/1

Ripp Zoltán:
Az MSZMP útja a többpártrendszerhez, 1987. június-1989. február - 2004/5-6

Ripp Zoltán:
A nemzeti kommunizmus kalózlobogója alatt. Jugoszlávia és a magyar '56 - 2006/9

Romány Pál:
Kié volt a magyar agrármodell? - 2000/6 m

Romsics Ignác:
Rendszerváltás és az elitek - 2004/5-6

Romsics Ignác:
A párizsi békeszerződés, 1947 - 2007/1-2

Romsics Ignác:
A Kádár-rendszer legitimitásvesztése az 1980-as években - 2009/7-8 Op

Romsics Ignác:
A Kádár-korszak helye - a 20. századi magyar történelemben - 2012/8

Rutsch Nóra:
A németség elűzése, 1945-1948 - 2012/11

Saád József:
Hortobágy. A magyar Gulág - 2010/6

Saád József:
Telepestársadalom. A táborok szociológiai összetétele - 2010/6 Op

Sasvári Edit:
Kulturális "idegenrendészet". A Kádár-korszak belügyesei
a rendszeridegen életformák ellen
- 2002/6-7, 07/1 ksz

[Sándor Tibor]:
Kampány 1949 [Az országgyűlési választások képei] - 1990/2

Sebők László:
Fogyadozó magyarság. A vajdasági magyar népességcsökkenésről - 2009/5

Sipos Levente:
Puhák és kemények. Politikai viták 1956 végén - 1993/5

Sipos Levente:
Szakítás. Marosán György és Kádár János - 2004/8-9

Sipos Levente:
A snagovi foglyok. Élet a tó partján - 2006/9

Skrabski Fruzsina:
Elhallgatott gyalázat. Fájdalmas emlékek a szovjet hadseregről - 2014/2

Skultéty Csaba:
A Szabad Európa Rádió - 2008/1 Op

Slachta Krisztina:
A Stasi és a magyar határnyitás. Páneurópai piknik, Sopron, 1989 - 2014/8

Soós Viktor Attila:
Apor Vilmos vértanúsága - 2014/2

Standeisky Éva:
A hatalom és az írók [Az ötvenes évek Magyarországán] - 1993/7

Standeisky Éva:
A bálványok ledőlnek - . Az 1956-os forradalom előzményei - 1996/8-9

Standeisky Éva:
Egység és megosztottság a Magyar Szocialista Munkáspártban - 1998/1

Standeisky Éva:
Déri Tibor pere - 1998/4-5

Standeisky Éva:
Kádár és az értelmiség - 2000/6

Standeisky Éva:
A forradalom kis köztársaságai. Helyi önigazgatás 1956-ban - 2002/11-12

Standeisky Éva:
Illyés Gyula hármas tükörben - 2004/8-9

Stark Tamás:
Orosz fogság. Hadifoglyok, kényszermunkások, politikai elítéltek - 1990/3

Stark Tamás:
A politikai okokból a Szovjetunióba hurcolt magyarok - 2014/4-5

Stumpf István:
A Fidesz-generáció politikai szocializációjáról.
A civil társadalom önszerveződése az ifjúság körében
- 2004/5-6

Sümegi György:
A fotóhasználattól a börtönrajzokig.
Forradalom képeken - avagy a képek forradalma?
- 2002/11-12

Szabó Csaba:
A katolikus egyház Magyarországon - 2004/10

Szabó Csaba-Bögre Zsuzsanna:
Apácasorsok hatvan éve. Kitelepítések, internálások emlékezete - 2010/6

Szabó József, N.:
Szent-Györgyi Albert, a kultúrpolitikus - 2014/12 Op

Szabó Mária:
A nők és a hadsereg - 2001/6

Szabó Miklós:
A klasszikus kádárizmus - 1998/1

Szabó Miklós:
A jellem és a szerep - 2000/6

Szakály Sándor:
Hol született Gyöngyösi? Gyöngyösi János anyakönyvi lapja - 2007/1-2

Szakály Sándor:
Nem minden emigráns hungarista! - 2008/2-3

Szakály Sándor:
Hol sírjaink domborulnak. Megtartó emlékezet - 2009/3

Szakály Sándor:
A kormányzó biztosítása. Erdélyi Barna emlékezése - 2010/2 Op

Szakolczai Attila:
Előadások az '56-os Intézetben - 1995/3

Szakolczai Attila:
Az '56-os politikai perek - 1995/6-7

Szakolczai Attila:
Rohanunk a forradalomba.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
- 1996/1-2

Szakolczai Attila:
1956. október 27-28. A politikai megoldás szüksége és lehetősége - 2002/11-12

Szakolczai Attila:
1956 - Tételvázlat - 2006/2-3

Szentkuti Károly:
Mosonmagyaróvár tragikus napja 1956. október 26.
Visszaemlékezések
- 2010/9

Szerencsés Károly:
Életfogytiglani emigráció. Kínpad, börtön vagy emigráció - 2008/1

Szerencsés Károly:
Hová tűnt a demokrácia? Magyarország gleichschaltolása, 1945-1949 - 2010/2

Szerencsés Károly:
Szovjet megszállás - 2011/5

Szerencsés Károly:
Odaütünk! A Kovács Béla-ügy. Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
- 2012/3

Szerencsés Károly:
Ingadozás nélkül:
Mozgások a magyar kommunista vezérkarban, 1945-1956
- 2012/8

Szereda, Vjacseszlav-Alexandr Sztikalin-Vida István:
A szovjet kapcsolat. Újabb orosz levéltári források
1956 történetének tanulmányozásához
- 1994/8 m

Széchenyi Kinga:
Kitelepítés a Rákosi-rendszerben - 2010/6

Szilágyi Gábor:
A történelem torz tükörképe. A sematizmus filmjeiben - 1993/7

Szőnyei Tamás:
Rohan az idő. A magyar beat hőskora - 2004/8-9

Szőnyei Tamás:
Megátkozott ember - Radics Béla.
Az állambiztonsági szolgálat "Szakállas" fedőnevű célszemélye
- 2013/9-10

Sztikalin, Alexandr-Vjacseszlav Szereda-Vida István:
A szovjet kapcsolat. Újabb orosz levéltári források
1956 történetének tanulmányozásához
- 1994/8 m

Szűcs György:
Szabad nép, szabad művészet.
[Képzőművészet az ötvenes évek Magyarországán]
- 1993/7

Szűrös Mátyás:
Kádár és a szovjet vezetés - 2000/7-8

Szvitek Róbert József:
"Itt az írás, forgassátok!" Hazatértek a sárospataki könyvek - 2006/4

Tabajdi Gábor:
A Hétfői Szabadegyetem és a III/III - 2007/3

Tabi Norbert:
A futballistaper.
Szűcs Sándor válogatott labdarúgó kivégzésének története
- 2014/7

Takács András-Kertész Ágnes:
Újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón - 2005/7, 2012/1 ksz

Tar Ferenc:
A cserszegi fűszeres atyja. Bakonyi Károly, a szőlőnemesítő - 2007/6-7

Tischler János:
Fő a megbízhatóság! Drahos Lajos karrierje - 2004/7

Tischler János:
Nemere jelenti. Virágnyelven a Ferencvárosról.
A Fradi megfigyelése az 1960-as években
- 2004/8-9

Tóbiás Áron:
1956 - 1991/8

Torbágyi Péter:
Paraguayi magyarok - 2008/1 Op

Tóth Eszter Zsófia:
A traktoros lánytól a buszvezetőnőig.
Nők férfifoglalkozásokban a szocializmus kori Magyarországon
- 2009/4 Op

Tóth Imre:
Város a határon. Sopron a vasfüggöny árnyékában - 2014/8

Tóth Sándor:
Vadászati világkiállítás, 1971 - 2009/7-8

Tóth Sándor:
Vadászat történelmi váltógazdálkodással - 2009/7-8 Op

Tóth Vilmos:
Újratemetett magyar történészek - 2009/3 Op

Töttössy Magdolna:
Tanárszemmel - diákszemmel. [1956-ról az iskolában] - 1990/1

Töttössy Magdolna:
A tűzfelelős Erdély - 1990/3

Töttössy Magdolna:
Mi lesz a maradókkal? - 1990/3

Tverdota György:
Rajk László újratemetése - 2007/9

Tyekvicska Árpád:
Szegény Pallavicini! - 1995/6-7

Ungváry Krisztián:
Az állambiztonság célkeresztjében.
Március 15. a pártállami diktatúrában
- 2007/3

Ungváry Krisztián:
Egyenes út a csúcsra: Harangozó Szilveszter.
Egy állambiztonsági főcsoportfőnök karrierje
- 2007/3

Ungváry Krisztián:
Kik voltak, mit akartak? III/I. A hírszerzési csoportfőnökség vezetői - 2007/3

Ungváry Rudolf:
In memoriam '56 [Az '56-os emlékműpályázatról] - 1990/1

Urbán Attila:
Kádár politikai rendőrsége. A BM III. (Állambiztonsági)
Főcsoportfőnökség felépítése és működése
- 2002/6-7, 07/1 ksz

Urbán Károly:
Kényszerszavazások. A sztálinista választási gyakorlat - 1990/2

Urbán Károly:
Révai, a kultúrdiktátor - 1993/7

Urbán Károly:
A bizalom ára. A helytartó megerősítése Moszkvában - 1993/7

Valuch Tibor:
Egy elkötelezett reformer. Donáth Ferenc - 1995/8

Valuch Tibor:
Ötvenhatosok '56 után. Börtön, diszkrimináció, marginalitás - 1996/8-9

Valuch Tibor:
A magyar társadalom szerkezeti változásai, 1945-1990 - 2001/3

Valuch Tibor:
A "gulyáskommunizmus" valósága - 2001/10-02/1

Valuch Tibor:
Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet
és a szerepfelfogás változásai 1945 után
- 2009/4 Op

Valuch Tibor:
Csövesek, digók, punkok.
Ifjúsági szubkultúrák a Kádár-korban - 2013/9-10

Varga Balázs:
Eltüsszentett filmek. Cenzúrázott filmművészet - 1993/7

Varga György, T.:
A rabmunkáltatás rendszere - 2002/6-7, 07/1 ksz

(Varga László):
Tisztul a kép [Interjú az 1956-os forradalomról - készítette: Rácz Árpád] - 1990/1

Varga László, Á:
Sortűz Salgótarjánban - 2010/9

Varga Zsuzsanna:
A magyar mezőgazdaság nagy évtizede - 2008/2-3

Vass István, G.:
Csalódott csehszlovákok - 2007/1-2

Vass István, G.:
A csehszlovák revizionisták étvágya. Amiről egy térkép árulkodik - 2007/1-2

Várdy Béla - Várdy Huszár Ágnes:
Magyarok a Gulág rabszolgatáboraiban - 2011/12

Vásárhelyi Miklós:
Menekülés a fogságba (1956. november 4-23.).
Hegedűs B. Andrűs és Kozák Gyula interjúja
- 1998/4-5

Veres András:
"Mi általában nem udvarolunk az íróknak".
Az írók és a hatalom a hatvanas évek Magyarországán
- 2004/8-9

Végső István:
Hol áll most a Kasztner-vonat? - 2007/1-2

Vida István:
A Nagy Imre-per irataiból
1. Sajtófogadás 1956. november 3-án
2. Kovács Imre kihallgatása
- 1992/7

Vida István:
Miért Románia? A Nagy Imre-csoport deportálása - 1993/7

Vida István-Vjacseszlav Szereda-Alexandr Sztikalin:
A szovjet kapcsolat. Újabb orosz levéltári források
1956 történetének tanulmányozásához
- 1994/8 m

Vida István:
Ötven éve történt. Orosz levéltári dokumentumok
az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásáról
- 1994/10 m

Vida István:
Nagy Ferenc - 1996/10

Vida István:
Tildy Zoltán 1956-ban - 1999/8 m

Vigvári András:
Reform és rendszerváltás Magyarországon - 2008/2-3

Vincze Gábor:
Demeter Béla, 1910-1952 - 2007/1-2

Vizi László Tamás:
A bolsevik döntéshozatal mechanizmusa.
Interjú Rainer M. Jánossal a Jelcin-dossziéről
- 1993/5

Vladislaw Zubok:
Hatalmi harc a Kremlben és a magyar válság - 1996/8-9

Vranitzky, Franz:
Határnyitás osztrák szemszögből - 2009/7-8 Op

Zeidler Miklós:
Nemzeti Stadion - Népstadion - Puskás Ferenc Stadion - 2010/6 Op

Zinner Tibor:
Árpád-sávos kommunisták. Az osztálypolitika védőhálójában - 1992/10