2018. március 19.

Több korszakot átfogó, korszakhoz nem köthető, elméleti

Andrásfalvy Bertalan:
Szüret és ifjúság - 2007/6-7

Balázs Éva, H.:
Búcsú Sahin-Tóth Pétertől - 2004/11

Balázs Éva, H.:
250 éve született Berzeviczy Gergely - 2013/5 Op

Balog Iván:
Diagnózis és terápia. Bibó István a politikai hisztériákról - 2004/4

Balogh Margit:
Slachta Margit és a keresztény nőkép - 2009/4 Op

Balogh Margit:
Gergely Jenő - 2010/1 Op

Balogh Margit:
A Szent Jobb. A királyi ereklye egy évezrede - 2010/6

Barczi Gyula:
Napról napra szegényebbek vagyunk - 2012/4-5

Bartal Csaba-Balázs Bálint:
A történelem sokszor kiszámíthatatlan. Beszélgetés Kosáry Domokossal - 2004/7

Basics Beatrix:
Történelmi festészet - 1998/9-10

Basics Beatrix:
A betléri Andrássy-kastély - 2004/12

Basics Beatrix:
Alsólendva - 2007/1-2

Basics Beatrix:
Top 10 magyar történelmi festmény - 2012/1-2

Basics Beatrix:
Krasznahorka büszke vára… - 2012/4-5

Basics Beatrix:
Andrássy-mauzóleum Krasznahorkán - 2014/7

Bán András-Bogdán Melinda:
Regula oculorum - 2006/4

Bányai József:
Gr. Széchenyi Béla vadászatai - gr. Forgách trófeái
- Rehabilitált őzbak
- 2009/7-8

Beck Tibor:
A magyar bortermelő lelki alkata.
Nemzetkarakterológia Szekfű Gyula munkájában
- 2003/1-2

Bellák Gábor:
A Habsburg nádori kripta - 2014/7

Bertényi Iván:
Magyar címertörténet - 2009/4

Békés Sándor:
Erkölcs nélkül nincs harmónia Vadászetika - 2009/7-8

Bibó István:
A politikai hisztériák természetrajza (részletek) - 2004/4

Bibó István:
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (részlet) - 2012/12

Biczó Piroska:
A koronázótemplom maradványai. A Romkert. A székesfehérvári
Szűz Mária-prépostság templomának régészeti kutatása
- 2013/11

Bod Péter Ákos:
A pénzügyi szuverenitás sorsa hazánkban.
Szent Istvántól az euró átvételéig
- 2003/3-4

Bokor Péter-Hanák Gábor:
Beszélgetés Habsburg Ottóval - 2004/10

Botos János:
A magyarországi zsidóság vagyonvesztése, 1944-1947 - 2014/11

Bóna István:
Valóság és mitikus torzkép: Attila - 1993/6, 1999/9-10

Buzinkay Géza:
Életveszélyes-e a (magyar) karikatúra? - 2015/2

Cennerné Wilhelmb Gizella:
A fürdőélet képei - 1993/3

Czajlik Zoltán:
Régészeti lelőhelyek felfedezése - 2004/3

Czenthe Miklós:
Sorsközösségben Magyarok és szlovákok - 1990/4

Csányi Sándor:
Fenntarthatóság és tervszerűség a magyar vadgazdálkodásban - 2009/7-8

Csetri Elek:
Kolozsvár népessége - 2005/2-3

Csoma Zsigmond:
Bor és borászat a Kárpát-medencében - 2003/1-2

Csoma Zsigmond:
Erdélyi ürmösök és aszúk - 2003/1-2

Csoma Zsigmond:
Magyar borvidékek Trianonon innen és túl - 2007/6-7

Csorba László:
Magyar Nemzeti Múzeum.
211 éve a nemzeti művelődés szolgálatában
- 2013/11

Csupor István:
Cserépedények és a borkultúra - 2003/1-2

Darvas József:
Őszinte szó a zsidókérdésben (részlet) - 2012/12

Dénes Iván Zoltán:
Felejtés-reneszánsz-felejtés.
Bibó István a magyar közgondolkodásban
- 2004/4

Dénes Iván Zoltán:
A szabadság ügye - 2004/4

Dénesi Tamás:
A pannonhalmi bor.
Szőlő- és borkultúra Szent Márton hegyén
- 2007/6-7

Dienes Istvánné:
Az útlevél hazai históriája - 1993/3

Dominkovits Péter:
Sopron és Sopron vármegye - 2014/8

Egyed Ákos-Kántor Lajos:
Kincses Kolozsvár - 2005/2-3

Erdődy Gábor:
Magyar szentek történelmi öröksége - 2004/10

Égető Melinda:
Az italfogyasztás tradíciói - 2007/6-7

Fáczányi Ödön:
Egykor volt híres vadászok - 2009/7-8

Fáczányi Ödön:
Vadhús a tányéron - 2009/7-8

Fodor István:
Az idő mérlegén. László Gyula életműve (1910-1998) - 2011/11

Foki Tamás:
Képesség-központúság, alkalmazott tudás.
Az új érettségi-felvételi vizsgarendről
- 2004/12

Fata Márta:
A peregrináció. A külföldi egyetemjárás századai.
Wittenberg, Heidelberg, Utrecht, Göttingen…
- 2013/1

Fazekas István:
A Magyar Udvari Kancellária - 2013/2-3

Fazekas István:
Az Erdélyi Udvari Kancellária - 2013/2-3

Fekete Károly:
A Debreceni Református Kollégium és a Nagytemplom - 2013/11

Font Márta:
Kubinyi András - 2007/9

Fónagy Zoltán:
Adózás 1848 előtt és után - 2012/6

Frey Dóra:
A vadászati jog története Magyarországon - 2009/7-8

Gaal György:
Házsongárdi évszázadok. Kis kolozsvári művelődéstörténet - 2005/2-3

Gál Éva:
A régi Óbuda - 1993/8-9

Gál Lajos:
Vörös és fehér. Eger szőlővesszei - 2007/6-7

Gáti, Charles:
Néhány észrevétel a kommunisták
és a zsidókérdés közti összefüggésről (részlet)
- 2012/12

Gerő András:
A nemzeti mitológia értékei - 1991/2

Gerő András:
A Kossuth-kultusz - 2007/9

Goodchild, Peter:
Teller Ede, az igazi dr. Strangelove.
Jobb lett volna a világ Teller Ede nélkül [Könyvismertetés]
- 2004/7

Gödölle Mátyás:
Szent István lovagjai kiállítás.
A rendalapítás képzőművészeti forrásai
- 2014/6

Grósz András-Schmidtmayer Csaba:
Sváb kislexikon - 2012/11

Gunst Péter:
A magyarországi városfejlődés - 1993/8-9

Gunst Péter:
Jobbágyparasztság Magyarország történetében - 1996/7 m

Gyarmati György:
Március és október kultusza - 2005/8

Gyáni Gábor:
Identitás, kultusz, történelem - 2007/9

Gyáni Gábor:
Az antiszemitázó történész beszédmódja - tükörben - 2012/11

Gyáni Gábor:
Az első világháború emlékezete - 2015/1

Győri Szabó Róbert:
A gyömrői eset (részlet) - 2012/12

Győrffy Dóra:
A bizalmatlanság terhe a felzárkózásban - 2008/2-3

Gyurgyák János:
A zsidókérdés 1945 után (részlet) - 2012/12

Gyurgyák János:
Bethlen István a viták kereszttüzében - 2013/12 Op

Hadas Miklós:
Harcosból versengő I. A modern férfi születése. Az arisztokrácia szabadidős
és sporttevékenysége a 19-20. századi Magyarországon
- 2009/4 Op

Hadas Miklós:
Harcosból versengő II. Futball és férfiidentitás
a 20. századi Magyarországon
- 2009/4 Op

Hadas Miklós:
Harcosból versengő. Hogyan lett a vadászból sportoló - 2009/5

Hahner Péter:
Katus László - 2015/2

Hajdu Tibor:
Litván György - 2006/10

Hanák Gábor:
Kosáry Domokos, a börtönnaplóíró - 2006/9

Hanák Péter:
Egy város vitalitása [Budapest évszázadai] - 1993/8-9

Hevesi Attila:
Borvidékeink természeti adottsága és hírneve - 2003/1-2

Jalsovszky Katalin-Stemlerné Balogh Ilona:
Fénnyel írott történelem Egy kiállítás képei - 2001/1-2

Jeszenszky Géza:
A magyar emigrációk jelentősége. Emigráció és politikai szerep - 2008/1

Kalavszky Györgyi:
A hazáért mindhalálig! A Ludovika Akadémia történetéből - 2011/11

Kaposi József:
A kétszintű érettségi - 2005/10-06/1

Kapronczay Károly:
Szent-Györgyi Albert ősei - 2014/12

Karády Viktor:
Zsidóság és modernitás - 2013/4

Katona Csaba:
A Magyar Országos Levéltár elektronikus forrásközlő folyóirata - 2004/7

Katus László:
Volt-e demográfiai forradalom Magyarországon? - 1991/2

Kádár János perújítási jegyzőkönyve - 2000/7-8

Kántor Lajos-Egyed Ákos:
Kincses Kolozsvár - 2005/2-3

Kedves Gyula:
A magyar huszárság - 2000/5

Kelecsényi Kristóf Zoltán:
Budavár. Egy főváros hányattatásai - 2013/11

Kende Péter:
A bibói örökség - 2004/4

Keresztes József:
Tudatunk pajzsa és koronája Címervita - 1990/2

Kiss Erika:
A Herzog-gyűjtemény töredékei - 2014/11

Kiss Melinda:
Id. Storno Ferenc. Egy sokoldalú művész-mester a 19. századból - 2014/8

Klicsu László:
Adalékok a közös teherviselés eredetéhez és alapjaihoz - 2012/6

Kojanitz László:
Mintafeladatsor a kétszintű érettségi-felvételi vizsgához - 2004/12

Kopátsy Sándor:
Az antiszemitizmus (részlet) - 2012/12

Kosáry Domokos:
Hírvivők a múltból. Híres magyarokról angolul - 2002/11-12

Kosáry Domokos:
A Görgey-kérdés. Beszámoló egy könyvről - 2004/7

Kovács Ákos András - Nagy Ágoston:
A Hősök tere. Hőskultusz és várostervezés - 2013/11

Kovács Ákos András-Nagy Ágoston:
Somogyvár-Kupavár. Történészviták és az emlékezet - 2013/11

Kovács Gábor:
A rendszerváltások pszichológiája. Guglielmo Ferrero és Bibó István - 2004/4

Kovács Gábor:
Nemzet, önrendelkezés, nacionalizmus - 2004/4

Kovács László:
A Duna borrégió - 2003/1-2

Kovács Péter:
A Bory-vár - 2013/6

Kozák Gyula:
Hegedűs B. András - 2001/7

Kóczy T. László:
A Telekiek Családtörténelem - 1990/3

Köller Joachim:
A trófea - 2009/7-8

Körmendi Zsuzsanna:
"Vegyük elő az igazság mécseseit." 100 éve született Arthur Koestler - 2005/8

Kőbányai János:
A halott arcán növekvő szakáll. A magyar zsidó történet vége (részlet) - 2012/12

Krisch András:
A soproni bor A kékfrankos legendája - 2003/1-2

Krisch András:
Soproni cuvée. Mozaikok a soproni borvidék történetéből - 2007/6-7

Krisch András:
A soproni németek története a 13. századtól a kitelepítésükig - 2012/11 Op

Kubassek János:
Könyvismertetés. Marczell Péter: A valósabb Kőrösi Csoma-képhez - 2004/8-9

Kubassek János:
Magyar vadász utazók távoli földrészeken - 2009/7-8

Kubassek János:
Magyar orvos vadászok Kelet-Afrikában - 2009/7-8 Op

Kulcsár István:
A maradék zsidóság lelki keresztmetszete 1946-ban (részlet) - 2012/12

Kurucz György:
A Festeticsek. Egy család változó korszakai - 2013/8

László János:
Fotózás a levegőből. A légi fényképezés alapjai - 2009/5

Lichneckert András:
A balatoni bor régi századai - 2007/6-7

Litván György:
Vásárhelyi Miklós - 2001/7

Lőrincz Róbert - Názer Ádám:
Az 1928-as és az 1947-es stadionbalesetek - 2010/6 Op

Lukacs, John:
Magyar katasztrófa. Az első világháború - 2015/1

Majdán János-Varga Gábor:
GYSEV. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút - 2014/8

Mara Árpád:
Vadászati szakszótár - 2009/7-8

Márfi Attila:
A német nemzetiség Magyarországon - 2012/11 Op

Máté Andrea:
A bikavér legendája - 2003/1-2

Máté Andrea - Mohos Mária:
A kékfrankos hazája. A Soproni borvidék tradíciói - 2014/8

Mezey Barna:
Bor és jog A borforgalom jogi szabályozása
a Corpus Juris Hungarici tükrében
- 2003/1-2

Mezey Barna:
Jogalkotás a 16-19. századi Magyarországon - 2012/1-2

Mihály Melinda:
Kolozsvár főtere - 2005/2-3

Molnár Tamás:
Tamás Bátya pincéje - 2003/1-2

Mohos Mária-Máté Andrea:
A kékfrankos hazája. A Soproni borvidék tradíciói - 2014/8

Mód László-Simon András:
A szőlővédőszentek tisztelete - 2003/1-2

Módos Ernő:
Szekszárdi tradíciók - 2003/1-2

Nagy Ágoston:
Magyar nemzeti panteonok és panteontervek a 18-19. században - 2014/7 Op

Nagy Ágoston-Kovács Ákos András:
A Hősök tere. Hőskultusz és várostervezés - 2013/11

Nagy Ágoston - Kovács Ákos András:
Somogyvár-Kupavár. Történészviták és az emlékezet - 2013/11

Nagy-Csere Áron - Papp Gábor:
Köztemetőből nemzeti emlékhely - 2014/7

Nagy Domokos Imre:
Egy elfeledett vadászcsalád. A Nemeskéri-Kiss família - 2009/7-8

Nagy Domokos Imre:
A medve és vadászata - 2009/7-8

Nagy Zsuzsa, L.:
Budapesti városatyák, 1873-1944 - 1993/8-9

Názer Ádám:
Múltbanéző - 2010/2

Názer Ádám-Lőrincz Róbert:
Az 1928-as és az 1947-es stadionbalesetek - 2010/6 Op

Nemes Lajos:
Az egri szőlőtermesztés - 2007/6-7

Négyesi Lajos:
Mohácsi emlékhely - 2013/11

Németh György:
Hahn István (1913-1984) - 2013/4

Niederhauser Emil:
Érdekek hálójában Kapocs Európához.
[Habsburgok a magyar történelemben]
- 1992/8-9, 1999/9-10

Niederhauser Emil:
Engel Pál - 2001/7

Nyulásziné Straub Éva:
Nemesi címerek - 2009/4

Ormos Mária:
A szélsőjobboldaliságról - 2004/11

Osváth Ádám:
A hűség jelképe. A Tűztorony - 2014/8

Pallos Lajos:
A Szent István-rend - 2014/6

Pandúr Ildikó:
Fraknói Esterházy-kincsek Magyarországon.
Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban
- 2007/3

Papp Gábor-Nagy-Csere Áron:
Köztemetőből nemzeti emlékhely - 2014/7

Petercsák Tivadar:
Az egri bor. Szőlészet és borászat az egri hóstyákon - 2007/6-7

Poór János:
H. Balázs Éva - 2006/2-3

Pók Attila:
In memoriam Tóth István György - 2005/7

Radnainé dr. Fogarasi Katalin:
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság - 2009/3

Rainer M. János:
A politikai diagnoszta - 2004/4

Rácz Árpád:
Még mindig a régi szöveg.
Milyen lesz idén a felvételi? [Interjú Szuhay Miklóssal]
- 1990/3

Rácz Árpád:
Rendszerváltás - történelemváltás? - 1991/2

Rácz Árpád:
Mene tekel ufarszin! - 1991/3

[Rácz Árpád]:
Magyarország nem volt, hanem lesz - 1991/5

[Rácz Árpád]:
A Rubicon kérdése R. Várkonyi Ágneshez
[Interjú az Erdélyi Múzeum LIII. kötetéről]
- 1992/3

R[ácz] Á[rpád]:
A Rubicon kérdése Király Bélához. Deákról, liberalizmusról - 1992/8-9

Rácz Árpád:
A történelmet leváltani nem lehet. Interjú Kosáry Domokossal - 1993/1-2

R[ácz] Á[rpád]:
Téveszmék [Hunok a köztudatban] - 1993/6

Reszler András:
Nagy László. Egy gazdag életút öt nekifutással, 1921-2009 - 2010/1

Romsics Ignác:
Nemzet és állam a modern magyar történelemben - 2001/8-9

Romsics Ignác:
Az objektivitás mítosza és a mitizálás elfogadhatatlansága.
A történetírás és a történelem
- 2001/10-02/1

Romsics Ignác:
Jászi Oszkár. Litván György monográfiája - 2004/2

Romsics Ignác:
A történelem vonatán - 2005/10-06/1

Romsics Ignác:
Kosáry Domokos - 2007/9

Romsics Ignác:
Kultusz és ellenkultusz. A Horthy-kép változása - 2007/10

Romsics Ignác:
Félperifériától a félperifériáig.
A magyar gazdaság 20. századi teljesítménye
- 2008/2-3

Romsics Ignác:
Talentum-díj, 2008: Ablonczy Balázs - 2008/2-3

Romsics Ignác:
In memoriam Király Béla, 1912-2009 - 2009/6

Romsics Ignác:
Bethlen Gábor emlékezete. Értelmezések harca - 2013/7

Romsics Ignác:
Székely Dózsa György. Haramia és/vagy népvezér? - 2014/3

Romsics Ignác:
Martinovics Ignác. Kalandor és/vagy szabadsághős? - 2014/9

Romsics Ignác:
Mohács emlékezete - 2014/10

Rózsa György:
Kossuth Lajos képmásai - 1992/2

Rózsa György:
Habsburg-képmások - 1992/6

Sághy Marianne:
Katalán kapcsolat. 600 év a kereszt jegyében - 2009/10

Schmidtmayer Csaba-Grósz András:
Sváb kislexikon - 2012/11

Sebők László:
A betelepítéstől a kitelepítésig. A magyarországi németek századai - 2012/11

Sebők László:
A magyarországi zsidók a számok tükrében - 2013/4 Op

Simon András-Mód László:
A szőlővédőszentek tisztelete - 2003/1-2

Simon Attila:
Ugyanarról másként.
Magyarságkép a szlovák gimnáziumi történelemtankönyvekben
- 2009/4

Somorjai Ádám:
Bencések Magyarországon - 2006/4

Sonkoly Gábor:
A nemzet emlékezete. Emlékhely, megemlékezés, örökség - 2013/11

Sömjéni László, Id.:
Szabadságharcosokért Közalapítvány a volt
politikai üldözöttek és szervezeteik szolgálatában
- 2009/3

Száraz György visszaemlékezése (részlet) - 2012/12

Szende Katalin:
Gyapay Gábor emlékére - 2009/4

Szepsy István:
Hírnév és valóság: Tokaj - 2003/1-2

Szőllősy Gábor:
A történelmi magyar lófajták - 2013/7

Szőllősy Gábor:
Világhírű magyar lovak - 2013/7

Szőllősy Gábor:
A lovak színe - 2013/7

Takács?Tibor:
A Kossuth tér - 2013/11

Tamás Edit:
Bethlenek. A bethleni Bethlen család - 2011/3-4

Tamás Edit:
A bethleni Bethlen család történetéhez.
Bethlen János utódai. Bethlen Sámuel utódai. Bethlen II. Elek ágazata.
Bethlen Ödön és leszármazottai
- 2011/3-4 Op

Tompa Imre:
A Törley-saga - 2007/6-7

Toronyi Zsuzsanna:
Egy budapesti kert történetei.
Holokauszt-emlékhely a zsinagóga árnyékában
- 2014/3

Tóth Csaba:
Mozaikok a magyar pénztörténetből - 2012/6

Tóth Vilmos:
Újratemetések Magyarországon a 19-20. században - 2009/3

Tóth Vilmos:
A budavári nádori sírbolt - 2009/3 Op

Tóth Vilmos:
298 - 300 - 301. Börtöntemetőből nemzeti emlékhely - 2013/11

Tóth J. Attila:
A víz alatti régészet - 2005/9

Homoki-Nagy Mária:
Adók és adófizetők - 2012/6

Töttős Gábor:
A szekszárdi szőlő és bor története - 2007/6-7

Turóczi Márk:
Egy temető - hét elnevezés - 2014/7

Tverdota György:
Temetés, zarándoklat, újratemetés
II. Rákóczi Ferenc és József Attila
- 2009/3 Op

Ujváry Gábor:
Különös házasság. Bécs és Magyarország történeti kapcsolata - 2013/2-3

Ujváry Gábor:
Kulturális kölcsönhatások - 2003/11-12,13/2 ksz

Ungváry Krisztián:
Egy legenda nyomában. A tokaji borok exportja a 17-19. században - 2003/1-2

Varga Bálint:
Pusztaszer - 2013/11

Varga Gábor-Majdán János:
GYSEV. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút - 2014/8

Varga Kálmán:
A Magyar Királyi Testőröző Sereg - 2013/2-3

Varga Kálmán:
Három nemzedék. A Grassalkovich család - 2013/8

Varga Kálmán:
Egy arisztokrata család nyughelye.
A máriabesnyői Grassalkovich-kripta
- 2014/7

Varga Kálmán:
Esterházy hercegek a 20. században - 2014/12

Varga Kálmán:
A koronaőrség jellegzetes díszfegyvere. A vibárd - 2015/2

Zeidler Miklós:
Történetírás és tévhitek - 2012/4-5

Csíksomlyó története és jelene. Képes történeti bédekker - 2010/6 Op

Őrvidéki őrjárat. Kerékpáros időutazás a magyar
történelem nyomában Burgenlandban
- 2010/6

Romsics Ignác védelmében - avagy Meddig lehet
az antiszemitizmus vádjával dobálózni?
- 2012/8

Szemelvénygyűjtemény a Magyar szabadelvűek című
szám tanulmányozásához
- 1998/3 m