2018. február 19.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
N - Ny

Nagy Ágoston:
Neue Wache. Egy berlini emlékhely átalakulása
a német nemzeti emlékezetben
- 2014/4-5

Nagy Ágoston:
Magyar nemzeti panteonok és panteontervek a 18-19. században - 2014/7 Op

Nagy Ágoston - Kovács Ákos András:
Somogyvár-Kupavár. Történészviták és az emlékezet - 2013/11

Nagy Ágoston-Kovács Ákos András:
A Hősök tere. Hőskultusz és várostervezés - 2013/11

Nagy Balázs:
Lengyelország első királya: Vitéz Boleszló - 2001/7

Nagy Balázs:
Szent Adalbert - 2001/7

Nagy Balázs:
Szőlőkultúra és borfogyasztás a középkorban - 2003/1-2

Nagy Balázs:
Arab támaszpont a délfrancia partvidéken - 2003/5

Nagy Beáta:
A szocialista nőpolitika paradoxonai.
Nők vezető szerepben a rendszerváltás előtt - és után
- 2009/4 Op

Nagy Domokos Imre:
A medve és vadászata - 2009/7-8

Nagy Domokos Imre:
Egy elfeledett vadászcsalád. A Nemeskéri-Kiss família - 2009/7-8

Nagy Ferenc:
Széchenyi és Bolyai. A párhuzamosok problémája - 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Nagy Ildikó:
Az úri középosztály a dualizmus korában - 1998/7

Nagy István-Vizi László Tamás:
Három császár csatája - két császár békéje - 2005/10-06/1

Nagy Károly:
Az államok közötti határok - 1997/2

Nagy László:
Az európai integráció és az amerikai katonai jelenlét - 1997/5-6

Nagy László, J:
A gaulle-izmus néhány eleme.
Részletek De Gaulle visszaemlékezéseiből
- 2000/1-2 m

Nagy Sándor:
Vörös megtorlás a fehér Budán.
Véres úrnapi körmenet a Krisztinavárosban, 1919. június 22.
- 2011/2

Nagy Zsuzsa, L.:
Pártélet a Horthy-korban - 1992/1

Nagy Zsuzsa, L.:
Az olasz kapcsolat - 1993/5

Nagy Zsuzsa, L.:
Igazságot Magyarországnak. Lord Rothermere helye a nap alatt - 1993/5

Nagy Zsuzsa, L.:
Budapesti városatyák, 1873-1944 - 1993/8-9

Nagy Zsuzsa, L.:
Kállay Miklós - 1996/10

Nagy Zsuzsa, L.:
Középosztály és kispolgárság.
Értékrend és életstílus a két háború között
- 1998/7

Nagy Zsuzsa, L.:
Nyaraljon itthon! A Balaton meghódítása - 1998/7

Nagy Zsuzsa, L.:
Horthy Miklós - 1999/8

Nagy Zsuzsa, L.:
A fővezér - 2001/1-2

Nagy Zsuzsa, L.:
Budapest román uralom alatt - 2011/5

Nagy-Csere Áron - Papp Gábor:
Köztemetőből nemzeti emlékhely - 2014/7

Náfrády Attila:
Amerikai bombatámadások Európában - 1999/5-6

Nánay István:
A Galileitől a Sirályig. Szubjektív színháztörténelem - 2004/8-9

Nánay Mihály:
Habsburg József, a Homo regius - 2011/8

Názer Ádám:
A lovagkirály. Oroszlánszívű Richárd - 2006/8

Názer Ádám:
A szuezi válság brit szemszögből - 2006/9

Názer Ádám:
Külföldi tudósítók 1956-ban Magyarországon - 2006/9

Názer Ádám:
Szüffrazsettek. Harc a női jogokért - 2007/8

Názer Ádám:
Szüffrazsettek. Harc a női jogokért - 2007/8

Názer Ádám:
Véres Mária. Egy bigott királynő Anglia trónusán - 2008/4

Názer Ádám:
Pénzhamisítók. A Harmadik Birodalom sátáni praktikái - 2008/5

Názer Ádám:
A repülés elsői. Egy évezredes álom beteljesítői - 2008/5

Názer Ádám:
Adattár: Híres-hírhedt halálos ítéletek - 2008/7-8

Názer Ádám:
Adattár: Hírhedt mészárlások - 2008/7-8

Názer Ádám:
Adattár: Politikai orgyilkosságok, merényletek - 2008/7-8

Názer Ádám:
Mérföldkövek. Az amerikai polgárjogi mozgalom főbb állomásai - 2008/9

Názer Ádám:
1968. Egy év, amely megrengette a világot - 2008/10

Názer Ádám:
Híres nők kislexikona - 2009/4 Op

Názer Ádám:
Múltbanéző - 2010/2

Názer Ádám:
A rádiós sportközvetítések hőskora - 2010/6 Op

Názer Ádám:
A gésák lebegő világa. Kurtizánok és örömlányok Japánban - 2010/7

Názer Ádám:
Lótuszláb. Kegyetlenség és szenvedély - 2010/7

Názer Ádám:
Szemérmetlen tárgyak gyűjteményei - 2010/7

Názer Ádám-Laszip Gábor:
A genfi Bajnokok Tornája - 2010/6 Op

Názer Ádám-Lőrincz Róbert:
Az 1928-as és az 1947-es stadionbalesetek - 2010/6 Op

Nemere István:
Benes, az ügynök. Egy KGB-tábornok emlékei - 2006/2-3

Nemere István:
A Moszad. A legtitkosabb titkosszolgák - 2007/3

Nemere István:
Elena Ceausescu. A haza anyja - 2007/8

Nemes Lajos:
Az egri szőlőtermesztés - 2007/6-7

Nemeskéri-Kiss Sándor:
Neuilly és Trianon. Derűs emlékek egy komor küldetésről - 2014/6

Négyesi Lajos:
Mohácsi emlékhely - 2013/11

Négyesi László:
A muhi csata, 1241. április 11. - 2002/2

Németh György:
Demagógok Athénban - 1993/1-2, 1996/3

Németh György:
Ganümédész nyomában.
Fiúszerelem, homoszexualitás az ókori Athénban
- 1994/6, 1998/2 ksz

Németh György:
Szókratész perei - 1995/6-7

Németh György:
A görög poliszvilág államai - 1996/4-5

Németh György:
Szókratész városa: Athén - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Németh György:
Egy másik Spárta - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Németh György:
A hetairák szabadsága Prostitúció Hellászban - 1998/6

Németh György:
Tizenkét isten. A görög vallás - 2000/10

Németh György:
A nők erényei. Női szerepek az ókori Hellaszban - 2001/6

Németh György:
Túlvilági utazások. Homérosztól az orphikáig - 2002/3

Németh György:
Mámoros ókor - 2003/1-2

Németh György:
A Minótaurusz nyomában. A bronzkori Kréta régészete - 2004/3

Németh György:
Átkelés a Rubiconon - 2004/7

Németh György:
A mesebeli Nagy Sándor - 2005/1

Németh György:
Modern nő az ókorban: Szapphó. Egy költőnő három arca - 2007/8

Németh György:
Kleopátra. Triumvirek asszonya - 2008/4

Németh György:
A pentathlon - 2008/6

Németh György:
Az atlétikai versenyek - 2008/6

Németh György:
Az olümpiai béke. Ekekheiria - 2008/6

Németh György:
Az olümpiai sportágak - 2008/6

Németh György:
Bundák, botrányok - 2008/6

Németh György:
Egy ősolümpia. Patroklosz halotti versenye - 2008/6

Németh György:
Híres versenyzők, jelentős jutalmak - 2008/6

Németh György:
A marathóni futás legendája - 2008/6

Németh György:
Ló- és kocsiversenyek - 2008/6

Németh György:
Nero versenyei - 2008/6

Németh György:
Női versenyzők - 2008/6

Németh György:
Ókori olimpiák - 2008/6

Németh György:
Pánhellén versenyek. A kezdetek mítoszai - 2008/6

Németh György:
Zeusz ligetében - 2008/6

Németh György:
Proscriptiók, politikai gyilkosságok a római köztársaságban - 2008/7-8

Németh György:
A demokrácia két arca. Periklész és Alkibiadész - 2009/6

Németh György:
Ave Caesar, morituri te salutant! Gladiátorok - 2010/2

Németh György:
Már a görögök is... Szexualitás a görög-római kultúrkörben - 2010/7

Németh György:
Perverz császárok - 2010/7

Németh György:
Odüsszeusz és a nők - 2010/7

Németh György:
Szerelmi magia - 2010/7

Németh György:
A phallosz kultusza - 2010/7

Németh György:
Venus ezer játéka - 2010/7

Németh György:
Bestialitás. Állati szerelem - 2010/7

Németh György:
A drákói szigor. Tévhitek a görög történelemben - 2012/4-5

Németh György:
Hahn István (1913-1984) - 2013/4

Németh?György:
Karthágó és a só. Közkeletű tévhitek Róma történetében - 2012/4-5

Németh György:
Az isteni Augustus. A res publica ára - 2014/9

Németh Ildikó:
Boszorkányperek Sopronban - 2005/7, 2012/1 ksz

Németh Ildikó:
Lackner Kristóf és a boszorkányok - 2014/8 Op

Németh István:
Konrad Adenauer három és fél élete - 1993/10-94/1, 1997/10

Németh István:
Willy Brandt - 1993/10-94/1

Németh István:
A második világháború kislexikona.
Egyetemes történet
- 1995/4 m, 1999/1 ksz m

Németh István:
A kettészakított Németország - 1997/5-6

Németh István:
Összeomlás, forradalom Németország, 1918 - 1998/8 m

Németh István:
A weimari köztársaság - 1999/1-2

Németh István:
A német egyesítés - 1999/1-2

Németh István:
A nürnbergi per. A háborús bűnösök felelősségre vonása - 1999/5-6

Németh István:
Az NSZK pártjai - 2002/4-5

Németh István:
Berlin: a megosztott város - 2002/9-10

Németh István:
A goebbelsi kísérlet.
Propaganda és csábítás a Harmadik Birodalomban
- 2005/4-5, 2011/2 ksz

Németh István:
Hitler családi titkai - 2005/10-06/1

Németh István:
A bunker - 2005/10-06/1

Németh István:
A Harmadik Birodalom Napkirálya: Göring.
A nácik második embere
- 2006/5-6

Németh István:
Terrorbombázások Németországban.
Német polgári áldozatok a második világháborúban
- 2006/7

Németh István:
A légi háború repülőgépei - 2006/7

Németh István:
A luftwaffe újjáépítése. Légierő-fejlesztés
és légi háborús doktrínák a második világháború előtt
- 2006/7

Németh István:
Légi háború a második világháborúban - 2006/7

Németh István:
"…hogy milyen borzalom a háború!" - 2006/7

Németh István:
Infernó 1. Hamburg, 1943. július 27-28. - 2006/7

Németh István:
Infernó 2. Drezda, 1945. február 13. - 2006/7

Németh István:
Lebensborn. Az Életforrás egyesület - 2006/10

Németh István:
Ahnenerbe. Az Ősi Örökség intézménye - 2006/10

Németh István:
Heinrich Himmler. A Harmadik Birodalom főinkvizítora - 2006/10

Németh István:
Himmler okkultizmusa - 2006/10

Németh István:
A szudétanémetek - 2008/5

Németh István:
Szudétanémet szenvedéstörténetek - 2008/5

Németh István:
Németország katonai ereje számokban, 1933-1939 - 2009/6

Németh István:
70 éve történt. A Molotov-Ribbentrop-paktum, 1939. augusztus 23. - 2009/6

Németh István:
Titkos német haderőfejlesztés a weimari köztársaság éveiben - 2009/6

Németh István:
Út a háború felé.
A német külpolitika revízió és expanzió között, 1936-1939
- 2009/6

Németh István:
A Blomberg-Fritsch-affér - 2009/6 Op

Németh István:
Weimar arcai I. Ezer sebből vérző köztársaság - 2011/5

Németh István:
Weimar arcai II. Sokszínű kultúra - 2011/5

Németh István:
Weimar arcai III. Párthadseregek.
Paramilitáris szervezetek a német utcákon
- 2011/5

Németh István:
Locarno szelleme. A weimari külpolitika - 2011/5

Németh István:
A köztrásaság pártjai - 2011/5

Németh István:
Winston Churchill. A rendíthetetlen oroszlán - 2011/6

Németh István:
A II. világháború első napjai - 2011/6

Németh István:
Enigma. A rejtjelfejtők csendes harca - 2011/6

Németh István:
A megszállt Párizs. A város, amely nem védekezett - 2011/6

Németh István:
Totális rendszerek. Fasizmus, nácizmus, sztálinizmus.
Olaszország - Fasizmus és futurizmus.
Németország - Művészet és politika.
Szovjetunió - A sztálini propagandában
- 2012/3

Németh István:
Hitler stílusa. Neoklasszicizmus és gigantizmus.
Építészet a nemzetiszocialista Németországban
- 2012/6

Németh István:
Hitler olimpiája, Berlin, 1936. - 2012/7

Németh István:
Leni Riefenstahl olimpiája, 1936 - 2012/7

Németh István:
Az SS boszorkányai.
Boszorkánykutatás és okkultizmus a Harmadik Birodalomban
- 2012/8

Németh István:
A Gestapo. Náci államvédelmisek. Hitler politikai rendőrsége - 2013/1

Németh István:
A Gestapo vezetői - 2013/1

Németh István:
Hitler különvonata. A Führer mozgó főhadiszállása - 2013/8

Németh István:
A 20. század őskatasztrófája. Az első világháború - 2014/4-5

Németh István:
Lövészárkok, kézigránát, gázálarc. Az állóháború új harci eszközei - 2014/4-5

Németh István:
Az elfeledett háború.
Fájdalmas emlékezés Közép- és Kelet-Európában
- 2014/4-5

Németh István:
Galamb, Zeppelin és a Vörös báró - 2014/4-5

Németh István:
Hitler főideológusa, Alfred Rosenberg - 2014/9

Németh István-Arany Éva:
Hitler egy napja - 2005/10-06/1

Németh István-Arany Éva:
Hitler és a nők - 2005/10-06/1

Németh István-Arany Éva:
Kelet Golgotája: Katyn - 2008/6

Németh Pál:
Az iszlám - 2000/10

Németh István-Arany Éva:
A Romanovok kivégzése - 2008/7-8

Németh István-Vitáry Zsolt:
Hitler helyettesei - 2011/12

Németh S. Katalin:
A bécsi közrend. Ahogy egy erdélyi főúr látta - 1992/8-9

Niederhauser Emil:
Más, mint Európa. Oroszország a 19. században - 1992/7

Niederhauser Emil:
Érdekek hálójában Kapocs Európához.
[Habsburgok a magyar történelemben]
- 1992/8-9, 1999/9-10

Niederhauser Emil:
Mit rejteget az északi kolosszus?
Podmaniczky báró oroszországi utazása
- 1993/3

Niederhauser Emil:
Roskatag birodalom. Oroszország a 19. századi Európában - 1999/3

Niederhauser Emil:
Politikai arculat nélkül. Az orosz nemesség a 18. században - 1994/4-5

Niederhauser Emil:
Kelet-Európa az európai hatalmi politikában - 1997/5-6

Niederhauser Emil:
Nagy Péter - 1999/3

Niederhauser Emil:
Erzsébet királyné - 1999/7

Niederhauser Emil:
A Hohenzollernek - 2000/4

Niederhauser Emil-Szvák Gyula:
A Romanov-dinasztia - 2000/4

Niederhauser Emil:
Engel Pál - 2001/7

Niederhauser Emil:
A magányos menekülő - 2007/2 ksz

Niederhauser Emil:
A méltatlan vég - 2007/2 ksz

Niederhauser Emil:
Erzsébet és a magyarok - 2007/2 ksz

Niederhauser Emil:
Ferenc József és Erzsébet - 2007/2 ksz

Nolte, Ernst:
Adolf Hitler - 2005/10-06/1

Novák Tamás:
Bűn és büntetlenség. Biszku Béla bizalmában - 2010/6

Nógrády Árpád:
A várbirtokos arisztokrácia születése - 2011/1

Nyári Gábor:
Tengerész Henrik - 1992/5

Nyers Rezső:
Kádár János és a reformok - 2000/7-8

Nyíri Ferenc:
Kényszerpályák. A vonakodó csatlós
[Interjú Jeszenszky Gézával és John Lukáccsal]
- 1990/1

Nyíri Ferenc:
Kényszerpályák. Vasmarokban.
[Interjú Jeszenszky Gézával és Fülöp Mihállyal]
- 1990/1

Nyulásziné Straub Éva:
Címerhasználat a középkorban - 1994/4-5

Nyulásziné Straub Éva:
Páncélos vitéz Mátyás seregéből.
A Bodfalvi Bod család címere, 1460
- 1995/5

Nyulásziné Straub Éva:
Címeradományozás I. Ferdinánd korában - 2003/11-12,13/2 ksz

Nyulásziné Straub Éva:
Nemesi címerek - 2009/4