2018. február 19.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
O - Ö

Oborni Teréz:
A székely szabadságokról - 1992/3

Oborni Teréz:
Brandenburgi Katalin - 1992/4

Oborni Teréz:
A magyar közigazgatás központi szervei 1526-1848 - 1996/1-2

Oborni Teréz:
Erdély. Abszolutizmus vagy rendi centralizmus? - 1996/4-5

Oborni Teréz:
Az Erdélyi Fejedelemség születése - 1997/10 m

Oborni Teréz:
Fráter György - 1999/7

Oborni Teréz:
Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért - 2003/11-12,13/2 ksz

Oborni Teréz:
Erdély sorsa. A bécsi udvar tervei
Erdély visszaszerzésére, 1557-1564
- 2003/11-12,13/2 ksz

Oborni Teréz:
Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben - 2008/4

Oborni Teréz:
Kettős függésben. Az Erdélyi Fejedelemség állama - 2012/1-2

Oborni Teréz:
Adózás az Erdélyi Fejedelemségben - 2012/6

Oborni Teréz:
Rések az adómentességen.
A székelyek közjogi helyzetének alakulása az új erdélyi állam kezdetén
- 2014/1

Okváth Imre:
Egymás ellen. Kémek a Katpolon - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Oláh András Pál:
Amerikai légitámadások Magyarországon - 2012/9-10

Oláh András Pál:
Főbb magyar célok az amerikai légierőnél - 2012/9-10 Op

Oláh András Pál:
Légitámadások és a deportálások - 2013/4

Oláh András Pál:
A Frantic hadművelet.
Amerikai ingabombázások a második világháború idején
- 2014/2

Oláh András Pál:
Az I. G. Farben és az auschwitzi koncentrációs tábor - 2014/3

Olajos Teréz:
Bíborbanszületett Konstantin.
Meghamisította-e a történelmet a bizánci császár?
- 2003/5

Olasz Lajos:
Legendák Horthy István haláláról - 2001/10-02/1

Olasz Lajos:
A kormányzói család - 2007/10

Olasz Lajos:
A kormányzói és a kormányzóhelyettesi jogkör - 2009/1-2

Olasz Lajos:
Gyászol az ország. A kormányzóhelyettes temetése - 2012/8

Olasz Lajos:
Horthy István. Egy torzón maradt életút - 2012/8

Olasz Lajos:
Az utolsó kortanú. Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona - 2013/5

Olasz Lajos:
Magyarország német megszállása, 1944. március 19. - 2014/3

Olti Ágoston:
Erdély kulcsa: a kiugrás. Románia, 1944-1947 - 2007/1-2

Orgoványi István:
A "vasfüggöny" őrei - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Ormos Mária:
Ki volt Hitler? Változó Hitler-kép.
Hit, fanatizmus, manipuláció
- 1991/1, 1999/9-10

Ormos Mária:
A század legnagyobb demagógja [Hitler] - 1993/1-2, 1996/3

Ormos Mária:
Egy békeszerző indítékai - 1993/5

Ormos Mária:
Változás és állandóság Mussolini eszmevilágában - 1993/10-94/1, 1997/10

Ormos Mária:
Joseph Goebbels Hitler leghűségesebb híve - 1994/3, 1997/10

Ormos Mária:
A tigris Georges Clemenceau - 1994/7

Ormos Mária:
Esztelen időjátszma.
Hitler háborús stratégiája és az időtényező
- 1995/3, 1999/1 ksz

Ormos Mária:
A náci állam keletkezéséről. Néhány vitatott kérdés - 1996/4-5

Ormos Mária:
Új rend a világban. Egy meghasonlott békerendszer, 1919-20 - 1997/2

Ormos Mária:
A Briand-terv és Magyarország - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Ormos Mária:
Tévelygések. Külpolitikai kiútkeresés 1918-1920 - 1998/4-5, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
Revíziós politika és a külpolitika revíziója. Az első bécsi döntés - 1998/8

Ormos Mária:
Sem háború, sem béke. Magyarország, 1918 - 1998/8

Ormos Mária:
Hitler és a hatalmi elitek - 1999/1-2

Ormos Mária:
Hitler háborúja - 1999/5-6

Ormos Mária:
A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései - 2000/9, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
Kormányzó vagy király? Horthy Miklós és IV. Károly 1921-ben - 2001/1-2

Ormos Mária:
Kozma Miklós.
Egy nemesen konzervatív magyar propagandapolitikus
- 2001/1-2

Ormos Mária:
Azonosság és különbözőség a Horthy-korszakban - 2004/2, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
A párizsi békekonferencia nagyjai:
Wilson, Lloyd George, Clemenceau és Orlando
- 2004/7, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
Trón az ingoványon.
Károly császár kísérletei egy birodalom megmentésére
- 2004/10, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
A szélsőjobboldaliságról - 2004/11

Ormos Mária:
A nemzetiszocialista állam - 2005/4-5

Ormos Mária:
Trianon okairól - 2005/6, 2010/1 ksz

Ormos Mária:
A Mein Kampf - 2005/10-06/1

Ormos Mária:
A nagy zsákmány - 2005/10-06/1

Ormos Mária:
A pusztulás - 2005/10-06/1

Ormos Mária:
Ki ez az ember? - 2005/10-06/1, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
Egy útitárs: Kozma Miklós - 2007/4-5, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
Partnerek és ellenfelek. Horthy Miklós útja a teljes magányig - 2007/4-5, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
Benito Mussolini. A kultuszépítő - 2007/9, 2010/2 ksz

Ormos Mária:
A bethleni stabilizáció. Kis-Magyarország keresi a boldogulás útját - 2008/2-3

Ormos Mária:
Határnyitás: mozgástér és kisnemzeti lét - 2009/7-8 Op

Ormos Mária:
A szélsőjobboldalról - 2010/2 ksz

Ormos Mária:
A politikai siker mibenlétéről - 2010/10

Ormos Mária:
Két német megszállás, 1944 - 2011/5

Ormos Mária:
A népszövetségi kölcsön, 1924 Kis-Magyarország életre keltése - 2012/6

Ormos Mária:
1920. március 1. Horthy Miklós kormányzóvá választása - 2013/9-10

Orosz István:
Az úrbéri viszonyok felszámolásáról - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Orosz István:
Tradíciók szorításában [Debrecen 19. századi történetéből] - 1993/8-9

Orosz István:
A jobbágyfelszabadítás - 1998/2

Orosz István:
Bortermelésünk a polgári átalakulás korában - 2003/1-2

Orosz István:
Tokaj tündöklő borostyán nedűje - 2007/6-7

Orosz László:
A magyarországi németek helyzete, 1944-1945 - 2014/11

Osváth Ádám:
A hűség jelképe. A Tűztorony - 2014/8

Oszetzky Gábor:
Hétköznapi technika a századfordulón.
Amiben Amerika lelépte Európát
- 1991/2

Ódor Imre:
Az újjáéledő vármegye.
Nemesi önkormányzat a hódoltság utáni Baranyában
- 1994/4-5, 2012/2 ksz Op

Ódor Imre:
Lóra nemes, fegyverre magyar! Nemesi felkelés Napóleon ellen - 1990/5

Ódor Imre:
Mecséry Dániel A legkeményebb (fejű) magyar huszár - 2000/5

Ötvös Ildikó:
Egy reformkori kísérlet. Az 1843-as büntetőjogi javaslat - 1996/6

Ötvös Péter:
Széchényi Zsigus Itáliában. Atyai intelmek utazó úrfiaknak - 1993/3