2018. március 21.

OnlinePlusz - Horthy Istvánné...

Vagyongyűjtő nagyurak IV. Béla idején | részletek
Szerző: Béli Gábor IV. Béla trónra lépésével az atyja legkedvesebb híveit adó úri nemzetségek helyét, néhányat kivéve, újak vették át a méltóságok és udvari tisztségek betöltésben. Az 1235-től, illetve a tatárjárást követően báróságra jutottak közül a szerencsésebbek és ügyesebbek már IV. Béla uralkodása idején tetemes vagyont gyűjtöttek,...
250 éve született Berzeviczy Gergely (1763-1822) | részletek
Szerző: H. Balázs Éva A történelem dátumokhoz kötött tudomány. A magyar "rövid" 18. századot általában a szatmári békével, 1711-gyel kezdik és gyakran 1795-tel, a magyar jakobinusok kivégzésével fejezik be. Berzeviczy Gergely élete és életműve alkalmas arra, hogy ezt vitassuk, és bemutassuk: szellemi áramlatokban, a politikai...
Rang és a hatalom a 18. században | részletek
Szerző: Pálmány Béla A magyarországi rendiség politikai, katonai és gazdasági szerepe a Rákóczi szabadságharc kompromisszumos befejezését követő három nemzedéknyi, békés korszakban lényegesen átalakult. Az ősi előjogokat, a teljes jogképességet továbbra is kizárólag a társadalom szűk kisebbségét kitevő fő- és köznemesség élvezte - a túlnyomó...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Gerő András
Volt egyszer egy Magyarország / Nagyság és dicsőség bűvkörében - részletek
Szerző: Ludassy Mária
A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete - részletek
Szerző: Draveczky Balázs
Fröccstörténelem - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Polgárkisasszonyok és feministák. A francia nő és környezete a Belle Époque idején - részletek
Szerző: Fábri Anna
Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban - részletek
Szerző: Kelenik József
A drinápolyi béke. Egy hosszúra nyúlt fegyverszünet - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek