2018. március 21.

OnlinePlusz - Szent István nyomában

Kulákok, kitelepítések | részletek
Szerző: Hantó Zsuzsa Vannak történelmi fogalmak, amelyek jelentése egy korszakváltás során megváltozik. Ilyen szakszó a kulák is, amely orosz eredetű, jelentése ököl, nagygazda, zsugori. A szovjet hatalom számára azonban a dolgozó parasztság széles rétegének megbélyegzésére szolgált. A kulák fogalma Magyarországon...
III. Béla vagy Kálmán? - A székesfehérvári királysír | részletek
Szerző: Tóth Endre A 12. században uralkodó Árpád-házi királyok legtöbbjét a Székesfehérváron, A Szűz Mária prépostsági templomban temették el. A templom és az abban álló síremlékek a török hódoltság idején, a 16. században elpusztultak. A megmaradt, padló alatti temetkezések közül két, egymás melletti házaspár-sír maradt meg bolygatás nélkül, amelyeknél a fejükön lévő...
Székesfehérvár a 15 éves háború időszakában | részletek
Szerző: Tóth Sándor László Az 1543-ban török kézre került Székesfehérvár mozgalmas időszakot élt meg az ún. hosszú vagy 15 éves háborúban (1593-1606). Szinán nagyvezír 1593-ban indította meg a háború első hadjáratát, és október első felében elfoglalta Veszprémet és (Vár)Palotát. A nagyvezír Kászim napjának (október 26) közeledtével elvonult. Ekkor a Habsburg-csapatok...
Alba Regia ünnepel - A Szent Imre Évtől a Szent István Évig | részletek
Szerző: Demeter Zsófia "Szent Istvánhoz méltó emlék" Így fogalmaz Angyal Dávid 1938 végén Hóman Bálinthoz írott levelében arról a munkáról, a Szent István címűről, amit a kultuszminiszter akkor jelentetett meg. Ugyan Angyal a kötetről ír, de találkoztam olyan fehérváriakkal, akik hasonlóan minősítették a két világháború közötti Székesfehérvár...
Bory Jenő alkotásai a szarajevói merénylet színhelyén | részletek
Szerző: Demeter Zsófia "Az emlékművek sorsa oly bizonytalan, mint amily kétes maga az emberi sors. És mi mégis újra meg újra emlékeket állítunk." Ez a Bory Jenő 1933-as feljegyzéséből származó idézet világít rá a legteljesebben a szarajevói emlékmű sorsára. Méltán, hiszen az alkotó 1933-ra megérte azt, hogy az I. világháborút kiváltó hírhedt merénylet...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Sághy Marianne
Nők a keresztes hadjáratban - részletek
Szerző: Oborni Teréz
Brandenburgi Katalin - részletek
Szerző: Szarka László
Felvidékből Slovensko. A szlovák különválás 1918-ban - részletek
Szerző: Gazda István
A barokk tudományos forradalma - részletek
Szerző: Poór János
Az elesettek ügyvédje. Árnyak a fény századában - részletek
Szerző: Mezey Barna
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek