2017. március 28.

2017/4. |
2017/4.

A Katolikus Egyház helyzete 1956 után | részletek
Szerző: Soós Viktor Attila A Katolikus Egyház – leszámítva Mindszenty József 1956. október 31. és november 4. közötti aktív négy napját, néhány püspökét és papját, akik tevékenyen részt vettek a forradalom eseményeinek helyi alakításában, a Központi Szeminárium növendékeit – inkább átélője, mintsem alakítója volt az 1956 októberi-novemberi forradalmi...
Elsötétítés | részletek
Szerző: Novák Attila A zsidó intézmények állami kontrollja a Kádár-korszak első éveiben A magyar zsidóság 1956 utáni történetében igazán nem 1963 jelent cezúrát, hiszen a megfigyelések és vegzálások éppen nem az „enyhülés” éveitől lazultak. A Kádár-korszak első éveinek kemény megtorlása nem haladt párhuzamosan a hitközségi élet...
Szocialista főkegyúri jog | részletek
Szerző: Köbel Szilvia Az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról szóló 1957. évi 22. számú törvényerejű rendelet Az állam és az egyházak viszonyának közjogi modelljét általában meghatározó tényezők egyike az, hogy a hatalom formál-e beleszólási jogot bizonyos egyházi tisztségek betöltésébe, és ha igen, akkor...
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után | részletek
Szerző: Soós Viktor Attila Bevezető Az egyházpolitika elméleti megalapozását és ennek gyakorlati kivitelezését Magyarországon szovjet mintára az állampárt – a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), majd 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) – vezető szerveiben helyet foglaló, és annak belpolitikáját meghatározó politikusok...
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban | részletek
Szerző: Vörös Géza A politikai rendőrség újjászervezése Az 1956-os forradalom és szabadságharc éles határvonalat húz a magyarországi pártállami diktatúra történetében. Bár mind a forradalom kitöréséig tartó Rákosi-korszak, majd a szabadságharc leverését követően kiépülő Kádár János nevével fémjelzett időszak politikai berendezkedése a...

1 |


Kincstár - A Rubicon archívuma
Onlineplusz - A Rubicon melléklete


Add a Facebook-hoz
Leggyakoribb címkék:
Nőtörténet (105) | Alkotmány (58) | Horthy-kor (42) | Közjogi (31) | Államtörténet (30) | Európa (29) | Béke (24) | Habsburg (22) | Középkor (18) | Prostitúció (18) | Igazságszolgáltatás (16) | Ókor (14) | Gender (14) | Erdély (13) | Trianon (13) | 1848-49 (12) |
Legnépszerűbb címkék:
Nőtörténet (105) | Horthy-kor (42) | Prostitúció (18) | Államtörténet (30) | Alkotmány (58) | Középkor (18) | Habsburg (22) | Ókor (14) | Trianon (13) | Európa (29) | Közjogi (31) | Erdély (13) | Igazságszolgáltatás (16) | Gender (14) | Osztrák–Magyar Monarchia (10) | Béke (24) |

Kiadja a Rubicon-Ház Bt. | Felelős kiadó: Rácz Árpád | 1161 Budapest, Sándor u. 60. | Telefon: 402-1848 | Fax: 402-1849
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Kivitelezés: Civertan Bt.