2018. március 20.

2018/2. |
OnlinePlusz - 2018/2.

Lónyay Menyhért | részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád Nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhértről (1822–1884) már halálakor úgy vélték, nagy idők tanúja és alakítója volt. Valóban, élete egybeesik azzal a szakasszal, amelyet a közvélemény méltán tart politikai, gazdasági és kulturális téren is nemzeti történelmünk egyik csúcsteljesítményt hozó időszakának. Pályája a magyar 19....
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni | részletek
Szerző: Zinner Tibor Szemben az egykori Szovjetunió utódállamiban őrzött dokumentumok nehezen kutathatóságával, Magyarországon a Magyar Kommunista Párt [a továbbiakban: MKP] és szövetségesei hatalomszerzésének álnoksággal fűszerezett mindennapjairól fennmaradtak az iratok 1946–1947 fordulójáról. Ezek ennek a politikai összeesküvésnek, a...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Palotás Emil
Bevonulás Boszniába - Balkáni krízis 1878 - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
Iszonyú magyar honvágyam van. Erzsébet és a magyarok - részletek
Szerző: Szabó Dániel
Wekerle Sándor - A válságmenedzser - részletek
Szerző: Juhász Borbála
1956. Mégis, kinek az emlékezete? - részletek
Szerző: Tóth István György
Írástudó ember után kéne nézni. Az írástudatlanságból az alfabetizált világba - részletek
Szerző: Beliznai Kinga
A velencei városállam - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek