2018. március 19.

OnlinePlusz - 19. század - A Bethlen család

Váry Albert adatai a vörös terror áldozatairól | részletek
Szerző: Fürj Orsolya Adatok a Rubicon 2011/2. számában megjelent cikkekhez Váry Albert (1875-1953) 1904-től dolgozott jogászként, előbb Aradon albíróként, majd Nagyváradon alügyészként. 1908-tól Budapesten folytatta tovább pályafutását, először királyi ügyésszé, később, 1914 és 1918 között sajtóügyésszé nevezték ki. 1918 áprilisától a...
Bethlen családfák | részletek
A családfák .pdf formátumban letölthetők. -...
A régi rend vége | részletek
Szerző: Hahner Péter Hogyan helyezhetjük el a 18. század végével kezdődő korszakot a világtörténelemben? Minek nevezhetjük mindazt, ami a 20. század hajnaláig tartott? A feudalizmus, a kapitalizmus, az újkor, a régi rend, az abszolutizmus, a felvilágosodás vagy a forradalmak korának? Mi alakult át ekkor Európában, és mi indította meg ezt az átalakulást? Ezekre a...
A megújuló társadalom a 19. században | részletek
Szerző: Hahner Péter A társadalmi fejlődés iránya A régi rend az egyenlőtlenség és a kiváltságok társadalma volt. Különböző kiváltságokkal és előjogokkal rendelkező rendekből és testületekből állt. Az egyén életet leginkább az a tény határozta meg, hogy melyik társadalmi rend tagjaként született meg, s melyik...
A nemzetállamok születése | részletek
Szerző: Hahner Péter Ebben a korszakban jelentek meg azok a politikai problémák, amelyekre máig keressük a legjobb megoldást. Az a veszedelmes, ha az állam túlságosan erős, vagy az, ha túlságosan gyenge? Centralizált legyen vagy decentralizált? Hogyan korlátozzuk a kormányok hatalmát? Érdemes fenntartani a királyságokat? Milyen értékek szerint szervezzük meg az...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Gerő András
Volt egyszer egy Magyarország / Nagyság és dicsőség bűvkörében - részletek
Szerző: Urbán Károly
Kényszerszavazások. A sztálinista választási gyakorlat - részletek
Szerző: Gradvohl Edina
Női fortélyok. Születésszabályozás a görög világban - részletek
Szerző: Szemerkényi Réka
A NATO a hidegháború után - részletek
Szerző: Mezey Barna
A modern állam születése - részletek
Szerző: S. Lauter Éva
Koronázás Pozsonyban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek