2018. január 18.

OnlinePlusz - 19. század - A Bethlen család

Váry Albert adatai a vörös terror áldozatairól | részletek
Szerző: Fürj Orsolya Adatok a Rubicon 2011/2. számában megjelent cikkekhez Váry Albert (1875-1953) 1904-től dolgozott jogászként, előbb Aradon albíróként, majd Nagyváradon alügyészként. 1908-tól Budapesten folytatta tovább pályafutását, először királyi ügyésszé, később, 1914 és 1918 között sajtóügyésszé nevezték ki. 1918 áprilisától a...
Bethlen családfák | részletek
A családfák .pdf formátumban letölthetők. -...
A régi rend vége | részletek
Szerző: Hahner Péter Hogyan helyezhetjük el a 18. század végével kezdődő korszakot a világtörténelemben? Minek nevezhetjük mindazt, ami a 20. század hajnaláig tartott? A feudalizmus, a kapitalizmus, az újkor, a régi rend, az abszolutizmus, a felvilágosodás vagy a forradalmak korának? Mi alakult át ekkor Európában, és mi indította meg ezt az átalakulást? Ezekre a...
A megújuló társadalom a 19. században | részletek
Szerző: Hahner Péter A társadalmi fejlődés iránya A régi rend az egyenlőtlenség és a kiváltságok társadalma volt. Különböző kiváltságokkal és előjogokkal rendelkező rendekből és testületekből állt. Az egyén életet leginkább az a tény határozta meg, hogy melyik társadalmi rend tagjaként született meg, s melyik...
A nemzetállamok születése | részletek
Szerző: Hahner Péter Ebben a korszakban jelentek meg azok a politikai problémák, amelyekre máig keressük a legjobb megoldást. Az a veszedelmes, ha az állam túlságosan erős, vagy az, ha túlságosan gyenge? Centralizált legyen vagy decentralizált? Hogyan korlátozzuk a kormányok hatalmát? Érdemes fenntartani a királyságokat? Milyen értékek szerint szervezzük meg az...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Engel Pál
A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal - részletek
Szerző: Urbán Károly
Kényszerszavazások. A sztálinista választási gyakorlat - részletek
Szerző: Petneki Áron
Venus játéka ördög kísértése. Régi magyar források szexuális praktikákról - részletek
Szerző: Oborni Teréz
A 17. század legnagyobb botránya. Királynő korona nélkül - részletek
Szerző: Bessenyei József
Hogyan változtassunk pártot. A köpönyegforgatás művészete - részletek
Szerző: Fábri Anna   Molnár Borbála Sátoraljaújhely, 1760–Hajdúbagos, 1825
Magyar írónők a 18–19. században - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek